Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana - Přímé žaloby 5.+ 6. PRÁVO EVROPSKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana - Přímé žaloby 5.+ 6. PRÁVO EVROPSKÉ."— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana - Přímé žaloby 5.+ 6. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Přímé žaloby Žaloba na porušení Smluv – čl. 258 SFEU Žaloba na neplatnost právních aktů EU – čl. 263 SFEU Žaloba na nečinnost orgánů EU – čl. 265 SFEU Žaloba o náhradu škody způsobenou EU – čl. 268, čl.340 SFEU Penalizační žaloby – čl. 260 SFEU Soudní dvůr EU • jeden z orgánů EU, specifické postavení • složen z: Soudní dvůr + Tribunál + Soud pro veřejnou službu • dle čl. 251 SFEU je SDEU povolán k rozhodování o těchto žalobách:

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na porušení Smluv Žaloba na porušení Smluv (čl. 258-260 SFEU) • aktivní legitimace : KOMISE a ČLENSKÉ STÁTY  předsoudní fáze • iniciativa Evropské komise (čl. 258 SFEU) • upozornění  stanovisko (důvody, opatření, lhůta)  žaloba • iniciativa jiného členského státu– Tribunál (opr. prostředek -> SD) • upozornění Komise (čl. 258 SFEU)  lhůta 3 měsíce  žaloba státu/EK  soudní fáze • Znaky porušení • kvalifikované porušení, porušený závazek musí být přesný, nepodmíněný konání opomenutí • porušení v důsledku konání (vnitrostátní předpis odporující Smlouvám) x opomenutí (neprovedení směrnice ve stanovené lhůtě) • objektivní odpovědnost x liberace: nemožnost provedení závazku • Účinky rozhodnutí o porušení • deklaratorní, možnost domáhat se náhrady škody (FO, PO) • nepodřídí-li se  nové řízení  potvrzení původního rozsudku + jednorázová pokuta nebo opakované penále (čl. 260/3 SFEU)

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na neplatnost právních aktů EU Žaloba na neplatnost (čl. 263-264, 269 SFEU) • pasivní legitimace • neplatnost sekundárních (závazných) právních aktů • musí být platný/účinný, adresovaný • nelze žalovat nicotnost – od počátku neplatný, neexistující, ex offo • aktivní legitimace • privilegovaní žalobci – členské státy, Rada, Komise, Parlament • semi-privilegovaní žalobci – právní zájem - Účetní dvůr, ECB, Výbor regionů • neprivilegovaní žalobci – právní zájem – FO, PO, územně samosprávné části státu, kandidátské státy před přistoupením, • pouze individuální (adresované) akty • akty, jež se jich bezprostředně a osobně dotýkají • Důvody neplatnosti • nepříslušnost, porušení podstatných formálních náležitostí • porušení Smluv + prováděcí předpis, zneužití pravomoci, porušení mezinárodního práva • Lhůta – 2 měsíce čl. 297 SFEU – prekluzivní • písemná část a ústní část ROZBOR: C-25/62 Plaumann vs. Komise EHS

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na nečinnost orgánů EU Žaloba na nečinnost orgánů EU (čl. 265 SFEU) • pasivní legitimace • nečinnost ER, Rady EU, EP, EK, ECB, institucí a jiných subjektů EU • aktivní legitimace • privilegovaní žalobci – členské státy a orgány EU (včetně ECB) – žaloba k Soudnímu dvoru, nemusejí prokazovat právní zájem • neprivilegovaní žalobci – FO, PO – žaloba k Tribunálu, musí prokázat (kumul.) • bezprostřední a individuální dotčení • orgán EU nevydal právní akt, jež měl být neprivileg. žalobci adresován • Řízení – předsoudní a soudní fáze Předsoudní fáze  Předsoudní fáze • podání žaloby musí předcházet upozornění (výzva k přijetí k aktu ) • důsledek : jednání x explicitní odmítnutí jednání (  žaloba dle 263 SFEU) x nereagovat ( 2 měsíce, vznik aktivní legitimace k podání žaloby ) Soudní fáze  Soudní fáze • žalobu je třeba podat v nové lhůtě 2 měsíců od uplynutí dvouměsíční lhůty • SDEU musí zjistit, zda orgán byl povinen konat x měl prostor pro uvážení • rozhodnutí o nečinnosti (266 SFEU): ukončení nečinnosti x pokud v rozumné lhůtě orgán EU nekoná  mimosmluvní odpovědnost EU

6 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Žaloba na náhradu škody Žaloba na náhradu škody (čl. 268, 340 SFEU) • smluvní odpovědnost (čl. 340/1 SFEU) • mimosmluvní odpovědnost (čl. 340/2 SFEU) • Objektivní x subjektivní odpovědnost • kvalifikovaná škodná událost + protiprávnost + kauzální nexus • odpovědnost – orgán EU či členský stát • škodná událost - přičitatelnost jednání - 4 možnosti • přičitatelná EU • přičitatelná zaměstnanci orgánu EU • přičitatelná orgánům EU • spoluodpovědnost EU a členských států – 3 variace • členský stát špatně provádí řádnou normu EU • členský stát řádně provádí protiprávní normu EU • škoda vznikla spolupůsobením členských států a orgánů EU • Aktivní legitimace: není omezena (pro mimosmluvní odpovědnost) • Pasivní legitimace: leží na EU • Lhůta: 5 let ROZBOR: C-6/90 Frankovich vs. Itálie

7 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. ROZBOR: C-327/10 „Hypoteční banka a.s. vs. Udo Mike Lindner“ DISKUSE: „Doručovaní“ – evropská a vnitrostátní právní úprava

8 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Závěr Na příští (6.) seminář : • prostudovat • zbytek přímých žalob • rozsudek C-327/10 ze dne 17. listopadu 2011 – Hypoteční banka a. s. proti Udovi Mikovi Lindnerovi Na přespříští (7.) seminář : • prostudovat • rozsudek ESD ze dne 20. 2. 1979 C-120/78 „Cassis de Dijon“ • rozsudek ESD ze dne 11. 7. 1974 C-8/74 Procureur du Roi vs. Dassonville • rozsudek ESD ze dne 24. 11. 1993 C ‑ 267/91 a C ‑ 268/91 „Keck“ Podrobněji k tématu: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo • SVOBODA, P., Úvod do evropského práva, 2011, Kapitola 9 • FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 6


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Soudní ochrana - Přímé žaloby 5.+ 6. PRÁVO EVROPSKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google