Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JIP / KAAS / ZR aneb „Co budeme dělat?“ Cesta k základním registrům, 29. 2. 2012, Jihlava Tomáš Řemelka Novell

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JIP / KAAS / ZR aneb „Co budeme dělat?“ Cesta k základním registrům, 29. 2. 2012, Jihlava Tomáš Řemelka Novell"— Transkript prezentace:

1 JIP / KAAS / ZR aneb „Co budeme dělat?“ Cesta k základním registrům, 29. 2. 2012, Jihlava Tomáš Řemelka Novell tremelka@novell.cz

2 © Novell, Inc. All rights reserved. 2 Zainteresované role Statutární zástupce AdministrátorUživatelSprávce AISSystémový integrátor AIS = Agendový informační systém

3 © Novell, Inc. All rights reserved. 3 Procesy Proces oznámení působnosti OVM v agendě Procesy správy uživatelů a AIS Statutární zástupce Administrátor UživatelSprávce AIS Systémový integrátor

4 © Novell, Inc. All rights reserved. 4 Statutární zástupce • Popis role: • Osoba nebo orgán zastupující daný OVM navenek. • Některé činnosti může delegovat na jinou osobu. • Příklady obsazení role: • hejtman kraje • primátor města • starosta obce • Účast na procesech: • Reautorizace údajů subjektu[JIP] • Reautorizace seznamu lokálních administrátorů[JIP] • Oznámení působnosti OVM v agendě[ZR]

5 © Novell, Inc. All rights reserved. 5 Reautorizace údajů subjektu Týká se – JIP, RPP AIS Působnostního, přístupu do ZR Proč? – Aktuální a ověřené klíčové (kritické) informace. – Nutné, aby bylo možné oznámit působnost OVM v agendě a přistupovat k ZR. Předpoklady – Žádné (proces není závislý na jiném procesu). Kde? – Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, Příručka pro statutárního zástupce / Pokyny pro práci s formuláři Jak? Stažení elektronického formuláře Odeslání formuláře k předvyplnění do DS MV ČR Aktualizace/kontrola údajů v předvyplněném formuláři Odeslání formuláře ke zpracování do DS MV ČR

6 © Novell, Inc. All rights reserved. 6 Reautorizace seznamu lokálních administrátorů Týká se – JIP Proč? – Aby údaje o subjektu a uživatelích v JIP spravovaly oprávněné osoby. – Nutné, aby bylo možné oznámit působnost OVM v agendě. Předpoklady – Žádné (proces není závislý na jiném procesu). Kde? – Elektronický formulář pro správu seznamu lokálních administrátorů Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, Příručka pro statutárního zástupce / Pokyny pro práci s formuláři Jak? Stažení elektronického formuláře Odeslání formuláře k předvyplnění do DS MV ČR Aktualizace/kontrola lokálních administrátorů v předvyplněném formuláři Odeslání formuláře ke zpracování do DS MV ČR

7 © Novell, Inc. All rights reserved. 7 Oznámení působnosti OVM v agendě Týká se – základní registry Proč? – OVM si určí, jaké agendové činnostní role bude potřebovat k výkonu dané agendy. Předpoklady – Administrátor musí přiřadit roli „Ohlašovatel působnosti v agendě“ osobě, která oznámí působnost OVM v agendě. Kde? – Systém AIS RPP Působnostní Pomoc! – www.szrcr.cz, Registr práv a povinností, Popis procesu oznámení o vykonávání působnosti v agendě. Jak? Přihlášení do systému AIS RPP Působnostní Výběr agendy pro oznámení působnosti Výběr agendových činnostních rolí pro výkon agendy

8 © Novell, Inc. All rights reserved. 8 Administrátor • Popis role: • Osoba, která má od statutárního zástupce OVM oprávnění spravovat uživatele a vybrané informace o subjektu v JIP. • Příklady obsazení role: • Osoba, která nyní spravuje uživatelské účty v OVM. • Jeden či více pracovníků oddělení/odboru IT. • Účast na procesech: • Přiřazení role „Ohlašovatel působnosti v agendě“[JIP] • Přiřazení agendové činnostní role uživateli[JIP] • Přiřazení přístupové role do AIS uživateli[JIP] • (a další činnosti popsané v příručce pro lokálního administrátora)

9 © Novell, Inc. All rights reserved. 9 Přiřazení role „Ohlašovatel působnosti v agendě“ Týká se – JIP Proč? – Aby osoba, které se role přiřadí, mohla provést oznámení působnosti OVM v agendě. Předpoklady – Žádné (proces není závislý na jiném procesu). Kde? - Webová aplikace Správa dat. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Správa dat, Dokumentace (v zápatí stránky), Příručka pro lokálního administrátora Jak? Přihlášení do aplikace Správa dat Vyhledání uživatelského účtu Přiřazení role „Ohlašovatel působnosti v agendě“ uživatelskému účtu

10 © Novell, Inc. All rights reserved. 10 Přiřazení agendové činnostní role uživateli Týká se – JIP Proč? – Aby osoba, které se role přiřadí, mohla přistupovat do základních registrů. Předpoklady – Statutární zástupce oznámí působnost OVM v agendě. – Spuštění základních registrů a přenos agendových činnostních rolí z RPP do JIP. Kde? – Webová aplikace Správa dat. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Správa dat, Dokumentace (v zápatí stránky), Příručka pro lokálního administrátora. Jak? Přihlášení do aplikace Správa dat Vyhledání uživatelského účtu Přiřazení agendové činnostní role uživatelskému účtu

