Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modernizace procesních předpisů EU pro veřejnou podporu Ondřej Dostal Stálé zastoupení ČR při EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modernizace procesních předpisů EU pro veřejnou podporu Ondřej Dostal Stálé zastoupení ČR při EU."— Transkript prezentace:

1 Modernizace procesních předpisů EU pro veřejnou podporu Ondřej Dostal Stálé zastoupení ČR při EU

2 Kontext modernizace procesních pravidel I. Doporučení Účetního dvora 2011 (podpořeno Radou i EP) –minimalizovat počet žádostí o informace zaslaných členským státům –rychle vyřizovat neopodstatněné stížnosti v zájmu větší právní jistoty –pravidelně informovat stěžovatele, č.s. a příjemce o pokroku v případu a výsledku vyšetřování –zvýšit efektivitu a spolehlivost shromažďování dat Cíle EK pro modernizaci 2012 –vyšší kvalita posouzení Komisí –snížení počtu stížností –zaměření na největší případy –rychlejší rozhodnutí Nařízení Rady EU 734/2013 ze dne 22. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (OJ L204, 31.07.2013, p. 15) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:CS:PDF)

3 Nástroje pro získávání informací o trhu I. Žádost EK třetím stranám o informace o trhu –Pokud: bylo zahájeno formální řízení (i u stížností) dosavadní informace od členského státu nejsou dostatečné=řízení je neefektivní jde o komplexní/obtížný případ –Komu: jinému č.s., podniku, sdružení podniků, příjemci podpory jen se svolením č.s. –O co: informace nezbytné pro dokončení posouzení případu + v dispozici adresátů (zejm. okamžitě dostupné info=údaje o trhu + analýzy aspektů fungování trhu) –Jak: Jednoduchou žádostí x rozhodnutím + pod hrozbou pokut a penále (kopie žádosti i odpovědi se zasílá č.s.) –Jak často: výjimečně (?)

4 Stížnosti Nyní více než 300 ročně + nízká kvalita Nové síto –Oprávněný zájem stěžovatele kterýkoliv členský stát, osoba, podnik nebo sdružení podniků, jejichž zájmy by mohly být ovlivněny poskytnutím podpory, zejména příjemce podpory, konkurenční podniky a profesní sdružení –Povinný formulář pro stížnosti forma a obsah stanoveny spolu s poradním výborem č.s. –Nedostatečně vyplněný formulář x slabé argumenty = 1 měsíc lhůta na doplnění, pak je žádost považována za staženou Č.s. má být plně a pravidelně informován o postupu a výsledku vyšetřování Informace z nekvalifikovaných stížností=obecné informace o trhu (mohou, ale nemusí být využity pro šetření ex officio)

5 Spolupráce EK s národními soudy Soudy členských států –mohou žádat EK o informace, které má k dispozici a stanoviska k otázce aplikace pravidel státní podpory EK –v případech významných pro koherentní výklad pravidel může z vlastní iniciativy předkládat soudům písemná stanoviska se souhlasem soudu může předkládat ústní stanoviska musí úmysl předložit stanovisko sdělit č.s. pro přípravu stanoviska může žádat soud o nezbytné dokumenty Stanoviska EK jsou pro národní soudy nezávazná + není dotčena možnost národních soudů obracet se s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie

6 Nástroje pro získávání informací o trhu II. Šetření sektorů ekonomiky a typů podpory Pokud –odůvodněné podezření na základě dostupných informací o omezení nebo narušení soutěže v několika členských státech opatřeními podpory v konkrétních sektorech nebo konkrétními nástroji podpory neslučitelnosti nebo ztrátě slučitelnosti s vnitřním trhem u opatření podpory v konkrétním sektoru v několika č.s. Co –šetření EK v daném sektoru a/nebo ohledně daného nástroje podpory v různých členských státech Jak –žádostmi o informace x rozhodnutími o vyžádání informací na (č.s.), podniky a sdružení podniků Výsledek –zveřejnění zprávy a výzva k připomínkám –možné využití v individuálních šetřeních

7 Kontext modernizace procesních pravidel II. Otázky dostatečnosti revize procesních pravidel pro dosažení stanovených cílů –Centralizovaný systém kontroly –Související očekávání EK větší disciplína a odpovědnost č.s. při poskytování podpory a v souvisejících řízeních + intenzivnější komunikace méně a významnějších notifikací korektní aplikace pravidel, včetně rozšířené GBER a SGEI –Deklarace o větším využití Kodexu osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory Vzájemně dohodnuté plánování –Souvislost s konsolidací a větší transparentností hmotných pravidel

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Modernizace procesních předpisů EU pro veřejnou podporu Ondřej Dostal Stálé zastoupení ČR při EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google