Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor."— Transkript prezentace:

1 ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ Realizátor projektu: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

2

3 - jednotlivec je ve všem rozhodující osobou - jeho rozhodování je tedy pružné a včasné Jaké jsou nevýhody soukromých podnikatelů – jednotlivců? - zpravidla nedostatek kapitálu - příliš velké podnikatelské riziko - neúměrně vysoké pracovní zatížení podnikatele

4 Forem spojování podnikatelských subjektů je celá řada, nejrozšířenějšími formami jsou vedle družstev obchodní společnosti. Obchodní společnost = právnická osoba založená za účelem podnikání

5 Obchodní zákoník vymezuje 4 právní formy těchto společností. A) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI  Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.)  Komanditní společnost (kom.spol., k.s.) B) KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI  Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.)  Akciová společnost (akc.spol., a.s.) Jednotlivé druhy se liší tím, v jakém rozsahu ručí společníci za závazky společnosti.

6 Vznik a zánik společností Vznik: 1.Fáze – založení SPOLEČENSKOU SMLOUVOU ZAKLADATELSKOU LISTINOU - u v.o.s., k.s., s.r.o. - 1 společník s.r.o. - 1 společník a.s. ZAKLADATELSKOU SMLOUVOU - 2 a více společníků a.s.

7 2.Fáze – vznik Dnem, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Společnost se stává právním subjektem. Zánik: Výmazem z obchodního rejstříku, kterému musí předcházet zrušení společnosti bez likvidace (přechází na právního nástupce) nebo s likvidací. Likvidací se rozumí soubor činností spojených s ukončením činnosti, plným nebo částečným uspokojením všech pohledávek a rozdělením případného likvidačního zůstatku společníkům.

8 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST = 2 a více osob podnikajících pod společným obchodním jménem - statutárním orgánem je každý ze společníků

9 KOMANDITINÍ SPOLEČNOST - má dva druhy společníků: - alespoň jeden společník ručí do výše nesplaceného vkladu (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně celým svým majetkem (komplementář) - společenská smlouva musí obsahovat rozdělení společníků na komplementáře a komanditisty - statutárním orgánem jsou pouze komplementáři

10

11 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM - společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků - 1 – 50 společníků - statutárním orgánem je jednatel(é) - nejvyšším orgánem je valná hromada, fakultativně lze zřídit dozorčí radu

12

13 AKCIOVÁ SPOLEČNOST - zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství majetku = je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě - zakladatelem může být jedna právnická osoba, jinak musí být zakladatelé alespoň dva - statutárním orgánem je představenstvo, nejvyšším orgánem je valná hromada - dozorčí rada se zřizuje povinně

14 - každý může získat podíl na majetku akciové společnosti koupí akcie, a stát se tak akcionářem - akcie se volně prodávají (, a tak mohou tutéž akcii během 1 roku vlastnit desítky různých akcionářů) Akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek. - dává svému vlastníku právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti

15 RUČENÍ AKCIONÁŘEakcionáři neručí za závazky společnosti, ale společnost za své závazky ručí celým svým majetkem ZÁKLADNÍ KAPITÁLje povinný, minimálně ve výši Kč VKLAD SPOLEČNÍKAvklad je povinný, ale jmenovitá hodnota akcie není stanovena REZERVNÍ FONDpovinný ROZDĚLOVÁNÍ ZISKUpodíl na zisku (dividenta) se stanovuje podle typu a počtu akcií

16 Zdroje: Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd.Didaktis.Brno 2008 Kol.autorů: Ekonomika pro gymnázia. Eduko. Praha, 2011


Stáhnout ppt "ZSV – Obchodní společnosti Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/03.0032 Realizátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google