Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministry of Industry and Trade 2004 EU Emissions Trading Scheme Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministry of Industry and Trade 2004 EU Emissions Trading Scheme Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo."— Transkript prezentace:

1 1  Ministry of Industry and Trade 2004 EU Emissions Trading Scheme Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu XV. seminář energetiků, Jelenovská 19.12.2005

2 2  Ministry of Industry and Trade 2004  Obchodování s emisemi  Situace ČR ve vztahu ke Kjótskému protokolu  Pozice EU, srovnání nabídky a poptávky  Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z OZE  Geneze návrhu zákona  Společný návrh HV, MPO, MŽP  Podpora biopaliv v dopravě  Pozměňovací návrhy k 14.12.2005 a vyhodnocení  Varianty dalšího postupu Národní alokační plán ČR Návrh schválený vládou ČR

3 3  Ministry of Industry and Trade 2004 Emise skleníkových plynů Vývoj od roku 1990

4 4  Ministry of Industry and Trade 2004 Emise skleníkových plynů Vztah k průmyslové produkci

5 5  Ministry of Industry and Trade 2004 Emise skleníkových plynů Sektorové rozdělení – rok 2001

6 6  Ministry of Industry and Trade 2004 30,4 24,8 21,1 16,3 12,9 11,8 11,5 6,8 6,6 4,2 1,7 -1,9 -6,1 -6,3 -7,4 1,9 -30-20-10010203040 Španělsko Portugalsko Irsko Rakousko Itálie Dánsko Řecko Finsko Belgie Holandsko Lucembursko Francie Švédsko Německo UK EU15 3,5 -20,9 -23,4 -27,4 -29,0 -50,4 -55,4 -58,3 -70-60-50-40-30-20-1001020 Slovinsko Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko Estonsko Lotyšsko Litva Emise CO 2 – Kjótský protokol Situace v zemích EU (2002)

7 7  Ministry of Industry and Trade 2004 Emise CO 2 – Kjótský protokol Poptávka a nabídka v EU 25

8 8  Ministry of Industry and Trade 2004 Emise CO 2 – Kjótský protokol Poptávka a nabídka USA 2499 Mt CO 2

9 9  Ministry of Industry and Trade 2004  Předpokládané emise 2006103,66 Mt  Celkové množství povolenek107,66 Mt  Základní alokace 98,99 Mt  Bonusy 4,66 Mt  Early Actions3%3,11 Mt  KVET1,5%1,55 Mt  Rezervy 4 Mt  Korekce CZT1 Mt  Nové zdroje3 Mt  Podíl subjektů ETS 65 %  Rezerva do kjótského závazku 9 % Národní alokační plán ČR Návrh schválený vládou ČR individuální korekce max. 30 % aukce nevyužitých povolenek

10 10  Ministry of Industry and Trade 2004  Sektorová alokace – grandfathering  průměr ze dvou let s nejvyššími emisemi z období 1999 – 2001  růstové koeficienty  možnost korekce při nárůstu emisí v letech 2003, 2004  Bonusy  EA – min. 5% přínos, realizace po r. 1990  KVET – 430 povolenek / GWh vyrobenou v roce 2003  Korekce CZT  7 povolenek / TJ tepla vyrobeného v roce 2003  Individuální alokace  na žádost provozovatele zařízení (termín 10 dnů)  nutnost prokázání diskriminace sektorovou alokací  možnost využití benchmarkingu a jiného výchozího období  čerpání z rezervy pro nové zdroje (max 30%) Národní alokační plán ČR Návrh schválený vládou ČR

11 11  Ministry of Industry and Trade 2004  Národní alokační plán (notifikace EK 12.10.2004)  Alokace na úroveň zařízení (bonusy) - připraveno  Odpovědi na dotazy EK – zpracováno k 17.1.2005  Vyhodnocení žádostí o individuální korekce  Zákon o obchodování s emisemi  Vydávání povolení k vypouštění emisí (MŽP + MPO)  Registr  Spuštění systému 1.4.2005  Aukce povolenek  Každoročně do konce března na daný rok  Bude předmětem jednání s EK EU ETS v ČR Další postup

