Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(ZOK §132 – 242).  nejpoužívanější forma obchodní společnosti u nás (především u drobných a středních podnikatelů) Způsob založení  Zakladatelskou listinou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(ZOK §132 – 242).  nejpoužívanější forma obchodní společnosti u nás (především u drobných a středních podnikatelů) Způsob založení  Zakladatelskou listinou."— Transkript prezentace:

1 (ZOK §132 – 242)

2  nejpoužívanější forma obchodní společnosti u nás (především u drobných a středních podnikatelů) Způsob založení  Zakladatelskou listinou (1 společník)  Společenskou smlouvou (více společníků) Ručení - Společnost ručí celým svým majetkem - Společník ručí do výše nesplaceného vkladu + od změna od 1. 1. - jednatelé (členové stat. org.) ručí za záv. spol. pokud tak určí soud (pokud jednatel věděl, že hrozí úpadek a neučinil vše potřebné k jeho odvrácení = nechoval se jako řádný hospodář)

3 Základní kapitál - min. výše 1 Kč (od 1. 1. 2014) Vklad společníka - minimální výše vkladu 1 společníka = 1 Kč - vyjádřen v penězích - peněžitá i nepeněžitá forma (odhad pro nepeněžitou formu pro vyjádření v penězích) Rezervní fond - od 1. 1. 2014 již není jeho vytváření povinné Rozdělování zisku - V poměru podílů (splacených vkladů) společníků, nestanoví-li společ. smlouva jinak

4 Nejvyšší orgán = Valná hromada - schvaluje nejdůležitější věci ve společnosti (rozhodování o změně SS, volba jednatelů, členů dozorčí rady, likvidátora, prokuristy, schvalování způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty..) - svolává ji jednatel min. 1x ročně - musí být přítomna nadpoloviční většina společníků (jinak není VH usnášeníschopná) NEBO LZE NOVĚ (OD 1. 1. 2014) UPRAVIT VE SS JINÉ „KVÓRUM“ (POMĚR) PRO SCHOPNOST VALNÉ HROMADY SE USNÉST

5 - NEBO LZE VYUŽÍT TZV. ROZHODOVÁNÍ „PER ROLLAM“ = společníkům se zašle návrh rozhodnutí, přijetí či odmítnutí návrhu společníci zašlou zpět = SPOLEČNÍCI HLASUJÍ TAK, ŽE SVÉ ROZHODNUTÍ POUZE DORUČÍ - tato možnost platí automaticky, pokud ji ze SS přímo nevyloučíme - k přijetí rozhodnutí – nadpoloviční většina hlasů, u zásadních rozhodnutí (změna SS, likvidace spol.) – 2/3 všech hlasů

6 Statutární orgán = jeden nebo více jednatelů - „výkonný“ orgán společnosti - obchodní vedení společnosti - jednatelé jsou uvedeni v Obchodním rejstříku, mohou jimi být FO i PO (PO zmocňuje k jednání jinou FO či ji zastupuje její statut. orgán) Kontrolní orgán = Dozorčí rada - dobrovolná - zřizuje se jen, pokud tak stanoví SS – dohlíží na činnost jednatelů (nesmí v ní být jednatel), kontroluje účetní dokumentaci, 1x ročně předkládá zprávu valné hromadě


Stáhnout ppt "(ZOK §132 – 242).  nejpoužívanější forma obchodní společnosti u nás (především u drobných a středních podnikatelů) Způsob založení  Zakladatelskou listinou."

Podobné prezentace


Reklamy Google