Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Základní fakta a milníky PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Základní fakta a milníky PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Základní fakta a milníky PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“

2 Evropská unie Základní fakta a milníky Politický systém

3 Evropská unie Základní fakta a milníky Kritéria politického systému  Jasně definovaná sada institucí a jejich vzájemných vztahů  Občané a aktéři usilují o naplnění svých cílů prostřednictvím institucí a jejich vztahů  Rozhodnutí institucí mají dopad na chování aktérů  Existence zpětné vazby

4 Evropská unie Základní fakta a milníky Základní rysy institucionální struktury  Dynamičnost a proměnlivost v odlišných periodách dominovaly jiné instituce  Odlišnost od institucí národního státu  Oslabení vztahu mezi vládou a zákonodárným tělesem  Jiný rozměr systému kontroly a rovnováhy  Problém legitimity

5 Evropská unie Základní fakta a milníky

6 Evropská unie Základní fakta a milníky

7 Evropská unie Základní fakta a milníky Evropská rada…to je summit!  Článek 15 SEU  Počátky v 60. letech 20. století nutnost diskuse o dalším tempu a směru evropské integrace  Projev mezivládního přístupu  Do evropského práva zakotveno až v roce 1986, přesně ukotveno Smlouvou o EU (1992)  Především diskuzní klub

8 Evropská unie Základní fakta a milníky Předseda Evropské rady  Nová funkce důsledek reformy předsednictví  Volen Evropskou radou opakovaný mandát, QMV  Řídí jednání, udržuje konsensus a kontinuitu, reprezentuje EU na poli zahraniční politiky ??

9 Evropská unie Základní fakta a milníky Herman van Rompuy  Bývalý belgický premiér  Zvolen 19.11.2009  http://www.youtube.com/watch?v=by pLwI5AQvY

10 Evropská unie Základní fakta a milníky Rada EU  Řízena předsednictvím (rotační princip, 6 měsíců)  Jedinou výjimkou Rada pro zahraniční záležitosti v čele volený předseda (zároveň místopředseda Evropské komise)

11 Evropská unie Základní fakta a milníky Funkce Rady EU  Podíl na schvalování legislativy (spolu s Evropským parlamentem) několik rozhodovacích procedur a vyjednávacích nástrojů  Podíl na schvalování rozpočtu  Artikulace „každodenních“ národních zájmů a požadavků

12 Evropská unie Základní fakta a milníky Národní princip  Rada nebrání EU, ale členské státy  V klíčových otázkách platí pravidlo 1 stát = 1 hlas (jednomyslnost)  Kvalifikované většina, QMV (různý počet „hlasů“ pro každou zemi)  Prostá většina (procedurální otázky)

13 Evropská unie Základní fakta a milníky QMV Do roku 2014 (11)  Hlasy, počet zemí, obyvatelé  Hlasy (cca 73%)  Země (nadpoloviční většina, či 2/3)  Obyvatelé (62%) Od roku 2014 (11)  Země a obyvatelé  Země (55% členů Rady, či 72%)  Obyvatelé (65%)  Do roku 2017 přechodné období

14 Evropská unie Základní fakta a milníky Hlasy v Radě ČR

15 Evropská unie Základní fakta a milníky Odbornost  Nyní 10 sektorových Rad (liší se podle významu) „10 hlav 1 draka“  V 90. letech 22 konfigurací (výsledek extenze společných politik, redukce v roce 2002)  Výstup je vždy výstupem Rady

16 Evropská unie Základní fakta a milníky Dnešní konfigurace Rady

17 Evropská unie Základní fakta a milníky Struktura Rady  Expertní výbory „výrobna surovin“  Výbor stálých zástupců „kuchyně“ Rady EU  COREPER I, COREPER II  Rada EU „servírovací sál“  Generální sekretariát nezbytné administrativní kontinuum

18 Evropská unie Základní fakta a milníky Jak dosáhnout výsledku?  Důležité faktory: a) Role předsedajícího státu tvůrce kompromisu b) Kultura kompromisu a konsensu (platí o celém rozhodovacím procesu EU) c) Neformální vyjednávací nástroje

19 Evropská unie Základní fakta a milníky A bodový princip  A body – schválené na úrovni COREPER, postoupeno k formálnímu schválení ministry  B body – buď vráceno do PS, či posunutou k politické diskuzi ministrům  Falešné B body – posunuto ministrům, taktické hlasování

20 Evropská unie Základní fakta a milníky Shrnutí Rad  Evropská rada je nejvyšším fórem EU  Rada EU a její úrovně v různé míře schvalují spolu s Evropským parlamentem sekundární legislativu EU  Rady zastupují zájmy členských států, zaměřují se především na dílčí zájmy  Neplést s Radou Evropy!


Stáhnout ppt "Evropská unie Základní fakta a milníky PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. „Úvod do institucí EU“ „Předsednictví a Rady…“"

Podobné prezentace


Reklamy Google