Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová. Právní úprava  Zákon č. 111/2006 SB., o pomoci v hmotné nouzi  Jedná se o moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová. Právní úprava  Zákon č. 111/2006 SB., o pomoci v hmotné nouzi  Jedná se o moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými."— Transkript prezentace:

1 Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová

2 Právní úprava  Zákon č. 111/2006 SB., o pomoci v hmotné nouzi  Jedná se o moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující je k snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.  Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe, než ta, která nepracuje, případně se práci vyhýbá.

3 Osoba v hmotné nouzi  Jedná se o osobu, případně rodinu, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné ve společnosti.  Současně si tyto příjmy nemůže zvýšit:  Vlastní prací  Uplatněním nároků a pohledávek  Prodejem nebo využitím majetku

4 Kdo si nemusí zvyšovat příjem prací  Plně invalidní osoba  Osoba pečující o dětí do 4 (případně 7 let)  Osoba v důchodovém věku  Osoba pečující o osobu blízkou  Osoba, která pečuje minimálně o 3 nezletilé děti, z nichž alespoň jedno je mladší 10 let

5 V hmotné nouzi není osoba  prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastní prací  není v pracovně právním nebo obdobném vztahu, není OSVČ ani není vedena na ÚP  je vedena v evidenci ÚP, ale odmítla bez vážných důvodů nabídnuté zaměstnání  Nevznikl nárok na nemocenskou z důvodu úmyslného přivození si úrazu či nemoci  OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění  ve výkonu vazby a trestu  jako zákonný zástupce dítěte neplní povinnosti spojené s dohledem nad povinnou školní docházkou dítěte a byla proto sankcionizována  déle než 3 měsíce pobývá v zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení

6 Veřejná služba  Zřizuje obec  Jedná se o činnosti, které jsou na základě smlouvy s osobou v hmotné nouzi konány ve prospěch obce nebo jejích občanů  Obdobné instituty:  Dobrovolnická práce  Veřejně prospěšné práce  Krátkodobé zaměstnání

7 Dávky hmotné nouze  Příspěvek na živobytí  Doplatek na bydlení  Mimořádná okamžitá pomoc

8 Příspěvek na živobytí  Základní dávka hmotné nouze, která pomáhá při nedostatečném příjmu  Nárok vzniká pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (v Praze 35%, mimo Prahu 30% příjmu) nedosahuje příjem rodiny částky na živobytí  Částka na živobytí se určuje individuálně na základě hodnocení potřeb, možností a snahy  Pobírá-li osoba dávku déle než 6 měsíců činí tato dávka existenční minimum (neplatí u osob, které mají podporu při rekvalifikaci, příjem ze zaměstnání nebo konají minimálně 20 hod veřejných prací, případně jsou ve skupině, u které nepožadujeme zvyšování příjmu)

9 Doplatek na bydlení  Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na bydlení (SSP) a příspěvek na živobytí  V mimořádných případech je možno jej poskytnout i osobě, která nárok na předchozí dávky nemá, v případě, že jedná o jiné formy bydlení (podnájem, smlouva o ubytování)  Výše dávky je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájem, el. plyn, voda, atp..) zůstala rodině /osobě/ částka na živobytí

10 Mimořádná okamžitá pomoc  Nejsou splněny podmínky hmotné nouze, ale v případě jejího neposkytnutí hrozí vážná újma na zdraví (dospělí existenční minimum, děti životní)  Postižení vážnou mimořádnou živelnou pohromou – až do 15 násobku ŽM  Nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě jednorázových výdajů spojených s opatřením duplikátu osobních dokladů  Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo uhrazení odůvodněných náklad. Vznikajících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí (až do výše těchto výdajů maximálně 10x ŽM za rok  Ohrožení sociálním vyloučením (osoby vracející se z věznice, dětského domova, atp.) – dávku lze poskytnout až do výše 1.000. za rok maximálně 12. 504,-


Stáhnout ppt "Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová. Právní úprava  Zákon č. 111/2006 SB., o pomoci v hmotné nouzi  Jedná se o moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými."

Podobné prezentace


Reklamy Google