Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_401_Mus Druh učebního materiáluprezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_401_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář Předmět Ekonomika Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiálu Podnikání, podnikatel, podnik Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání, podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti podnikání, vysvětlit jejich význam a upevnit znalosti žáků. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období) 11. 12. 2012 Ověřeno 15. 1. 2013

3 Podnikání Podnikatel Podnik 1

4 Podnikání je soustavná činnost, prováděná samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. 2

5  Soustavnost – podnikání není příležitostnou činností  Samostatnost – podnikatel jedná samostatně, nikdo nemá právo zasahovat do jeho podnikání, pokud neporuší zákonné předpisy  Vlastní jméno - jméno, pod kterým je registrován  Vlastní odpovědnost – podnikatel odpovídá za své podnikání a musí dodržovat zákony a předpisy  Zisk – cíl podnikání  Soustavnost – podnikání není příležitostnou činností  Samostatnost – podnikatel jedná samostatně, nikdo nemá právo zasahovat do jeho podnikání, pokud neporuší zákonné předpisy  Vlastní jméno - jméno, pod kterým je registrován  Vlastní odpovědnost – podnikatel odpovídá za své podnikání a musí dodržovat zákony a předpisy  Zisk – cíl podnikání

6 Podnikání je vymezeno prostřednictvím právních norem, což jsou závazná pravidla chování vydaná státem a státem vynutitelná. Základní právní normy v oblasti podnikání jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník, daňové zákony, případně občanský zákoník a další. Mimo to existují i nařízení vlády a vyhlášky ministerstev. § Podnikání je vymezeno prostřednictvím právních norem, což jsou závazná pravidla chování vydaná státem a státem vynutitelná. Základní právní normy v oblasti podnikání jsou živnostenský zákon, obchodní zákoník, daňové zákony, případně občanský zákoník a další. Mimo to existují i nařízení vlády a vyhlášky ministerstev. §

7 Podnikatelem je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, (advokáti, lékaři …) d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je registrována jako soukromý zemědělec Podnikatelem je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, (advokáti, lékaři …) d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je registrována jako soukromý zemědělec

8 Podnikat může: Fyzická osoba (FO) je občan našeho státu nebo cizinec, který má způsobilost k právům a povinnostem (vzniká narozením občana ČR) a který má způsobilost k právním úkonům (od 18 let). Právnická osoba (PO) je určitá skupina FO nebo i PO, která vystupuje samostatně jako subjekt práv a jako subjekt práv je registrován. Podnikat může: Fyzická osoba (FO) je občan našeho státu nebo cizinec, který má způsobilost k právům a povinnostem (vzniká narozením občana ČR) a který má způsobilost k právním úkonům (od 18 let). Právnická osoba (PO) je určitá skupina FO nebo i PO, která vystupuje samostatně jako subjekt práv a jako subjekt práv je registrován.

9 Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek k podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Hmotné složky – hmotný majetek (budovy, stroje…) Nehmotné složky (licence, autorská práva…) Osobní složky - zaměstnanci Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek k podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku. Hmotné složky – hmotný majetek (budovy, stroje…) Nehmotné složky (licence, autorská práva…) Osobní složky - zaměstnanci

10 Právní samostatnost podniku: Podnik je způsobilý k právům a povinnostem. Podnik je způsobilý k právním úkonům. Má právo jednat pod svým jménem a vstupovat pod svým jménem do právních vztahů. Právní samostatnost podniku: Podnik je způsobilý k právům a povinnostem. Podnik je způsobilý k právním úkonům. Má právo jednat pod svým jménem a vstupovat pod svým jménem do právních vztahů.

11 Ekonomická samostatnost podniku: Podnik samostatně rozhoduje o svých zdrojích a předmětu činnosti, samostatně hospodaří, ze svých výnosů hradí své náklady a snaží se dosáhnout zisk. Podnik samostatně vystupuje na trhu, tzn. určuje cenu svých výrobků a služeb a vybírá se své dodavatele a odběratele, samostatně rozhoduje o svém uspořádání a způsobu řízení Ekonomická samostatnost podniku: Podnik samostatně rozhoduje o svých zdrojích a předmětu činnosti, samostatně hospodaří, ze svých výnosů hradí své náklady a snaží se dosáhnout zisk. Podnik samostatně vystupuje na trhu, tzn. určuje cenu svých výrobků a služeb a vybírá se své dodavatele a odběratele, samostatně rozhoduje o svém uspořádání a způsobu řízení

12 Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Firmou FO musí být vždy její jméno a příjmení a může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního nebo živnostenského rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Firmou FO musí být vždy její jméno a příjmení a může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání.

13 Firmou obchodní společnosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají zápisem do obchodního rejstříku, je název, pod kterým jsou zapsané právě v obchodním rejstříku. 3

14 Obchodní rejstřík – veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků. Je veden v elektronické podobě. Obchodní rejstřík má veřejnou část, která je každému přístupná. Každý má právo do této části nahlížet, pořizovat kopie a výpisy.

15 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. [ 1, 3] [cit. 2012-12-11]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. [ 2] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obchodnirejstrik.cz/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google