Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce 4. PRÁVO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce 4. PRÁVO."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce 4. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU) • spolupráce národních soudů a SDEU (Tribunál – čl. 256/3 SFEU) • předkládající orgán musí mít důvodné pochybnosti, a tedy o aplikaci některé části práva • předkládající národní orgán - soud (kumulativně) • musí mít zákonný základ, • je trvalý, • má závaznou jurisdikci, • jeho řízení má kontradiktorní povahu • používá právní předpisy a je nezávislý • je soudní proces, má charakter nesporného řízení • podstatou je interpretace práva EU • českými soudy podáno již 30 předběžných otázek • podstatná náležitost – správné položení otázky (formulace, alternativy) • rozhodnutí (nebo usnesení) SDEU je závazné, nicméně národní soud se může znovu obrátit na SDEU (nové skutečnosti, obtížně pochopitelný) • vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU) • SDEU nerozhoduje o meritu věci, pouze právo autoritativně vyloží • Národní soud není nikterak vázán návrhy účastníků, zásada oficiality • Nepřípustnost (alternativně) • Předmětem není výklad, ani platnost práva EU • nedostatek faktické spojitosti (abstraktní problém) • spor v hlavním líčení je fiktivní • žádost nesplňuje základní obsahové náležitosti (znění otázky, popis, situace) • Povinnost k předložení (C-283/81 „CILFIT“) • Zodpovězení je nutné pro rozhodnutí ve věci samé • SDEU na zásadně stejnou otázku při zásadně stejném skutkovém základě ještě neodpovídal • k otázce neexistuje ustálená judikatura bez ohledu na shodu skutkového základu • správný způsob není evidentní ve všech členských státech • výjimky z povinnosti předložit předběžnou otázku • ACTE CLAIR – obecné vědomosti, není prostor pro jakoukoliv rozumnou pochybnost • ACTE ECLAIRE – předchozí judikatura SDEU

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Předběžná otázka - schéma Soudní dvůr (obecně) Žaloba Podnět pro zahájení o předběžné otázce Zahájení řízení u národního soudu Tribunál (čl. 256/3 SFEU) Zodpovězení P.O. Acte clair Acte eclaire Strana X  Strana Y  Dokončení sporu u národního soudu Žádost o zodpovězení P.O. (čl. 263 SFEU) Národní soud SDEU Řádný opravný prostředek Rozhodnutí T o P.O.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Závěr Na příští seminář : • prostudovat • Soudní ochrana • Přímé žaloby: Žaloba na neplatnost/nečinnost/porušení/náhradu škody • Case: Rozsudek ESD ve věci C-25/62 „Plaumann vs. Komise EHS“ Podrobněji k tématu: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava VII (kapitola 6) • SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 9 • FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 8 a 9 • BOBEK, M. a kol., Předběžná otázka v komunitárním právu


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Předběžná otázka Řízení o předběžné otázce 4. PRÁVO."

Podobné prezentace


Reklamy Google