11 © Novell, Inc. All rights reserved. 11 Přiřazení přístupové role do AIS uživateli Týká se – JIP Proč? – Aby osoba, jíž se role přiřadí, mohla přistupovat do AIS, který využívá autentizaci uživatelů přes KAAS. Předpoklady – Správce AIS zaregistruje svůj AIS do JIP a přiřadí přístupové role na OVM, které mohou do AIS přístupovat. Kde? – Webová aplikace Správa dat. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Správa dat, Dokumentace (v zápatí stránky), Příručka pro lokálního administrátora. Jak? Přihlášení do aplikace Správa dat Vyhledání uživatelského účtu Přiřazení přístupové role uživatelskému účtu

12 © Novell, Inc. All rights reserved. 12 Uživatel • Popis role: • Osoba, vykonávající běžnou činnost (agendu) úřadu. • Příklady obsazení role: • úředník sociálního odboru • úředník na matričním oddělení, oddělení občanských průkazů,... • Účast na procesech: • Přihlášení a práce v AIS[JIP]

13 © Novell, Inc. All rights reserved. 13 Přihlášení a práce v AIS Týká se – AIS, (JIP) Proč? – Aby uživatel mohl vykonávat svoji činnost. Předpoklady – Pokud AIS využívá autentizaci uživatelů přes KAAS, musí administrátor uživateli přiřadit přístupovou roli do AIS. – Pokud má uživatel prostřednictvím AIS přistupovat do základních registrů, musí administrátor uživateli přiřadit agendovou činnostní roli (nebo více rolí). Kde? – AIS, (přihlašovací stránka KAAS) Pomoc! – Kontaktujte správce/provozovatele AIS. Jak? Přistoupení uživatele na webovou stránku AIS Zadání přihlašovacích údajů uživatelem na přihlašovací stránce KAAS Zobrazení hlavní stránky AIS Práce uživatele v AIS, AIS komunikuje se základními registry Výměna informací o uživateli mezi KAAS a AIS

14 © Novell, Inc. All rights reserved. 14 Správce AIS • Popis role: • Subjekt (úřad), odpovídající za daný AIS. • Příklady obsazení role: • Ministerstvo vnitra • Krajský úřad • Statutární město • Účast na procesech: • Registrace AIS do základních registrů[ZR] • Registrace AIS do JIP[JIP] • Nastavení AIS pro komunikaci s KAAS[JIP] • Povolení přístupu do AIS pro OVM[JIP]

15 © Novell, Inc. All rights reserved. 15 Registrace AIS do základních registrů Týká se – základní registry Proč? – Aby AIS mohl přistupovat do základních registrů. Předpoklady – Žádné (proces není závislý na jiném procesu). Kde? - Elektronický formulář pro podání žádosti o registraci AIS. Pomoc! – Area under construction :-) Jak? ‒ ??? (proces je v kompetenci Správy ZR)

16 © Novell, Inc. All rights reserved. 16 Registrace AIS do JIP Týká se – JIP Proč? – Aby AIS mohl využívat autentizaci uživatelů prostřednictvím KAAS. Předpoklady – Žádné (proces není závislý na jiném procesu). Kde? – Elektronický formulář pro podání žádosti o registraci AIS. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, Příručka pro Správce AIS Jak? Stažení elektronického formuláře Odeslání formuláře k předvyplnění do DS MV ČR Vyplnění údajů žádosti o registraci AIS v předvyplněném formuláři Odeslání formuláře ke zpracování do DS MV ČR

17 © Novell, Inc. All rights reserved. 17 Nastavení AIS pro komunikaci s KAAS Týká se – JIP Proč? – Aby AIS mohl využívat autentizaci uživatelů prostřednictvím KAAS. Předpoklady – Musí být provedena registrace AIS do JIP. Kde? – Webová aplikace Správa dat. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, Příručka pro Správce AIS. Jak? Přihlášení do aplikace Správa dat Vyhledání AIS Nastavení parametrů AIS pro komunikaci s KAAS

18 © Novell, Inc. All rights reserved. 18 Povolení přístupu do AIS pro OVM Týká se – JIP Proč? – Tímto způsobem správce AIS definuje, která OVM mohou do AIS přistupovat. Předpoklady – Musí být provedena registrace AIS do JIP. Kde? – Webová aplikace Správa dat. Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, Příručka pro Správce AIS. Jak? Přihlášení do aplikace Správa dat Vyhledání AIS Přiřazení OVM k AIS na obrazovce „Řízení přístupu“

19 © Novell, Inc. All rights reserved. 19 Systémový integrátor • Popis role: • Subjekt (úřad), odpovídající za implementaci a rozvoj AIS. • „Programuje“ AIS. • Příklady obsazení role: • Jakákoliv softwarová firma • Účast na procesech: • Implementace podpory KAAS do AIS[AIS]

20 © Novell, Inc. All rights reserved. 20 Implementace podpory KAAS do JIP Týká se – AIS, (KAAS) Proč? – Aby AIS mohl využívat autentizaci uživatelů prostřednictvím KAAS. Předpoklady – žádné (proces není závislý na jiném procesu) Kde? – v samotném AIS za použití dokumentace s technickým popisem webových služeb KAAS Pomoc! – www.seznamovm.cz, Dokumentace, popis_WS_KAAS-JIP.zip Jak? Prostudování technické specifikace KAAS Doprogramování nové fukcionality do AIS Příprava před nasazením nové verze AIS Nasazení nové verze AIS Manuály, školení

21


Stáhnout ppt "JIP / KAAS / ZR aneb „Co budeme dělat?“ Cesta k základním registrům, 29. 2. 2012, Jihlava Tomáš Řemelka Novell"

Podobné prezentace


Reklamy Google