Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus Druh učebního materiáluPrezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Kuchař - číšník PředmětPísemná a elektronická komunikace Ročník1. ročník Název tematické oblasti (sady)Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiáluDohoda o rozvázání pracovního poměru (1) Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy písemností při rozvázání pracovního poměru, vysvětluje jednotlivé náležitosti a význam dohody při ukončení pracovního poměru. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období)3. 6. 2013 Ověřeno24. 3. 2014

3 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Personální písemnosti 1 2

4 Zákoník práce - § 48 (1)Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Zákoník práce - § 48 (1)Pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

5 Dohoda - § 49 ZP (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru. Dohoda - § 49 ZP (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

6 Důvod ukončení pracovního poměru se uvádí jen na žádost zaměstnance a v případě ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizační změny nebo vyjmenovaných zdravotních důvodů. Podle § 67 písm. a) až c) a § 67 odstavec 2 zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné. 3

7 Odstupné je ve výši nejméně a) jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

8 Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání - odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. 4

9 Příklad dohody o rozvázání pracovního poměru: http://www.prace.cz/poradna/pravni- radce/detail/article/dohoda-o-rozvazani- pracovniho-pomeru-vzor Příklad dohody o rozvázání pracovního poměru: http://www.prace.cz/poradna/pravni- radce/detail/article/dohoda-o-rozvazani- pracovniho-pomeru-vzor 5

10 Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zaměstnavatel………………………………….. IČ:.................................................................. sídlo …………………………………………….. jednající/zastoupená/ý.................................. (dále jen „Zaměstnavatel“) a Zaměstnanec..................................................... rodné číslo......................................................... bydliště.............................................................. (dále jen „Zaměstnanec“) uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

11 Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ………………, na základě které Zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako ………………………. Pracovní poměr skončí dnem ……….............................................. K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance. nebo Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou je ……………………………………………….. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec. V............... dne.............. V………………….dne………………..............…………………. ……………………………………….. Zaměstnavatel Zaměstnanec (razítko a podpis) (podpis)

12 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana: Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN 80-851-1893-9. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, 2007. 130 s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s. [ 3] [cit. 2013-03-24]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:. [ 1, 2, 4, 5] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://www.prace.cz/poradna/pravni-radce/detail/article/dohoda-o- rozvazani-pracovniho-pomeru-vzor Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google