Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO."— Transkript prezentace:

1 Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO

2 www.centralniohlasovna.cz Zdroje informací

3 Základní informace  Centrální ohlašovna je komunikační rozhraní mezi ohlašovateli a dotčenými subjekty státní správy, případně dalšími subjekty pověřenými platnou legislativou,  přijímá hlášení, zajišťuje administraci a archivaci a postupuje příslušným ověřovatelům,  cílem CO je sjednotit zasílání formulářů a plnění ohlašovacích povinností v rezortu životního prostředí na jediné místo,  zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Centrální ohlašovna

4 Využití Centrální ohlašovny  Pro rok 2008 primárně určena pro ohlašovatele do Integrovaného registru znečišťování, kteří i další vybrané údaje z oblasti životního prostředí ohlašují prostřednictvím Centrální ohlašovny,  ohlašovatelé agendy ovzduší v případě využití elektronického formuláře IntForm, i když nejsou zároveň ohlašovateli do IRZ,  údaje ohlášené do CO již neohlašují na jiné místo (ČIŽP, krajské úřady, ORP apod.). Centrální ohlašovna

5 Tok formulářů Centrální ohlašovnou Centrální ohlašovna ohlašovatel ČIŽP Krajský úřad ORP Správci povodí VÚV T.G.M. CENIA Centrální ohlašovna

6 Zásadní změny pro ohlašovatele pro rok 2008  Rozšíření počtu formulářů zasílaných do CO o 6 (z 21 na 27) formulářů – agenda odpady,  zrušení povinnosti registrace ohlašovatele v CO mimo hlášení do IRZ,  stávající registrace budou zachovány,  možnost anonymního podání formuláře bez registrace a zároveň sledování zpracování podání (s výjimkou hlášení do IRZ),  zrušení vazby osob na provozovnu v účtu ohlašovatele – po přihlášení do účtu má uživatel přístup k údajům za celou organizaci. Centrální ohlašovna

7 Příjem a distribuce hlášení  Hlášení je možné podat elektronicky i listinně, preferována je elektronická podoba. Hlášení do IRZ lze podat pouze elektronicky,  komunikace s ohlašovateli i ověřovateli probíhá elektronicky. Všechna hlášení ( i listinně přijatá) jsou distribuována v elektronické podobě,  po zpracování hlášení v CO je hlášení vloženo do elektronického účtu ověřovatele/ohlašovatele,  za každé hlášení vygenerováno „Osvědčení o registraci hlášení“,  ověřovatel/ohlašovatel je (v případě zájmu) o každé změně v elektronickém účtu informován e-mailem. Centrální ohlašovna

8 Příjem a distribuce hlášení – listinná hlášení 1. Listinné podaní hlášení ohlašovatelem  zaslání na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Centrální ohlašovna, Litevská 8, 100 05 Praha 10  po zpracování hlášení v CO je vygenerováno „Osvědčení o registraci hlášení“ a v elektronické podobě je hlášení postoupeno pověřeným subjektům,  hlášení i osvědčení je vloženo do elektronického účtu ohlašovatele (pokud je účet zřízen),  listinně podaná hlášení není potřebné autorizovat – osvědčení slouží jako doklad pro ohlašovatele. Centrální ohlašovna 1.Zaslání hlášení do CO - ohlašovatel 3. Vygenerování osvědčení - CO 4. Zaslání osvědčení a vložení do el. účtu – pokud je ohlašovatel zaregistrován v CO 2. Zpracování a distribuce hlášení ověřovatelům - CO

9 Příjem a distribuce hlášení – elektronická hlášení 2. Elektronické podaní hlášení zaregistrovaným ohlašovatelem  zaslání na adresu: podatelna@centralniohlasovna.cz, podatelna@centralniohlasovna.cz  e-podatelna zašle ohlašovateli „potvrzení o přijetí datové zprávy“ na e-mail odesílatele (pokud potvrzení neobdržíte, hlášení nebylo doručeno – kontaktujete operátory CO!)  po zpracování hlášení v CO je vygenerováno „Osvědčení o registraci hlášení“ a v elektronické podobě je hlášení postoupeno pověřeným subjektům, Centrální ohlašovna 1.Ohlašovatel je zaregistrován 2. Zaslání hlášení do CO - ohlašovatel 3. Zaslání „ potvrzení o přijetí datové zprávy“ ohlašovateli - CO 4. Zaslání Osvědčení o registraci hlášení ohlašovateli a vložení do účtu - CO 5. Autorizace Osvědčení o registraci hlášení - ohlašovatel

