Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení o předběžné otázce © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení o předběžné otázce © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Řízení o předběžné otázce © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce 4. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU) spolupráce národních soudů a SDEU (Tribunál – čl. 256/3 SFEU) předkládající orgán musí mít důvodné pochybnosti, a tedy o aplikaci některé části práva předkládající národní orgán - soud (kumulativně) musí mít zákonný základ, je trvalý, má závaznou jurisdikci, jeho řízení má kontradiktorní povahu používá právní předpisy a je nezávislý je soudní proces, má charakter nesporného řízení podstatou je interpretace práva EU českými soudy podáno již 30 předběžných otázek podstatná náležitost – správné položení otázky (formulace, alternativy) rozhodnutí (nebo usnesení) SDEU je závazné, nicméně národní soud se může znovu obrátit na SDEU (nové skutečnosti, obtížně pochopitelný) vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU) SDEU nerozhoduje o meritu věci, pouze právo autoritativně vyloží Národní soud není nikterak vázán návrhy účastníků, zásada oficiality Nepřípustnost (alternativně) Předmětem není výklad, ani platnost práva EU nedostatek faktické spojitosti (abstraktní problém) spor v hlavním líčení je fiktivní žádost nesplňuje základní obsahové náležitosti (znění otázky, popis, situace) Povinnost k předložení (C-283/81 „CILFIT“) Zodpovězení je nutné pro rozhodnutí ve věci samé SDEU na zásadně stejnou otázku při zásadně stejném skutkovém základě ještě neodpovídal k otázce neexistuje ustálená judikatura bez ohledu na shodu skutkového základu správný způsob není evidentní ve všech členských státech výjimky z povinnosti předložit předběžnou otázku ACTE CLAIR – obecné vědomosti, není prostor pro jakoukoliv rozumnou pochybnost ACTE ECLAIRE – předchozí judikatura SDEU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 Předběžná otázka - schéma
Žaloba Zahájení řízení u národního soudu Strana X Strana Y Podnět pro zahájení o předběžné otázce Národní soud Dokončení sporu u národního soudu Zodpovězení P.O. Acte clair Acte eclaire Žádost o zodpovězení P.O. (čl. 263 SFEU) SDEU Tribunál (čl. 256/3 SFEU) Soudní dvůr (obecně) Rozhodnutí T o P.O. Řádný opravný prostředek © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Závěr Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava VII (kapitola 6) SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 9 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 8 a 9 BOBEK, M. a kol., Předběžná otázka v komunitárním právu Na příští seminář : prostudovat Soudní ochrana Přímé žaloby: Žaloba na neplatnost/nečinnost/porušení/náhradu škody Case: Rozsudek ESD ve věci C-25/62 „Plaumann vs. Komise EHS“ © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Řízení o předběžné otázce © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google