Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezávislý výrobce na trhu s elektřinou v ČR a v EU. Problémy LDS Ing. Petr Matuszek Jelenovská 19. - 20. 1. 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezávislý výrobce na trhu s elektřinou v ČR a v EU. Problémy LDS Ing. Petr Matuszek Jelenovská 19. - 20. 1. 2005."— Transkript prezentace:

1 Nezávislý výrobce na trhu s elektřinou v ČR a v EU. Problémy LDS Ing. Petr Matuszek Jelenovská 19. - 20. 1. 2005

2 Obsah Liberalizace trhu s elektřinou Legislativní rámec Postavení nezávislého výrobce Problémy LDS Výhled

3 Jaký byl původní záměr liberalizace trhu s elektřinou? 1.Vytvořit konkurenční prostředí pro nové specifické zboží – elektřinu 2.Snížit ceny elektřiny pro průmysl, zlepšit jeho konkurenceschopnost 3.Umožnit odběratelům výběr dodavatele z většího množství výrobců nebo obchodníků

4 Povedlo se záměr realizovat?  Legislativa umožnila přístup třetích stran k sítím  Vznikl ERÚ, který reguluje ceny monopolních činností, ale v poslední době jen směrem nahoru  V 1. roce opravdu pokles cen  V dalších létech nárůst jak ceny elektřiny, tak i cen monopolních činností  Konkurenční prostředí pro konečné odběratele prakticky neexistuje, počet tuzemských dodavatelů pokles

5  Vývoj v Evropě  globalizace  obnovitelné zdroje  Legislativa EU  Legislativa ČR  Státní energetická koncepce  Energetický zákon  Cenová rozhodnutí ERÚ  Ostatní legislativní nástroje (nařízení vlády a vyhlášky, ekologické zákony)  Iniciativa jednotlivých účastníků trhu Co ovlivňuje trh s elektřinou v ČR?

6 Státní energetická koncepce  Základní součást hospodářské politiky ČR  Konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce dosáhnout ve výhledu 30 let  Základní priority  maximální nezávislost  maximální bezpečnost  maximální udržitelný rozvoj

7 Státní energetická koncepce – disproporce mezi cíly a nástroji  Autorizace na nové zdroje elektřiny a tepla x vytvoření konkurenčního prostředí  Plán snižování emisí x rozvoj průmyslu  Podpora vybraných zdrojů (KVET, OZE, DEZ) x navýšení ceny pro konečného zákazníka

8 Legislativa - současnost Energetický zákon – č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. Zákon o hospodaření energií – č. 406/2000 Sb. Zákon o ochraně ovzduší – č. 86/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci – č. 76/2002 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií – č. 353/1999 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – č. 695/2004 Sb.

9 Legislativa - problémy Převzetí a transformace směrnic z EU bez jakékoliv odkladné doby – zejména v oblasti životního prostředí Zpřísnění celé řady ustanovení oproti směrnicím EU Nepřipravenost státní správy na nové zákony a vyhlášky Důsledkem je vynaložení dalších finančních prostředků a řada komplikací formálního charakteru pro jednotlivé provozovatele

10 Legislativa - energetický zákon Účastníci trhu s elektřinou:  MPO – legislativa  ERÚ – ochrana konečných zákazníků a současně silný tlak podnikatelských zájmů __________________________________________________________________________________  OTE – roste význam s ohledem na další etapy otevření trhu  ČEPS  Výrobci – ČEZ, IPP  Distribuční společnosti – regionální a lokální  Obchodníci  Zákazníci – oprávnění a chránění

11 Postavení závodních energetik (1) Závodní (průmyslové) energetiky mají ve většině případů specifické postavení:  nezávislý výrobce  lokální distribuční společnost  obchodník  oprávněný zákazník

12 Postavení závodních energetik (2)  Licence na výrobu elektřiny  Licence na distribuci elektřiny  Licence na distribuci plynu  Licence na obchod s plynem  Licence na výrobu tepla  Licence na rozvod tepla

13 Postavení závodních energetik v hutích Pořadí priorit: 1.Výroba produktů, které nejsou na trhu a jsou nutné pro technologii hlavní hutní výroby 2.Spálení přebytků hutních plynů - DEZ 3.Výroba elektřiny a tepla - kogenerační výroba - výroba se musí přizpůsobit technologickým potřebám výroby hutě

14 Instalovaný výkon zdrojů ET, a. s.

15 Výroba tepla a elektřiny v ET, a. s.

16 LDS a trh s elektřinou (1) Existují nerovné podmínky REAS a LDS Absence definice lokální distribuční soustavy v zákoně Omezení povinnosti získávání licence na distribuci LDS, očekává se zánik řady pasivních subjektů (zrušení licence)

17 LDS a trh s elektřinou (2) Velmi malá šance uplatnění LDS na trhu s elektřinou Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení Obchodování je omezeno pro vysoké ceny za distribuci vysoké ceny systémových služeb Důležitá úloha ERÚ – disponuje nástroji na snížení cen

18 LDS a trh s elektřinou (3) Ceny elektřiny dle cenového rozhodnutí ERÚ (REAS SME)

19 Závěr (1) Co nám odběratelům liberalizace přinesla?  V prvním roce snížení cen, ale dále už jen komplikace a zvyšování cen!  Došlo k vítězství globalizace nad liberalizací!

20 Závěr (2) Prostor pro uplatnění průmyslových energetik na trhu s elektřinou není.  velmi obtížné řešení dodávky elektřiny podle diagramu  nemožnost poskytovat systémové služby  nemožnost výběru dodavatele z většího počtu výrobců nebo obchodníků  nedostatečná podpora kogenerace a využívání druhotných energetických zdrojů

21 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Nezávislý výrobce na trhu s elektřinou v ČR a v EU. Problémy LDS Ing. Petr Matuszek Jelenovská 19. - 20. 1. 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google