Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah 1. Analýza administrativní zátěže 2. Novela živnostenského zákona 3. Technické normy

3  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 1. Analýza administrativní zátěže  V roce 2005 byla provedena analýza administrativní zátěže podnikatelů.  Administrativní zátěž byla zjišťována u 24 státních úřadů.  Celková zátěž vyčíslena na 86,4 mld. Kč/rok.  Bylo identifikováno celkem informačních povinností obsažených v 245 právních předpisech.

4  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Celková administrativní zátěž v roce 2005 Název úřadu Celková administrativní zátěž v roce 2005 v mld. Kč/rokpodíl v %počet povinností MPSV20, MZe18, Mzdr.17, MF7,2852 MŽP6,6889 MPO6,58108 Ostatní úřady 9,

5  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Aktivity vlády ČR při snižování administrativní zátěže  Usnesení vlády č ze dne o realizaci postupného snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých firem.  Usnesení vlády č. 759 ze dne k Analýze administrativní zátěže podnikatelů – cíl snížit do roku 2010 administrativní zátěž podnikatelů o 20 %.  Usnesení vlády č. 446 ze dne o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010.

6  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010  Schválen Usnesením vlády č. 446 ze dne o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku  Plán se týká 6-ti resortů s největší administrativní zátěží ve výši 76,5 mld. Kč/rok (tj. 88 %), ukládajících 998 informačních povinností.  Do roku 2010 – předpoklad snížení minimálně o 20 %.  Rok 2010 – zrušení 104 a omezení 102 informačních povinností u 57 právních předpisů, úspora 16,7 mld. Kč/rok.  49 % z celkového počtu povinností se opírá o povinnosti založené na právu EU.

7  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Plán snižování administrativní zátěže do roku 2010  Stav plnění plánu k  Realizované změny k odpovídají úspoře podnikatelů ve výši 5,7 mld. Kč ročně, tj. 7,5 %.

8  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Upřesnění Plánu snižování administrativní zátěže do roku 2010  Upřesnění Plánu navazuje na usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008 o Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku  Konkretizace jednotlivých úkolů Plánu, způsobu a termínů jejich plnění.  Každoroční předkládání zpráv o stavu plnění Plánu vždy do 31. března.  Příklady snižování administrativní zátěže  Ministerstvo financí - zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční  Ministerstvo zemědělství - zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech  Ministerstvo průmyslu a obchodu – novela živnostenského zákona, technické normy, statistická zjišťování

9  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 2. Novela živnostenského zákona  Od nabyla účinnosti novela živnostenského zákona.  Cíl: zjednodušení celého systému zákona a snížení administrativní zátěže podnikatelů.  Celková úspora administrativní zátěže byla vyčíslena na 479 mil. Kč ročně. Živnosti Počet živností před noveloupo novele Koncesované2921 Vázané5632 Řemeslné5141 Volné1251 Celkem26195 Celkem regulované13694

10  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Elektronické podání do Živnostenského rejstříku  Od Elektronická podatelna živnostenského rejstříku (www.rzp.cz).www.rzp.cz  Služba elektronického podání Jednotného registračního formuláře (JRF).  Propojenost s dalšími informačními systémy (FÚ, ÚP, ČSSZ, ZP).  Ohlášení nové živnosti, ohlášení změny, kontrola úplnosti vyplněných položek.

11  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Technické normy  Elektronický přístup k normám pro všechny – volba pro čtení i tisk.  Úspora za autorizované tištěné normy.  Snížení ceny a efektivnější distribuce norem.  Realizace předpokládaných změn v roce  Současnost – podnikatelé utratili za normy přibližně 100 mil. Kč/ročně.  V roce 2009 ušetří podnikatelé cca 50 mil. Kč/ročně (tj. více než polovina úspory).

12  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu Technické normy – cena/str.

13  2008  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Děkuji za pozornost Mgr. Martin Turnovský, MBA ředitel sekce podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1


Stáhnout ppt "Příklady odstraňování bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky © 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google