Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou JUDr. Karel Zuska Z klub s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou JUDr. Karel Zuska Z klub s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou JUDr. Karel Zuska Z klub s.r.o.

2 Vnitřní trh a hospodářská soutěž  Soutěžitelé (podniky)  Tržní prostředí  Cena  Kvalita, dostupnost  Spotřebitel / uživatel / klient

3 Vnitřní trh a hospodářská soutěž  Narušení trhu  Formy nežádoucího stavu  Kartely (kartelové dohody)  Monopoly a zneužívání tržní (dominantní) síly  Veřejná podpora (vnější intervence)

4 Veřejná podpora (čl. 107/1 SFEU)  Veřejné prostředky  Soutěžitelé (podniky)  Výhoda  Hrozba narušení soutěže  Ovlivnění obchodu EU

5 Podnik Subjekt bez ohledu na právní formu bez ohledu na způsob financování bez ohledu na účel založení, ziskový či neziskový charakter který provozuje hospodářskou činnost

6 Hospodářská činnost Nabízení zboží nebo služeb na relevantním trhu bez ohledu na ziskovost, výdělečnost bez ohledu, kdo činností platí (zda koneční uživatelé, nebo jiný subjekt)

7 Povaha poskytování sociálních služeb Služby hospodářské povahy Sdělení Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel EU v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Dopis předsedy ÚOHS ministryni práce a SV č.j.: ÚOHS-C10/2013 - 4620/2013/420/TEh ze dne 29.3.2013

8 Důsledky hospodářské povahy sociálních služeb Služby hospodářské povahy poskytovatelé sociálních služeb jsou považováni za „PODNIKY“ financování sociálních služeb spadá pod pravidla veřejné podpory Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) je dán zájem EU/členských států, aby byly (ko)financovány z veřejných zdrojů

9 Služby SGEI Co jsou to SGEI ?  Služby (zpravidla určené fyzickým osobám)  Hospodářská povaha  Veřejný zájem  Tržní selhání v oblasti nabídky Často nejsou plně financovatelné uživateli služeb

10 Financování služeb SGEI Čtyři základní otázky  KOMU (oprávněný poskytovatel, podmínky registrace, výběr)  ZA CO (vymezení služeb – kvalita, standardy, dostupnost)  JAK (právní tituly dle zákona – dotace, příspěvek PO, veřejná zakázka, ostatní)  KOLIK (pravidla veřejné podpory – vyrovnávací platba)

11 Financování SGEI podle pravidel veřejné podpory Financování Vyrovnávací platba De minimis SGEI De minimis Financování není veřejnou podporou Financování je slučitelnou veřejnou podporou ( bez notifikace ) Veřejná zakázka – otevřené řízení

12 Podpora vyrovnávací platbou Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU o použití článku 106 odst. 2 SFEU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu

13 Podpora vyrovnávací platbou Poskytovatel podpory Poskytovatel služby SGEI Pověření poskytováním SGEI (max.10 let) (KOMU + ZA CO) Stanovení vyrovnávací platby Mechanismus korekcí (nadměrná VP) (KOLIK) Právní titul/y vyrovnávací platby (JAK) Kontrola (nejméně každé 3 roky) Odkaz na předpis EU

14 Vyrovnávací platba = pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby (včetně přiměřeného zisku)

15 Vyrovnávací platba  Náklady vynaložené pouze na danou službu  přímé náklady  odpovídající podíl nepřímých nákladů  náklady spojené s investicemi, pokud jsou nezbytné pro poskytování služby  Příjmy  veškeré příjmy ze služby (úhrady)  veškeré příjmy na zajištění služby (veřejné zdroje)  členský stát (poskytovatel) může rozhodnout, že zisky z jiných činností musí být použity zcela nebo zčásti na financování služby

16 Vyrovnávací platba Přiměřený zisk  Pokud poskytování služby není spojeno s rizikem (čisté náklady jsou plně vyrovnány), potom přiměřený zisk = swapová sazba navýšená o 100 bazických bodů (1%) p.a. Interest Rate Swap (IRS) např: http://www.patria.cz/kurzy/CZK/2Y/irsdetail.html

17 Podpora de minimis SGEI Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis udělenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu Zjednodušení zejména ve vztahu k vyrovnávací platbě 500.000 EUR / 3 účetní období NELZE kumulovat s jakoukoli jinou vyrovnávací platbou na tutéž službu !!! LZE kumulovat s obecnou podporou de minimis do výše max. 500.000 EUR Centrální registr podpor de minimis

18 Obecná podpora de minimis Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článku 107 a 108 SFEU na podporu de minimis 200.000 EUR / 3 účetní období LZE kumulovat s podporou de minimis SGEI do výše max. 500.000 EUR NELZE kumulovat s jinou podporou na tytéž způsobilé náklady, pokud by došlo k překročení stanovení výše či intenzity podpory Centrální registr podpor de minimis

19 Vyrovnávací platba Základní právní tituly  DOTACE (státní nebo územní rozpočet)  PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE PO  VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

20 Vyrovnávací platba Vícezdrojové financování SS Dotace MPSV dle § 104 ZSS Dotace ze SR rozdělovaná krajem dle 101a ZSS Dotace kraje podle zákona č. 250/2000 Sb. Dotace obce podle zákona č. 250/2000 Sb. Příspěvek PO Veřejná zakázka / dotace z ESF (OP LZZ, OP Z) Další zadavatelé a donátoři

21 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY“ KRAJ jako garant Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2

22 Vyrovnávací platba Koncepce „JEDNOTNÉHO POVĚŘENÍ SGEI“ KRAJ - POVĚŘENÍ Poskytovatel SS Zadavatel 1Zadavatel 3Zadavatel 2 Přistoupení k pověření kraje

23 Kontakty JUDr. Karel Zuska Web: www.zklub.cz E-mail: info@zklub.cz Tel: +420 702 144 106


Stáhnout ppt "Financování sociálních služeb vyrovnávací platbou JUDr. Karel Zuska Z klub s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google