Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M."— Transkript prezentace:

1 Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

2 Občanství Unie Doplňuje občanství členských států, nenahrazuje je Automatické nabytí Udělení státního občanství jinak v pravomoci členských států

3 Základy EU práva Smlouva o EU (SEU) Smlouva o fungování EU (SFEU) Nařízení – přímo aplikovatelné Směrnice – nutné provedení do právního řádu ČS

4 Práva občanů Unie 1.právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států; 2.právo volit a být volen ve volbách do EP a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu; 3.na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli jiným členských států; 4.petiční právo k Evropskému parlamentu; 5.právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv 6.právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členského státu a obdržet odpověď ve stejném jazyce.

5 Právo žít kdekoliv v EU Pro pobyty do 3 měsíců je třeba pouze platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas (v některých zemích ho musíte mít stále při sobě) Všechny EU státy Mimo Schengen kontrola dokladů VB, Irsko, Bulharsko, Rumunsko

6 Pro pobyty nad 3 měsíce EU občané právo pobývat v jakékoli zemi EU, pokud zde pracují, vykonávají samostatně výdělečnou činnost nebo vás tam vyslal váš zaměstnavatel Pokud nejsou ekonomicky aktivní, mohou i tak pobývat v jiné mají EU zemi, pokud prokážou, že mají pro sebe a své rodinné příslušníky dostatečné prostředky. Členské státy mohou požadovat registraci u příslušného orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici).

7 Volný pohyb – „studuj, pracuj“ – za jakých podmínek? pobyt 3 měsíce až 5 let –podmínky pobytu: Pracovník / OSVČObčan XDostatečné finanční prostředky XZdravotní pojištění

8 Volný pohyb – „studuj, pracuj“ - REGISTRACE Lhůta ne kratší než 3 měsíce ode dne příjezdu Pracovník / OSVČObčan Student Průkaz totožnosti /cestovní pas Potvrzení zaměstnavatele / doklad o OSVČ X Doklad o zápisu u akreditovaného subjektu (školy) XZdravotní pojištění X Dostatečné finanční prostředky Prohlášení o dostatečných finančních prostředcích

9 Právo pracovat v jiném ČS Občané EU i jejich rodina mají právo na stejné zacházení, jako mají státní příslušníci hostitelské země. Nárok na stejné dávky jako místní pracovníci ode dne počátku práce. Vaše děti nárok na školní docházku a bezplatné jazykové kurzy

10 EHIC a dovolená/krátkodobé pobyty Máte nárok na nezbytnou zdravotní péči, která je nutná k dokončení Vašeho plánovaného pobytu. Za podmínek jako místní pojištěnci. Pokud je odmítnut, tak občan zaplatí, ponechá si fakturu a pak by mu měla být proplacena jeho pojišťovnou.

11 Petiční právo k EP Každý občan Evropské unie nebo každá osoba, která má bydliště v členském státě Evropské unie, může samostatně nebo společně s jinými osobami předložit Evropskému parlamentu petici ve věci, která spadá do oblasti činnosti Unie a která se ho nebo jich bezprostředně týká.

12 Evropská občanská iniciativa 1 milion občanů Unie pocházejících z alespoň 7 různých členských států. V každém z těchto států musí počet signatářů dosáhnout stanoveného limitu (ČR – ). Vyzývá EK, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh

13 Právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv Prošetřuje stížnosti na nesprávné postupy institucí a orgánů EU Dotčené instituci může podle vlastního uvážení dát doporučení pro vyřízení případu. Pokud se instituce jeho doporučeními neřídí a ani nedojde k jinému uspokojivému řešení, může předložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu.

14 Právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jazyce členského státu a obdržet odpověď ve stejném jazyce Souvisí to také s možností podat stížnost k EK v případě, že se občan domnívá, že ČS nedodržuje EU právo. EK musí stížnost projednat a informovat stěžovatele o svých závěrech v jeho jazyce.

15 Mohou EU občané podat žalobu u Soudního dvora EU? V zásadě NE. Možné pouze v několika zvláštních případech – pokud se Vás rozhodnutí EU, které je určené vám samotným nebo se vás bezprostředně a osobně týká. Pokud se občané domnívají, že jsou porušována jejich EU práva, musí se zpravidla bránit vnitrostátními opravnými prostředky. Jednotlivý občan má možnost podat osobní stížnost u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na provinění proti Evropské úmluvě o lidských právech

16 Kde hledat informace?

17 youreurope.eu Praktické informace (bez právních frází) Jasné tipy & varování Zaměrené na jednotlivé země Odkazy na všechny asistenční služby (Vaše Evropa Poradenství, SOLVIT, EURES...) Rozcestník pro informace o Vašich EU právech

18

19

20 Your Europe Advice (new window)

21

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vaše Evropa Poradenství SOKOLOV, 18.5.2013 Mgr. Michaela Suchardová, LL.M."

Podobné prezentace


Reklamy Google