Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj 1

2 REGISTR OBYVATEL červen 2012 2

3 3  Základní registry  eGovernment Act  Czech POINT  KIVS

4 4 ZÁKLADNÍ REGISTRY Pevná základna eGovernmentu  informační systém veřejné správy  obsahuje referenční údaje  sdílení souboru dat a údajů pro celou veřejnou správu  Čtyři základní registry  registr obyvatel – ROB  registr práv a povinností – RPP  registr osob – ROS  registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN  Převodník identifikátorů fyzických osob – ORG PROJEKTY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ  Informační systém základních registrů – ISZR

5 5 ZÁKLADNÍ REGISTRY Grafické znázornění

6 6 PROSTŘEDKY KOMUNIKACE mezi agendami navzájem a agendami a základními registry od 1. 7. 2012  ISZR – informační systém základních registrů  komunikační kanál  implementovány eGON webové služby zabezpečující vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými AIS a mezi AIS a ZR  AIS – agendový informační systém  implementovány interní služby zabezpečující komunikaci prostřednictvím ISZR s ostatními AIS a ZR  ZR – základní registry  implementovány interní služby zabezpečující komunikaci s AIS prostřednictvím ISZR

7  RPP – registr práv a povinností  zajišťuje přístup k údajům vedených v ZR a AIS na základě ověření v matici práv a oprávnění  neobsahuje žádné osobní údaje  zajišťuje bezpečnost osobních dat  je neveřejný, komunikuje pouze s ISZR  ORG – specifický informační systém ZR (tzv. převodník)  neobsahuje žádná osobní data  generuje a přiděluje ZIFO a AIFO  převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy  je neveřejný, komunikuje pouze s ISZR 7 PROSTŘEDKY KOMUNIKACE mezi agendami navzájem a agendami a základními registry 1. 7. 2012 - pokračování

8 8 Rozdělení agendových informačních systémů Editační systémy ROB – právo zapisování údajů do ZR Publikační systémy ROB – právo čtení údajů  AIS evidence obyvatel – AIS EO  AIS cizinců – AIS CIS  AIS občanských průkazů – AIS EOP  AIS cestovních dokladů – AIS ECD  AIS datových schránek – AIS DS  AIS evidence obyvatel – AIS EO  AIS řidičských průkazů – AIS ŘP  AIS České správy sociálního zabezpečení – AIS ČSSZ  AIS katastru nemovitostí – AIS KN  a další agendové informační systémy

9 9 ROZDĚLENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ – grafické znázornění

10 REFERENČNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ROB VČETNĚ UVEDENÍ SYSTÉMŮ, ZE KTERÝCH JSOU ÚDAJE NOTIFIKOVÁNY DO ROB  příjmení  AIS EO  CIS  jméno  AIS EO  CIS  adresa místa pobytu, případně též adresa pro doručování písemností  forma referenční vazby (odkazu) do RUIAN  narození – datum  AIS EO  AIS CIS  narození – místo a okres  forma referenční vazby (odkazu) do RUIAN 10

11 11 REFERENČNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ROB VČETNĚ UVEDENÍ SYSTÉMŮ, ZE KTERÝCH JSOU ÚDAJE NOTIFIKOVÁNY DO ROB  státní občanství  AIS EO  AIS CIS  čísla a typ elektronicky čitelných dokladů  AIS EOP,  AIS ECD  AIS CIS (u cizinců)  záznam o zřízení datové schránky včetně identifikátoru DS  AIS DS  úmrtí – datum  AIS EO  AIS CIS  úmrtí – místo a okres  forma referenční vazby (odkazu) do RUIAN

12 BENEFITY PRO OBČANA 12  občan již nebude muset data ve formě referenčních údajů v ROB opakovaně dokládat nebo prokazovat jejich správnost  systém základních registrů umožní při jakékoliv změně referenčního údaje v ROB informovat o této změně všechny ostatní oprávněné informační systémy veřejné správy Současný stav Stav od 1. 7. 2012 OÚČSSZVZP Katastr nemovitostí … OÚ ČSSZ VZP Katastr nemovitostí …

13 BENEFITY PRO OBČANA 13  zkrácení procesu při vyřizování podání žádostí na úřadech  snížení byrokratické zátěže  vyšší úroveň ochrany osobních údajů  občan se zřízenou DS:  bezplatné zasílání výpisu o provedení změny referenčního údaje vedeného v ROB  bezplatné zasílání výpisu o využívání údajů z ROB (provozních údajů) vždy za uplynulý kalendářní rok

14 BENEFITY PRO OBČANA - pokračování 14  občan může požádat o výpis referenčních údajů z ROB ke své osobě včetně výpisu provozních údajů  občan může dát souhlas s poskytnutím referenčních údajů vedených v ROB ke své osobě třetím osobám (externím subjektům) prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT ISZR RPP ROB Datová schránka např. elektrárny Datová schránka např. elektrárny elektronický formulář RUIAN ROS centrála CzP OBČAN Informace o změně referenčního údaje fyzické soby

15 BENEFITY PRO OBČANA - pokračování 15  registrované AIS – každá provedená změna referenčního údaje v ROB bude zasílána formou automatické notifikace voláním služby „robCtiZmeny“ prostřednictvím ISZR přes RPP a ORG Notifikace změn do AIS – grafické znázornění „ruianCtiProROB“ ISZR „robZmenObyvatele“ RPP ROB AIS EO ORG AIFO EO AIFO ROB převod RUIAN AIFO ROB AIFO AIS 1,AIS 2…. převod AIS 1 AIS 2 „robCtiZmeny“ „robZmenObyvatele“ AIS n „orgCtiAIFO“ aktualizace údajů v AIS

