Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální stav rejstříku povolenek na emise skleníkových plynů z pohledu OTE 21.6.2005 – AEM - Ostrava Miroslav Řehoř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální stav rejstříku povolenek na emise skleníkových plynů z pohledu OTE 21.6.2005 – AEM - Ostrava Miroslav Řehoř."— Transkript prezentace:

1 Aktuální stav rejstříku povolenek na emise skleníkových plynů z pohledu OTE 21.6.2005 – AEM - Ostrava Miroslav Řehoř

2 Program  Kompetence OTE  Aplikační SW rejstříku  Účty v rejstříku  Dokumenty na veřejné části rejstříku  Podmínky pro spuštění rejstříku

3 Zákon č. 695/2004 § 9  Registr obchodování s povolenkami –Zřizuje se veřejně přístupný registr obchodování s povolenkami (dále jen "registr"). Registr spravuje operátor trhu s elektřinou (dále jen "správce registru") podle právních předpisů Evropských společenství, a to za sjednanou cenu.

4 Nařízení komise NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2216/2004 ze dne 21. prosince 2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropskéhoparlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady  Základní legislativní dokument pro chod Rejstříku

5 Kompetence v oblasti Rejstříku  Zodpovědná autorita (Competent Authority) –Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP)  Správce (provozovatel) rejstříku –Operátor trhu s elektřinou, a.s. (OTE)

6 Smlouva o spolupráci  Smlouva o spolupráci při správě rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů  Smluvní strany: a)Operátor trhu s elektřinou, a.s. b)ČR - Ministerstvo životního prostředí

7  Kompetence OTE  Aplikační SW rejstříku  Účty v rejstříku  Dokumenty na veřejné části rejstříku  Podmínky pro spuštění rejstříku

8 Aplikační SW rejstříku  Jako aplikační SW byl zvolen systém Seringas od francouzské banky Caisse des dépôts et consignations (CDC)  Stejný SW si zvolili: –Francie –Německo –Slovensko –Belgie –Španělsko –Portugalsko –Lucembursko –možná Polsko

9 Rozvoj systému Seringas  Na projektové bázi –formou požadavků na změnu  Projednává Technický výbor  Schvaluje Řídící výbor

10 Přístup uživatelů k rejstříku  Potřebné technické vybavení –Standardní PC –WEBový prohlížeč –Přístup na Internet (výhodou je rychlejší)  Šifrovaná komunikace

11  Kompetence OTE  Aplikační SW rejstříku  Účty v rejstříku  Dokumenty na veřejné části rejstříku  Podmínky pro spuštění rejstříku

12 Druhy účtů v rejstříku  Vkladní účet zařízení (CZ120) –Zřizuje si provozovatel zařízení –Je vázán na zařízení –Každé zařízení má právě 1 účet  Osobní vkladní účet (CZ121) –Zřizuje si obchodník, provozovatel zařízení si může rovněž zřídit –Není vázán na zařízení –Max. počet účtů pro jednoho držitele = 99

13 Účty a kontakty Účet zařízení 120 Zařízení 1Zařízení 2 Hlavní zm. zástupce Druhý zm. Zástupce příp.další zm. zástupce Účet zařízení 120 Kontakt zařízení Sada Kontaktů Pověřen ý zástupce Držitel účtu (účastník) Osobní účet 121 Hlavní zm. zástupce Druhý zm. Zástupce příp.další zm. zástupce

14  Kompetence OTE  Aplikační SW rejstříku  Účty v rejstříku  Dokumenty na veřejné části rejstříku  Podmínky pro spuštění rejstříku

15 Dokumenty na veřejné části rejstříku  Na veřejné části rejstříku www.povolenky.cz jsou k dispozici tyto sady dokumentůwww.povolenky.cz –Žádost o zřízení účtu –Smluvní dokumenty

16

17 Žádost o zřízení účtu  Základní instrukce  Formulář žádosti  Příloha 1 – účet zařízení  Příloha 2 – osobní účet

18 Formulář žádosti  Vyplňuje každý držitel účtu  Údaje v žádosti: –Identifikace žadatele o zřízení účtu –Adresa –Pověřený zástupce k jednání se správcem rejstříku

19 Příloha 1 – účet zařízení  Vyplňuje provozovatel zařízení  Pro každé zařízení jedna Příloha 1  Údaje: –Osoba ke komunikaci pro zařízení, –Hlavní zmocněný zástupce účtu, –Druhý zmocněný zástupce účtu, –případně Další zmocněný zástupce účtu - nepovinné

20 Příloha 2 – osobní účet  Vyplňuje obchodník  Provozovatel zařízení nemusí, ale může, pokud má zájem o zřízení osobního vkladního účtu  Pro každý osobní účet jedna Příloha 2  Údaje: –Hlavní zmocněný zástupce účtu, –Druhý zmocněný zástupce účtu, –případně Další zmocněný zástupce účtu - nepovinné

21 První emailová komunikace s OTE  Elektronicky vyplněnou „Žádost“ včetně Příloh(y) odesílejte na e-mail adresu: povolenky-registrace@ote-cr.cz

22 Smluvní dokumenty  Znění typové smlouvy  Obchodní podmínky  Ceník

23  Kompetence OTE  Aplikační SW rejstříku  Účty v rejstříku  Dokumenty na veřejné části rejstříku  Podmínky pro spuštění rejstříku

24 Podmínky pro spuštění rejstříku  Oficiální povolení ke spuštění rejstříku vydané Evropskou komisí (EK) –Testy systému za účasti zástupce EK proběhly úspěšně 23.5.2005  Uvedení komunikačního spojení mezi rejstříkem a nezávislou evidencí transakcí Společenství (CITL) v činnost  Finální verze národního alokačního plánu alokovaného na jednotlivá zařízení

25 Děkuji za pozornost mailto:mrehor@ote-cr.czmrehor@ote-cr.cz Operátor trhu s elektřinou, a.s. www.ote-cr.cz www.povolenky.cz


Stáhnout ppt "Aktuální stav rejstříku povolenek na emise skleníkových plynů z pohledu OTE 21.6.2005 – AEM - Ostrava Miroslav Řehoř."

Podobné prezentace


Reklamy Google