Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZSV – Obchodní společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZSV – Obchodní společnosti"— Transkript prezentace:

1 ZSV – Obchodní společnosti
Autor: Mgr. Daniela Tauchmanová Projekt: Humanisté s počítačem Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ Realizátor projektu: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

2 Obchodní společnosti a ostatní formy společného podnikání

3 Jaké jsou výhody soukromých podnikatelů – jednotlivců?
- jednotlivec je ve všem rozhodující osobou - jeho rozhodování je tedy pružné a včasné Jaké jsou nevýhody soukromých podnikatelů – jednotlivců? - zpravidla nedostatek kapitálu - příliš velké podnikatelské riziko - neúměrně vysoké pracovní zatížení podnikatele

4 Forem spojování podnikatelských subjektů je celá řada, nejrozšířenějšími formami jsou vedle družstev obchodní společnosti. Obchodní společnost = právnická osoba založená za účelem podnikání

5 Obchodní zákoník vymezuje 4 právní formy těchto společností.
A) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Veřejná obchodní společnost (veř.obch.spol., v.o.s.) Komanditní společnost (kom.spol., k.s.) B) KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným (spol.s r.o., s.r.o.) Akciová společnost (akc.spol., a.s.) Jednotlivé druhy se liší tím, v jakém rozsahu ručí společníci za závazky společnosti.

6 Vznik a zánik společností Vznik: 1.Fáze – založení
SPOLEČENSKOU SMLOUVOU ZAKLADATELSKOU LISTINOU - u v.o.s., k.s., s.r.o společník s.r.o. - 1 společník a.s. ZAKLADATELSKOU SMLOUVOU - 2 a více společníků a.s.

7 2.Fáze – vznik Dnem, ke kterému byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Společnost se stává právním subjektem. Zánik: Výmazem z obchodního rejstříku, kterému musí předcházet zrušení společnosti bez likvidace (přechází na právního nástupce) nebo s likvidací. Likvidací se rozumí soubor činností spojených s ukončením činnosti, plným nebo částečným uspokojením všech pohledávek a rozdělením případného likvidačního zůstatku společníkům.

8 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST
= 2 a více osob podnikajících pod společným obchodním jménem - statutárním orgánem je každý ze společníků RUČENÍ NEOMEZENÉ, VŠICHNI SPOLEČNÍCI RUČÍ SOLIDÁRNĚ CELÝM SVÝM MAJETKEM ZÁKLADNÍ KAPITÁL NENÍ POVINNÝ VKLAD SPOLEČNÍKŮ ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU ROVNÝM DÍLEM, NESTANOVÍ-LI SPOLEČENSKÁ SMLOUVA JINAK

9 KOMANDITINÍ SPOLEČNOST
má dva druhy společníků: alespoň jeden společník ručí do výše nesplaceného vkladu (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně celým svým majetkem (komplementář) společenská smlouva musí obsahovat rozdělení společníků na komplementáře a komanditisty statutárním orgánem jsou pouze komplementáři

10 RUČENÍ komanditista ručí do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obch.rejstříku, komplementář neomezeně ZÁKLADNÍ KAPITÁL je povinný VKLAD SPOLEČNÍKA povinný u komanditisty (min Kč) ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU polovina zisku se rozděluje mezi komplementáře rovným dílem, druhá polovina mezi komanditisty podle výše splacených vkladů

11 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků 1 – 50 společníků statutárním orgánem je jednatel(é) nejvyšším orgánem je valná hromada, fakultativně lze zřídit dozorčí radu

12 RUČENÍ SPOLEČNÍKA omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obch. rejstříku ZÁKLADNÍ KAPITÁL povinný, minimálně ve výši VKLAD SPOLEČNÍKA povinný, minimálně Kč ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU zásadně podle výše vkladu

13 = je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen
AKCIOVÁ SPOLEČNOST - zakládá se v případě, že je třeba shromáždit větší množství majetku = je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě zakladatelem může být jedna právnická osoba, jinak musí být zakladatelé alespoň dva statutárním orgánem je představenstvo, nejvyšším orgánem je valná hromada dozorčí rada se zřizuje povinně

14 každý může získat podíl na majetku akciové
společnosti koupí akcie, a stát se tak akcionářem akcie se volně prodávají (, a tak mohou tutéž akcii během 1 roku vlastnit desítky různých akcionářů) Akcie je cenný papír, protože představuje určitý vložený majetek. - dává svému vlastníku právo podílet se na řízení, právo na podíl na zisku a právo na podíl ze zbylého majetku v případě likvidace společnosti

15 RUČENÍ AKCIONÁŘE akcionáři neručí za závazky společnosti, ale společnost za své závazky ručí celým svým majetkem ZÁKLADNÍ KAPITÁL je povinný, minimálně ve výši VKLAD SPOLEČNÍKA vklad je povinný, ale jmenovitá hodnota akcie není stanovena REZERVNÍ FOND povinný ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU podíl na zisku (dividenta) se stanovuje podle typu a počtu akcií

16 Zdroje: Kol. autorů: Odmaturuj ze společenských věd.Didaktis.Brno 2008
Kol.autorů: Ekonomika pro gymnázia. Eduko. Praha, 2011


Stáhnout ppt "ZSV – Obchodní společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google