Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Institucionální rámec EU 2. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Institucionální rámec EU 2. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Institucionální rámec EU 2. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Orgány EU Orgány EU lze roztřídit do tří skupin • ORGÁNY – nejdůležitejší, 7 základních tvořící „institucionální rámec“ – čl. 13 SEU • Evropský parlament – hájí zájmy evropských občanů • Evropská rada – zastupuje členské státy, podněty pro rozvoj EU • Rada EU – zájmy členských států, mezivládní prvky • Evropská komise – hájí zájmy evropské integrace • Soudní dvůr EU – soudní orgán • Evropská centrální banka • Účetní dvůr + přidružené : Vysoký představitel Unie pro zahr. věci a bezp. Politiku, evropský ombudsman, evropský inspektor ochrany údajů, Evropská investiční banka • INSTITUCE • založené primárním právem – Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Vědecký a technický obor, Politický výbor, ad hoc vyšetřovací komise EP • poradní při základních orgánech – při Radě (kooperační výbory), při Komisi (stálé poradní výbory x ad hoc) – při Parlamentu (stálé x dočasné speciální výbory) – orgány ovlivňující normotvorný proces (gesční a legislativní výbory) • JINÉ SUBJEKTY UNIE • interinstitucionální • decentralizované – „agendy“ • orgány a další agentury Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Orgány EU Evropský parlament ( čl. 14 SEU + 223-224 SFEU) • národní, kolektivní a permanentní orgán • zastupuje zájmy občanů EU • Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). • složení „poměrně sestupným způsobem“ - čím větší stát, tím méně občanů na jednoho jeho europoslance; 5 letý mandát • max. 751 poslanců – dnes: SRN 99 (80mil.) – CZE 22 ( 10mil.) • všeobecné přímé volby v jednotlivých státech každých 5 let • pravomoci: legislativní, rozpočtové (s Radou EU), politické kontroly a konzultace, jmenovací pravomoci, pravomoci ve vnějších vztazích Evropská rada( čl. 15 SEU + 235-236 SFEU) • mezivládní, kolektivní a nepermanentní orgán • zastupuje zájmy členských států, sídlem je Brusel • nezbytné podněty pro rozvoj EU, politické směry a priority • složení : předseda Komise, předseda ER + každý členský stát zastoupen prezidentem nebo předsedou vlády • pravomoci: • vrcholné politické podněty – konsenzem (15/3 SEU)- > závěry a usnesení (235 /1/3SFEU) • přijímají právně závazné akty

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Orgány EU Rada EU ( čl. 16 SEU + 237-243 SFEU) • mezivládní, kolektivní a nepermanentní orgán • zájmy členských států • minimalistický přístup k evropským závazkům x maximalistický (EP a EK) • má tolik členů, kolik je členských států, předsednictví rotuje (každý ½ roku), „trojka“ – koherence, různé formy hlasování (jednomyslnost, kvalifikovaná většina) • pravomoci: legislativa, kontrola, jmenování, správní funkce, vnější vztahy, rozpočet • schází se v různých formacích (finance, justice, zahraniční věci,…) • přidružené orgány – Generální sekretariát, Výbor stálých zástupců (CORERER) • rozhodování do 2014 – systém trojí většiny, od 2014 – systém dvojí většiny Evropská komise( čl. 17 SEU + 244-50 a 337 SFEU) • kolektivní, permanentní orgán ; mandát 5 let • zájmy evropské integrace, „strážkyně Smluv“ • maximalistický výklad závazků členských států • každý členský stát má 1 člena komise, v čele předseda EK • jmenování dle čl. 17/7 SEU – celkem 5 fází • pravomoci – legislativa, kontrola, normativní pravomoci originární, sankční, vnější vztahy

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Orgány EU Soudní dvůr EU( čl. 19, 24/1/2 SEU + 251-281, 344 SFEU) • primárně soudní přezkum práva EU provádějí obecné soudy členských států • jinak - Soudní dvůr EU (SDEU) - sídlo v Lucemburku, ten členěn • Soudní dvůr ( čl. 253 SFEU, čl. 2-8 Statutu SDEU): soudci a generální advokáti • Tribunál • Soud pro veřejnou službu • zejm. jazykový, srovnávací, systematický, teleologický výklad právních norem Evropská centrální banka ( čl. 13 SEU + čl. 127, 129-33, 219, 282-84, 340 SFEU) • orgán s právní subjektivitou, sídlem Frankfurt n. M. • vydává nařízení a rozhodnutí • Výkonná rada, Rada guvernérů, Generální rada ECB Účetní dvůr( čl. 13 SEU + 285- 287 SFEU) • přezkum řádnosti příjmové i výdajové stránky rozpočtu EU

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Judikatura Ústavního soudu vůči právu EU Na příští seminář : • prostudovat • Prameny práva (primární, sekundární,…) • Hierarchie norem • Charakteristické principy a rysy práva EU • Case: • Van Gend en Loos vs. Nederlandse Adm. der Belastingen (rozsudek Soudního dvora ve věci C-26/62) • Flaminio Costa vs. ENEL (rozsudek Soudního dvora ve věci C-6/64) Podrobněji k tématu: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava VIII • SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, - Kapitola 4 • FIALA, P., PITROVÁ, M., Evropská unie • dle zájmu : • další povinná i doporučená literatura • webové stránky jednotlivých evropských institucí


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Institucionální rámec EU 2. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google