Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM 6 VY_32_INOVACE_29-06. Právo Evropských společenství – komunitární právo – acquis communautaire ( systém nadstátního práva) Komunitární právo – dělení:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM 6 VY_32_INOVACE_29-06. Právo Evropských společenství – komunitární právo – acquis communautaire ( systém nadstátního práva) Komunitární právo – dělení:"— Transkript prezentace:

1 DUM 6 VY_32_INOVACE_29-06

2 Právo Evropských společenství – komunitární právo – acquis communautaire ( systém nadstátního práva) Komunitární právo – dělení: – Primární právo tvoří jej zakladatelské smlouvy o Evropských společenstvích, Slučovací smlouva Jednotný evropský akt, Smlouva o Evropské unii, Amsterodamská smlouva, mezinárodní smlouvy, ústavní tradice členských zemí

3 Sekundární právo (odvozené) – nařízení – závazná – směrnice – závazná v cíli – rozhodnutí – závazná pro vybrané státy – doporučení – nezávazná – stanoviska - nezávazná

4 Princip přímého účinku – přímá závaznost normy pro jedince Princip nadřazenosti – přednost unijního práva před právem národním Princip subsidiarity Přednost práva EU!!!

5 Evropské právo je upřednostněno před právem národním členské státy musí implementovat (zařadit)evropské právo do národního právního systému státní soudy jsou odpovědny za prosazování evropského práva – při odlišnosti právní normy se primárně využívají evropské normy

6 politická a ekonomická kritéria, která musí každý stát od roku 1993 splnit před vstupem do unie Politická kritéria – dodržování lidských práv – stabilita demokratických institucí Ekonomická kritéria – fungování tržní ekonomiky

7 Stát může z EU oficiálně vystoupit – podmínky vystoupení upravuje Lisabonská smlouva – stát o vystoupení zažádá – Rada EU zahájí jednání o smlouvě o budoucích vztazích mezi EU a zemí – stát z EU oficiálně po uzavření dohody vystoupí

8 občan státu unie = občan EU smlouva o EU zavedla „evropské občanství“ občanská práva vyplývající z „evropského občanství“ – politický a sociální charakter – př. právo volně cestovat, právo na rovné zacházení v zaměstnání… politická práva vyplývající z „evropského občanství“ – aktivní a pasivní volební právo (př. volby do Evropského parlamentu) – „občanská iniciativa“

9 Listina základních práv a svobod EU – od roku 2009 je dokument součástí primárního práva EU Evropský soudní dvůr – řeší spory mezi orgány EU a jednotlivci, mezi členskými státy Evropský ombudsman Úmluva o ochraně lidských práv a svobod – není součástí evropského práva Evropský soud pro lidská práva – stojí mimo institucionální strukturu EU

10 „Zpátky do Evropy“ (volební heslo Občanského fóra v roce 1990) v roce 1993 podepsala vláda tzv. Asociační dohodu – upravovala vztahy mezi EU a ČR před vstupem do EU nutnost plnění „kodaňských kritérií“ ze strany ČR v ČR vyhlásil prezident na 13. a 14. června 2003 referendum o vstupu (účast 55%, souhlasilo 77% z nich) Znění otázky v referendu: „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členem Evropské unie?“ 1.5.2004 vstup ČR do EU

11 Národní priory ČR – prosazování principu tržního hospodářství – snižování administrativní zátěže – zvyšování energetické bezpečnosti a ochrana klimatu – podpora lidských práv, další rozšiřování EU ČR má právo podílet se na rozhodování v evropských institucích

12 v roce 1990 bylo zahájeno jednání o vstupu do ES v roce 1996 podala ČR přihlášku ke členství v letech 1998 – 2004 probíhala přístupová jednání (nutno plnit „kodaňská kritéria“) 1.5.2004 ČR v rámci „východní vlny“ rozšíření vstoupila s dalšími devíti zeměmi do EU

13 Děkuji za pozornost Mgr. Monika Brzá Zdroj obrazového materiálu: KLIPARTY MS OFFICE


Stáhnout ppt "DUM 6 VY_32_INOVACE_29-06. Právo Evropských společenství – komunitární právo – acquis communautaire ( systém nadstátního práva) Komunitární právo – dělení:"

Podobné prezentace


Reklamy Google