Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální rámec EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální rámec EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Institucionální rámec EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Institucionální rámec EU 2. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Orgány EU Orgány EU lze roztřídit do tří skupin ORGÁNY – nejdůležitejší, 7 základních tvořící „institucionální rámec“ – čl. 13 SEU Evropský parlament – hájí zájmy evropských občanů Evropská rada – zastupuje členské státy, podněty pro rozvoj EU Rada EU – zájmy členských států, mezivládní prvky Evropská komise – hájí zájmy evropské integrace Soudní dvůr EU – soudní orgán Evropská centrální banka Účetní dvůr + přidružené : Vysoký představitel Unie pro zahr. věci a bezp. Politiku, evropský ombudsman, evropský inspektor ochrany údajů, Evropská investiční banka INSTITUCE založené primárním právem – Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Vědecký a technický obor, Politický výbor, ad hoc vyšetřovací komise EP poradní při základních orgánech – při Radě (kooperační výbory), při Komisi (stálé poradní výbory x ad hoc) – při Parlamentu (stálé x dočasné speciální výbory) – orgány ovlivňující normotvorný proces (gesční a legislativní výbory) JINÉ SUBJEKTY UNIE interinstitucionální decentralizované – „agendy“ orgány a další agentury Společné zahraniční a bezpečnostní politiky © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Orgány EU Evropský parlament ( čl. 14 SEU SFEU) národní , kolektivní a permanentní orgán zastupuje zájmy občanů EU Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). složení „poměrně sestupným způsobem“ - čím větší stát, tím méně občanů na jednoho jeho europoslance; 5 letý mandát max. 751 poslanců – dnes: SRN 99 (80mil.) – CZE 22 ( 10mil.) všeobecné přímé volby v jednotlivých státech každých 5 let pravomoci: legislativní, rozpočtové (s Radou EU), politické kontroly a konzultace, jmenovací pravomoci, pravomoci ve vnějších vztazích Evropská rada( čl. 15 SEU SFEU) mezivládní , kolektivní a nepermanentní orgán zastupuje zájmy členských států, sídlem je Brusel nezbytné podněty pro rozvoj EU, politické směry a priority složení : předseda Komise, předseda ER + každý členský stát zastoupen prezidentem nebo předsedou vlády pravomoci: vrcholné politické podněty – konsenzem (15/3 SEU)- > závěry a usnesení (235 /1/3SFEU) přijímají právně závazné akty © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Orgány EU Rada EU ( čl. 16 SEU SFEU) mezivládní, kolektivní a nepermanentní orgán zájmy členských států minimalistický přístup k evropským závazkům x maximalistický (EP a EK) má tolik členů, kolik je členských států, předsednictví rotuje (každý ½ roku), „trojka“ – koherence, různé formy hlasování (jednomyslnost, kvalifikovaná většina) pravomoci: legislativa, kontrola, jmenování, správní funkce, vnější vztahy, rozpočet schází se v různých formacích (finance, justice, zahraniční věci,…) přidružené orgány – Generální sekretariát, Výbor stálých zástupců (CORERER) rozhodování do 2014 – systém trojí většiny, od 2014 – systém dvojí většiny Evropská komise( čl. 17 SEU a 337 SFEU) kolektivní, permanentní orgán ; mandát 5 let zájmy evropské integrace, „strážkyně Smluv“ maximalistický výklad závazků členských států každý členský stát má 1 člena komise, v čele předseda EK jmenování dle čl. 17/7 SEU – celkem 5 fází pravomoci – legislativa, kontrola, normativní pravomoci originární, sankční, vnější vztahy © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Orgány EU Soudní dvůr EU( čl. 19, 24/1/2 SEU , 344 SFEU) primárně soudní přezkum práva EU provádějí obecné soudy členských států jinak - Soudní dvůr EU (SDEU) - sídlo v Lucemburku, ten členěn Soudní dvůr ( čl. 253 SFEU, čl. 2-8 Statutu SDEU): soudci a generální advokáti Tribunál Soud pro veřejnou službu zejm. jazykový, srovnávací, systematický, teleologický výklad právních norem Evropská centrální banka ( čl. 13 SEU + čl. 127, , 219, , 340 SFEU) orgán s právní subjektivitou, sídlem Frankfurt n. M. vydává nařízení a rozhodnutí Výkonná rada, Rada guvernérů, Generální rada ECB Účetní dvůr( čl. 13 SEU SFEU) přezkum řádnosti příjmové i výdajové stránky rozpočtu EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Judikatura Ústavního soudu vůči právu EU Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava VIII SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, - Kapitola 4 FIALA, P., PITROVÁ, M., Evropská unie dle zájmu : další povinná i doporučená literatura webové stránky jednotlivých evropských institucí Na příští seminář : prostudovat Prameny práva (primární, sekundární,…) Hierarchie norem Charakteristické principy a rysy práva EU Case: Van Gend en Loos vs. Nederlandse Adm. der Belastingen (rozsudek Soudního dvora ve věci C-26/62) Flaminio Costa vs. ENEL (rozsudek Soudního dvora ve věci C-6/64) © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Institucionální rámec EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google