Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno"— Transkript prezentace:

1 Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno 30.11.2009
David Brunclík, Dis.

2 HMOTNÁ NOUZE

3 Historie Zákon č. 482/1991, o sociální potřebnosti Modernizace systému
Návaznost na vyživovací povinnost Motivační prvky pro osoby pracující Sankční opatření pro osoby nevyvíjející aktivitu a setrvávající v systému dlouhodobě

4 Jasná pravidla pro stanovení výše dávek
Tolerance určitého majetku po určitou dobu Možnost správního uvážení v mezních případech – zrušení odstraňování tvrdosti ministrem práce a sociálních věcí, přenesené kompetencí na prvoinstanční úřady Právo na základní poradenství

5 OKRUH OPRÁVNĚNÝCH OSOB
§ 5 vymezuje osoby, které mohou při splnění podmínek vstoupit do systému pomoci v HN Osoba s trvalým pobytem, azylant, osoba s doplňkovou ochranou, cizinec bez trvalého pobytu, kterému práva zaručuje mezinárodní smlouva (sociální charta), občan EU krytý nařízením, občan EU, který není kryt nařízením a je tu hlášen k pobytu déle než 3 měsíce, dlouhodobě pobývající rezident

6 Kdo je a kdo není v hmotné nouzi?
§ 2 odst. 2 – 7 situací, kdy je osoba v hmotné nouzi, pro každou dávku zvlášť § 3 odst. 1 – kdo není v hmotné nouzi

7 dávky: Příspěvek na živobytí (nároková dávka)
Doplatek na bydlení (nároková dávka) Mimořádná okamžitá pomoc (nenároková dávka)

8 Kdo o dávkách rozhoduje?
Pověřené obecní úřady (tzv. II.), obecní úřady s rozšířenou působností (tzv. III.) nebo úřady vojenských újezdů Krajské úřady (odvolací řízení) Ministerstvo práce a sociálních věcí (odvolací řízení proti prvoinstančním rozhodnutím krajských úřadů, přezkum rozhodnutí vydaných krajskými úřady)

9 Situace v Brně: Úřady městských částí (jednotlivci), odvolacím orgánem je Magistrát města Brna Magistrát města Brna (rodiny), odvolacím orgánem je Krajský úřad Jihomoravského kraje (protichůdnost metodik)

10 Co předchází přiznání kterékoli dávky?
Určit okruh společně posuzovaných osob podle zákona č. 110/2006, o životním a existenčním minimu (možnost vyloučení - § 8 odst. 3 HN) Zkoumání majetkových a sociálních poměrů - § 15, § 3 odst. 4 Dávku lze zamítnout okamžitě, pokud je majetek zjevný Zákon vylučuje určitý majetek, jehož prodej se nevyžaduje

11 Pojmy Příjem - § 9 a § 6 a 7 ŽEM – motivační prvky x příjem u podnikatelů Rozhodné období – 3 měsíce (1 měsíc) Zvýšení příjmu vlastním přičiněním – vlastní prací, řádným uplatněním pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku Odůvodněné náklady na bydlení - § 34 Částka živobytí - § 24 – jak je tvořena?

12 Příspěvek na živobytí - PnŽ
Podmínky nároku - § 21 - nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi podle § 2 odst. 2 písm. a), jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí posuzovaných osob. Vratná forma PnŽ - § 22 Výše dávky - § 23 - výše příspěvku na živobytí činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou živobytí osoby (osob) a příjmem osoby (osob)

13 Co musíme znát? Příjem - § 9 odst. 2 HN a § 6 a 7 ŽEM
Přiměřené náklady na bydlení - § 9 odst. 2 HN Částka živobytí - § 24 HN

14 Doplatek na bydlení - DnB
Podmínky nároku - § 33 - vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt v obci, v níž je hlášen k pobytu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení byl jeho příjem (§ 9 odst. 1) zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než částka živobytí osoby (§ 24) podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře) Výše dávky - § 35 - výše doplatku na bydlení za kalendářní měsíc činí rozdíl mezi částkou odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc, sníženou o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, a částkou, o kterou příjem osoby zvýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby DnB = OnB – PnB – (P + PnŽ – Živ) + § 43 Zvláštnost – okruh společně posuzovaných osob stejný jako u příspěvku na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře) Případy hodné zvláštního zřetele

15 Co musíme znát? Příjem - § 9 odst. 1 HN a § 6 a 7 ŽEM
Odůvodněné náklady na bydlení - § 34 HN (nájemné až do výše cílového nájemného a pravidelné úhrady za služby bezprostředně spojené s užíváním bytu, popřípadě obdobné náklady spojené s družstevní a vlastnickou formou bydlení + úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií Částka živobytí - § 24 HN Příspěvek na živobytí Příspěvek na bydlení (zákon č. 117/1995, o státní sociální podpoře)

16 Mimořádná okamžitá pomoc
Podmínky nároku - § 36 (5 situací z § 2 odst. 2) Výše dávky - § 37 Regionální rozdíly v kraji

17 Vážná újma na zdraví (do výše existenčního minima nebo životního minima)
Mimořádná událost (živelní pohroma, požár, průmyslová havárie, apod.), výše do 15násobku životního minima jednotlivce, tedy max ,- Kč Nezbytný jednorázový výdaj (správní poplatek, jízdné, nocleh, apod.), až do výše výdaje

18 Předměty dlouhodobé spotřeby, základní vybavení domácnosti, vzdělávání a zájmová činnost dítěte – až do výše těchto výdajů, roční limit 20násobek životního minima jednotlivce, tedy ,- Kč Ohrožení sociálním vyloučením – až do výše ,- Kč, roční limit 4násobek životního minima jednotlivce, tedy ,- Kč

19 Současné problémy Program je v rozporu se zákonem
Program se nechová logicky Dávka je dávkou měsíční, zákon toto ale neuvádí Pokles na existenční minimum - § 24 odst. 1 písm. g) Poukázky (zákon x praxe) Vydávání oznámení (jaké má mít náležitosti?) Veřejná služba Novela zákona, účinnost od

20 Případy z praxe S čím se setkáváme…..ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu

21 Kontakt: David Brunclík, DiS. Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor sociálních věcí Žerotínovo náměstí 3/ BRNO Tel.:

22 Děkuji za pozornost. Na shledanou.


Stáhnout ppt "Profesní vzdělávání sociálních kurátorů Brno"

Podobné prezentace


Reklamy Google