Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová."— Transkript prezentace:

1 Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová

2 Právní úprava Zákon č. 111/2006 SB., o pomoci v hmotné nouzi
Jedná se o moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující je k snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Vychází z principu, že každá osoba, která pracuje se musí mít lépe, než ta, která nepracuje, případně se práci vyhýbá.

3 Osoba v hmotné nouzi Jedná se o osobu, případně rodinu, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné ve společnosti. Současně si tyto příjmy nemůže zvýšit: Vlastní prací Uplatněním nároků a pohledávek Prodejem nebo využitím majetku

4 Kdo si nemusí zvyšovat příjem prací
Plně invalidní osoba Osoba pečující o dětí do 4 (případně 7 let) Osoba v důchodovém věku Osoba pečující o osobu blízkou Osoba, která pečuje minimálně o 3 nezletilé děti, z nichž alespoň jedno je mladší 10 let

5 V hmotné nouzi není osoba
prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastní prací není v pracovně právním nebo obdobném vztahu, není OSVČ ani není vedena na ÚP je vedena v evidenci ÚP, ale odmítla bez vážných důvodů nabídnuté zaměstnání Nevznikl nárok na nemocenskou z důvodu úmyslného přivození si úrazu či nemoci OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění ve výkonu vazby a trestu jako zákonný zástupce dítěte neplní povinnosti spojené s dohledem nad povinnou školní docházkou dítěte a byla proto sankcionizována déle než 3 měsíce pobývá v zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení

6 Veřejná služba Zřizuje obec
Jedná se o činnosti, které jsou na základě smlouvy s osobou v hmotné nouzi konány ve prospěch obce nebo jejích občanů Obdobné instituty: Dobrovolnická práce Veřejně prospěšné práce Krátkodobé zaměstnání

7 Dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení
Mimořádná okamžitá pomoc

8 Příspěvek na živobytí Základní dávka hmotné nouze, která pomáhá při nedostatečném příjmu Nárok vzniká pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (v Praze 35%, mimo Prahu 30% příjmu) nedosahuje příjem rodiny částky na živobytí Částka na živobytí se určuje individuálně na základě hodnocení potřeb, možností a snahy Pobírá-li osoba dávku déle než 6 měsíců činí tato dávka existenční minimum (neplatí u osob, které mají podporu při rekvalifikaci, příjem ze zaměstnání nebo konají minimálně 20 hod veřejných prací, případně jsou ve skupině, u které nepožadujeme zvyšování příjmu)

9 Doplatek na bydlení Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na bydlení (SSP) a příspěvek na živobytí V mimořádných případech je možno jej poskytnout i osobě, která nárok na předchozí dávky nemá, v případě, že jedná o jiné formy bydlení (podnájem, smlouva o ubytování) Výše dávky je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájem, el. plyn, voda, atp..) zůstala rodině /osobě/ částka na živobytí

10 Mimořádná okamžitá pomoc
Nejsou splněny podmínky hmotné nouze, ale v případě jejího neposkytnutí hrozí vážná újma na zdraví (dospělí existenční minimum, děti životní) Postižení vážnou mimořádnou živelnou pohromou – až do 15 násobku ŽM Nedostatek finančních prostředků potřebných k úhradě jednorázových výdajů spojených s opatřením duplikátu osobních dokladů Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo uhrazení odůvodněných náklad. Vznikajících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí (až do výše těchto výdajů maximálně 10x ŽM za rok Ohrožení sociálním vyloučením (osoby vracející se z věznice, dětského domova, atp.) – dávku lze poskytnout až do výše za rok maximálně ,-


Stáhnout ppt "Hmotná nouze Mgr. Terezie Pemová."

Podobné prezentace


Reklamy Google