Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Božena Genrtová. 1. Druhy obchodních společností 2. Základní charakteristika a) osobních obchodních společností b) kapitálových obchodních společností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Božena Genrtová. 1. Druhy obchodních společností 2. Základní charakteristika a) osobních obchodních společností b) kapitálových obchodních společností."— Transkript prezentace:

1 Božena Genrtová

2 1. Druhy obchodních společností 2. Základní charakteristika a) osobních obchodních společností b) kapitálových obchodních společností 3. Otázky k opakování

3  OSOBNÍ – za závazky firmy ručí společníci celým svým majetkem veřejná obchodní společnost (v.o.s.) komanditní společnost (k.s.)  KAPITÁLOVÉ – společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu akciová společnost (a.s.) holding konsorcium společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

4  typ osobní obchodní společnosti  vznik společenskou smlouvou, dnem zápisu do obchodního rejstříku  společníci za závazky firmy ručí celým svým majetkem společně a nerozdílně  společník má právo za společnost jednat, právo veta  minimální podíl neurčen  základní jmění neurčeno  může fúzovat s jinou v.o.s. nebo komanditní společností  zánik výpovědí společníka, rozhodnutím soudu, smrtí společníka, zbavení způsobilosti k právním úkonům, apod.

5  osobní obchodní společnost s prvky kapitálové společnosti (s.r.o.)  vznik společenskou smlouvou (minimálně dva zakladatelé), dnem zápisu do obchodního rejstříku  základní jmění neurčeno  společníci: Komplementáři – jejich postavení připomíná postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti. Ručí svým majetkem, jsou statutárním orgánem společnosti a je jim svěřeno obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší.veřejné obchodní společnosti majetkemstatutárním Komanditisté – ti mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (min. 5 000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí ale zasahovat do jejího vedení, pouze mohou kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší.vkladhospodaření  zánik společnosti výmazem z obchodního rejstříku

6  Kapitálová obchodní společnost  Vznik podpisem společenské smlouvy všemi společníky (až 50) ve formě notářského zápisu  Minimální podíl 20.000,-Kč  Minimální základní kapitál 200.000,-Kč  Za závazky ručí společníci do výše svého nesplaceného vkladu  Změna spol. smlouvy – valná hromada – 2/3 většina všech společníků  Nejvyšší orgán – valná hromada  Statutární orgán – jeden nebo více jednatelů  Kontrolní orgán – dozorčí rada (není nutná)  Rozdělení zisku – valná hromada  Zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku s předcházející likvidací nebo bez ní

7  kapitálová obchodní společnost  vznik - podpisem zakladatelské smlouvy všemi zakladateli ve formě notářského zápisu(maximální počet není omezen, může ji založit i jedna osoba, ale musí být právnická)  - konání ustavující valné hromady akcionářů  minimální podíl – 1 akcie  minimální výše základního kapitálu – 2.000.000,-Kč (20.000.000,-Kč)  změna stanov – valná hromada – 2/3 většina hlasů přítomných  nejvyšší orgán – valná hromada  statutární orgán – představenstvo  kontrolní orgán – dozorčí rada  rozdělení zisku – dividendy – valná hromada – ½ hlasů přítomných akcionářů  zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku, po likvidaci

8  Akcie nominální hodnota emisní hodnota tržní hodnota  ZK = počet emitovaných akcií x nominální hodnota  Emisní hodnota = nominální hodnota + emisní ážio  Práva spojená s akcií na výplatu dividendy na podíl na likvidačním zůstatku účastnit se valné hromady a hlasovat na ní

9  podoba akcie listinná zaknihovaná  druh akcie kmenová prioritní dividenda nebo likvidační zůstatek max. 50 % základního kapitálu  forma akcie na jméno (CP na řad) na majitele samostatně převoditelná práva na výplatu dividendy na upisování akcií na upisování vyměnitelných a prioritních dluhopisů na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku

10  nejvyšší orgán a.s. a s.r.o.  pravomoci určené zákonem volba a odvolávání jednatelů, dozorčí rady, (představenstva) schvalování účetní závěrky a rozdělování zisku schvalování stanov (spol. smlouvy) a jejich změn rozhodování o změnách základního kapitálu rozhodování o zrušení společnosti schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku  pravomoci valné hromady mohou být rozšířeny stanovami nebo společenskou smlouvou  způsob svolávání  usnášeníschopnost (30 %, 50 %)  hlasovací kvórum (1/2, 2/3, 3/4 přítomných)  omezení hlasovacích práv

11  procedurální otázky orgány valné hromady zápis notářský zápis přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu  práva akcionářů (společníků) účastnit se valné hromady hlasovat na ní podávat návrhy a protinávrhy požadovat vysvětlení potřebné pro posouzení jednání valné hromady podílet se na zisku společnosti podílet se na likvidačním zůstatku

12  Holding spojení akciových společností na principu vzájemného držení určitých majetkových podílů mateřská společnost ovládající dceřinné společnosti kombinovaný holding – mateřská společnost si nechává část svých výrobních a obchodních aktivit, další činností je správa majetkových účastí  Konsorcium není právnickou osobou (pouze závazkový vztah) smlouva o sdružení kapitálu za účelem rozsáhlých investic

13

14 http://www.dfplus.cz http://www.havelholasek.cz/oblasti-specializace/fuze-a-akvizice-obchodni- pravo http://www.dfplus.cz/www.ipodnikatel.cz/ www.czech.cz/cz/62148-zivnostenske-podnikaniodnikani www.reformajustice.cz www.justice.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Komanditn%C3%AD_spole%C4%8Dnost [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=s.r.o.&title=Special%3AS earch http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=s.r.o.&title=Special%3AS earch [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nuclear.power.plant.Dukovany.jpg [online]. [cit. 2013-10-01]. Dostupné z: http://www.europroject.cz/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager /soubory/podnikatelroku_denik_clanek_solo.jpg http://www.europroject.cz/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager /soubory/podnikatelroku_denik_clanek_solo.jpg http://cs.wikipedi a.org/wiki/Soubor:%C4%8Cez_logo.PNG


Stáhnout ppt "Božena Genrtová. 1. Druhy obchodních společností 2. Základní charakteristika a) osobních obchodních společností b) kapitálových obchodních společností."

Podobné prezentace


Reklamy Google