Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Podnikání Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Podnikání Podnik = soubor osobních, hmotných a nehmotných složek sloužící k podnikání Podnik = soubor osobních, hmotných a nehmotných složek sloužící k podnikání Manažeři = řídící funkce podniku Manažeři = řídící funkce podniku Podnikání zahrnuje volbu a koordinaci zdrojů, volbu koncepce rozvoje podniku Podnikání zahrnuje volbu a koordinaci zdrojů, volbu koncepce rozvoje podniku

3 Formy podnikové organizace Podniky jednotlivců Podniky jednotlivců individuální vlastník z právního hlediska ručí neomezeně za všechny dluhy vzniklé během podnikání (neomezené ručení) individuální vlastník z právního hlediska ručí neomezeně za všechny dluhy vzniklé během podnikání (neomezené ručení) Partnerské podniky Partnerské podniky nejméně dva společníci, kteří vkládají do společného podnikání různý rozsah své práce a kapitálu nejméně dva společníci, kteří vkládají do společného podnikání různý rozsah své práce a kapitálu podle velikosti podílu se pak podílejí na zisku i ztrátě podniku (neomezené ručení) podle velikosti podílu se pak podílejí na zisku i ztrátě podniku (neomezené ručení) Korporace Korporace vystupují jako samostatné právnické osoby předepsaným způsobem registrované a vlastněné různým počtem akcionářů (omezené ručení) vystupují jako samostatné právnické osoby předepsaným způsobem registrované a vlastněné různým počtem akcionářů (omezené ručení)

4 Faktory růstu firmy Dobrá technická úrověň a kvalita výrobku Dobrá technická úrověň a kvalita výrobku Dobrá úroveň organizace Dobrá úroveň organizace Dobrá propagace a prodej Dobrá propagace a prodej Snižování nákladů, které umožní snížit ceny, a tím zvětšit odbyt Snižování nákladů, které umožní snížit ceny, a tím zvětšit odbyt Zavedení výroby komplementárních výrobků Zavedení výroby komplementárních výrobků

5 Podnikání podle Živnostenského zákona Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Živnost – soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba (18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost) Dělení živností Dělení živností ohlašovací ohlašovací koncesované koncesované

6 Ohlašovací živnosti řemeslné řemeslné podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru vázané vázané podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná jinak (výroba, montáž, revize) podmínkou provozování je odborná způsobilost získaná jinak (výroba, montáž, revize) volné volné odborná způsobilost jako podmínka provozování živnosti není stanovena odborná způsobilost jako podmínka provozování živnosti není stanovena

7 Koncesované živnosti Takové živnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy a zdraví lidí, jejich majetková a jiná práva fyzických i právnických osob nebo veřejné zájmy. Takové živnosti, které mohou zvlášť výrazně ohrozit životy a zdraví lidí, jejich majetková a jiná práva fyzických i právnických osob nebo veřejné zájmy. Koncesované živnosti Koncesované živnosti obchodní obchodní výrobní výrobní živnosti poskytující služby živnosti poskytující služby

8 Podnikání podle zvláštních předpisů Vyloučeny ze živnostenského zákoníku Vyloučeny ze živnostenského zákoníku Upraveny zvláštními předpisy Upraveny zvláštními předpisy Jde o činnost lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů Jde o činnost lékařů, lékárníků, přírodních léčitelů Komory stanoví podmínky Komory stanoví podmínky

9 Podnikání podle Obchodního zákoníku Organizační formy podnikání Organizační formy podnikání obchodní společnosti obchodní společnosti právnická osoba založena za účelem podnikání právnická osoba založena za účelem podnikání zakladateli mohou být osoby fyzické i právnické zakladateli mohou být osoby fyzické i právnické sdružení dvou nebo více podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem (firmou) sdružení dvou nebo více podnikatelů, kteří podnikají pod společným jménem (firmou) musí být zapsána v obchodním rejstříku, který přiděluje identifikační číslo (IČ) musí být zapsána v obchodním rejstříku, který přiděluje identifikační číslo (IČ) družstva družstva společenství neuzavřeného počtu osob společenství neuzavřeného počtu osob

