Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou"— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou
JUDr. Karel Zuska Z klub s.r.o.

2 Vnitřní trh a hospodářská soutěž
Soutěžitelé (podniky) Tržní prostředí Cena Kvalita, dostupnost Spotřebitel / uživatel / klient

3 Vnitřní trh a hospodářská soutěž
Narušení trhu Formy nežádoucího stavu Kartely (kartelové dohody) Monopoly a zneužívání tržní (dominantní) síly Veřejná podpora (vnější intervence)

4 Veřejná podpora (čl. 107/1 SFEU)
Veřejné prostředky Soutěžitelé (podniky) Výhoda Hrozba narušení soutěže Ovlivnění obchodu EU

5 Podnik Subjekt bez ohledu na právní formu
bez ohledu na způsob financování bez ohledu na účel založení, ziskový či neziskový charakter který provozuje hospodářskou činnost

6 Hospodářská činnost Nabízení zboží nebo služeb na relevantním trhu
bez ohledu na ziskovost, výdělečnost bez ohledu, kdo činností platí (zda koneční uživatelé, nebo jiný subjekt)

7 Povaha poskytování sociálních služeb
Služby hospodářské povahy Sdělení Komise č. 2012/C 8/ o použití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Dopis předsedy ÚOHS ministryni práce a SV č.j.: ÚOHS-C10/ /2013/420/TEh ze dne

8 Důsledky hospodářské povahy sociálních služeb
Služby hospodářské povahy poskytovatelé sociálních služeb jsou považováni za „PODNIKY“ financování sociálních služeb spadá pod pravidla veřejné podpory Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) je dán zájem EU/členských států, aby byly (ko)financovány z veřejných zdrojů

9 Služby SGEI Co jsou to SGEI ?
Služby (zpravidla určené fyzickým osobám) Hospodářská povaha Veřejný zájem Tržní selhání v oblasti nabídky Často nejsou plně financovatelné uživateli služeb

10 Financování služeb SGEI
Čtyři základní otázky KOMU (oprávněný poskytovatel, podmínky registrace, výběr) ZA CO (vymezení služeb – kvalita, standardy, dostupnost) JAK (právní tituly dle zákona – dotace, příspěvek PO, veřejná zakázka, ostatní) KOLIK (pravidla veřejné podpory – vyrovnávací platba)

11 Financování SGEI podle pravidel veřejné podpory
Veřejná zakázka – otevřené řízení Vyrovnávací platba De minimis SGEI De minimis Financování není veřejnou podporou Financování je slučitelnou veřejnou podporou (bez notifikace)

12 Podpora vyrovnávací platbou
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

13 Podpora vyrovnávací platbou
Poskytovatel podpory Pověření poskytováním SGEI (max.10 let) (KOMU + ZA CO) Stanovení vyrovnávací platby Mechanismus korekcí (nadměrná VP) (KOLIK) Právní titul/y vyrovnávací platby (JAK) Kontrola (nejméně každé 3 roky) Odkaz na předpis EU Poskytovatel služby SGEI

14 Vyrovnávací platba Vyrovnávací platba
= pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby (včetně přiměřeného zisku)

15 Vyrovnávací platba Náklady vynaložené pouze na danou službu
přímé náklady odpovídající podíl nepřímých nákladů náklady spojené s investicemi, pokud jsou nezbytné pro poskytování služby Příjmy veškeré příjmy ze služby (úhrady) veškeré příjmy na zajištění služby (veřejné zdroje) členský stát (poskytovatel) může rozhodnout, že zisky z jiných činností musí být použity zcela nebo zčásti na financování služby

16 Vyrovnávací platba Přiměřený zisk
Pokud poskytování služby není spojeno s rizikem (čisté náklady jsou plně vyrovnány), potom přiměřený zisk = swapová sazba navýšená o 100 bazických bodů (1%) p.a. Interest Rate Swap (IRS) např:

17 Podpora de minimis SGEI
Nařízení Komise (EU) č. 360/ o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Zjednodušení zejména ve vztahu k vyrovnávací platbě EUR / 3 účetní období NELZE kumulovat s jakoukoli jinou vyrovnávací platbou na tutéž službu !!! LZE kumulovat s obecnou podporou de minimis do výše max EUR Centrální registr podpor de minimis

18 Obecná podpora de minimis
Nařízení Komise (EU) č. 1407/ o použití článku 107 a 108 SFEU na podporu de minimis EUR / 3 účetní období LZE kumulovat s podporou de minimis SGEI do výše max EUR NELZE kumulovat s jinou podporou na tytéž způsobilé náklady, pokud by došlo k překročení stanovení výše či intenzity podpory Centrální registr podpor de minimis

19 Vyrovnávací platba Základní právní tituly
DOTACE (státní nebo územní rozpočet) PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE PO VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

20 Vyrovnávací platba Vícezdrojové financování SS
Dotace MPSV dle § 104 ZSS Dotace ze SR rozdělovaná krajem dle 101a ZSS Dotace kraje podle zákona č. 250/2000 Sb. Dotace obce podle zákona č. 250/2000 Sb. Příspěvek PO Veřejná zakázka / dotace z ESF (OP LZZ, OP Z) Další zadavatelé a donátoři

21 Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“
Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“ KRAJ jako garant Zadavatel 1 Zadavatel 2 Zadavatel 3 Poskytovatel SS

22 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉHO POVĚŘENÍ SGEI“ KRAJ - POVĚŘENÍ
Přistoupení k pověření kraje Zadavatel 1 Zadavatel 2 Zadavatel 3 Poskytovatel SS

23 Kontakty JUDr. Karel Zuska
Web: Tel:


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou"

Podobné prezentace


Reklamy Google