Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice – aktuální situace a výhled do budoucna Odbor změny klimatu Jaroslav Suchý Skalský Dvůr, 13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice – aktuální situace a výhled do budoucna Odbor změny klimatu Jaroslav Suchý Skalský Dvůr, 13."— Transkript prezentace:

1 Obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice – aktuální situace a výhled do budoucna Odbor změny klimatu Jaroslav Suchý Skalský Dvůr, 13. 10. 2005 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel:+420 267 122 360 Fax:+420 267 126 360 Email: Jaroslav_Suchy@env.cz

2 Obchodování s emisemi  Ekonomický nástroj snižování emisí za využití trhu s emisními právy či emisními jednotkami

3 Jak napomůže trh?  Obchodovatelná práva (povolenky) budou mít cenu, která vznikne na trhu  Firmy budou srovnávat mezní náklady na snížení znečištění a cenu povolenky •Povolenka dražší než náklady na snížení – vyplatí se snížit emise nad požadovaný rámec – výnos z prodeje ušetřených povolenek pokryje náklady na snížení a přinese navíc zisk •Povolenka levnější než náklady – vyplatí se nakoupit a nesnižovat

4 Možnosti obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice  Systém definovaný Kjótským protokolem (ČR signatářem)  obchodování s povolenkami na úrovni podniků v rámci EU – EU ETS + kombinace obojího díky tzv. „linking directive“ – 2004/101/ES

5 Jak je na tom Česká republika ?  Aktivní v obou systémech

6 Základní rozdíly mezi systémy  Kjótské „flexmex“ •Definovány Protokolem •Obchod na úrovni států (signatářů Protokolu) •Zapojení dobrovolné •JI a IET od roku 2008 •Doplňkem domácích opatření  EU ETS •Definováno směrnicí (2003/87/ES) •Obchod na úrovni znečišťovatelů (podniků) •Zapojení povinné (EU 25) •EU ETS od roku 2005 •Součást domácích opatření (na úrovni EU), ale… (linking directive)

7 EU ETS

8

9 EU ETS – úvod:  Systém definován směrnicí - 2003/87/EC  První obchodovací období tříleté (2005-2007) •Pouze vybrané sektory •Pouze oxid uhličitý (CO 2 ) •Nižší pokuta  Zjednodušený přístup v 1. období ≠ nejede se doopravdy!  Druhé období kopíruje pětileté kontrolní období Kjótského protokolu (2008 – 2012)  Revize směrnice plánována – bude otevřeno diskusi – očekává se rozšíření na další sektory a další skleníkové plyny (kdy?)

10 Koho se systém týká? (I.)  Energetika •Tepelný příkon nad 20MW •Rafinerie •Koksovací pece  Výroba a zpracování kovů •Pražení nebo slinování kovové rudy •Výroba surového železa nebo oceli o kapacitě > 2,5t/hod

11 Koho se systém týká? (II.)  Zpracování nerostů •Výroba cementového slínku v rot. pecích o výrobní kapacitě větší než 500t/den nebo na výrobu vápna v rot. pecích o výrobní kapacitě větší než 50t/den nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větších než 50t/den •Výroba skla/skleněných vláken o kapacitě tavení nad 20t/den •Výroba keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75t/ den anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky nad 300 kg/m3

12 Koho se systém týká? (III.)  Ostatní aktivity •Výroba buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů •Výroba papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20t/den

13 EU ETS – základní pilíře:  Povolení (permit): administrativní povolení, které musí mít každý provozovatel zařízení v systému – definuje jeho práva a povinnosti, je pevně svázáno s konkrétním zařízením  Povolenka (allowance): právo vypustit tunu CO 2 do ovzduší – je volně převoditelná (obchodovatelná) v rámci EU-25  Zjišťování a vykazování emisí: sjednocena metodika – tuna CO 2 bude mít konkrétní ekonomickou hodnotu, průkazný a jednotný monitoring zásadní pro důvěryhodnost systému

14 Jak systém funguje? (I)  Zařízení spadající do systému obchodování musí mít povolení – jeho součástí je i tzv. monitorovací plán (popis jak hodlá provozovatel monitorovat emise skleníkových plynů ze zařízení)  Provozovatelé obdrží před zahájením obchodovacího období povolenky (na celé období) – Národní alokační plán  1 povolenka = 1 tuna emisí  Provozovatel monitoruje emise, je povinen si roční výkaz emisí nechat nezávisle ověřit a předložit ho MŽP

