Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Petr Matuszek XXI. seminář energetiků Jelenovská 11. – 13. ledna 2011 Průmyslová energetika v období krize Zhodnocení legislativních změn.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Petr Matuszek XXI. seminář energetiků Jelenovská 11. – 13. ledna 2011 Průmyslová energetika v období krize Zhodnocení legislativních změn."— Transkript prezentace:

1 1 Petr Matuszek XXI. seminář energetiků Jelenovská 11. – 13. ledna 2011 Průmyslová energetika v období krize Zhodnocení legislativních změn

2 2 Obsah  Postavení průmyslové energetiky  Trh s elektřinou  Ekologické a jiné balíčky  Závěr

3 3 Postavení průmyslové energetiky „Víra bez práce je mrtvá.“ Bible

4 4 Postavení průmyslové energetiky (1)  Výrobce elektřiny a tepla  Lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  Odběratel a spotřebitel energií  Obchodník s plynem  Dodavatel tepla  Provozovatel zařízení emitující CO 2

5 5 Postavení průmyslové energetiky (2)  Výroba produktů potřebných pro technologii hlavní výroby  Výroba energií se musí přizpůsobit potřebám průmyslového podniku  Využívání druhotných energetických zdrojů  Centralizované zásobování teplem  Výroba elektřiny – KVET

6 6  Přímá vazba na hlavní výrobu – obtížné stanovení odběrového diagramu  Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení  Obecně – razantní úspora nákladů v době krize Postavení průmyslové energetiky (3)

7 7 Prvotní zájem průmyslových odběratelů:  konkurenceschopné ceny,  prostředkem k jejich dosažení je i národní legislativa.  Realita? Postavení průmyslové energetiky (4)

8 8 8 Postavení průmyslové energetiky (5) Porovnání s EU (Eurostat)

9 9 Trh s elektřinou „Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské.“ Latinské přísloví

10 10 Trh s elektřinou (1) V ČR byl trh s elektřinou postupně otevírán od roku 2002 pro jednotlivé kategorie odběratelů. V ČR byl trh s elektřinou postupně otevírán od roku 2002 pro jednotlivé kategorie odběratelů. V Evropě není splněna základní podmínka tržního prostředí, a to převis nabídky nad poptávkou. V Evropě není splněna základní podmínka tržního prostředí, a to převis nabídky nad poptávkou. Ceny energií jsou odtrženy od nákladů! Ceny energií jsou odtrženy od nákladů! Nové legislativní záměry a zejména jednostranné regulační zásahy v oblasti ekologie mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Nové legislativní záměry a zejména jednostranné regulační zásahy v oblasti ekologie mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi.

11 11 Co ovlivňuje cenu elektřiny:  Makroekonomické vlivy  Povolené výnosy dle stanovené metodiky  Připomínky jednotlivých hráčů trhu s elektřinou  A co ještě? Trh s elektřinou (2)

12 12 Trh s elektřinou (3) Co ovlivňuje cenu elektřiny:  Boj s klimatickými změnami – Povolenky CO 2 – Ekologické daně – Příspěvek na OZE  Politická rozhodnutí

13 13 Trh s elektřinou (4) Informativní jednosložková cena elektřiny pro KZ v ES ČR (Kč/MWh) – zdroj EGÚ

14 14 Trh s elektřinou (5) Informativní jednosložková cena elektřiny pro KZ v ES ČR (Kč/MWh) – před účinností vládního balíčku

15 15 Ekologické a jiné balíčky „Všeobecný souhlas není často ničím jiným než všeobecným omylem. “ Charlie Chaplin

16 16 Ekologické a jiné balíčky Ekologické a jiné balíčky (1) Novelizace zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 2009: PSP neschválila vládní návrh k OZE! Klíčový moment! Zákon schválen na konci roku 2010

17 17 Ekologické a jiné balíčky (2) Tímto novým rozhodnutím by meziroční zdražení elektřiny pro velkoodběratele (dle ERÚ) mělo být v průměru pouze o 5,2 %. Tímto novým rozhodnutím by meziroční zdražení elektřiny pro velkoodběratele (dle ERÚ) mělo být v průměru pouze o 5,2 %. Vliv příspěvku na OZE pro průmyslové společnosti v roce 2011 (např. LDS ET, a.s.) Vliv příspěvku na OZE pro průmyslové společnosti v roce 2011 (např. LDS ET, a.s.) – příspěvek ve výši 370 Kč/MWh » cca 125 mil. Kč pro skupinu TŽ-MS » cca 32 mil. Kč pro ostatní firmy – původní příspěvek ve výši 578 Kč/MWh » dvojnásobek

18 18 Ekologické a jiné balíčky (3) Opatření: Opatření: – srážková daň FVE – daň na emisní povolenky – zábor ZPF – část příspěvku ze státního rozpočtu. Úspěch: – – vláda problém řeší, – – nebylo realizováno rozložení na ostatní energie, – – část peněz se vybere od provozovatelů FVE. Neúspěch: – – vypadlo financování z DPH, – – financování z emisních povolenek přinese problémy.

