Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Veřejná podpora a projekty PPP 19. září 2007, Praha MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Veřejná podpora a projekty PPP 19. září 2007, Praha MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Veřejná podpora a projekty PPP 19. září 2007, Praha MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

2 Regulace veřejné podpory Článek 86 až 88 Smlouvy o založení Evropských společenství Sekundární legislativa ES – rozhodnutí a pravidla k SGEI – de minimis, MSP, školení, zaměstnanost a regionální bloková výjimka – Nařízení 1107/70, podpora v dopravě – Sdělení EK k prodejům půdy a budov – Pravidla k rizikovému kapitálu – princip tržního investora Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

3 Evropská úprava PPP Článek 43 a 49 Smlouvy o založení Evropských společenství Pravidla upravující veřejné zakázky Směrnice 1992/50 nahrazená Směrnicí 2004/18 o zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby Zelená kniha Komise (duben 2004) Sdělení Komise k PPP (listopad 2005) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

4 Článek 87(1) Smlouvy - Obecný zákaz veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoliv formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podnikání nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem. => Čtyři znaky veřejné podpory je poskytována ze státních prostředků, narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby, ovlivňuje obchod mezi členskými státy

5 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Kdy může být veřejná podpora poskytnuta? Výjimky přímo ze Smlouvy o založení ES Využití některé z blokových výjimek Rozhodnutí Evropské komise MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

6 Stručná charakteristika PPP Dlouhodobost smluvního závazku Zaměření zejména v oblastech – železnice, silnice, letiště, – vodovodní a kanalizační sítě, plynovody, – nemocnice, sociální bydlení, – sportovní stadiony, kongresová centra. Oblasti nevhodné pro PPP jsou dynamické oblasti např. internetové sítě. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

7 Veřejná podpora v projektech PPP Není obsažena – vyloučen jeden ze znaků veřejné podpory – jedná se o podporu v souladu se službami obecného hospodářského zájmu (v souladu s Rozhodnutím EK 2005/842) – princip tržního investora – jedná se službu zajišťovanou výhradně státem/veřejným subjektem – transparentí, otevřené a nediskriminační výběrové řízení Slučitelná – Podle pravidel pro SGEI – Podle čl. 87 odst. 3 písm. c) (infrastruktura je nezbytná, otevřený přístup k infrastruktuře, není překompenzace) – Podle jiných předpisů Neslučitelná MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

8 Ministerstvo pro místní rozvoj Dotazy stateaid@email.cz pereva@mmr.cz Děkuji za pozornost! MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Veřejná podpora a projekty PPP 19. září 2007, Praha MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google