Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Bohuslav Musil

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Kuchař - číšník Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Právní a personální písemnosti Název vzdělávacího materiálu Dohoda o rozvázání pracovního poměru (1) Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu Právní a personální písemnosti. Má žákům přiblížit a vštípit důležitost obsahu a úpravy písemností při rozvázání pracovního poměru, vysvětluje jednotlivé náležitosti a význam dohody při ukončení pracovního poměru. K procvičení slouží navazující pracovní list. Prezentace je určena pro výuku písemné a elektronické komunikace v 1. ročníku učebního oboru Kuchař - číšník. Zhotoveno, (datum/období) Ověřeno

3 Dohoda o rozvázání pracovního poměru
1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Personální písemnosti 2

4 Zákoník práce - § 48 Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením, d) zrušením ve zkušební době. (2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

5 Dohoda - § 49 ZP (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. (2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. (3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru.

6 Důvod ukončení pracovního poměru se uvádí jen na žádost zaměstnance a v případě ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizační změny nebo vyjmenovaných zdravotních důvodů. Podle § 67 písm. a) až c) a § 67 odstavec 2 zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné. 3

7 Odstupné je ve výši nejméně a) jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

8 Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání - odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. 4

9 Příklad dohody o rozvázání pracovního poměru:
5

10 Vzor: Dohoda o rozvázání pracovního poměru Zaměstnavatel………………………………….. IČ: sídlo …………………………………………….. jednající/zastoupená/ý (dále jen „Zaměstnavatel“) a Zaměstnanec rodné číslo bydliště (dále jen „Zaměstnanec“) uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

11 Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ………………, na základě které Zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako ………………………. Pracovní poměr skončí dnem ……… K rozvázání pracovního poměru došlo na žádost zaměstnance. nebo Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou je ……………………………………………….. Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec. V dne V………………….dne……………… ………………… ……………………………………….. Zaměstnavatel Zaměstnanec (razítko a podpis) (podpis)

12 Použitá literatura: LEVOVÁ, Jaroslava; VALEŠOVÁ, Ivana:  Dopisy bez předtištěných odvolacích údajů: sbírka úloh. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení Státní těsnopisný ústav, 2005, 76 s. ISBN ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 3: Písemnosti při organizaci a řízení firmy; Ing. Stanislava Štiková - Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň: Štiková, s. Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha: Český normalizační institut, s. [ 3] [cit ]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz  ... cz&CTT=114) na WWW: < [ 1, 2, 4, 5] Vlastní foto autora Zdroje: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_446_Mus"

Podobné prezentace


Reklamy Google