Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová"— Transkript prezentace:

1 Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová
Ekonomika podniku Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová Ing. Simona Rosová EP_01_05

2 Kontakt: simona.rosova@kar.os.ds.mfcr.cz RosovaS@seznam.cz
Ve velmi krajním případě mobil: Ing. Simona Rosová EP_01_05

3 Podmínky pro absolvování:
Účast ve výuce Zdárné zvládnutí závěrečného testu – Aktivita ve výuce Vypracování a odevzdání zadaných úkolů Ing. Simona Rosová EP_01_05

4 Doporučená literatura:
Kunz, Kozler – Maturujeme z ekonomiky, MIRAGO Švarcová, J. - Ekonomie, CEED 2005 Kunz, Kozler – Ekonomika pro střední školy, MIRAGO Synek – Nauka o podniku, Grada Wagnerová, E. – Podniková ekonomika I, SU OPF skripta Jakákoli jiná odborná literatura o podniku Ing. Simona Rosová EP_01_05

5 Podnikání Podstata podnikání - systematická výdělečná činnost s cílem dosahovat zisk a zhodnocovat majetek (vlastní kapitál) podniku Podnik – produkční systém (technická, technologická a organizační stránka přeměny vstupních faktorů do výstupní produkce) Ing. Simona Rosová EP_01_05

6 Podnikání Definice: Soustavná činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Ing. Simona Rosová EP_01_05

7 (Transformace zdrojů)
Podnikání Poptávka Nabídka TRH PODNIK TRH (Transformace zdrojů) Nabídka zdrojů Prodej výrobků, služeb, prací (nákupní činnost) (prodej, odbyt) Ing. Simona Rosová EP_01_05

8 Podnik k provozování podnikatelských aktivit. Definice:
Institucionální vymezení potřebných prostředků a podmínek, tj. soubor hmotných, nehmotných, osobních, finančních a ostatních složek sloužících k provozování podnikatelských aktivit. Ing. Simona Rosová EP_01_05

9 Druhy podniků Dle velikosti: Malé - do 20 zaměstnanců
Střední – cca 20 – 100 zaměstnanců Velké – nad 100 zaměstnanců Ing. Simona Rosová EP_01_05

10 Druhy podniků Dle výše obratu: Malé - do 1 milionu za rok
Střední – 1 – 10 milionů za rok Velké – nad 10 milionů za rok Ing. Simona Rosová EP_01_05

11 Druhy podniků Dle předmětu činnosti: A) Výrobní Obchodní
Poskytující služby Smíšené Ing. Simona Rosová EP_01_05

12 Druhy podniků Dle předmětu činnosti: B) Průmyslové Obchodní Zemědělské
Finanční instituce Nevýdělečné organizace – občanská sdružení, nadace Ing. Simona Rosová EP_01_05

13 Druhy podniků Dle právní formy:
Živnostník (volná, vázaná, koncesovaná, řemeslná) – živnostenský zákon Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost (min ,- Kč) Společnost s ručením omezeným ( ,- Kč) Akciová společnost (2 mil. Kč, 20 mil. Kč s veřejnou nabídkou akcií) Družstvo (50.000,- Kč) Ing. Simona Rosová EP_01_05

14 Druhy podniků Fyzická osoba – podniká na rodné číslo, ručí celým svým majetkem. Právnická osoba – a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, společenství vlastníků bytových jednotek, společníci ručí výší vkladu. Ing. Simona Rosová EP_01_05

15 !!! Úkol na příští konzultaci!!!
Druhy podniků !!! Úkol na příští konzultaci!!! Zjistěte další základní rozdíly mezi jednotlivými právními formami podniku, tj. kromě vkladů, kdo jedná, kdo ručí a do jaké výše, financování podniku apod. Zpracujte do tabulky na formát A4 a odevzdejte 1x vyučující a 1x si ponecháte do dalšího studia. Pramen: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Simona Rosová EP_01_05

16 Cíle podniku Cílem podniku jako ekonomického systému je dosáhnout vyššího ocenění výstupu – produkce a služeb, než je souhrnné ocenění vynaložených výrobních faktorů. Základní výrobní faktory: Půda (přírodní zdroje) Práce Kapitál Ing. Simona Rosová EP_01_05

17 Cíle podniku Hlavním cílem podniku je zisk.
Dalším, marketingovým cílem podniku, je uspokojování potřeb zákazníka. Rozdílem mezi výnosy a náklady podniku je hospodářský výsledek – čistý výnos. Pokud je výsledek kladný, mluvíme o zisku. Pokud je výsledek záporný, mluvíme o ztrátě. Ing. Simona Rosová EP_01_05

18 Cíle podniku Náklady Peněžní vyjádření (ocenění) spotřeby nebo opotřebení výrobních faktorů (zvěcnělé práce). Výnosy Peněžní vyjádření všech výkonů (hmotné produkce a služeb) za určité období vyjádřené v prodejních cenách (obrat). Ing. Simona Rosová EP_01_05

19 Založení podniku Fyzická osoba- živnost:
Vyřízení živnostenského listu, koncese Registrace u OSSZ Registrace u ZP Registrace u FÚ Ing. Simona Rosová EP_01_05

20 Založení podniku Právnická osoba – s.r.o., a.s., …:
Zápis do obchodního rejstříku – valná hromada, členská schůze Vyřízení živnostenského listu, koncese Registrace u OSSZ Registrace u ZP Registrace u FÚ Ing. Simona Rosová EP_01_05


Stáhnout ppt "Školní rok 2006/2007 Vyučující: Ing. Simona Rosová"

Podobné prezentace


Reklamy Google