Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů23.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů23."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů23. 11. 2006

2 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 2 Agenda Historie a legislativa Emisní trh v ČR Stav emisního trhu v EU Co máme před sebou Shrnutí

3 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 3 Historie a legislativa 1997 – Kjótský protokol (KP) k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2003 – Směrnice 2003/87/ES ustavující schéma pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů v rámci Společenství 2004 – Směrnice 2004/101/ES (linking directive) – mění Směrnici 2003/87/ES s ohledem na projektové mechanismy Kyótského protokolu 2004 – Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků popisuje, jak mají být rejstříky implementovány

4 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 4 Historie a legislativa 2004 – Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. 2004 – Vyhláška č. 696/2004 Sb. stanovující postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů 5. 8. 2005 – Nařízení vlády č. 315/2005 o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007 Od 1. 5. 2006 – v platnosti Zákon č. 212/2006 Sb., kterým se mění Zákon č. 695/2004 Sb.

5 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 5 Historie a legislativa Nulté obchodovací období  Tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007  Obchodování v rámci EU První a další obchodovací období  Pětileté období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 včetně a všechna pětiletá období po něm následující  Celosvětové obchodování v rámci Kjótského protokolu – země definované v Příloze B KP

6 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 6 Historie a legislativa Podíl jednotlivých sektorů na NAP

7 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 7 Emisní trh v ČR – NAP a účty Start Rejstříku – 13. 10. 2005 Zpracování NAP (k 16.11.2006)  Z celkových 429 zařízení z NAP ČR jich 47 doposud v Rejstříku není  Začlenění „zapomenutých“ zařízení (11)  Vstup nových zařízení čerpajících povolenky z rezervy pro nová zařízení (7) + individuální korekce alokace povolenek Více než 300 společností má v Rejstříku založeny účty  Účty provozovatelů zařízení (396)  Osobní vkladní účty (85)

8 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 8 Emisní trh v ČR – Transakce k 16.11.2006 Držitelé účtů v Rejstříku od jeho spuštění realizovali více než 1 400 transakcí (převodů)

9 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 9 Emisní trh v ČR – Alokace povolenek Alokace povolenek = „připsání“ povolenek na účty zařízení Alokace proběhly pro roky:  2005 – postupně po aktivaci účtů  2006 – hromadně 13.2.2006  Alokace povolenek na vkladní účty zařízení pro rok 2007 proběhne do konce února 2007 Pro každý rok bylo alokováno 96 919 971 povolenek, což činí 99,8 % celkového NAP ČR

10 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 10 Emisní trh v ČR – Verifikované emise Provozovatel zařízení monitoroval a vykazoval množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v roce 2005 Provozovatel zařízení zajistil ověření množství emisí osobou, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci (ověřovatelem) Celková suma verifikovaných emisí za rok 2005 byla 82 453 727 tun CO2.

11 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 11 Emisní trh v ČR – Odevzdání (vyřazení) Každý provozovatel zařízení byl povinen do 30. dubna 2006 vyřadit (odevzdat) z obchodování postupem stanoveným právními předpisy EU množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce 15. května 2006 byla Zveřejněna zpráva v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2216/2004 o odevzdaných povolenkách za rok 2005 a Českou republiku Téměř všechny firmy zvládly odevzdat povolenky v řádném termínu

12 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 12 Stav emisního trhu v EU Zprovozněné Rejstříky v rámci EU  Webové stránky CITL (Community Independent Transaction Log - Nezávislá evidence transakcí společenství - EU): http://ec.europa.eu/environment/ets/  Všech 25 Rejstříků v provozu CITL Národní rejstřík země EU

13 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 13 Stav emisního trhu v EU SW Rejstříků  SERINGAS (8 států)  GRETA  ECRA (2) Obchodování  Bilaterální kontrakty  Na burzách  Spot, Opce, futures OTE jako správce Rejstříku nestanovuje ceny povolenek, neprovozuje burzu a ani jinak s povolenkami neobchoduje. Další komentář má pouze informativní charakter.

