Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdíly a interakce veřejné služby a dobrovolnické služby Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů Ústí nad Labem 29. 6. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdíly a interakce veřejné služby a dobrovolnické služby Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů Ústí nad Labem 29. 6. 2010."— Transkript prezentace:

1 Rozdíly a interakce veřejné služby a dobrovolnické služby Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů Ústí nad Labem 29. 6. 2010

2 Vznik veřejné služby Iniciativa měst a obcí (zástupců, starostů...)

3 První koncepce  Zákon o dobrovolnické službě (198/2002) (198/2002)  Zákon o zaměstnanosti (435/2004) (435/2004)

4 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 18a Veřejná služba

5 Pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce.

6 Veřejná služba - zlepšování životního prostředí, - udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, - pomoc v oblasti kulturního rozvoje, - pomoc v oblasti sociální péče, - a další činnosti...

7 Dobrovolnická služba - pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, - pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo - pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

8 Veřejná služba X Dobrovolnická služba Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi. Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi. Písemné smlouvy - o výkonu VS, pojistná smlouva. Písemné smlouvy - o výkonu VS, pojistná smlouva. Možná dotace na pojistné od MPSV. Možná dotace na pojistné od MPSV. Dobrovolník - fyzická osoba starší 15 let (v ČR), starší 18 let (zahraničí). Smlouvy – vysílající a přijímající organizace, vysílající org. a dobrovolník. Dotace MV - pojistné, části výdajů spojených s evidencí dobrovolníků, s jejich přípravou pro výkon dobrovolnické služby a se zajišťováním výkonu dobrovolnické služby, důchodové pojištění placeného (20 h/týden)

9 Veřejná služba X Dobrovolnická služba Pracovněprávní předpisy – pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví. Pracovněprávní předpisy – pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví. Úřad práce – veřejně prospěšné práce (organizátor). Úřad práce – veřejně prospěšné práce (organizátor). Delegace veřejné služby. Delegace veřejné služby. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Není akreditována – rozhodnutí na obci Není akreditována – rozhodnutí na obci Dobrovolníci v zahraničí – povinnost smlouvy – obsah daný zákonem. Úřad práce – veřejně prospěšné práce (koordinátor). Vysílající a přijímající organizace, zahraničí. Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží odměna. Akreditace – seznam organizací

10 Veřejná a dobrovolnická služba pro nezaměstnané udržet si sociální a pracovní návyky, udržet si sociální a pracovní návyky, získat nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které zvýší jejich šance při hledání zaměstnání, získat nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti, které zvýší jejich šance při hledání zaměstnání, zamezit vzniku, resp. zmírnit psychosociální krizi, včetně prevence sociálně patologických jevů plynoucích z nezaměstnanosti, zamezit vzniku, resp. zmírnit psychosociální krizi, včetně prevence sociálně patologických jevů plynoucích z nezaměstnanosti, zabránit sociálnímu vyloučení, případně napomoci opětovné integraci do společnosti, rozšíření sociálních kontaktů aj. zabránit sociálnímu vyloučení, případně napomoci opětovné integraci do společnosti, rozšíření sociálních kontaktů aj.

11 Veřejná a dobrovolnická služba a dávky pomoci v hmotné nouzi bonifikace a sankce při poskytování příspěvku na živobytí

12 Osoba pobírající příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců – vliv na částku živobytí

13 Příklad u jednotlivce (nemá majetek, neuplatňuje pohledávky a nároky)  žádné aktivity – 2.020, - Kč  alespoň 20 h veřejné a/nebo dobrovolnické služby/měsíc nebo jiné aktivity – 3.126, - Kč  alespoň 30 h veřejné a/nebo dobrovolnické služby/měsíc – 3.679, - Kč

14 NE u osoby:  u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací,  pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,  která má příjem z výdělečné činnosti,  která vykonává dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 h/měsíc.  od 1. 6. 2010 – osoby v I. a II. stupni invalidity

15 Veřejná a dobrovolnická služba (počty – průměr za měsíc) Celkem osob na PnŽ - cca 160 000 Snížení částky živobytí - cca 32 000 (20 %) Veřejná služba – cca 13 400 osob Dobrovolnická služba – cca 1 100 osob

16 Metodický pokyn k limitům využití dobrovolnické služby u osob v hmotné nouzi

17 Děkuji za pozornost. Na shledanou. Děkuji za pozornost. Na shledanou.


Stáhnout ppt "Rozdíly a interakce veřejné služby a dobrovolnické služby Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů Ústí nad Labem 29. 6. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google