12 12  Ministry of Industry and Trade 2004 Zákon o OZE Geneze návrhu zákona  Vládní návrh13.11.2003, 1. Čtení 13.2.2004  Cena el. = tržní cena + cena certifikátu  Povinnost pro obchodníky s elektřinou zajisti určitý podíl z OZE  ERÚ – stanovení roční kvóty a cen certifikátů, garance stability  Pevné výkupní ceny pro zařízení do 200kW inst.  Komplexní pozměňovací návrh (2 varianty)  Varianta s teplem schválena výborem pro ŽP 3.11.2004  Hospodářský výbor neschválil žádnou z variant  2 čtení 26.11.2004 – vrácení HV do přijetí usnesení  Pozměňovací návrhy – vyhodnocení k 14.1.2005  Garance cen, podpora degaz. plynu, spoluspalování atd.  Doplnění podpory biopaliv v dopravě  Další jednání v HV 26.1.2005  Registr  Spuštění systému do 1.4.2005  Aukce povolenek  Každoročně do konce března na daný rok  Bude předmětem jednání s EK

13 13  Ministry of Industry and Trade 2004 Zákon o OZE Společný návrh HV, MPO, MŽP  2 systémy podpory – možnost volby na 1 rok dopředu  Povinný výkup a pevné výkupní ceny - výkup elektřiny provozovatelem distribuční soustavy (PDS)  Příplatky k tržní ceně, tzv. zelené bonusy – prodej elektřiny konečnému zákazníkovi, úhrada bonusu PDS  PDS – vykupuje elektřinu na krytí ztrát, převis okamžitého výkonu nad ztrátami je hodnocen jako odchylka – uznatelný náklad  Stabilita podpory  Stejná výše výkupních cen po dobu 15 let  Meziroční změna výše cen a zelených bonusů max. 10%  Výroba pro vlastní potřebu – zelené bonusy  Spoluspalování biomasy s uhlím  Podpora pouze formou zelených bonusů  Zvýhodnění energetických plodin oproti odpadní biomase

14 14  Ministry of Industry and Trade 2004 Zákon o OZE Podpora tepla z OZE  Povinnosti vlastníků zdrojů tepla  Nová zařízení o součtovém výkonu 1 až 10 MWt musí zajistit min. 10% výroby z obnovitelných zdrojů  Omezení při zvýšení nákladů na výstavbu zdroje přes 50%  Nevztahuje se na zdroje využívající zemní plyn, degazační plyn, vysokopecní, konvertorový nebo koksárenský plyn, druhotné zdroje  Povinnosti stavebníků  Nové stavby s podílem veřejných rozpočtů nad 50% musí pokrývat min. 20% své spotřeby tepla z OZE  Nevztahuje se na stavby s roční spotřebou tepla do 50 kWh/m2/rok, při nákladech přes 50%, památkově chráněné stavby

15 15  Ministry of Industry and Trade 2004 Zákon o OZE Pozměňovací návrhy HV  Podpora biopaliv v dopravě  Roční kvóta objemu biopaliv stanovená vládou – vratka spotřební daně, rozdělení kvóty mezi oprávněné výrobce  Ceny biopaliv – stanoví Státní zemědělský intervenční fond na 3 měsíce dopředu  Povinnost obchodníků s palivy zajistit min. podíl biopaliv v palivech pro dopravní účely dodávaných na trh  Povinnost výkupu daného podílu za stanovené ceny obchodníkem s palivy  Zahrnutí degazačního plynu do podpory OZE  Omezení meziroční změny výše výkupních cen na 1,5%  Omezení podpory větrných elektráren do 500 kW inst., podpora vodních elektráren nad 10 MW

16 16  Ministry of Industry and Trade 2004 Zákon o OZE Další postup  Projednání v HV 26.1.2005  Podpora tepla – ano/ne  Garance výše cen – doba, omezení pouze na výkupní ceny  Spoluspalování – definice materiálové využitelnosti  Podpora biopaliv – znění, procesní otázky v PSP, stanovování výkupních cen  2. čtení na únorové schůzi PSP  Vstup zákona v platnost nejdříve 1.7.2005  V případě neúspěchu jednání v HV – příprava novely energetického zákona – posun cca o ½ roku

17 17  Ministry of Industry and Trade 2004 www.mpo.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1  Ministry of Industry and Trade 2004 EU Emissions Trading Scheme Zákon o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google