Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení před Soudním dvorem EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení před Soudním dvorem EU"— Transkript prezentace:

1 Řízení před Soudním dvorem EU
Monika Matysová

2 Jaká jsou řízení před SDEU?
Řízení o porušení povinnosti Žaloby na orgány EU: Řízení na neplatnost Řízení na nečinnost Náhrada škody Řízení o předběžné otázce

3 Kdo v ČR se řízeními před SDEU zabývá?
Kancelář vládního zmocněnce (usnesení vlády č. 113/2004 a 382/2010) Vládní zmocněnec Výbor vládního zmocněnce Databáze ISAP

4 EU-Pilot Co to je? Usnadnění fungování práva EU rychlou a neformální cestou Cíl: snížit počet formálních řízení pro porušení práva EU EK zahajuje řízení: Z vlastní iniciativy Na základě stížnosti

5 EU-pilot Členský stát se musí vyjádřit ve lhůtě 10 dnů
Založeno na spolupráci VLZ a příslušného orgánu EK může žádat doplňující informace-lhůta 15 dnů na odpověď Řízení končí: a) akceptováním odpovědi b) odmítnutím odpovědi

6 Řízení pro porušení povinnosti (infrigement procedure)
Čl. 258 a 260 SFEU (EK v. členský stát) Čl. 259 SFEU (členský stát v. členský stát) 2 důvody: 1) neprovedení předpisu EU (tzv. nenotifikační řízení) 2) Nesprávné provedení, resp. nesprávná aplikace předpisu EU (tzv. věcná řízení)

7 Řízení o porušení smlouvy
Procedura: (čl. 258 SFEU) Formální upozornění (letter of formal notice) Odůvodněné stanovisko (reasoned opinion) Žaloba k SDEU V případě, že členský stát neplní povinnost z odsuzujícího rozsudku – EK může zahájit další řízení pro porušení povinnosti podle čl SFEU (peněžitá sankce)

8 Řízení pro porušení smlouvy
Změny po Lisabonské smlouvě: Čl. 260 odst. 3 SFEU – penále už při prvním předložení věci dle 258 SFEU Stanovení výše sankce: 1) závažnost porušení práva, 2) dobu trvání porušení, 3) odstrašující účinek

9 Žaloby proti orgánům EU
Čl. 263 až 265 SFEU Žaloba na neplatnost/nebo nečinnost? Lhůta 2 měsíce od doručení (zmeškání lhůty – ztráta možnosti se bránit)

10 Žaloba na neplatnost Presumpce platnosti sekundárních právních norem EU Žaloba na neplatnost nemá odkladný účinek (může být žádán zvláštním návrhem) Pasivní legitimace: akty způsobilé mít právní účinky orgánů EU

11 Žaloba na neplatnost Aktivní legitimace: a) privelegovaní žalobci: členské státy, Rada, Komise, EP b) poloprivelegovaní žalobci: účetní dvůr, ECB, Výbor regionů c) neprivilegovaní žalobci: fyzické osoby, právnické osoby (i územně samosprávné části států)

12 Žaloba na neplatnost Důvody neplatnosti: 1) nepříslušnost
2) porušení podstatných formálních náležitostí 3) Porušení Smlouvy nebo jiného prováděcího předpisu 4) zneužití pravomoci 5) porušení mezinárodního práva

13 Žaloba na nečinnost Cíl: zjištění protiprávnosti nečinnosti orgánu EU
Vyplňuje situace, které není možné napadnout žalobou na neplatnost, tj. protiprávní neexistence právního aktu Pasivní legitimace: nečinnost ER, Rady, EP, Komise, ECB, institucí a jiných subjektů EU

14 Žaloba na nečinnost Aktivní legitimace: a)privilegovaní žalobci: členské státy, orgány EU b) neprivilegovaní žalobci: fyzické a právnické osoby

15 Intervence ČR může vstupovat jako vedlejší účastník do řízení před SDEU, které jsou ,mezi jinými subjekty na podporu jedné ze stran Vedlejší účastník může předložit písemné vyjádření, příp. se účastnit ústního jednání

16 Řízení o posudku Čl. 218 SFEU
Aktivní legitimace: EP, Rada, EK nebo členský stát SDEU posuzuje v rámci řízení o posudku slučitelnost zamýšlené dohody mezi EU a jedním nebo více třetími státy nebo mezinárodními organizacemi se Smlouvami

17 Žaloba o náhradu škody Smluvní odpovědnost EU (EU poruší kupní, nájemní smlouvu…) Mimosmluvní odpovědnost EU Podmínky odpovědnosti (splněny kumulativně): 1) škodná událost 2) škoda 3) příčinná souvislost


Stáhnout ppt "Řízení před Soudním dvorem EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google