Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."— Transkript prezentace:

1 Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení snímku (obrázky, texty ….. ) je libovolné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 MANAGEMENT, EKONOMIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Funkce managementu, ekonomiky Management – proces koordinace pracovních činností, aktivit, skupiny pracovníků za účelem dosažení určitých výsledků tak, aby byly provedeny účinně a efektivně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Manažer – je pracovník, který pracuje ve skupině s lidmi a koordinuje jejich aktivity tak, aby bylo dosaženo kvalitních cílů organizace. HIERARCHIE  vrcholoví manažeři  střední manažeři  manažeři 1. linie Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 EKONOMIE  o výrobě a směně zboží  o penězích, kapitálu a bohatství  o výrobních vztazích mezi společností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5 FINANČNÍ ZDROJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vícezdrojové financování sociálních služeb  státní dotace a granty  dotace z fondů  příspěvky zřizovatelů  příspěvky na péči Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6  příjmy od uživatelů  příspěvky samosprávních celků  příjmy z veřejného zdravotního pojištění  vedlejší hospodářská a mimořádná činnost  dary Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7 4 hlavní pilíře financování pobytových sociálních služeb  platby uživatelů sociálních služeb  příspěvky na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  státní dotace  příjmy z veřejného zdravotního pojištění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8 DALŠÍ FINANČNÍ ZDROJE  příspěvek zřizovatele na činnost  prodej vlastních výrobků  ostatní granty  dary  popřípadě ostatní zdroje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9 Financování terénních a ambulantních služeb  platby uživatelů  příspěvky na péči  státní dotace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10 Další zdroje mohou být:  příspěvek zřizovatele na činnost  dary  vedlejší hospodářská činnost  ostatní granty a příspěvky  ostatní zdroje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCÍÁLNÍCH SLUŽEB KPSS – popisuje současný kvantitativní a kvalitativní stav sociálních služeb v určitém regionu, věnuje se také charakteristice regionu a uživatelům a poukazuje na potřeby uživatelů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Plánování musí být založené na vzájemné komunikaci mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb a v neposlední řadě mezi zadavateli. Metoda plánování je založena: na zapojování všech, kterých se to týká na vyjednávání a dialogu na dosažení výsledku, který bude podporován většinou účastníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13 Triáda KPSS je odrazem potřeb dané komunity  zadavatelé sociálních služeb  uživatelé sociálních služeb  poskytovatelé sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 MARKETING NEZISKOVÉHO SEKTORU Je to proces plánování a realizace koncepcí, propagace, distribuce myšlenek, tvorba cen výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny a tím uspokojit požadavky jedinců i organizací. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Marketing neziskového sektoru musí zajistit existenci jednotlivých organizací za účelem přežití a musí být lepší než ostatní – kvalitou svých služeb. HOSPIC SV. JOSEFA V RAJHRADĚ Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 negativní argumenty potřeby marketingu v neziskovém sektoru  problematika absence konkurenčního prostředí  sociální služby nemají tržní charakter  marketingový výzkum – za jakou službou je spotřebitel ochoten cestovat  časté neadekvátní náklady  marketing se musí přizpůsobovat potřebám a prostředí neziskového sektoru Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17 POZITIVNÍ ARGUMENTY  soutěživost o získávání klientů a příjmů  rostoucí nároky klientů  činnost strategického managmentu  rozvoj podnikatelské činnosti  neustálé zviditelňování ve svém okolí, např. formou reklam Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18 Standardy kvality sociálních služeb, měření  cíle a způsoby poskytování sociálních služeb  ochrana práv osob  jednání se zájemcem o sociální službu  smlouva o poskytování sociální služby  individuální plánování průběhu sociální služby  dokumentace o poskytování sociální služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19  stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby  návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje  personální a organizační zajištění sociální služby  profesní rozvoj zaměstnanců  místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20  informovanost o poskytované sociální službě  prostředí a podmínky  nouzové a havarijní situace  zvyšování kvality sociální služby Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Vzor titulní strany: Sociální služby 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Každý nový snímek musí mít logo a název projektu včetně čísla!!! Rozložení."

Podobné prezentace


Reklamy Google