15 Jak systém funguje? (II)  Provozovatel je k určitému datu povinen vyřadit povolenky odpovídající jeho emisím x jinak sankce (pokuta) •Pokuta v prvním období (3 roky) 40 EUR/tuna CO 2 •Pokuta v druhém období (5 let) 100 EUR/tuna CO 2 •Nezbavuje podnik povinnosti dokoupit chybějící povolenky v dalším období !  V průběhu roku lze povolenky volně prodávat/nakupovat v rámci EU (volná převoditelnost)  Klíčová je cena povolenky – motivační prvek systému

16

17

18

19

20 Jaká je aktuální situace v ČR? Někdy napjatá (často), někdy uvolněná (málokdy), hlavně ale ještě není vyhráno ČAS!

21 Legislativa

22  Vyšla ve Sbírce zákonů 31.12.2004 (částka 235)  Účinnost dnem vyhlášení  Je transpozicí směrnice 2003/87/EC  Klíčová je povinnost zažádat o povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů (do 6 týdnů)  Definuje obecný rámec (nikoliv příděly povolenek)

23 Národní alokační plán - NAP

24 Národní alokační plán •Naplňuje systém povolenkami (pravidelně) •Kritéria pro jeho přípravu definuje směrnice (resp. zákon)  Projednávání – dlouhý, bolestivý proces schvalování a diskusí  Výsledkem všech jednání …

25 97,6 milionu / rok

26 Národní alokační plán  Proveden propočet alokace na jednotlivá zařízení – dle metodiky NAP (historické emise/úprava referenčních emisí/bonusy/systémové služby)  Řada změn (historická data, podniky vyřazeny/zařazeny) – propočet bude třeba udělat celý znovu  Některé sektory problematické

27 NAP v číslech – podíl sektorů Procentuální zastoupení na celkových emisích Počet zařízení v systému Veřejná energetika 66,59% 140 Podniková energetika 3,53% 137 Rafinérie 1,10% 4 Chemická výroba 5,28% 17 Koks 0,26% 2 Výroba a zpracování kovů 16,22% 19 Cement 2,95% 6 Vápno 1,34% 5 Sklo 0,84% 22 Keramika 0,78% 76 Celulóza 0,19% 2 Papír a lepenka 0,91% 16 Celkem 446

28 Emise 20 nejvýznamnějších zařízení

29 Emise 20 nejvýznamnějších společností

30 Rozdělení emisí dle velikosti zařízení

31 Registry

32  Techničtější záležitost – databázový systém evidence držení a převodu povolenek - zajišťují „fyzické“ fungování obchodování •Každý držitel povolenky bude mít účet (podobné bance nebo Středisku cenných papírů) – pozor – povolenka není cenný papír! •Převody povolenek (obchod) – převody mezi účty •Každý převod musí projít centrálním účtovacím (převodním) místem – tzv. European Transaction Log (provozuje Evropská komise) •Náročné na techniku a software (objemy dat), bezpečnost, internetové rozhraní  Provozovatelem registru byl stanoven Operátor trhu s elektřinou a.s. (dáno přímo zákonem)

33 Registry

34  Smlouva MŽP – OTE o provozování registru

35 Registry

36 Kdy se ČR zapojí do obchodování?  Základní podmínky pro obchodování podniky: •LegislativaANO •Platné povolení (žádost  posouzení  vydání rozhodnutí)ANO i NE (někteří) •Rozhodnutí o výši alokace (NAP)ANO - nařízení vlády z 29. 7. 2005 •Registry v provozuZÍTRA nebo i DNES???

37 Systém obchodování - závěrem ?  v ČR stále dost zařízení, které s námi nekomunikují … bude „vyčištěno“ X  Hrozí pokuty ČIŽP

38

39

40

41

42 Kontakty Jaroslav Suchý (odbor změny klimatu) Tel:+420 267 122 360 Fax:+420 267 126 360 Email: Jaroslav_Suchy@env.cz Nebo také: emission.trading@env.cz www.env.cz


Stáhnout ppt "Obchodování s emisemi skleníkových plynů v České republice – aktuální situace a výhled do budoucna Odbor změny klimatu Jaroslav Suchý Skalský Dvůr, 13."

Podobné prezentace


Reklamy Google