Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s emisními povolenkami v roce 2006 a stav emisního trhu v EU
Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. Asociace Energetických Manažerů

2 Agenda Historie a legislativa Emisní trh v ČR Stav emisního trhu v EU
Co máme před sebou Shrnutí

3 Historie a legislativa
1997 – Kjótský protokol (KP) k rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 2003 – Směrnice 2003/87/ES ustavující schéma pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů v rámci Společenství 2004 – Směrnice 2004/101/ES (linking directive) – mění Směrnici 2003/87/ES s ohledem na projektové mechanismy Kyótského protokolu 2004 – Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků popisuje, jak mají být rejstříky implementovány

4 Historie a legislativa
2004 – Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. 2004 – Vyhláška č. 696/2004 Sb. stanovující postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů – Nařízení vlády č. 315/2005 o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007 Od – v platnosti Zákon č. 212/2006 Sb., kterým se mění Zákon č. 695/2004 Sb.

5 Historie a legislativa
Nulté obchodovací období Tříleté období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2007 Obchodování v rámci EU První a další obchodovací období Pětileté období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 včetně a všechna pětiletá období po něm následující Celosvětové obchodování v rámci Kjótského protokolu – země definované v Příloze B KP

6 Historie a legislativa
Podíl jednotlivých sektorů na NAP

7 Emisní trh v ČR – NAP a účty
Start Rejstříku – Zpracování NAP (k ) Z celkových 429 zařízení z NAP ČR jich 47 doposud v Rejstříku není Začlenění „zapomenutých“ zařízení (11) Vstup nových zařízení čerpajících povolenky z rezervy pro nová zařízení (7) + individuální korekce alokace povolenek Více než 300 společností má v Rejstříku založeny účty Účty provozovatelů zařízení (396) Osobní vkladní účty (85) Rezerva: byla ( na rok). Nyní je již částečně využita. NAP Zapomenuta zarizeni zvysila NAP o za rok.

8 Emisní trh v ČR – Transakce k 16.11.2006
Držitelé účtů v Rejstříku od jeho spuštění realizovali více než transakcí (převodů) Rezerva: byla ( na rok). Nyní je již částečně využita. NAP Zapomenuta zarizeni zvysila NAP o za rok.

9 Emisní trh v ČR – Alokace povolenek
Alokace povolenek = „připsání“ povolenek na účty zařízení Alokace proběhly pro roky: 2005 – postupně po aktivaci účtů 2006 – hromadně Alokace povolenek na vkladní účty zařízení pro rok 2007 proběhne do konce února 2007 Pro každý rok bylo alokováno povolenek, což činí 99,8 % celkového NAP ČR

10 Emisní trh v ČR – Verifikované emise
Provozovatel zařízení monitoroval a vykazoval množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v roce 2005 Provozovatel zařízení zajistil ověření množství emisí osobou, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci (ověřovatelem) Celková suma verifikovaných emisí za rok byla tun CO2.

11 Emisní trh v ČR – Odevzdání (vyřazení)
Každý provozovatel zařízení byl povinen do 30. dubna 2006 vyřadit (odevzdat) z obchodování postupem stanoveným právními předpisy EU množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce 15. května 2006 byla Zveřejněna zpráva v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 2216/2004 o odevzdaných povolenkách za rok 2005 a Českou republiku Téměř všechny firmy zvládly odevzdat povolenky v řádném termínu

12 Národní rejstřík země EU
Stav emisního trhu v EU Zprovozněné Rejstříky v rámci EU Webové stránky CITL (Community Independent Transaction Log - Nezávislá evidence transakcí společenství - EU): Všech 25 Rejstříků v provozu CITL Národní rejstřík země EU

13 Stav emisního trhu v EU SW Rejstříků Obchodování
SERINGAS (8 států) GRETA ECRA (2) Obchodování Bilaterální kontrakty Na burzách Spot, Opce, futures OTE jako správce Rejstříku nestanovuje ceny povolenek, neprovozuje burzu a ani jinak s povolenkami neobchoduje. Další komentář má pouze informativní charakter.

