Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů České republice – návrh Národního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů České republice – návrh Národního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů České republice – návrh Národního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel: +420-267 122 328 Fax: +420-267 126 328 Email: Tomas_Chmelik@env.cz

2 Hlavní elementy systému obchodování EU  Systém typu „cap-and-trade“  Týká se vybraných skupin znečišťovatelů  Týká se pouze CO 2  Znečišťovatelé zařazení do obchodování musí mít povolení k vypouštění skleníkových plynů  První obchodovací období tříleté, další pětiletá  Jednotný přístup ke sledování a vykazování emisí  Sankce za porušování pravidel  Propojení s projektovými mechanismy Kjótského protokolu umožněno

3 Národní alokační plán  Definuje „náplň“ systému obchodování  Vnáší do systému obchodovatelnou komoditu – povolenku  Povolenka – právo emitovat v daném roce jednu tunu CO 2  Alokační plán tedy určí: Kdo dostane… …jaké množství povolenek… …jakým způsobem.

4 Národní alokační plán  Klíčový element systému obchodování – distribuce aktiv (povolenek) konkrétním soukromým subjektům  Citlivá záležitost z národního i mezinárodního hlediska (konkurenceschopnost)  Předmětem revize ze strany Evropské komise  Podléhá revizi z pohledu státní pomoci  Veřejný dokument

5 Národní alokační plán - kritéria  Směrnice obsahuje 11 kritérií pro přípravu NAP  Porušení kritéria je důvodem pro odmítnutí NAP či některé jeho části  Některá kritéria pro ČR relevantní, jiná nikoliv  Interpretace jednoho kritéria nemůže znamenat porušení kritéria jiného = relevantní je to kritérium, které stanovuje „nejnižší“ úroveň přidělovaných povolenek

6 Shrnutí základních faktů v číslech  Celkové projektované emise103,66 Mt  Z toho: Základní alokace98,99 Mt Bonus včasná opatření (3%) 3,11 Mt Bonus KVET (1,5%) 1,55 Mt 97,77 Mt + korekce CZT 1,00 Mt + rezerva pro nové zdroje 3,00 Mt CELKEM 107,66 mil. povolenek

7 Srovnání variant NAP 1. NAP MŽPNAP MPONAP kompr. Celková alokace99,77116,31107,66 Z toho -alokace stávajícím97,77112,31103,66 -rezerva New E.133 -CZT korekce111 Bonusy -včasná opatření5%5%*3% -KVET1,5%1,5%*1,5% * Včasná opatření a KVET nad úrovní projektovaných emisí (zvyšují alokaci)

8 Srovnání variant NAP 2. NAP MŽPNAP MPONAP kompr. Podíl EU ETS/non EU ETS (2000 = 62%) na celk. emisích GHG v roce 2006 65%74%65% celkové emise GHG (2000 = 143 Mt) 153 Mt157 Mt165 Mt Celkem+7%+9,7%+15% Tj.EU ETS+12%+31%+21% non EU ETS- 1,5%- 26 %+5,5%

9 Srovnání variant NAP 3. NAP MŽPNAP MPONAP kompr. Redukční koeficientyanonene Indiv. alokaceneanokorekce Benchmarkingneanomožný Poolinganoanoano Úprava ref. emisíanoneano Aukceneano ano

10 Srovnání variant NAP 4. Růstové faktory jednotlivých odvětví (%) NAP MŽPNAP MPONAP kompr. Veřejná energetika-2+12(+14)+8(+10) Závodní energetika+4+19,5(+15,5)+19(+15) Rafinerie+71+71,6(+0,6)+71(0) Chemická výroba+12+15(+3)+36(+24) Koks+42+24,5(-17,5)*+42(0) Výroba a zpracování kovů+42+44(+2)+42(0) Cement+15,3+16,6(+1,3)+17(+1,6) Vápno+46+48,7(+2,7)+49(+3) Sklo+30,5+36,6(+6,1)+36(+6) Keramika+9,2+9,2(0)+11(+1,8) Celulóza+28+50(+22)+36(+8) Papír a lepenka+28+35(+13)+36(+8)


Stáhnout ppt "Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů České republice – návrh Národního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík."

Podobné prezentace


Reklamy Google