Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU"— Transkript prezentace:

1 Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“

2 Dlouhodobý pobyt Ve vztahu k občanům EU Občané třetích zemí
Přechodný pobyt (pobyt delší než 3 měsíce) Trvalý pobyt (pobyt delší než 5 let) Občané třetích zemí

3 Pobyt delší než 3 měsíce Právo svědčí občanům EU pokud:
jsou zaměstnáni nebo osobami samostatně výdělečně činnými; nebo mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky, aby se po dobu svého pobytu nestali zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu, a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika; jsou zapsáni ke studiu a jsou účastníky zdravotního pojištění, kterým jsou v hostitelském členském státě kryta všechna rizika jsou rodinnými příslušníky doprovázejícími nebo následujícími občana Unie

4 Vyžadované formality Jediné co je možné vyžadovat je registrace u příslušného orgánu Lhůta pro registraci nesmí být kratší než 3 měsíce Podklady: Cestovní doklad nebo průkaz totožnosti Potvrzení o důvodu pobytu Případně potvrzení o zdravotním pojištění

5 Status zaměstnance trvá
není dočasně schopen pracovat v důsledku nemoci nebo úrazu; je řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný poté, co byl zaměstnán více než jeden rok a je řádně zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání; po skončení pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se během prvních dvanácti měsíců stal nedobrovolně nezaměstnaným, a zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. V tom případě si postavení pracovníka ponechává na dobu alespoň šesti měsíců; zahájí odbornou přípravu.

6 Práva rodinných příslušníků z třetích zemí
Právo pobytu se vztahuje i na rodinné příslušníky z třetích zemí Musí jim být vydána pobytová karta při doložení: platného cestovního pasu; dokladu potvrzujícího rodinný vztah nebo registrované partnerství; osvědčení o registraci, nebo neexistuje-li systém registrace, jakýkoliv jiný doklad o pobytu občana Unie, kterého doprovázejí nebo následují, v hostitelském členském státě; Právo pobytu zůstává i poté co občan EU zemřel nebo odjel z členského státu, obdobně i u rozvodu nebo zrušení partnerství.

7 Ukončení pobytu Ministerstvo ukončí pobyt
Na základě žádosti občanu Evropské unie byl zrušen přechodný pobyt na území; občan Evropské unie v době přechodného pobytu na území zemřel; to neplatí, zdržoval-li se rodinný příslušník občana Evropské unie na území po dobu alespoň 1 roku před úmrtím občana Evropské unie, nebo manželství s občanem Evropské unie zaniklo na základě pravomocného rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné; to neplatí jestliže manželství netrvalo alespoň 3 roky. Rozhodnutí musí být přiměřené

8 Trvalý pobyt po 5 letech jeho nepřetržitého přechodného pobytu na území, Pokud je v důchodovém věku a činnost vykonával alespoň rok a pobývá na území alespoň 3 roky jestliže skončil zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost z důvodu vzniku invalidity třetího stupně a pobývá na území nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. jestliže je zaměstnán, podniká nebo provozuje jinou výdělečnou činnost na území jiného členského státu Evropské unie a zpravidla se každý den nebo alespoň jednou týdně vrací na území, pokud na území dříve nepřetržitě pobýval a současně zde byl zaměstnán, podnikal nebo provozoval jinou výdělečnou činnost po dobu nejméně 3 let, nebo jde-li o občana Evropské unie mladšího 18 let, který byl svěřen do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

9 Formality Právo vzniká automaticky při splnění podmínek
Členský stát následně vydá doklad v co nejkratší lhůtě Rodinní příslušníci ze třetích zemí Doklad se vydá do 6 měsíců od podání žádosti

10 DĚKUJI ZA POZORNOST PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“


Stáhnout ppt "Podmínky dlouhodobého pobytu na území jiného státu EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google