Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ, JEHO PRÁVNÍ FORMY A OBECNÉ PODMÍNKY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ, JEHO PRÁVNÍ FORMY A OBECNÉ PODMÍNKY"— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ, JEHO PRÁVNÍ FORMY A OBECNÉ PODMÍNKY
Božena Genrtová

2 Obsah Podnikání, podnikatelé Podmínky k podnikání
Právní formy podnikání

3 Definice podnikání Podnikání soustavnost samostatnost
je podle obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku Znaky podnikání soustavnost samostatnost vlastní zodpovědnost dosahování zisku

4 Podnikatel formální hledisko – každá fyzická a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku věcné hledisko – každá fyzická či právnická osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění Podnik soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání

5 Druhy podnikání živnost OSVČ obchodní společnosti družstvo
rozpočtová organizace příspěvková organizace státní podnik

6 Živnostenské podnikání Formy podnikání Jiné než živnostenské podnikání
Obecné podmínky pro provozování živnosti Živnostenské podnikání dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům Formy podnikání bezúhonnost Jiné než živnostenské podnikání daňové nedoplatky právnické osoby zodpovědná osoba

7 Právní a organizační formy podnikání
FYZICKÁ OSOBA získá-li živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění kdy bude zapsána do evidence jako samostatně hospodařící rolník za všechny závazky vzniklé v souvislosti s  podnikáním ručí celým svým majetkem PRÁVNICKÁ OSOBA může být založena jen za účelem provozování podnikatelské činnosti může být založena  za jiným účelem (veřejné vysoké školy), ale mohou získat živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění za všechny závazky vzniklé v souvislosti s jejím podnikáním ručí v závislosti na typu podnikatelského subjektu

8 Podnikání fyzických osob
nezapsané v obch. rejstříku jméno, příjmení, titul vedou daňovou evidenci zapsané v obchodním rejstříku povinně obrat dobrovolně vedou účetnictví za všechny závazky z podnikatelské činnosti ručí celým svým majetkem

9 Druhy živností OHLAŠOVACÍ
splnění podmínek + ohlášení na Živnostenském úřadě – získá živnostenský list volná – nevyžaduje žádnou odbornost (obchodní a zprostředkovatelská činnost) řemeslná – nutné vyučení v oboru, praxe v oboru (zedník, kadeřnice, automechanik, zlatník, klempíř) vázaná – nutnost kvalifikace, odborné zkoušky (fitcentrum, pedikúra, vedení účetnictví)

10 KONCESOVANÉ musí žádat stát o povolení k jejímu provozování a získat
koncesní listinu ( vydává Živnostenský úřad ) chemická výroba, výroba zábavné pyrotechniky, deratizace, pohřební služba, taxi, bezpečnostní agentury, … ) důvody státní kontroly: citlivá etická oblast, možnost ohrožení zdraví, života osob, majetku

11 Podnikání právnických osob
může být založena jen za účelem provozování podnikatelské činnosti obchodní společnost družstvo evropská obchodní společnost evropské sdružení mohou být založeny  za jiným účelem (veřejné vysoké školy), ale mohou získat živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění za všechny závazky vzniklé v souvislosti s podnikáním ručí právnická osoba a její společníci v závislosti na typu podnikatelského subjektu

12 Založení a vznik obchodních společností
ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI společenská smlouva zakladatelská listina zřizovací výdaje VZNIK SPOLEČNOSTI zápisem do povinné evidence – obchodní rejstřík přidělení identifikačního čísla

13 Obchodní rejstřík = veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se určité skupiny podnikatelů Veden rejstříkovými soudy (krajský soud) 2 typy zápisů do obch. rejstříku: konstitutivní účinek – účinnost až od okamžiku zápisu deklaratorní účinek – určitou skutečnost pouze osvědčuje

14 Vklad a obchodní podíl VKLAD
souhrn peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti PODÍL účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti každý společník může mít jen jeden podíl (kromě akcionářů akciové společnosti ) oceňuje se mírou účasti na čistém obchodním majetku zanikne-li účast společníka ve společnosti, vzniká mu právo na vypořádání

15 Základní kapitál peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do podnikání podmínky nepeněžitých vkladů majetek využitelný pro činnost společnosti musí být splacen před zápisem společnosti do OR musí být oceněn posudkem jednoho, příp. dvou znalců splácení vkladů pořizovací cena u nabyvatele x vstupní cena u nabyvatele

16 Druhy obchodních společností
OSOBNÍ - za závazky firmy ručí společníci celým svým majetkem veřejná obchodní společnost (v.o.s.) komanditní společnost (k.s.) KAPITÁLOVÉ - společníci ručí do výše svého nesplaceného vkladu společnost s ručením omezeným (s.r.o.) akciová společnost (a.s.) holding konsorcium

17 Řízení obchodních společností
SPRÁVCE VKLADU NEJVYŠŠÍ ORGÁN STATUTÁRNÍ ORGÁN KONTROLNÍ ORGÁN ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

18 Zánik obchodních společností
LIKVIDACE jsou zaplaceny závazky, rozprodán majetek PRODEJ jiný majitel převezme všechny závazky a pohledávky KONKURZNÍ ŘÍZENÍ zadlužená firma neplatící dluhy zahájeno soudem, určen správce konkurzní podstaty pod dohledem rozprodán majetek firmy, uhrazeny závazky

19 Seznam použitých zdrojů
akvizice-obchodni-pravo

20 Děkuji za pozornost Na shledanou


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ, JEHO PRÁVNÍ FORMY A OBECNÉ PODMÍNKY"

Podobné prezentace


Reklamy Google