Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  Řízení o porušení povinnosti  Žaloby na orgány EU:  Řízení na neplatnost  Řízení na nečinnost  Náhrada škody  Řízení o předběžné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  Řízení o porušení povinnosti  Žaloby na orgány EU:  Řízení na neplatnost  Řízení na nečinnost  Náhrada škody  Řízení o předběžné."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  Řízení o porušení povinnosti  Žaloby na orgány EU:  Řízení na neplatnost  Řízení na nečinnost  Náhrada škody  Řízení o předběžné otázce

3  Kancelář vládního zmocněnce (usnesení vlády č. 113/2004 a 382/2010)  Vládní zmocněnec  Výbor vládního zmocněnce --------------------------------------- ----------------  Databáze ISAP

4 Co to je? Usnadnění fungování práva EU rychlou a neformální cestou Cíl: snížit počet formálních řízení pro porušení práva EU EK zahajuje řízení: 1) Z vlastní iniciativy 2) Na základě stížnosti

5  Členský stát se musí vyjádřit ve lhůtě 10 dnů  Založeno na spolupráci VLZ a příslušného orgánu  EK může žádat doplňující informace-lhůta 15 dnů na odpověď  Řízení končí:  a) akceptováním odpovědi  b) odmítnutím odpovědi

6  Čl. 258 a 260 SFEU (EK v. členský stát)  Čl. 259 SFEU (členský stát v. členský stát)  2 důvody: 1) neprovedení předpisu EU (tzv. nenotifikační řízení) 2) Nesprávné provedení, resp. nesprávná aplikace předpisu EU (tzv. věcná řízení)

7  Procedura: (čl. 258 SFEU)  Formální upozornění (letter of formal notice)  Odůvodněné stanovisko (reasoned opinion)  Žaloba k SDEU  V případě, že členský stát neplní povinnost z odsuzujícího rozsudku – EK může zahájit další řízení pro porušení povinnosti podle čl. 260 SFEU (peněžitá sankce)

8  Změny po Lisabonské smlouvě:  Čl. 260 odst. 3 SFEU – penále už při prvním předložení věci dle 258 SFEU  Stanovení výše sankce: 1) závažnost porušení práva, 2) dobu trvání porušení, 3) odstrašující účinek

9  Čl. 263 až 265 SFEU  Žaloba na neplatnost/nebo nečinnost?  Lhůta 2 měsíce od doručení (zmeškání lhůty – ztráta možnosti se bránit)

10  Presumpce platnosti sekundárních právních norem EU  Žaloba na neplatnost nemá odkladný účinek (může být žádán zvláštním návrhem)  Pasivní legitimace: akty způsobilé mít právní účinky orgánů EU

11  Aktivní legitimace: a) privelegovaní žalobci: členské státy, Rada, Komise, EP  b) poloprivelegovaní žalobci: účetní dvůr, ECB, Výbor regionů  c) neprivilegovaní žalobci: fyzické osoby, právnické osoby (i územně samosprávné části států)

12  Důvody neplatnosti:  1) nepříslušnost  2) porušení podstatných formálních náležitostí  3) Porušení Smlouvy nebo jiného prováděcího předpisu  4) zneužití pravomoci  5) porušení mezinárodního práva

13  Cíl: zjištění protiprávnosti nečinnosti orgánu EU  Vyplňuje situace, které není možné napadnout žalobou na neplatnost, tj. protiprávní neexistence právního aktu  Pasivní legitimace: nečinnost ER, Rady, EP, Komise, ECB, institucí a jiných subjektů EU

14  Aktivní legitimace: a)privilegovaní žalobci: členské státy, orgány EU  b) neprivilegovaní žalobci: fyzické a právnické osoby

15  ČR může vstupovat jako vedlejší účastník do řízení před SDEU, které jsou,mezi jinými subjekty na podporu jedné ze stran  Vedlejší účastník může předložit písemné vyjádření, příp. se účastnit ústního jednání

16  Čl. 218 SFEU  Aktivní legitimace: EP, Rada, EK nebo členský stát  SDEU posuzuje v rámci řízení o posudku slučitelnost zamýšlené dohody mezi EU a jedním nebo více třetími státy nebo mezinárodními organizacemi se Smlouvami

17 Smluvní odpovědnost EU (EU poruší kupní, nájemní smlouvu…) Mimosmluvní odpovědnost EU Podmínky odpovědnosti (splněny kumulativně): 1) škodná událost 2) škoda 3) příčinná souvislost


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  Řízení o porušení povinnosti  Žaloby na orgány EU:  Řízení na neplatnost  Řízení na nečinnost  Náhrada škody  Řízení o předběžné."

Podobné prezentace


Reklamy Google