14 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 14 Stav emisního trhu v EU Vývoj cen povolenek (zavírací ceny Carbix – EEX Lipsko) Spotová zavírací cena 22.11.2006: 8,91 €/EUA

15 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 15 Stav emisního trhu v EU Vlivy na cenu povolenek  Prodejní vlny na trzích (květen 2006, podzim 2006)  Nedostatek kupujících, malá likvidita  Počet Rejstříků v provozu a zveřejnění jejich dat  Alokace na zařízení u zemí se spuštěným Rejstříkem byly v roce 2005 vyšší o 44,2 mil. tun CO 2 (přebytek 2,42 % z celkové alokace)  Politika EU a tvorba jednotlivých NAP pro 1. Kyotské obchodovací období  Tlak velkých společností (Německo, Velká Británie)  Ceny ostatních komodit (ropa, zemní plyn)  Počasí  Fámy a další vlivy

16 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 16 Stav emisního trhu v EU Fundamentální otázka: Jaký bude vývoj emisního trhu do budoucna?  Prokáže se systém emisního obchodování jako trvale udržitelný? Zapojí se další země do systému nad rámec Annex B Kyótského protokolu?  Udrží forwardové obchody cenu povolenky nad hranicí technické podpory (cca 9 EUR)?  Cena Forward na 0. obchodovací období (22. 11. 2006) = 8,73 €/EUA  Cena Forward na 1. obchodovací období (22. 11. 2006) = 17,21 €/EUA  Základním faktorem bude schválená alokace povolenek pro 1. Kyótské obchodovací období.

17 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 17 Co máme před sebou Pravidelné odstávky Rejstříku Nejbližší odstávka Rejstříku

18 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 18 Co máme před sebou 2. kolo plnění povinností provozovatelů zařízení za rok 2006 na začátku roku 2007 Příprava na zapojení do obchodování v rámci Kjótského protokolu od roku 2008  Testování provozu a spojení národního Rejstříku s ITL (Independent Transaction Log), který bude provozován Sekretariátem UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu) ~ obdoba CITL  Připojení Rejstříku CDM (Rejstřík vydávající kredity v rámci mechanismu čistého rozvoje) k ITL  Připojení všech rejstříků EU k ITL (léto 2007)  Připojení rejstříků mimo EU k ITL  CITL bude i nadále monitorovat transakce v rámci EU

19 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 19 Co máme před sebou Schéma komunikace mezi Rejstříky v rámci Kjótského systému obchodování CITL Národní rejstřík země EU ITL Národní rejstřík země EU CITL Národní rejstřík země mimo EU CDM rejstřík

20 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 20 Shrnutí Systém emisního obchodování v ČR je plně funkční Pro většinu společností v ČR nebyl problém se do evropského schématu emisního obchodování zapojit Český Rejstřík plní řádně veškeré povinnosti dané národní legislativou a legislativou EU Většina problémů při transakcích povolenek nebyla způsobena chybou v provozování Českého Rejstříku

21 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 21 Shrnutí Bylo by vhodné zvážit limity pro povinné zapojení zařízení do systému  „náklady“ / „výnosy“ Emise – pravidlo 20:80  20%zařízení tvoří94% emisí  10%zařízení tvoří 84% emisí  10 největších zařízení tvoří 48% emisí

22 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 22 Věta závěrem Náklady na snížení emisí CO2 v roce 2050 by mohly dosáhnout 1% světového HDP. Pokud však svět nezačne se snižováním emisí již dnes, mohou náklady způsobené špatným ovzduším a vážnými klimatickými změnami dosáhnout 5-20% světového HDP. (Zdroj: Nicholas Stern, UK, ekonomický poradce premiéra, 2006)

23 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Zpracoval: Jakub Nečesanýdatum: 23. 11. 2006 Strana: 23 Děkuji za pozornost ! Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. mailto: povolenky@ote-cr.cz JNecesany@ote-cr.cz https://www.povolenky.cz http://www.ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů23."

Podobné prezentace


Reklamy Google