10 Příjem a distribuce hlášení – elektronická hlášení 2. Elektronické podaní hlášení zaregistrovaným ohlašovatelem  osvědčení je zasláno na e-mail ohlašovatele,  hlášení i osvědčení je vloženo do elektronického účtu ohlašovatele,  osvědčení je nutné autorizovat (podpis oprávněné osoby a razítko organizace) do 5 dnů od doručení hlášení,  hlášení podaná elektronicky s platným elektronickým podpisem není potřebné autorizovat – osvědčení slouží jako doklad pro ohlašovatele. Centrální ohlašovna 1.Ohlašovatel je zaregistrován 2. Zaslání hlášení do CO - ohlašovatel 3. Zaslání „ potvrzení o přijetí datové zprávy“ ohlašovateli - CO 4. Zaslání Osvědčení o registraci hlášení ohlašovateli a vložení do účtu - CO 5. Autorizace Osvědčení o registraci hlášení - ohlašovatel

11 Příjem a distribuce hlášení – elektronická hlášení 3. Elektronické podaní hlášení nezaregistrovaným ohlašovatelem  zaslání na adresu: podatelna@centralniohlasovna.cz,podatelna@centralniohlasovna.cz  e-podatelna zašle ohlašovateli „potvrzení o přijetí datové zprávy“ na e-mail odesílatele (pokud potvrzení neobdržíte, hlášení nebylo doručeno – kontaktujete operátory CO!)  potvrzení o přijetí datové zprávy obsahuje identifikátor hlášení umožňující sledovat stav zpracování hlášení na www.centralniohlasovna.cz,  po zpracování hlášení v CO je vygenerováno „Osvědčení o registraci hlášení“ a v elektronické podobě je hlášení postoupeno pověřeným subjektům,  osvědčení je zasláno na e-mail ohlašovatele,  osvědčení je nutné autorizovat (podpis oprávněné osoby a razítko organizace) do 5 dnů od doručení hlášení,  hlášení podaná elektronicky s platným elektronickým podpisem není potřebné autorizovat – osvědčení slouží jako doklad pro ohlašovatele. Centrální ohlašovna

12 Příjem a distribuce hlášení – zamítnutí hlášení Hlášení podané ohlašovatelem do CO může být zamítnuto: 1.Hlášení bylo zasláno ve formátu, který e-podatelna nepřijímá (např. „.rar“, „.dbf“ apod). 2.XML hlášení do IRZ nebo agendy ovzduší není validní (je poškozené, neobsahuje všechny povinné náležitosti apod.). 3.Ohlašovatel zaslal formulář, jež nespadá do kompetence CO (formulář není uveden v seznamu formulářů zasílaných do CO). 4.Nebyla dodržena pravidla ohlašování prostřednictvím CO. Centrální ohlašovna

13 Příjem a distribuce hlášení – e-podatelna  Elektronická podatelna Centrální ohlašovny slouží pouze pro příjem hlášení,  přijímá formáty.xml,.txt,.doc,.xls,.html,.htm,.pdf,.jpg,.rtf,  formát.zip pouze pokud neobsahuje soubory ve formátu.xml,  informace obsažené v průvodním mailu nemohou být e-podatelnou zpracovány,  doplňující informace k formulářům je nutné uvádět jako přílohu k formuláři, e-mailu,  nepřijímá žádosti o registrace. Centrální ohlašovna

14 Elektronický účet ohlašovatele  Personalizovaný účet – přístup do systému Centrální ohlašovny,  zřízen každému zaregistrovanému subjektu,  vstup prostřednictvím webových stránek CO http://www.centralniohlasovna.cz/, http://www.centralniohlasovna.cz/  zřizován od 1.1. 2007 – již zaregistrované organizace (organizace, které již podávaly hlášení prostřednictvím CO) mají účet zřízen,  práce v elektronickém účtu ani jeho zřízení není pro ohlašovatele povinná, stejně jako registrace organizace v CO (mimo ohlašovatele do IRZ). Centrální ohlašovna