10 Druhy obchodních společností Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) alespoň dva společníci, společné obchodní jméno, společníci ručí celým majetkem alespoň dva společníci, společné obchodní jméno, společníci ručí celým majetkem Komanditní společnost (k.s.) Komanditní společnost (k.s.) jeden nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komandisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři) jeden nebo více společníků ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komandisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři)

11 Druhy obchodních společností Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 1 – 50 společníků, povinné základní jmění, ručení pouze do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku, společnost ručí celým svým majetkem 1 – 50 společníků, povinné základní jmění, ručení pouze do výše nesplacených vkladů zapsaných v obchodním rejstříku, společnost ručí celým svým majetkem Akciová společnost (a.s.) Akciová společnost (a.s.) má základní jmění rozvrženo na akcie o určité hodnotě, společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti má základní jmění rozvrženo na akcie o určité hodnotě, společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti

12 Druhy obchodních společností Nejrozšířenější formou obchodní společnosti je akciová společnost. Nejrozšířenější formou obchodní společnosti je akciová společnost. Nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada Nejvyšším orgánem a.s. je valná hromada Statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem je představenstvo Statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem je představenstvo Na chod a.s. a činnost představenstva dohlíží dozorčí rada Na chod a.s. a činnost představenstva dohlíží dozorčí rada

13 Akciová společnost Holding = kapitálová účast na obchodní společnosti, která umožňuje kontrolovat tuto společnost Holding = kapitálová účast na obchodní společnosti, která umožňuje kontrolovat tuto společnost Joint venture = forma akciové společnosti, která je kontrolována 2 či více podniky Joint venture = forma akciové společnosti, která je kontrolována 2 či více podniky

14 Družstva Společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání nebo zajišťování jiných potřeb svých členů. Společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání nebo zajišťování jiných potřeb svých členů. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Nejvyšším orgánem je členská schůze. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a řídí jeho činnost. Představenstvo je statutárním orgánem družstva a řídí jeho činnost. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a je odpovědna pouze členské schůzi. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a je odpovědna pouze členské schůzi.

15 Podnikání Souvislosti s podnikáním vymezeny i v občanském zákoníku (smlouva o sdružení) Souvislosti s podnikáním vymezeny i v občanském zákoníku (smlouva o sdružení) V roce 2008 v ČR 2 481 863 právních subjektů V roce 2008 v ČR 2 481 863 právních subjektů

16 Základy účetnictví Hlavním úkolem účetnictví je poskytovat spolehlivé údaje o stavu hospodaření v každém podniku. Hlavním úkolem účetnictví je poskytovat spolehlivé údaje o stavu hospodaření v každém podniku. Rozvaha je základní účetní výkaz, bilance, v které se vždy musejí rovnat aktiva (prostředky, majetek) pasivům (zdrojům, kapitálu) Rozvaha je základní účetní výkaz, bilance, v které se vždy musejí rovnat aktiva (prostředky, majetek) pasivům (zdrojům, kapitálu) Výsledovka je účetní výkaz, v kterém se sledují samostatně náklady a výnosy Výsledovka je účetní výkaz, v kterém se sledují samostatně náklady a výnosy Cash flow je výkaz příjmů a výdajů peněžních prostředků, a to podle druhu zdrojů a druhu jejich použití. Cash flow je výkaz příjmů a výdajů peněžních prostředků, a to podle druhu zdrojů a druhu jejich použití.

17 Základy účetnictví Aktiva Aktiva stálá aktiva – majetek, který slouží dlouhodobě stálá aktiva – majetek, který slouží dlouhodobě oběžná aktiva – majetek, který se spotřebovává najednou popř. do 1 roku oběžná aktiva – majetek, který se spotřebovává najednou popř. do 1 roku Pasiva Pasiva vlastní zdroje vlastní zdroje cizí zdroje cizí zdroje

18 Stálá aktiva Dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobé povahy v pořizovací hodnotě nad 40 000 Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok. Dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobé povahy v pořizovací hodnotě nad 40 000 Kč s dobou použitelnosti nad 1 rok. Dlouhodobý nehmotný majetek (např. patenty, licence, autorská práva apod.) Dlouhodobý nehmotný majetek (např. patenty, licence, autorská práva apod.) Dlouhodobý finanční majetek (např. cenné papíry a vlády, finanční účasti v jiných firmách apod.) Dlouhodobý finanční majetek (např. cenné papíry a vlády, finanční účasti v jiných firmách apod.)

