Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

charakteristické rysy práva © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "charakteristické rysy práva © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 charakteristické rysy práva © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Prameny práva, charakteristické rysy práva 3. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 Judikatura SDEU (dř. ESD) Vnější smlouvy Legislativní akty
Prameny práva EU Členění dle Doc. P. Svoboda Primární právo Obecné zásady právní Judikatura SDEU (dř. ESD) Vnější smlouvy Legislativní akty Akty v přenesené působnosti Akty prováděcí Terciární právo Členění dle Prof. K. Klíma Primární právo Sekundární právo Rozhodnutí SDEU (dř. ESD) Právní obyčej Obecné zásady právní Terciární právo Vnější smlouvy Smíšené smlouvy © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 Vztah vnitrostátního práva s právem EU
Eurokonformní výklad Materiální jádro Ú (čl.1/1, 9/2 Ú) Primární právo Ústavní pořádek (čl. 112 Ú) MS dle 10a Ú Sekundární právo Zákony Nálezy ÚS ČR Zákonná opatření Senátu Nařízení vlády (78 Ú) Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Právní předpisy orgánů územní samosprávy (79/3 Ú) Obecně závazné vyhlášky zastupitelstev (104/3 Ú) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 SPOLEČNÉ AKCE, POSTOJE a STRATEGIE
Primární a sekundární právo Sekundární právo DOPORUČENÍ SMĚRNICE NAŘÍZENÍ RÁMCOVÁ ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ AKCE, POSTOJE a STRATEGIE STANOVISKA REZOLUCE SDĚLENÍ EK PRIMÁRNÍ PRÁVO Primární právo = soustava mnohostranných MS označované jako normativní právní smlouvy nebo za smlouvy právotvorné – partikulární, zakládající mezi smluvními stranami zvláštní práva povinnosti zakládací smlouvy (SEU, SFEU, EUROATOM) novelizace ZS (JEA, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisabon) smlouvy o přistoupení akty předvídané Smlouvami (př. akt o všeobecných přímých volbách do EP) protokoly a prohlášení (přílohy k ZS a novelizacím) Listina základních práv EU a její Vysvětlení Sekundární právo Nařízení – obecná působnost, závaznost v celé rozsahu a přímo použitelné v členských státech (čl. 288 SFEU) Směrnice – závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům, podmíněný přímý účinek (čl. 288 SFEU) Rozhodnutí – závazné v celém rozsahu, pokud jsou v něm uvedeni ti, jímž je určeno, je závazné pouze pro ně, podmíněný přímý účinek (čl. 288 SFEU) Doporučení a stanoviska – nejsou závazná (čl. 288 SFEU) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 ROZBOR - CASE: „VAN GEND EN LOOS (C-26/62)“
Právní principy – výčet a členění Právní principy práva EU (výčet dle prof. Klíma/dr. Forejtová) Integrace jako ústavní princip x Princip ochrany národní identity členských států Princip přímého i nepřímého účinku, bezprostřední použitelnosti, nadřazenosti a aplikační přednosti unijního práva Princip vymezených pravomocí, subsidiarity, proporcionality Princip loajality, flexibility, posílené spolupráce, ručení a odpovědnosti členských států Princip otevřenosti, demokratismu, ochrany lidských práv a svobod Princip institucionální rovnováhy, svobodné hospodářské soutěže, zákazu diskriminace Právní principy práva EU (členění dle doc. Svoboda) zásady společné právním řádům členských států (ne bis in idem, hierarchie PN) zásady odvozené z povahy EU (řádná správa, proporcionalita,teleologický výklad,..) zásady mezinárodního práva základní lidská práva strukturální principy fungování EU (unijní preference, loajalita, solidarita, zákaz diskriminace, soudržnost aktivit EU, subsidiarita, institucionální rovnováha, respektování členských států) ROZBOR - CASE: „VAN GEND EN LOOS (C-26/62)“ ROZBOR - CASE: „COSTA vs. E.N.E.L. (C-6/64)“ © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Závěr Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava V (kapitola 1-3) SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 6 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 3, 5 Na příští seminář : prostudovat Řízení o předběžné otázce, vztah SDEU a „národních“ soudů význam pojmu acte clair/acte eclaire Statut SDEU, Jednací řád SDEU 5 posledních předběžných otázek položených českými soudy © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "charakteristické rysy práva © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google