19 19 Ekologické a jiné balíčky Ekologické a jiné balíčky (4) Darovací daň z emisních povolenek Výpočet množství povolenek osvobozených od daně Výpočet množství povolenek osvobozených od daně – daň je splatná do 31. března příslušného kalendářního roku – na metodickém pokynu výpočtu se pracuje – osvobození povolenek, které odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z KVET k celkovému množství vyrobené elektřiny v letech 2005 a 2006

20 20 Ekologické a jiné balíčky Ekologické a jiné balíčky (5) Darovací daň z emisních povolenek Varianty dopadu mohou být různé pro průmyslovou energetiku, která vyrábí elektřinu, užitečné teplo a teplo pro technologické účely : Varianty dopadu mohou být různé pro průmyslovou energetiku, která vyrábí elektřinu, užitečné teplo a teplo pro technologické účely : – zdanění roční alokace – snížená o povolenky pro užitečné teplo a teplo pro technologické účely. Tyto náklady se projeví v cenách elektřiny, samozřejmě se všemi negativními dopady na průmyslové odběratele. Tyto náklady se projeví v cenách elektřiny, samozřejmě se všemi negativními dopady na průmyslové odběratele.

21 21 Klimaticko-energetický balíček – legislativa EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se mění směrnice 2003/87/ES s cílem zlepšit a rozšířit systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006 Ekologické a jiné balíčky (6)

22 22 Klimaticko-energetický balíček – legislativa EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES Nařízení komise EU č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2003/87/ES Nařízení komise EU č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích, integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích, integrované prevenci a omezování znečištění Ekologické a jiné balíčky (7)

23 23 Legislativa EU aktuálně Nyní probíhá na půdě EU od 15. 12. 2010 do 7. 2. 2011 otevřená veřejná konzultace k „Třetí fází obchodování s povolenkami“ před rokem 2013 (předčasná aukce) Nyní probíhá na půdě EU od 15. 12. 2010 do 7. 2. 2011 otevřená veřejná konzultace k „Třetí fází obchodování s povolenkami“ před rokem 2013 (předčasná aukce) Ekologické a jiné balíčky (8)

24 24 Legislativa EU - princip alokace dražbou Podle revidované směrnice 2009/29/ES lze v zásadě průmyslové sektory rozdělit do tří skupin: Podle revidované směrnice 2009/29/ES lze v zásadě průmyslové sektory rozdělit do tří skupin: – Výrobci elektřiny – 100% aukce od roku 2013 (v ČR uvažována výjimka). – Sektory ohrožené únikem uhlíku – 100% bezplatná alokace po celé třetí obchodovací období založená na benchmarkingu. – Ostatní – Sektory neohrožené únikem uhlíku a výrobci tepla mohou obdržet až 80 % bezplatných povolenek v roce 2013 s poklesem na 30 % v roce 2020. V roce 2027 by pak neměli získat žádné bezplatné povolenky. Alokace bude opět založena na benchmarkingu. Ekologické a jiné balíčky (9)

25 25 Závěr Závěr (1) Pro další období zavést tzv. německý model:   Osvobození samovýrobců.   Rozdělení do skupin podle roční spotřeby elektřiny pro uplatnění úlev pro energeticko intenzivní průmysl.   Zavedení snížené ceny za příspěvek na OZE.

26 26 Závěr (2)   Stěžejní úlohu státu spatřujeme v tlaku na odstranění veškerých deformací trhu a překážek volného pohybu energií a vytvoření transparentního tržního prostředí s umožněním všech forem transferu energetických komodit.

27 27 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "1 Petr Matuszek XXI. seminář energetiků Jelenovská 11. – 13. ledna 2011 Průmyslová energetika v období krize Zhodnocení legislativních změn."

Podobné prezentace


Reklamy Google