Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela energetického zákona a teplárenství. Evropská legislativa a teplárenství EU nemá žádnou ucelenou směrnici týkající se teplárenství Novela energetického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela energetického zákona a teplárenství. Evropská legislativa a teplárenství EU nemá žádnou ucelenou směrnici týkající se teplárenství Novela energetického."— Transkript prezentace:

1 Novela energetického zákona a teplárenství

2 Evropská legislativa a teplárenství EU nemá žádnou ucelenou směrnici týkající se teplárenství Novela energetického zákona byla vyvolána zejména novými směrnicemi týkajícími se otvírání trhu s elektřinou a plynem ( 2003/54 a 55) a reaguje rámcově na směrnici o podpoře KVET (2004/8)

3 Změny v oblasti teplárenství Vyplývají ze zkušeností s dosavadním zněním zákona v konfrontaci s problematikou na kterou bylo třeba od doby platnosti zákona č. 458/2000 Sb., potřeba reagovat popř. navazují nepřímo na směrnice EU týkající se energetiky v obecné rovině. Prezentace identifikuje významnější změny ve všech částech zákona s vazbou na teplárenství.

4

5 Změny v ustanoveních zákona s dopadem do odvětví teplárenství § 2 Vymezení pojmů - odst. 2 písm.a) bod 7, nová definice kombinované výroby (pozměňovací návrh, dále jen PN) – odst 2 písm a) bod 32 definice druhotných zdrojů - odst. 2 písm.a) body 36 – 39 definice pojmů vyplývajících ze směrnice 2004/8 – (PN) - odst. 2 písm c) body 5 a 10 upřesnění stávajících pojmů

6 odst. 2 písm. c) bod 15, 16(PN),17(PN) nové pojmy def. objekt, užitečné teplo a CZT -§ 3 Podnikání v energetických odvětvích Odst. 3 licence se neuděluje pokud se nejedná o podnikání

7 § 12 Povinnosti nad rámec licence nový text celého paragrafu, § 14 Fond užití fondu je omezeno jen na odvětví teplárenství § 17 Energetický regulační úřad a jeho působnost řada změn v celém paragrafu s dopadem na všechna odvětví

8 § 20 Regulační výkazy rovněž celý nový text celého paragrafu, teplárenství zejména odst. 1,5,6,7,8. (PN) § 24 Provozovatel přenosové soustavy odst 10 písm. aa) příspěvek k ceně elektřiny z KVET (PN) § 25 Provozovatel distribuční soustavy odst. 13 příspěvek k ceně elektřiny z KVET (PN)

9 § 32 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů Nové znění celého paragrafu implementuje společně s novými definicemi pojmů základní práva a povinnosti ze směrnice o podpoře kombinované výroby tak, aby bylo možno navazující vyhláškou upřesnit podrobnosti a současně obdobně upravuje podporu výroby elektřiny z druhotných zdrojů.(PN)

10 § 55 Trh s plynem Odst.3 písm. a) KVET – oprávněný zákazník

11 Díl 3 Teplárenství § 76 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie § 76 odst.1 Nový bod d) – má uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie (PN) odst.3 Dohoda o rozdělení nákladů má přednost před vyhláškou odst. 5 písm.a) Rozvodná tepelná zařízení ve veřejném zájmu(PN)

12 odst.5 písm.g nový bod –právo na zřizování vlastní telekomunikační sítě § 77 Odběratel tepelné energie odst.2 se ruší- odběratel se nepodílí na nákladech na připojení odst.4 povinnost úpravy zařízení při změně teplonosné látky odst. 6 vyvolané jednorázové náklady odst. 7 umístění a provozování zařízení nadále strpět

13 § 78 Měření odst.4 Doplňuje se – a provádět pravidelné odečty naměřených hodnot odst.6 a 7 Pokud nedojde k dohodě o rozdělení nákladů, nelze-li použít vyhlášku nebo není-li dvoutrubní rozvod vzniká povinnost instalovat buď poměrové nebo fakturační měření odst. 8 měření instalované odběrateli nelze použít jako fakturační

14 § 80 Výkup tepelné energie odst. 1 písm.a) Nahrazuje se- z technologických procesů a ekologického spalování výrazem z druhotných energetických zdrojů § 81 Výstavba zdrojů tepelné energie odst. 5 Autorizace dočasných zdrojů ve stavech nouze se nevyžaduje § 86 Přeložky rozvodných tepelných zařízení odst. 2 Doplňuje se- pokud nedojde k jiné dohodě

15 § 87 Ochranná pásma Nahrazuje se držitel licence provozovatelem zařízení odst.1 Vznikají datem územního rozhodnutí odst.4 Upřesněný nový text beze změny smyslu § 88 Stav nouze odst. 1, 2 a 4 Upřesňující znění definice a povinností při stavech nouze(PN) odst. 3 Vyhlašování a informace o stavech nouze

16 odst. 5 Nový text ukládá povinnost přezkoumat možné účinky výpadku základních zdrojů § 89 Neoprávněný odběr odst. 1, písm. b) Upřesňující v souladu s ostatními odvětvími

17 Děkuji Vám za pozornost Září 2004 Ing Tomáš Chvátal Odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO


Stáhnout ppt "Novela energetického zákona a teplárenství. Evropská legislativa a teplárenství EU nemá žádnou ucelenou směrnici týkající se teplárenství Novela energetického."

Podobné prezentace


Reklamy Google