Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Prameny práva, charakteristické rysy práva 3. PRÁVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Prameny práva, charakteristické rysy práva 3. PRÁVO."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Prameny práva, charakteristické rysy práva 3. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Prameny práva EU Členění dle Doc. P. Svoboda Primární právo Obecné zásady právní Obecné zásady právní Judikatura SDEU (dř. ESD) Judikatura SDEU (dř. ESD) Vnější smlouvy Vnější smlouvy Legislativní akty Legislativní akty Akty v přenesené působnosti Akty v přenesené působnosti Akty prováděcí Akty prováděcí Terciární právo Terciární právo Členění dle Prof. K. Klíma Primární právo Primární právo Sekundární právo Sekundární právo Rozhodnutí SDEU (dř. ESD) Rozhodnutí SDEU (dř. ESD) Právní obyčej Právní obyčej Obecné zásady právní Obecné zásady právní Terciární právo Terciární právo Vnější smlouvy Vnější smlouvy Smíšené smlouvy Smíšené smlouvy

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Vztah vnitrostátního práva s právem EU Zákony Materiální jádro Ú (čl.1/1, 9/2 Ú) Zákonná opatření Senátu Nálezy ÚS ČR MS dle 10a Ú Ústavní pořádek (čl. 112 Ú) Sekundární právo Primární právo Nařízení vlády (78 Ú) Vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Obecně závazné vyhlášky zastupitelstev (104/3 Ú) Právní předpisy orgánů územní samosprávy (79/3 Ú) EurokonformníEurokonformnívýkladvýkladEurokonformníEurokonformnívýkladvýklad

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Primární a sekundární právo Primární právo = soustava mnohostranných MS označované jako normativní právní smlouvy nebo za smlouvy právotvorné – partikulární, zakládající mezi smluvními stranami zvláštní práva povinnosti zakládací smlouvy (SEU, SFEU, EUROATOM) novelizace ZS (JEA, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisabon) smlouvy o přistoupení akty předvídané Smlouvami (př. akt o všeobecných přímých volbách do EP) protokoly a prohlášení (přílohy k ZS a novelizacím) Listina základních práv EU a její Vysvětlení Sekundární právo Nařízení – obecná působnost, závaznost v celé rozsahu a přímo použitelné v členských státech (čl. 288 SFEU) Směrnice – závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům, podmíněný přímý účinek (čl. 288 SFEU) Rozhodnutí – závazné v celém rozsahu, pokud jsou v něm uvedeni ti, jímž je určeno, je závazné pouze pro ně, podmíněný přímý účinek (čl. 288 SFEU) Doporučení a stanoviska – nejsou závazná (čl. 288 SFEU) Sekundární právo DOPORUČENÍ SMĚRNICENAŘÍZENÍRÁMCOVÁROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ AKCE, POSTOJE a STRATEGIE STANOVISKAREZOLUCE SDĚLENÍ EK PRIMÁRNÍ PRÁVO

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Právní principy – výčet a členění Právní principy práva EU (výčet dle prof. Klíma/dr. Forejtová) Integrace jako ústavní princip x Princip ochrany národní identity členských států Princip přímého i nepřímého účinku, bezprostřední použitelnosti, nadřazenosti a aplikační přednosti unijního práva Princip vymezených pravomocí, subsidiarity, proporcionality Princip loajality, flexibility, posílené spolupráce, ručení a odpovědnosti členských států Princip otevřenosti, demokratismu, ochrany lidských práv a svobod Princip institucionální rovnováhy, svobodné hospodářské soutěže, zákazu diskriminace Právní principy práva EU (členění dle doc. Svoboda) zásady společné právním řádům členských států (ne bis in idem, hierarchie PN) zásady odvozené z povahy EU (řádná správa, proporcionalita,teleologický výklad,..) zásady mezinárodního práva základní lidská práva strukturální principy fungování EU (unijní preference, loajalita, solidarita, zákaz diskriminace, soudržnost aktivit EU, subsidiarita, institucionální rovnováha, respektování členských států) ROZBOR - CASE: „VAN GEND EN LOOS (C-26/62)“ ROZBOR - CASE: „COSTA vs. E.N.E.L. (C-6/64)“

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Závěr Na příští seminář : prostudovat Řízení o předběžné otázce, vztah SDEU a „národních“ soudů význam pojmu acte clair/acte eclaire Statut SDEU, Jednací řád SDEU 5 posledních předběžných otázek položených českými soudy Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava V (kapitola 1-3) SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 6 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 3, 5


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Prameny práva, charakteristické rysy práva 3. PRÁVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google