19 Oběžná aktiva Zásoby materiálu, nedokončené výroby a hotových výrobků Zásoby materiálu, nedokončené výroby a hotových výrobků Pohledávky za odběrateli i vůči jiným osobám Pohledávky za odběrateli i vůči jiným osobám Finanční majetek krátkodobé povahy (např. krátkodobé obligace) Finanční majetek krátkodobé povahy (např. krátkodobé obligace) Peněžní prostředky (hotovost v pokladně, vklady na účtech u banky, šeky apod.) Peněžní prostředky (hotovost v pokladně, vklady na účtech u banky, šeky apod.)

20 Vlastní zdroje Základní jmění, které je tvořeno vklady společníků Základní jmění, které je tvořeno vklady společníků Rezervní aj. fondy, které se vytvářejí povinně ze zákona nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti Rezervní aj. fondy, které se vytvářejí povinně ze zákona nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti Nerozdělený zisk Nerozdělený zisk

21 Cizí zdroje Krátkodobé závazky podniku (např. přijaté úvěry splatné do 1 roku) Krátkodobé závazky podniku (např. přijaté úvěry splatné do 1 roku) Dlouhodobé závazky podniku (např. dlouhodobé úvěry apod.) Dlouhodobé závazky podniku (např. dlouhodobé úvěry apod.) Rezervy (tvoří se z nákladů, např. rezervy na budoucí opravy apod.) Rezervy (tvoří se z nákladů, např. rezervy na budoucí opravy apod.)

22 Účtování Provádí se na základě dokladů Provádí se na základě dokladů Náležitosti dokladu: Náležitosti dokladu: Jeho označení Jeho označení Popis obsahu účetního případu Popis obsahu účetního případu Údaj o množství a ceně Údaj o množství a ceně Datum vyhotovení dokladu Datum vyhotovení dokladu Datum uskutečnění hospodářské operace Datum uskutečnění hospodářské operace Podpis osoby zodpovědné za účetní případ Podpis osoby zodpovědné za účetní případ Podpis osoby odpovědné za zaúčtování Podpis osoby odpovědné za zaúčtování

23 Účtová osnova Soustava účtů rozpracována v účtové osnově Soustava účtů rozpracována v účtové osnově Investiční majetek hmotný i nehmotný Investiční majetek hmotný i nehmotný Zásoby Zásoby Finanční účty Finanční účty Zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Náklady Náklady Výnosy Výnosy Závěrkové a podrozvahové účty Závěrkové a podrozvahové účty Podle potřeb podniku (poslední 2 třídy) Podle potřeb podniku (poslední 2 třídy)

24 Likvidita a rentabilita Likvidita = schopnost podniku včas uhradit své závazky vůči věřitelům (neplnění = konkurzní řízení) Likvidita = schopnost podniku včas uhradit své závazky vůči věřitelům (neplnění = konkurzní řízení) Běžná likvidita Běžná likvidita = (oběžné prostředky podniku/krátkodobé závazky)*100 Krátkodobá likvidita Krátkodobá likvidita = (oběžné prostředky bez zásob/krátkodobé závazky)*100

25 Likvidita a rentabilita Rentabilita = informace o tom, jak velký zisk na jednotku přinese každá koruna vynaložených prostředků Rentabilita = informace o tom, jak velký zisk na jednotku přinese každá koruna vynaložených prostředků Rentabilita vl. kapitálu Rentabilita vl. kapitálu = (zisk po zdanění/vlastní kapitál)*100 = (zisk po zdanění/vlastní kapitál)*100 Rentabilita aktiv Rentabilita aktiv = ((zisk před zdaněním+placené úroky)/celková aktiva)*100


Stáhnout ppt "Podnikání Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google