Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

W.P. 2.3. Výbor regionů Stanovisko ke sdělení Komise pro Radu, Evropský parlament, Ekonomický a sociální výbor a Výbor regionů „Posilování místní dimenze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "W.P. 2.3. Výbor regionů Stanovisko ke sdělení Komise pro Radu, Evropský parlament, Ekonomický a sociální výbor a Výbor regionů „Posilování místní dimenze."— Transkript prezentace:

1 W.P. 2.3. Výbor regionů Stanovisko ke sdělení Komise pro Radu, Evropský parlament, Ekonomický a sociální výbor a Výbor regionů „Posilování místní dimenze Evropské strategie zaměstnanosti“

2 1. Proč je toto stanovisko důležité? 1. Stanovisko vyjadřuje názory Výboru regionů na toto sdělení. 2. Potvrzuje přístup a rozvoj partnerství klíčových místních aktérů a sociálních partnerů jako nejúčinnější způsob implementace místních strategií zaměstnanosti. 3. Přestože výbor vítá ujištění tohoto sdělení, že institucionální a správní struktury současných a budoucích členských států EU jsou mimo působnost Společenství, doporučuje posílení vzájemných vztahů mezi evropskými institucemi, státními vládami, regionálními a místními úřady a občanskou společností pokud jde o Evropskou strategii zaměstnanosti.

3 2. Hlavní myšlenky: Směrem k místní dimenzi Evropské strategie zaměstnanosti Existuje prostor pro zvýšenou účast místních a regionálních orgánů nikoliv jen při uskutečňování, ale zejména při vytváření návrhů národních akčních programů (NAP). Místní a regionální orgány mají jedinečné postavení při zajišťování rozvoje sociální ekonomiky, nikoliv jen prostřednictvím posilování efektivního partnerství hlavních místních aktérů, ale také velkých dodavatelů služeb pro společnost, prostřednictvím využívání outsourcingu nebo kontraktů na dodávku řady služeb terciálnímu sektoru. To platí zejména pro ekologické a sociální služby, tak jak to dovolují různé právní a konstituční rámce jednotlivých členských států. Potenciál pro rozšiřování a rozvoj činnosti místních a regionálních orgánů v této oblasti potřebuje důkladnou podporu a zdroje v rámci státních programů a programů EU.

4 2. Hlavní myšlenky: Směrem k místní dimenzi Evropské strategie zaměstnanosti(2) Místní a regionální orgány sehrávají důležitou úlohu v podpoře příznivého prostředí pro podnikání a rozvoj podniků. Informovanost a angažování místní a regionální úrovně v procesu NAP jsou většinou nedostatečné; pouhé uznání úlohy a důležitosti místních a regionálních orgánů není dostatečné. Skutečnost, že Komise uznává důležitost mobilizace veškerých místních a regionálních aktérů pro účely uskutečňování strategie zaměstnanosti, automaticky neznamená, že členské státy tuto výzvu uskuteční. Členské státy musí zajistit, aby místní a regionální orgány dostaly mandát, příležitost a zdroje na vypracování smysluplných místních strategií v úzké spolupráci s hlavními místními aktéry.

5 2. Hlavní myšlenky: Vypracování LES – Cesta vpřed Je důležité porovnávat rozvoj Evropské strategie zaměstnanosti a věnovat pozornost nejlepším postupům v každé dimenzi této strategie. Také je důležité vyvinout vhodné ukazatele jako praktické nástroje pro porovnávání rozvoje strategií zaměstnanosti na národní a místní úrovni, aby se definovaly překážky rozvoje strategických iniciativ zaměstnanosti a bylo zajištěno srovnání programů, tak aby zahrnovaly místní dimenzi ve všech členských státech. V některých případech inovativní opatření článku 6 ESF nepřipouštějí iniciativu orgánů na místní úrovni. Výbor regionů požaduje, aby Komise poskytovala zdroje na podporu Evropské strategie zaměstnanosti na místní úrovni.

6 3. Doporučení Národní akční plány a prováděcí směrnice by měly být v budoucnosti zpracovávány jako dlouhodobější, nikoliv jen jednoroční, jak je tomu nyní, aby byl poskytnut dostatečný čas na vytváření NAP prostřednictvím širokých konzultací s regionálními a místními aktéry, včetně volených zástupců, ve všech fázích procesu. Integrace mezi místní a národní úrovní by mohla být podporována dostupností technické a poradenské podpory pro místní a regionální orgány při vytváření LES, vytvořením fóra na národní úrovni pro výměnu, aby se zajistila místní akčnost a snížil se počet byrokratických podmínek a pravidel při uskutečňování evropské strategie zaměstnanosti. V této souvislosti výbor požaduje, aby zprávy z členských států o podpoře místních strategií zaměstnanosti v rámci jejich NAP zahrnovaly informace o zdrojích, které byly poskytnuty místním a regionálním orgánům k řádnému vykonávání této úlohy.

7 3. Doporučení (2) Výbor také navrhuje, aby členské státy měly povinnost podávat v rámci Evropské strategie zaměstnanosti informace o velikosti a povaze vstupů od místních a regionálních aktérů jak v procesu vypracování, tak v procesu implementace NAP. Strategie zaměstnanosti musí být vypracována v komplexní formě jako součást integrovaného přístupu k místnímu rozvoji, který spojuje místní strategie zaměstnanosti, sociálního začlenění, podpory podnikání a sociální ekonomiky.


Stáhnout ppt "W.P. 2.3. Výbor regionů Stanovisko ke sdělení Komise pro Radu, Evropský parlament, Ekonomický a sociální výbor a Výbor regionů „Posilování místní dimenze."

Podobné prezentace


Reklamy Google