Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Simona Rosová EP_01_05 1 Ekonomika podniku Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Simona Rosová EP_01_05 1 Ekonomika podniku Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová."— Transkript prezentace:

1 Ing. Simona Rosová EP_01_05 1 Ekonomika podniku Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová

2 Ing. Simona Rosová EP_01_05 2 Kontakt: simona.rosova@kar.os.ds.mfcr.cz RosovaS@seznam.cz Ve velmi krajním případě mobil: 723 013 620

3 Ing. Simona Rosová EP_01_05 3 Podmínky pro absolvování: Účast ve výuce Zdárné zvládnutí závěrečného testu – 24.1.2007 Aktivita ve výuce Vypracování a odevzdání zadaných úkolů

4 Ing. Simona Rosová EP_01_05 4 Doporučená literatura: - Kunz, Kozler – Maturujeme z ekonomiky, MIRAGO - Švarcová, J. - Ekonomie, CEED 2005 - Kunz, Kozler – Ekonomika pro střední školy, MIRAGO - Synek – Nauka o podniku, Grada - Wagnerová, E. – Podniková ekonomika I, SU OPF skripta - Jakákoli jiná odborná literatura o podniku

5 Ing. Simona Rosová EP_01_05 5 Podnikání Podstata podnikání - systematická výdělečná činnost s cílem dosahovat zisk a zhodnocovat majetek (vlastní kapitál) podniku Podnik – produkční systém (technická, technologická a organizační stránka přeměny vstupních faktorů do výstupní produkce)

6 Ing. Simona Rosová EP_01_05 6 Podnikání Definice: Soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

7 Ing. Simona Rosová EP_01_05 7 Podnikání Poptávka Nabídka TRH PODNIK TRH (Transformace zdrojů) Nabídka zdrojů Prodej výrobků, služeb, prací (nákupní činnost) (prodej, odbyt)

8 Ing. Simona Rosová EP_01_05 8 Podnik Definice: Institucionální vymezení potřebných prostředků a podmínek, tj. soubor hmotných, nehmotných, osobních, finančních a ostatních složek sloužících k provozování podnikatelských aktivit.

9 Ing. Simona Rosová EP_01_05 9 Druhy podniků Dle velikosti: 1. Malé - do 20 zaměstnanců 2. Střední – cca 20 – 100 zaměstnanců 3. Velké – nad 100 zaměstnanců

10 Ing. Simona Rosová EP_01_05 10 Druhy podniků Dle výše obratu: 1. Malé - do 1 milionu za rok 2. Střední – 1 – 10 milionů za rok 3. Velké – nad 10 milionů za rok

11 Ing. Simona Rosová EP_01_05 11 Druhy podniků Dle předmětu činnosti: A) Výrobní Obchodní Poskytující služby Smíšené

12 Ing. Simona Rosová EP_01_05 12 Druhy podniků Dle předmětu činnosti: B) Průmyslové Obchodní Zemědělské Finanční instituce Nevýdělečné organizace – občanská sdružení, nadace

13 Ing. Simona Rosová EP_01_05 13 Druhy podniků Dle právní formy: Živnostník (volná, vázaná, koncesovaná, řemeslná) – živnostenský zákon Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost (min. 5.000,- Kč) Společnost s ručením omezeným (200.000,- Kč) Akciová společnost (2 mil. Kč, 20 mil. Kč s veřejnou nabídkou akcií) Družstvo (50.000,- Kč)

14 Ing. Simona Rosová EP_01_05 14 Druhy podniků Fyzická osoba – podniká na rodné číslo, ručí celým svým majetkem. Právnická osoba – a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek, společníci ručí výší vkladu.

15 Ing. Simona Rosová EP_01_05 15 Druhy podniků !!! Úkol na příští konzultaci!!! Zjistěte další základní rozdíly mezi jednotlivými právními formami podniku, tj. kromě vkladů, kdo jedná, kdo ručí a do jaké výše, financování podniku apod. Zpracujte do tabulky na formát A4 a odevzdejte 1x vyučující a 1x si ponecháte do dalšího studia. Pramen: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16 Ing. Simona Rosová EP_01_05 16 Cíle podniku Cílem podniku jako ekonomického systému je dosáhnout vyššího ocenění výstupu – produkce a služeb, než je souhrnné ocenění vynaložených výrobních faktorů. Základní výrobní faktory: - Půda (přírodní zdroje) - Práce - Kapitál

17 Ing. Simona Rosová EP_01_05 17 Cíle podniku Hlavním cílem podniku je zisk. Dalším, marketingovým cílem podniku, je uspokojování potřeb zákazníka. Rozdílem mezi výnosy a náklady podniku je hospodářský výsledek – čistý výnos. Pokud je výsledek kladný, mluvíme o zisku. Pokud je výsledek záporný, mluvíme o ztrátě.

18 Ing. Simona Rosová EP_01_05 18 Cíle podniku Náklady Peněžní vyjádření (ocenění) spotřeby nebo opotřebení výrobních faktorů (zvěcnělé práce). Výnosy Peněžní vyjádření všech výkonů (hmotné produkce a služeb) za určité období vyjádřené v prodejních cenách (obrat).

19 Ing. Simona Rosová EP_01_05 19 Založení podniku Fyzická osoba- živnost: - Vyřízení živnostenského listu, koncese - Registrace u OSSZ - Registrace u ZP - Registrace u FÚ

20 Ing. Simona Rosová EP_01_05 20 Založení podniku Právnická osoba – s.r.o., a.s., …: - Zápis do obchodního rejstříku – valná hromada, členská schůze - Vyřízení živnostenského listu, koncese - Registrace u OSSZ - Registrace u ZP - Registrace u FÚ


Stáhnout ppt "Ing. Simona Rosová EP_01_05 1 Ekonomika podniku Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová."

Podobné prezentace


Reklamy Google