Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“
Pracovní povolení

2 Kdo nepotřebuje PP? Občan jiného státu EU a jeho rodinný příslušník
TP, DO, AZ v ČR Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení s manželem/kou s TP, AZ, DO Vystudoval SŠ,VOŠ,VŠ v ČR či studuje akreditovanou SŠ,VOŠ, VŠ

3 Kdy se nepřihlíží k situaci na trhu práce?
ŽOMO po 365 dnech od žádosti o MO (včetně víza strpění dle azyl. zákona) Vízum strpění dle cizineckého zákona => PP musí být vystaveno, ale nezkoumá se situace na trhu práce a nabídka nemusí na ÚP viset 30dní

4 Postup zaměstnavatele - přihlíží se na situaci na trhu práce
nahlásí volné pracovní místo ÚP oznámí ÚP (Roháčova 13, Praha 3) svůj záměr zaměstnat cizince a projedná ho s ním, správní poplatek 2000Kč pokud ho během 30dní neobsadí občanem EU, vyplní formulář a může zaměstnat cizince (odevzdá na ÚP – Domažlická 11, Praha 3)

5 Postup cizince- přihlíží se na trh práce
U všech jiných pobytů než byly vyjmenované Cizinec musí mít pobyt za účelem zaměstnání Žádá o povolení k zaměstnání písemně příslušný ÚP PP vydává ÚP, Domažlická Správní poplatek 500Kč, Fotografie Pracovní povolení je na konkrétní místo práce, konkrétní smlouvu a konkrétního pracovníka, pokud se něco z toho změní tak zaniká

6 Postup zaměstnavatele- nepřihlíží se na trh práce
nahlásí volné prac. místo na ÚP, kam spadá jeho firma dle adresy - Roháčova dodá úředně ověřenou kopii dokladu potvrzující oprávnění k podnikání, vyplní formulář VYJÁDŘENÍ ZAMĚSTNAVATELE a odevzdá na ÚP může být zastoupen cizincem na základě plné moci

7 Postup cizince- nepřihlíží se na trh práce
podá formulář ŽÁDOST CIZINCE o povolení k zaměstnání na ÚP (Domažlická 11, Praha 3) správní poplatek 500Kč může být zastoupen zaměstnavatelem na základě plné moci

8 Zelená karta ZK je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
Na konkrétní pracovní místo, slučuje pracovní povolení a povolení k pobytu Pro občany: Austrálie, Černá Hora, Chorvatsko, Japonsko, Kanada, Korea, Nový Zéland, Bosna, Makedonie, USA, Srbsko, Ukrajina Žádost se podává na ambasádě, nebo pracovišti MV Pro všechny typy kvalifikace (A, B, C) Doložit: cestovní doklad, 2 fotografie, doklad k prokázání vzdělání a odborné kvalifikace, zdravotní pojištění do doby, než budete zaměstnán na požádání: výpis z rejstříku trestů, lékařskou zprávu Co je třeba k prodloužení platnosti: cestovní doklad, pracovní smlouva, na požádání: doklad o zajištění ubytování, lékařská zpráva Správní poplatek: • 1 000,- Kč

9 Modrá karta MK je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
Na konkrétní pracovní místo, slučuje pracovní povolení a povolení k pobytu Pro vysokoškoláky, všechny země mimo EU Povolení na max 2 roky Je nutné mít dopředu uzavřenou smlouvu Hrubá měsíční mzda min. 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy (36 479,- Kč). Žádost se podává na ambasádě ČR nebo MV Doložit: cestovní pas, doklad o ubytování po dobu pobytu, 2 fotografie, pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. doklad potvrzující vysokou kvalifikaci Správní poplatek: • 1 000,- Kč

10 Registrace na ÚP možno jako uchazeč- placeno zdr.pojištění, možnost podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci či vzdělávání Možno jako zájemce- není placeno zdr.pojištění ani další podpora. Uchazeč lze pro TP, AZ, DO, přechodný pobyt za účelem sloučení s občanem EU (pozor PP nemá hrazené VZP!) Zájemce- všichni ostatní Registrace na ÚP dle místa bydliště Zdarma Kontakty cca 1x 2 měsíce

11 Metodický pokyn MPSV od 1. července 2012 nejsou vydávána nová PP k zaměstnání, která vyžadují nižší kvalifikaci než ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Stávající pracovní povolení byla prodloužena maximálně o 6 měsíců. Nově pokynem zavedl i povinnost předkládat ověřené a nostrifikované doklady o odborné způsobilosti, přestože tak zákon neukládá. Výjimky u vysvavení PP s ohledem na trh práce, možnost prominutí nostrifikace je v rukách ÚP – záleží na jeho posouzení MPSV očekává, že se prac. místa obsadí občany ČR, snížení počtu cizinců v ČR – neděje se tak, švarcsystém nebo obcházení PP

12 Rekvalifikace získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče nebo zájemce o zaměstnání ÚP může přispět - NENÁROKOVÉ!!!! možnost vybrat si poskytovatele rekvalifikace, limit max Kč/3 roky musí jít o akreditované vzdělávací programy.

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ „ZAMĚSTNÁNÍ V ČR“"

Podobné prezentace


Reklamy Google