15 Postup při vstupu do účtu 1. Účet je zřízen a uživatel jej aktivoval (zvolil své uživatelské jméno a heslo za využití notifikačního e-mailu) – vstup do účtu na www.centralniohlasovna.cz. 2. Účet je zřízen, ale uživatel jej neaktivoval – aktivovat zadáním jména a hesla za využití notifikačního e-mailu z CO (e-mail je odesílán vždy při zaregistrování uživatele v CO), nebo kontaktovat supervizora organizace nebo operátory CO s žádostí o opětovné odeslání e-mailu. 3. Účet není zřízen, organizace není zaregistrována v CO – možnost předregistrace organizace na www.centralniohlasovna.cz nebo zaslání žádosti o registraci.www.centralniohlasovna.cz Centrální ohlašovna

16 Postup při registraci ohlašovatele v CO  Zaslání listinné žádosti o registraci v CO na adresu CO,  zaslání elektronické žádosti s platným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu oznameni@centralniohlasovna.cz (nikoliv naoznameni@centralniohlasovna.cz e-podatelnu CO),  využití předregistrace na www.centralniohlasovna.cz – po kontrolewww.centralniohlasovna.cz v CO bude na základě autorizace ohlašovatelem předregistrace schválena (rychlejší a jednodušší registrace),  bez zaslání žádosti o registraci nebo předregistrace nebude nový ohlašovatel do CO zaregistrován a nebude zřízen elektronický účet,  zaregistrovaná osoba je supervizorem – správcem účtu ohlašovatele v CO s nadstandardními právy. Registrace v CO není povinná vyjma registrace ohlašovatelů do IRZ! Centrální ohlašovna

17 Postup při předregistraci ohlašovatele v CO Centrální ohlašovna Předregistraci vytisknout a zaslat do CO.

18 Elektronický účet ohlašovatele Centrální ohlašovna  Přístup ke všem podaným formulářům,  přístup ke všem „Osvědčením o registraci hlášení“,  stahování dokumentů (např. osvědčení, hlášení, IČP pro hlášení do IRZ) na počítač oprávněného uživatele  sledování toku formuláře – přijetí na CO, zpracování, odeslání ověřovateli, schválení a termíny,  možnost výběru formulářů, ke kterým bude mít uživatel přístup,

19 Elektronický účet ohlašovatele Centrální ohlašovna  možnost zvolit, zda má uživatel zájem o odesílání notifikačních (informačních) e–mailů při změně v účtu,  editaci kontaktů a informací o osobě uživatele,  služba zasílání aktuálních informací (např. o připravovaných seminářích) mailem,  přístup k aktuálním zprávám a informacím o Centrální ohlašovně.

20 Elektronický účet ohlašovatele supervizora Centrální ohlašovna  Všechna práva běžného uživatele,  možnost registrace provozovny v CO,  registrace dalších osob do účtu ohlašovatele,  aktivace a deaktivace účtu osob,  správa účtu, editace údajů…,  možnost více supervizorů v jednom účtu organizace.

21 Další vývoj  Nárůst počtu uživatelů,  nahrazení listinné podoby elektronickou,  stanovení datových standardů pro elektronickou podobu,  automatizace zpracovávání hlášení,  novou právní úpravu projednává vláda. Centrální ohlašovna

22 Kontakty a zdroje informací  www.centralniohlasovna.cz (pravidla komunikace, e-podatelna, přístup k účtům),  helpdesk: irz.info@cenia.cz,  tel. na helpdesk: +420 271 742 304,  provozovatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí (oddělení IRZ),  zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí (oddělení IPPC). Centrální ohlašovna

23 www.centralniohlasovna.cz Zdroje informací

24 Centrální ohlašovna Děkujeme za pozornost CENIA, česká informační agentura životního prostředí Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO


Stáhnout ppt "Centrální ohlašovna Ministerstva životního prostředí Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO."

Podobné prezentace


Reklamy Google