14 Spotová zavírací cena 22.11.2006: 8,91 €/EUA
Stav emisního trhu v EU Vývoj cen povolenek (zavírací ceny Carbix – EEX Lipsko) Spotová zavírací cena : 8,91 €/EUA

15 Stav emisního trhu v EU Vlivy na cenu povolenek
Prodejní vlny na trzích (květen 2006, podzim 2006) Nedostatek kupujících, malá likvidita Počet Rejstříků v provozu a zveřejnění jejich dat Alokace na zařízení u zemí se spuštěným Rejstříkem byly v roce 2005 vyšší o 44,2 mil. tun CO2 (přebytek 2,42 % z celkové alokace) Politika EU a tvorba jednotlivých NAP pro 1. Kyotské obchodovací období Tlak velkých společností (Německo, Velká Británie) Ceny ostatních komodit (ropa, zemní plyn) Počasí Fámy a další vlivy

16 Stav emisního trhu v EU Fundamentální otázka: Jaký bude vývoj emisního trhu do budoucna? Prokáže se systém emisního obchodování jako trvale udržitelný? Zapojí se další země do systému nad rámec Annex B Kyótského protokolu? Udrží forwardové obchody cenu povolenky nad hranicí technické podpory (cca 9 EUR)? Cena Forward na 0. obchodovací období ( ) = 8,73 €/EUA Cena Forward na 1. obchodovací období ( ) = 17,21 €/EUA Základním faktorem bude schválená alokace povolenek pro 1. Kyótské obchodovací období.

17 Nejbližší odstávka Rejstříku
Co máme před sebou Pravidelné odstávky Rejstříku Nejbližší odstávka Rejstříku

18 Co máme před sebou 2. kolo plnění povinností provozovatelů zařízení za rok 2006 na začátku roku 2007 Příprava na zapojení do obchodování v rámci Kjótského protokolu od roku 2008 Testování provozu a spojení národního Rejstříku s ITL (Independent Transaction Log), který bude provozován Sekretariátem UNFCCC (Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu) ~ obdoba CITL Připojení Rejstříku CDM (Rejstřík vydávající kredity v rámci mechanismu čistého rozvoje) k ITL Připojení všech rejstříků EU k ITL (léto 2007) Připojení rejstříků mimo EU k ITL CITL bude i nadále monitorovat transakce v rámci EU

19 Co máme před sebou Schéma komunikace mezi Rejstříky v rámci Kjótského systému obchodování ITL Národní rejstřík země EU CITL Národní rejstřík země mimo EU CDM rejstřík CITL Národní rejstřík země EU

20 Shrnutí Systém emisního obchodování v ČR je plně funkční
Pro většinu společností v ČR nebyl problém se do evropského schématu emisního obchodování zapojit Český Rejstřík plní řádně veškeré povinnosti dané národní legislativou a legislativou EU Většina problémů při transakcích povolenek nebyla způsobena chybou v provozování Českého Rejstříku

21 Shrnutí Bylo by vhodné zvážit limity pro povinné zapojení zařízení do systému „náklady“ / „výnosy“ Emise – pravidlo 20:80 20% zařízení tvoří 94% emisí 10% zařízení tvoří 84% emisí 10 největších zařízení tvoří 48% emisí

22 Věta závěrem Náklady na snížení emisí CO2 v roce 2050 by mohly dosáhnout 1% světového HDP. Pokud však svět nezačne se snižováním emisí již dnes, mohou náklady způsobené špatným ovzduším a vážnými klimatickými změnami dosáhnout 5-20% světového HDP. (Zdroj: Nicholas Stern, UK, ekonomický poradce premiéra, 2006)

23 Operátor trhu s elektřinou, a.s.
Děkuji za pozornost ! Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s. mailto: https://www.povolenky.cz


Stáhnout ppt "Ing. Jakub Nečesaný Operátor trhu s elektřinou, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google