Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

www.migrace.com MIPEX III v kontextu novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1.1.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "www.migrace.com MIPEX III v kontextu novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1.1.2011."— Transkript prezentace:

1

2 www.migrace.com MIPEX III v kontextu novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1.1.2011

3 www.migrace.com MIPEX III Česká republika 19.místo z 31 zemí 46 %bodů – halfway favourable 4 bodový nárůst oproti roku 2007 Sledované oblasti: –Trh práce –Sloučení rodiny –Zapojení do veřejného života –Trvalý pobyt –Přístup k občanství –Vzdělání

4 www.migrace.com MIPEX III Česká republika

5 www.migrace.com Novela zákona o pobytu cizinců Dne 21. prosince 2010 schválena novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.), Novelu podepsal dne 23. prosince 2010 prezident ČR a byla publikována ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010. Účinnost 1. ledna 2011. Implementace – návratové směrnice, vízového kodexu a biometrie Opatření reagující na ekonomickou krizi a její dopady do problematiky migrace Přechod kompetencí

6 www.migrace.com Trh práce 55 % přístup na trh práce 90% přístup k podpoře v nezaměstnanosti 13% pracovní práva cizinců 50% -oproti roku 2007 nedošlo ke změně -Pozitivní - přístup do většiny sektorů pracovního trhu -volný přístup k živnostenskému podnikání (self- employment) - Negativní - velmi omezený přístup k podpoře v nezaměstnanosti -možnost registrace pouze jako zájemce o zaměstnání -obtížná vymahatelnost práv zaměstnanců

7 www.migrace.com Trh práce a ekonomická krize 2009 -omezení agenturního zaměstnávání cizinců – nařízení vlády 64/2009 Sb. -od 1.1.2009 do 31.10.2009 pokles pracovních míst pro cizince o 20 515 -návratový program – ad hoc řešení (2089 osob) 2010 -metodický pokyn úřadům práce – důsledně dodržovat zákon a nabízet pracovní místa nejdříve občanům ČR a EU » neprodlužování povolení k zaměstnání u cizinců ze 3.zemí -přechod na dlouhodobý pobyt za účelem podnikání 2011 -omezení změny účelu pobytu v případě podnikání - 2 roky -v praxi nejsou vydávána (prodlužována) téměř žádná nová povolení k zaměstnání bez ohledu na míru integrace do společnosti -zpřísnění podmínek pro cizince pobývající za účelem podnikání (povinný pohovor při žádosti o vízum, možnost kontroly plnění účelu pobytu, prokazování příjmu při prodlužování pobytu) -zpřísnění podmínek pro získání všech pobytových oprávnění -modrá karta

8 www.migrace.com Sloučení rodiny 66% hodnotí se: –způsobilost –podmínky udělení –bezpečnost statusu –získaná práva mírně nadprůměrné hodnocení –Podmínka 15 měsíců nepřetržitého pobytu na území pro nositele oprávnění, ke kterému se slučuje –Vydává se na 1-5 let dle typu a délky pobytu –Možnost změny účelu pobytu až po 3 letech –Není přístup do veřejného zdravotního pojištění Důsledky ekonomické krize – zamítání žádostí z důvodu obcházení účelu pobytu, snaha pracovat na území Omezení možnosti změny účelu pobytu

9 www.migrace.com Zapojení do veřejného života 13% Hodnotí se: Volební právo 0% Politické svobody 50% Poradní orgány 0% Provádění politik 0% 30. té místo v pořadí států Migranti nemají volební právo ani na lokální úrovni Omezená možnost vytvářet občanská sdružení, nemohou být členy politických stran Neexistují formalizované poradní orgány státní správy, které by byly konzultovány při přípravě politik a opatření mající dopad na postavení cizinců tvořené cizinci

10 www.migrace.com Trvalý pobyt 65% Hodnotí se: Způsobilost 50% podmínky udělení 73% bezpečnost statusu 36% získaná práva 100% Ekonomická krize, legislativní opatření z formálního hlediska neměli dopad na tento pobytový status Při posuzování žádostí o trvalý pobyt nicméně dle praxe SIMI dochází ke zpřísnění. Především musí cizinec prokázat pravidelný měsíční příjem, což vylučuje některé skupiny osob. Do těchto příjmů nejsou započítávány např. úspory. Přísně se posuzuje nepřetržité plnění účelu pobytu na území

11 www.migrace.com Státní občanství 33% Hodnotí se: Způsobilost 0% podmínky udělení 51% bezpečnost statusu 57% získaná práva 25% Počet vydaných kladných rozhodnutí je dlouhodobě velmi nízký. Práce na připravované nové právní úpravě pozastaveny Neúměrné požadavky na tzv. bezdlužnost žadatele, které významně přesahují společenský standard Velmi omezená možnost dvojího občanství

12 www.migrace.com Vzdělání 44% Hodnotí se: Přístup 29% Cílená podpora 57% Nové příležitosti 50% Mezikulturní vzdělávání 42% Přístup k základnímu vzdělávání – povinná školní docházka – všechny děti pobývající na území – Střední školy – již není právní nárok, dle uvážení školy Neexistující metodická podpora učitelům pro výuku dětí cizinců Finanční prostředky pro školy rozdělovány na základě nefunkčních mechanismů Děti cizinci jsou posuzovány jako děti se zvláštními vzdělávacími potřebami

13 www.migrace.com Koncepce a politiky Neexistuje ucelená koncepce migrační politiky Aktualizovaná koncepce integrace cizinců na území ČR přijato usnesením vlády č.99 ze dne 9.2.2011 Nový systém ekonomické migrace – přijato usnesením vlády č.48 ze dne 19.1.2011 Dokumenty, které koncepčně řeší jednotlivé aspekty migrace Nejasné zadání státu k čemu směřuje, což negativně ovlivňuje především stabilitu postavení cizinců Změny aplikace zákona dle ekonomického vývoje(správní uvážení)»neexistuje právní jistota pro cizince, nevědí jaké jsou jejich povinnosti a práva

14 www.migrace.com Děkuji za pozornost Magda Faltová www.migrace.com www.uprchlici.com


Stáhnout ppt "www.migrace.com MIPEX III v kontextu novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1.1.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google