Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor."— Transkript prezentace:

1 ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor projektu: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

2

3 - jednotlivec je ve všem rozhodující osobou - jeho rozhodování je tedy pružné a včasné Jaké jsou nevýhody soukromých podnikatelů – jednotlivců? - zpravidla nedostatek kapitálu - příliš velké podnikatelské riziko - neúměrně vysoké pracovní zatížení podnikatele

4 Forem spojování podnikatelských subjektů je celá řada, nejrozšířenějšími formami jsou vedle družstev obchodní společnosti. Obchodní společnost = právnická osoba založená za účelem podnikání

5 Obchodní zákoník vymezuje 4 právní formy těchto společností. A) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI  Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.)  Komanditní společnost (kom.spol., k.s.) B) KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI  Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.)  Akciová společnost (akc.spol., a.s.) Jednotlivé druhy se liší tím, v jakém rozsahu ručí společníci za závazky společnosti.

6 Vznik a zánik společností Vznik: 1.Fáze – založení SPOLEČENSKOU SMLOUVOU ZAKLADATELSKOU LISTINOU - u v.o.s., k.s., s.r.o. - 1 společník s.r.o. - 1 společník a.s. ZAKLADATELSKOU SMLOUVOU - 2 a více společníků a.s.

7 2.Fáze – vznik Dnem, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Společnost se stává právním subjektem. Zánik: Výmazem z obchodního rejstříku, kterému musí předcházet zrušení společnosti bez likvidace (přechází na právního nástupce) nebo s likvidací. Likvidací se rozumí soubor činností spojených s ukončením činnosti, plným nebo částečným uspokojením všech pohledávek a rozdělením případného likvidačního zůstatku společníkům.

8 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST = 2 a více osob podnikajících pod společným obchodním jménem - statutárním orgánem je každý ze společníků

9 KOMANDITINÍ SPOLEČNOST - má dva druhy společníků: - alespoň jeden společník ručí do výše nesplaceného vkladu (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně celým svým majetkem (komplementář) - společenská smlouva musí obsahovat rozdělení společníků na komplementáře a komanditisty - statutárním orgánem jsou pouze komplementáři

10

11 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM - společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků - 1 – 50 společníků - statutárním orgánem je jednatel(é) - nejvyšším orgánem je valná hromada, fakultativně lze zřídit dozorčí radu

12

13 AKCIOVÁ SPOLEČNOST - zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství majetku = je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě - zakladatelem může být jedna právnická osoba, jinak musí být zakladatelé alespoň dva - statutárním orgánem je představenstvo, nejvyšším orgánem je valná hromada - dozorčí rada se zřizuje povinně

14 - každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí akcie, a stát se tak akcionářem - akcie se volně prodávají (, a tak mohou tutéž akcii během 1 roku vlastnit desítky různých akcionářů) Akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek. - dává svému vlastníku právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti

15 RUČENÍ AKCIONÁŘEakcionáři neručí za závazky společnosti, ale společnost za své závazky ručí celým svým majetkem ZÁKLADNÍ KAPITÁLje povinný, minimálně ve výši 2 000 000Kč VKLAD SPOLEČNÍKAvklad je povinný, ale jmenovitá hodnota akcie není stanovena REZERVNÍ FONDpovinný ROZDĚLOVÁNÍ ZISKUpodíl na zisku (dividenta) se stanovuje podle typu a počtu akcií

16 Zdroje: Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd.Didaktis.Brno 2008 Kol.autorů: Ekonomika pro gymnázia. Eduko. Praha, 2011


Stáhnout ppt "ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google