Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M."— Transkript prezentace:

1 Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

2 Občanství Unie Doplňuje občanství členských států, nenahrazuje je Automatické nabytí Udělení státního občanství jinak v pravomoci členských států

3 Základy EU práva Smlouva o EU (SEU) Smlouva o fungování EU (SFEU) Nařízení – přímo aplikovatelné Směrnice – nutné provedení do právního řádu ČS

4 Práva občanů Unie 1.právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států; 2.právo volit a být volen ve volbách do EP a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu; 3.na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným členských států; 4.petiční právo k Evropskému parlamentu; 5.právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv 6.právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členského státu a obdržet odpověď ve stejném jazyce.

5 Právo žít kdekoliv v EU Pro pobyty do 3 měsíců je třeba pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas (v některých zemích ho musíte mít stále při sobě) Všechny EU státy Mimo Schengen kontrola dokladů VB, Irsko, Bulharsko, Rumunsko

6 Pro pobyty nad 3 měsíce EU občané právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud zde pracují, vykonávají samostatně výdělečnou činnost nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel Pokud nejsou ekonomicky aktivní, mohou i tak pobývat v jiné mají EU zemi, pokud prokážou, že mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky. Členské státy mohou požadovat registraci u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

7 Volný pohyb – „studuj, pracuj“ – za jakých podmínek? pobyt 3 měsíce až 5 let –podmínky pobytu: Pracovník / OSVČObčan XDostatečné finanční prostředky XZdravotní pojištění

8 Volný pohyb – „studuj, pracuj“ - REGISTRACE Lhůta ne kratší než 3 měsíce ode dne příjezdu Pracovník / OSVČObčan Student Průkaz totožnosti /cestovní pas Potvrzení zaměstnavatele / doklad o OSVČ X Doklad o zápisu u akreditovaného subjektu (školy) XZdravotní pojištění X Dostatečné finanční prostředky Prohlášení o dostatečných finančních prostředcích

9 Právo pracovat v jiném ČS Občané EU i jejich rodina mají právo na stejné zacházení, jako mají státní příslušníci hostitelské země. Nárok na stejné dávky jako místní pracovníci ode dne počátku práce. Vaše děti nárok na školní docházku a bezplatné jazykové kurzy

10 EHIC a dovolená/krátkodobé pobyty Máte nárok na nezbytnou zdravotní péči, která je nutná k dokončení Vašeho plánovaného pobytu. Za podmínek jako místní pojištěnci. Pokud je odmítnut, tak občan zaplatí, ponechá si fakturu a pak by mu měla být proplacena jeho pojišťovnou.

11 Petiční právo k EP Každý občan Evropské unie nebo každá osoba, která má bydliště v členském státě Evropské unie, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Unie a která se ho nebo jich bezprostředně týká.

12 Evropská občanská iniciativa 1 milion občanů Unie pocházejících z alespoň 7 různých členských států. V každém z těchto států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu (ČR – 16.500). Vyzývá EK, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh http://basicincome2013.eu/ubi/cs/

13 Právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv Prošetřuje stížnosti na nesprávné postupy institucí a orgánů EU Dotčené instituci může podle vlastního uvážení dát doporučení pro vyřízení případu. Pokud se instituce jeho doporučeními neřídí a ani nedojde k jinému uspokojivému řešení, může předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu.

14 Právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členského státu a obdržet odpověď ve stejném jazyce Souvisí to také s možností podat stížnost k EK v případě, že se občan domnívá, že ČS nedodržuje EU právo. EK musí stížnost projednat a informovat stěžovatele o svých závěrech v jeho jazyce.

15 Mohou EU občané podat žalobu u Soudního dvora EU? V zásadě NE. Možné pouze v několika zvláštních případech – pokud se Vás rozhodnutí EU, které je určené vám samotným nebo se vás bezprostředně a osobně týká. Pokud se občané domnívají, že jsou porušována jejich EU práva, musí se zpravidla bránit vnitrostátními opravnými prostředky. Jednotlivý občan má možnost podat osobní stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na provinění proti Evropské úmluvě o lidských právech

16 Kde hledat informace?

17 youreurope.eu Praktické informace (bez právních frází) Jasné tipy & varování Zaměrené na jednotlivé země Odkazy na všechny asistenční služby (Vaše Evropa Poradenství, SOLVIT, EURES...) Rozcestník pro informace o Vašich EU právech

18

19

20 Your Europe Advice (new window)

21

22 www.youreuropeadvice.eu www.youreuropeadvice.eu 00800 6 7 8 9 10 11 DĚKUJI ZA POZORNOST Michaela.Suchardova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M."

Podobné prezentace


Reklamy Google