Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu."— Transkript prezentace:

1 Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Šance pro Váš rozvoj.

2 Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller

3 Koncepce základních registrů ČR  Základní registry jsou zdrojem referenčních údajů o osobách, právnických osobách a územních informacích  Data do základních registrů ukládají editoři (editační AIS)  Data jsou ve formě referenčních údajů poskytovány všem informačním systémům veřejné správy  Referenční údaje jsou platné ledaže se neprokáže opak

4 Praxe – občan se přestěhuje  Přihlášení trvalého bydliště Povinnost oznámit na tato místa Po několika letech Doneste potvrzení o trvalém bydlišti

5 Důsledky současné situace  Žádný úřad si nemůže být jist, že pracuje s aktuálními daty o člověku/firmě  Člověk/firma mají povinnosti a přicházejí o svůj čas, aby vyhověli těmto povinnostem  Při každém kontaktu s úřady člověk/firma znovu prokazují tytéž údaje  Člověk/firma nejsou chráněni proti chybám v jednání úřadu a neví, kdo s jejich daty pracuje a proč

6 Základní registry - zdroj nejdůležitějších aktuálních referenčních údajů  Referenční údaj definuje aktuální právně platnou hodnotu příslušného údaje  Pokud není referenční údaj zpochybněn, je považován za platný a jednotlivé orgány veřejné moci mají povinnost jeho hodnotu používat ji při své práci  O změně v referenčních údajích v registrech evidovaných subjektů budou jednotlivé AIS notifikovány (u subjektu XY došlo ke změně)  Podle svých procesních pravidel a oprávnění si pak AIS VS ve svých údajích aktualizují změněné údaje  Registry udržují jen aktuální údaje, historie je záležitostí věcně příslušných AIS VS

7 Komunikace se základními registry  AIS musí být registrován v RPP včetně dalších náležitostí proto, aby mohl komunikovat se Základními registry  Se základními registry komunikují POUZE registrované Agendové informační systémy Orgánů veřejné moci (AIS)  Komunikace probíhá na úrovni systém – systém (XML zprávy)  AIS typicky pracuje s daty, která užívá (nikoliv celých ZR) a kontrolu správnosti dat provádí jen v případech, kdy je to nutné

8 Jak to tedy bude vypadat v praxi  Přihlášení trvalého bydliště Po několika letech Máte toto trvalé bydliště?

9 Zajištění jednoznačnosti dat  Definice primárního a sekundárního editora  Za každý záznam je zodpovědný právě jeden primární editor  Za každý referenční údaj je zodpovědný právě jeden primární/sekundární editor  Ukládání dat do základních registrů zajišťuje konzistenci dat – ACID?

10 Ohlášení agendy – hierarchie pojmů

11 Proces registrace agend

12 Kde jsme v tomto procesu  Aktuální informace na www.egoncentrum.cz  Dokončeno ohlašování agend z ÚSÚ dle nařízení vlády 161/2011 sb. (do 31.8.2011)  MV provádí v současné době registrace agend  Po jejich dokončení dle zákona 111/2000 sb. OVM ohlašuje působnost v agendě do 30ti dnů

13 Co se děje vedle toho technicky  Přístup k základním registrům bude POUZE prostřednictvím KIVS (dle znění zákona)  V současné době je na stránkách Správy základních registrů (www.szrcr.cz) vyvěšen katalog služeb a technické podmínky připojeníwww.szrcr.cz  V rámci KIVS je dostupné prototypové rozhranní ZR  Dle nařízení vlády je od 30.9.2011 k dispozici připojení pro vybrané editory

14 Jak to všechno funguje

15 Musím pořád číst data ze základních registrů ?  NE  Data v Agendovém systému musí být V SOULADU s referenčními údaji v Základních registrech  Zajištění tohoto souladu a optimalizace všech procesů je věcí implementátora/správce AIS

16 Zajištění aktualizace dat  Notifikační proces – data v AIS jsou v SOULADU s referenčními údaji  Okamžitá synchronizace dat  Čtení dat v reálném čase  Update veřejných informací

17 Koncept kartotéčního lístku  V rámci AIS jsou pro subjekt (občana, firmu …) vedeny různé typy údajů  Data pocházející ze základních registrů (AIS je nevytváří, ale používá) – JMÉNO, PŘÍJMENÍ …..  Data pocházející ze spolupracujících AIS (AIS je nevytváří, ale používá) – RODNÉ PŘÍJMENÍ, …..  Data, která AIS vytváří, spravuje a jsou jeho vlastní

18 Zajištění jednoznačnosti dat  Definice primárního a sekundárního editora  Za každý záznam je zodpovědný právě jeden primární editor  Za každý referenční údaj je zodpovědný právě jeden primární/sekundární editor

19 Bezpečnost dat  Se základními registry komunikují pouze registrované agendové informační systémy veřejné zprávy  Veškerá komunikace mezi AIS a ZR je šifrována  Uložená data jsou šifrována na systémové úrovni  Zamezení velkého bratra – koncept ZIFO/AIFO

20 Autorizace a autentizace  Autorizace přístupu AIS k eGON službám je dána existencí kombinace OVM/AIS/Role s povoleným přístupem k eGON službě v rámci RPP  Přístup k jakékoliv eGON službě základních registrů je podmíněn registrací dle §53-§57 zákona 111/2009 Sb.  Při registraci AIS získává systémový certifikát, který nese informace o OVM a agendách provozovaných v rámci AIS  AIS předkládá systémový certifikát klienta pro SSL komunikaci  Na vnějším rozhraní základních registrů je ověřen obsah klientského certifikátu pro ověření identity volajícího AIS  Požadavek je zpracován, jestliže je v RPP registrováno oprávnění pro využití požadované eGON služby a požadavek je formálně správný

21 Koncept ZIFO/AIFO  Odstranění univerzálního identifikátoru osoby (rodné číslo)  Základní Identifikátor Fyzické Osoby nikdy neopustí registr ORG, ale správce ORG neví komu patří  Agendový Identifikátor Fyzické Osoby je přidělen osobě v agendě. Jednotlivá AIFO mezi sebou nelze převádět  Bez spolupráce ISZR/ORG/ROB nejdou spojit žádné údaje v logách  Pouze ROB udržuje osobní údaje a chrání je

22 Děkujeme Vám za pozornost Prezentující:Tel.:Email: www.aquasoft.eu Petr Tiller +420 602 580 844 p.tiller@aquasoft.eu

23 Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Šance pro Váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu."

Podobné prezentace


Reklamy Google