Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“ Pracovní povolení. Kdo nepotřebuje PP? •Občan jiného státu EU a jeho rodinný příslušník •TP, DO, AZ v ČR •Dlouhodobý pobyt za.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“ Pracovní povolení. Kdo nepotřebuje PP? •Občan jiného státu EU a jeho rodinný příslušník •TP, DO, AZ v ČR •Dlouhodobý pobyt za."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“ Pracovní povolení

2 Kdo nepotřebuje PP? •Občan jiného státu EU a jeho rodinný příslušník •TP, DO, AZ v ČR •Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení s manželem/kou s TP, AZ, DO •Vystudoval SŠ,VOŠ,VŠ v ČR či studuje akreditovanou SŠ,VOŠ, VŠ

3 Kdy se nepřihlíží k situaci na trhu práce? •ŽOMO po 365 dnech od žádosti o MO (včetně víza strpění dle azyl. zákona) •Vízum strpění dle cizineckého zákona => PP musí být vystaveno, ale nezkoumá se situace na trhu práce a nabídka nemusí na ÚP viset 30dní

4 Postup zaměstnavatele - přihlíží se na situaci na trhu práce •nahlásí volné pracovní místo ÚP •oznámí ÚP (Roháčova 13, Praha 3) svůj záměr zaměstnat cizince a projedná ho s ním, správní poplatek 2000Kč •pokud ho během 30dní neobsadí občanem EU, vyplní formulář a může zaměstnat cizince (odevzdá na ÚP – Domažlická 11, Praha 3)

5 Postup cizince- přihlíží se na trh práce •U všech jiných pobytů než byly vyjmenované •Cizinec musí mít pobyt za účelem zaměstnání •Žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušný ÚP •PP vydává ÚP, Domažlická •Správní poplatek 500Kč, Fotografie •Pracovní povolení je na konkrétní místo práce, konkrétní smlouvu a konkrétního pracovníka, pokud se něco z toho změní tak zaniká

6 Postup zaměstnavatele- nepřihlíží se na trh práce •nahlásí volné prac. místo na ÚP, kam spadá jeho firma dle adresy - Roháčova • dodá úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující oprávnění k podnikání, vyplní formulář VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE a odevzdá na ÚP •může být zastoupen cizincem na základě plné moci

7 Postup cizince- nepřihlíží se na trh práce •podá formulář ŽÁDOST CIZINCE o povolení k zaměstnání na ÚP (Domažlická 11, Praha 3) •správní poplatek 500Kč •může být zastoupen zaměstnavatelem na základě plné moci

8 Zelená karta •ZK je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání •Na konkrétní pracovní místo, slučuje pracovní povolení a povolení k pobytu •Pro občany: Austrálie, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Korea, Nový Zéland, Bosna, Makedonie, USA, Srbsko, Ukrajina •Žádost se podává na ambasádě, nebo pracovišti MV •Pro všechny typy kvalifikace (A, B, C) •Doložit: cestovní doklad, 2 fotografie, doklad k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace, zdravotní pojištění do doby, než budete zaměstnán •na požádání: výpis z rejstříku trestů, lékařskou zprávu •Co je třeba k prodloužení platnosti: cestovní doklad, pracovní smlouva, na požádání: doklad o zajištění ubytování, lékařská zpráva •Správní poplatek: • 1 000,- Kč

9 Modrá karta •MK je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání •Na konkrétní pracovní místo, slučuje pracovní povolení a povolení k pobytu •Pro vysokoškoláky, všechny země mimo EU •Povolení na max 2 roky •Je nutné mít dopředu uzavřenou smlouvu •Hrubá měsíční mzda min. 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy (36 479,- Kč). •Žádost se podává na ambasádě ČR nebo MV •Doložit: cestovní pas, doklad o ubytování po dobu pobytu, 2 fotografie, pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. doklad potvrzující vysokou kvalifikaci •Správní poplatek: •• 1 000,- Kč

10 Registrace na ÚP •možno jako uchazeč- placeno zdr.pojištění, možnost podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci či vzdělávání •Možno jako zájemce- není placeno zdr.pojištění ani další podpora. •Uchazeč lze pro TP, AZ, DO, přechodný pobyt za účelem sloučení s občanem EU (pozor PP nemá hrazené VZP!) •Zájemce- všichni ostatní •Registrace na ÚP dle místa bydliště •Zdarma •Kontakty cca 1x 2 měsíce

11 Metodický pokyn MPSV •od 1. července 2012 nejsou vydávána nová PP k zaměstnání, která vyžadují nižší kvalifikaci než ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Stávající pracovní povolení byla prodloužena maximálně o 6 měsíců. Nově pokynem zavedl i povinnost předkládat ověřené a nostrifikované doklady o odborné způsobilosti, přestože tak zákon neukládá. •Výjimky u vysvavení PP s ohledem na trh práce, možnost prominutí nostrifikace je v rukách ÚP – záleží na jeho posouzení •MPSV očekává, že se prac. místa obsadí občany ČR, snížení počtu cizinců v ČR – neděje se tak, švarcsystém nebo obcházení PP

12 Rekvalifikace •získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání •ÚP může přispět - NENÁROKOVÉ!!!! •možnost vybrat si poskytovatele rekvalifikace, limit max 50 000Kč/3 roky •musí jít o akreditované vzdělávací programy. •http://www.eu-dat.cz/http://www.eu-dat.cz/

13 Děkuji za pozornost poradna@refug.cz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“ Pracovní povolení. Kdo nepotřebuje PP? •Občan jiného státu EU a jeho rodinný příslušník •TP, DO, AZ v ČR •Dlouhodobý pobyt za."

Podobné prezentace


Reklamy Google