Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XV. Seminář energetiků Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 19. a 20. 1. 2005 Josef FIŘT - ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XV. Seminář energetiků Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 19. a 20. 1. 2005 Josef FIŘT - ERÚ."— Transkript prezentace:

1 XV. Seminář energetiků Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 19. a 20. 1. 2005 Josef FIŘT - ERÚ

2 2 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Regulace v EU daná směrnicemi: –96/92/EC – elektřina (prosinec 96) –98/30/EC – plyn (červen 98) → zákon č. 458/2000 Sb.

3 3 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Nové směrnice EU –2003/59/EC – elektřina (červenec 2003) –2003/55/EC – plyn (červenec 2003) → novela EZ (od 1. 1. 2005) → otevírání trhu - s elektřinou - s plynem

4 4 Členské země EU otevření trhu s elektřinou v roce 2004 otevření trhu s plynem v roce 2004 Rakousko100% Belgie80% Dánsko100% Finsko100% Francie70% Německo100% Řecko62% Irsko56%86% Itálie66%100% Lucembursko57%72% Nizozemí100%60% Portugalsko100% Španělsko100% Švédsko100%51% Velká Británie100% Česká rep.47%0% Slovenská rep.66%34% Polsko52%34% Maďarsko67%69% Litva17%80% Lotyšsko76%0% Estonsko10%95% Slovinsko75%91%

5 5 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ

6 6

7 7 Vliv novely EZ na činnost ERÚ → § 17 NEZ –odst. 3 – podpora využívání OZE a DZE –působnost úřadu o podmínkách přístupu k síti pro přeshraniční výměny elektřiny (Nařízení ES/1228/2003 – 06/2003)

8 8 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ § 17 NEZ –odst. 6f) – ERÚ rozhoduje o výběru dodavatele poslední instance –odst. 6g) – ERÚ rozhoduje o dočasném pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran podle § 61a)

9 9 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ → § 17 NEZ –odst. 7) zpřesňuje rozsah prováděcích předpisů (vyhlášek) vydávaných ERÚ –nově:  7h) podmínky dodávek elektřiny a plynu dodavatelem PI  7k) pravidlo tvorby, přiřazení a užití TDD (el. i plyn)

10 10 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  7l) podmínky připojení výroben plynu, DS, PZ plynu a odběrných míst KZ k plynárenské soustavě odst. 8 – ERÚ dále  8b) rozhoduje spory, kdy (pro plyn i elektřinu) nedojde k dohodě o přístupu k PS, DS nebo PZ plynu  8e) schvaluje Řád provozovatele – přepravní soustavy – DS a PZ (nejen tedy pro elektřinu)

11 11 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  8g) ukládá v rámci výkonu regulace držiteli licence sjednání nápravy (lhůty) ukládá pokuty dle zvláštního zákona  8h) zveřejňuje roční zprávu o výsledcích monitorovací činnosti v energetických odvětvích a roční a měsíční Zprávu o provozu ES

12 12 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  unbundling: - náklady promítnout do regulované ceny - reorganizace REAS x unbundling  provozovatelé PS, DS (plyn i elektro) - § 24a, 25a,58a, 59a, jsou povinni zpracovat program opatření do 90 dnů od účinnosti NEZ a předat na MPO a ERÚ

13 13 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  Směrnice ES č. 77/2001 – podpora výroby elektřiny z OZE → návrh zákona ČR „O rozsahu výroby elektřiny a tepla z OZE; ERÚ: problém „biomasa“)  Směrnice ES o podpoře KVET z 02/2004 zapracována v NEZ

14 14 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Další činnosti ERÚ při výkonu regulace pro rok 2005 a další roky  Podmínky pro II. Regulační období (2005 – 2009) Novela vyhl. č. 438/2001 → č. 575/2004 z 23. 11. 2004  Cenová rozhodnutí na rok 2005

15 15 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  CR č. 9/2004 k cenám tepelné energie ze dne 20. 10. 2004 –teplo zůstává věcně usměrňovanou cenou –předcházela analýza „Hodnocení regulace cen tepla“ (SEI, Teplárenské sdružení ČR) –základní principy regulace stejné jako v r. 2004

16 16 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ –rozdíl je ve způsobu meziročního nárůstu stálých ekonomických oprávněných nákladů a přiměřeného zisku –omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku – týká se jen cen pod úrovní ceny –závazné podmínky pro tvorbu cen od 1. 1. 2005 (nejen pro r. 2005)

17 17 Cenové lokality Obec A Obec B

18 18 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Cenové lokality  Cenové lokality, ve kterých je věcně usměrňovaná cena tepelné energie –kalkulována za tepelný zdroj nebo systém –průměrně kalkulována za více tepelných zdrojů a systémů  Maximálně možný rozsah cenové lokality –pro porovnání výše průměrné ceny tepelné energie s cenovou úrovní –pro posouzení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku  V rámci jedné cenové lokality musí mít všichni odběratelé stejné podmínky: –při uplatňování smluvních podmínek na dodávku tepla –při stanovení jednotlivých složek vícesložkové ceny –při uplatňování kritérií pro individuální ceny

19 19 Úrovně předání tepelné energie Tepelný zdroj Výměníková stanice Vytápěný objekt Cenová lokalita Vytápěný objekt Vytápěný objekt Vytápěný objekt Vytápěný objekt PrimárníSekundární rozvody

20 20 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  CR č. 10/2004 ze dne 29. 11. 2004 – ceny elektřiny a služeb –obsahuje ceny elektřiny z KVET ( 1 MWe, …) –obsahuje ceny elektřiny z OZE s rozlišením termínu uvedení do provozu –Obsahuje ceny za decentrální výrobu, poskytování systémových služeb ČEPS, ceny za rezervaci kapacity, ceny za poskytování distribučních služeb, ceny za činnost OTE

21 21 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ  CR č. 11/2004 ze dne 29. 11. 2004 – pevné ceny distribuce elektřiny OZ ze sítí nn  CR č. 12/2004 ze dne 29. 11. 2004 – maximální pevné ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny CHZ ze sítí nn  CR č. 13/2004 ze dne 26. 11. 2004 – ceny plynu

22 22 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna 2005 1)přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy 2)systémové služby 3)distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí 4)decentrální výroba 5)činnosti operátora trhu 6)dodávka elektřiny chráněným zákazníkům 7)výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 8)výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

23 23 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice  činnosti ad 1) – 5): –ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí  činnosti ad 6): –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální –podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí  činnosti ad 7) – 8) –regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální –kogenerace nad 1 MW e řešena formou pevného příspěvku ke smluvní (neregulované) ceně

24 24 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ

25 25 Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ


Stáhnout ppt "XV. Seminář energetiků Regulace v EU a v ČR a vliv nové legislativy na ERÚ Jelenovská nad Valašskými Klobouky 19. a 20. 1. 2005 Josef FIŘT - ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google