Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnik jako právní subjekt právní systém ČR vymezení podniku a podnikání právní a organizační formy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnik jako právní subjekt právní systém ČR vymezení podniku a podnikání právní a organizační formy."— Transkript prezentace:

1 Podnik jako právní subjekt právní systém ČR vymezení podniku a podnikání právní a organizační formy

2 Definice právních norem právo – soubor pravidel stanovených státem Listina základních práv a svobod Sbírka zákonů platnost – dnem vyhlášení účinnost – dnem vyhlášení nebo později novelizace zákonů nařízení vlády, vyhlášky - podzákonné normy

3 Členění právních norem kogentní – závazná norma dispozitivní – modifikovatelná norma veřejné právo – princip legality soukromé právo - občanský zákoník soukromé právo - obchodní zákoník

4 Subjekty soukromoprávních vztahů fyzická osoba právnická osoba název a sídlo, pevná pravidla vnitřní organizace, statutární orgán, vlastnické právo, majetková zodpovědnost.

5 Podnikání je… soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnik je… soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.

6 Kapitál je… stav budov, strojů, zásob, znalostí, investice je pak tok, který doplňuje, popřípadě zvětšuje množství kapitálu.

7 Vznik kapitálu (Robinsonův člun) realita: 5 ryb ulovených denně, 5 ryb celodenní jídlo půjčka: 150 ryb na dva měsíce plán: 1 měsíc nelovit a vyrábět člun, pak lovit 15 ryb denně otázka: Kolik ryb maximálně za 2 měsíce vrátit? Člun je Robinsonovým kapitálem, zvyšuje produktivitu jeho práce. zdroj: Holman R. Ekonomie, 3. akt. vyd., Praha: C.H. Beck, 2002, str. 308-309. ISBN 80-7179-681-6

8 Členění podniků podle právní formy podnikání

9 Typy podnikání neživnostenské podnikání živnostenské podnikání volné živnosti, vázané živnosti, řemeslné živnosti; koncesované živnosti; živnosti provozované průmyslovým způsobem.

10 Podnikání právnických osob družstva obchodní společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným; akciová společnost.

11 Existence právnické osoby založení §57 Obch. z. společenská smlouva zakladatelská listina vznik § 62 Obch. z. orgány společnosti statutární orgány

12 Obchodní rejstřík (OR) na krajských soudech konstitutivní účinek zápisu (platí od okamžiku zapsání do OR) – zápis či výmaz prokury, deklarativní účinek (zápis do OR pouze osvědčuje platnou skutečnost) – zápis a výmaz jednatelů či předmětu podnikání. http://www.obchodnirejstrik-zivnostenskyrejstrik.cz/

13 Obchodní rejstřík (OR) obchodní firma §8,9 Obch. z. sídlo podnikatele §19c Obch. z., základní kapitál § 58 Obch.z. předmět podnikání způsob jednání za spol. § 13 Obch.z.

14 Právní úkony podnikatelů jednání v zastoupení prokura, zákonné zastoupení, jednání v provozovně podnikatele. Jednání v dobré víře

15 Plná moc speciální generální zánik plné moci: provedením úkonů, odvoláním zmocnitelem, vypovězením zástupcem, smrtí zástupce nebo zmocnitele, prohlášením konkurzu na zmocnitele.

16 Sdružování podniků horizontální, slučují-li se podniky téhož odvětví vertikální, spojují se podniky různých fází výrobního procesu konglomeráty = sloučení podniků s odlišným zaměřením splynutí – vzniká nová společnost sloučení – jedna z fúzujících zůstává FÚZE = dobrovolné spojení dvou nebo více podniků do jednoho. Propojování může být

17 § 194 (1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva určují stanovy a nesmí přesáhnout pět let. Neurčí-li stanovy funkční období člena představenstva, je jeho funkční období pět let. Jestliže volí členy představenstva dozorčí rada, zvolí osoby zvolené za členy dozorčí rady první členy představenstva před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního


Stáhnout ppt "Podnik jako právní subjekt právní systém ČR vymezení podniku a podnikání právní a organizační formy."

Podobné prezentace


Reklamy Google