16 BENEFITY PRO ÚŘEDNÍKY 16  usnadnění a zefektivnění činnosti v souvislosti se získáváním a ověřováním údajů o občanech  zabránění vzniku duplicit údajů  zajištění jedinečnosti referenčních údajů vedených v ROB  využití jediné databáze  časová i finanční úspora

17 17  Czech POINT odesláním formuláře žádosti  Datových schránek odesláním formuláře žádosti  Registrovaných agendových informačních systémů (AIS) voláním eGON služeb ISZR KOMUNIKACE ÚŘADŮ SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Přístup k referenčním údajům prostřednictvím: OPRÁVNĚNÝ ÚŘEDNÍK ZAPISUJE VŽDY DO AIS, NIKOLIV DO ROB !!!

18 PŘÍSTUP K REFERENČNÍM ÚDAJŮM prostřednictvím AISů voláním služeb ISZR Podmínky komunikace: 18  podle rozsahu oprávnění daných při registraci agendy  systémový certifikát vydaný SZR  agenda a agendová role při každém dotazu ISZR RPP ROB RUIAN ROS OBČAN centrála CzP úřad papírový formulář AIS papírový formulář elektronický formulář úřad

19 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila MATRIKA AIS EO Zápis do matriční knihy včetně přiděleného RČ Registr RČ 19  MATRIKA 1.přidělení RČ z registru RČ prostřednictvím aplikace Czech POINT (formulář) 2. provedení zápisu do matriční knihy 3. provedení zápisu údajů do AIS EO prostřednictvím aplikace Czech POINT (formulář) CzP formulář CzP formulář

20 20 AIS EO ORG RPP ISZR ZIFO AIFO AIS EO „orgZalozAIFOPE“ převod MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování  AIS EO 1.volání služby „orgZalozAIFOPE“ pro vygenerování a přidělení nového ZIFO v ORG pro Klaudii prostřednictvím ISZR na základě ověření v matici oprávnění v RPP 2. ORG  vygenerování a přidělení nového ZIFO,  převedení ZIFO na AIFO AIS EO a jeho zaslání pro Klaudii Přidělení AIFO AIS EO

21 ZIFOAIS EOAIS ROBAIS EOPAIS ECDAIS DSAIS ŘP AIS ČSSZ ZIFOAIFO EOAIFO ROB AIFO AIS EOP AIFO AISECD AIFO AIS DS AIFO AIS ŘP AIFO AIS ČSSZ ZIFOAIS EO ZIFOAIFO AIS EO Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění  ZIFO – zdrojový identifikátor fyzické osoby  AIFO – agendový identifikátor fyzické osoby 22

22  AIS EO 1.volání eGON služby „robVlozObyvatele“ pro zapsání referenčních údajů o Klaudii do ROB 2.ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP prostřednictvím ISZR 3. ORG - převedení AIFO AIS EO na AIFO ROB 4. ISZR – volání interní služby „ruianCtiProROB“ – ověření existence referenčních odkazů do RUIAN 5. ISZR – volání interní služby ROB „robVlozObyvatele“ 6. založení nového záznamu o fyzické osobě (Klaudii) v ROB ORG ISZR AIFO AIS EO AIFO ROB „robVlozObyvatele“ „orgCtiAIFO“ převod RPP AIS EO ROB Nový záznam „robVlozObyvatele“ MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování RUIAN „ruianCtiProROB“

23 ZIFOAIS EOAIS ROBAIS EOPAIS ECDAIS DSAIS ŘP AIS ČSSZ ZIFOAIFO AIS EO AIFO ROBAIFO AIS EOP AIFO AIS ECD AIFO AIS DS AIFO AIS ŘP AIFO AIS ČSSZ AIS ROB AIFO ROB Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění 23

24 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování  ROB  informace o nově založeném záznamu v ROB  prostřednictvím notifikační služby „robCtiZmenyZaloz“ provedení výdeje AIFO nově založeného záznamu o Klaudii v ROB všem odpovídajícím agendám v souladu se zákonem (např. ČSSZ, VZP, ČSÚ) 24 ISZR ORG AIFO ROB AIFO AIS ČSSZ převod „robCtiZmenyZaloz“ „orgCtiAIFO“ AIS (např. ČSSZ) AIS (např. ČSSZ) RPP ROB „robCtiZmenyZaloz“ Informace o nově založeném záznamu v ROB

25 ZIFOAIS EOAIS ROBAIS EOPAIS ECDAIS DSAIS ŘP AIS ČSSZ ZIFOAIFO AIS EO AIFO ROB AIFO AIS EOP AIFO AIS ECD AIFO AIS DS AIFO AIS ŘP AIFO ČSSZ AIS ČSSZ AIFO AIS ČSSZ Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění 25

26 MODELOVÁ SITUACE č. 2 Klaudie Egonová žádá o první e-OP „nabrání žádosti o vydání e-OP“ ISZR ORG AIFO ROB AIFO AIS EOP převod „robCtiPodleUdaju“ „orgCtiAIFO“ AIS EOP RPP ROB „robCtiPodleUdaju“ 26  AIS EOP 1.ztotožnění nezletilé Klaudie v ROB  za účasti zákonného zástupce včetně předložení rodného listu Klaudie  volání eGON služby „robCtiPodleUdaju“ prostřednictvím ISZR 2.ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP 3. ISZR – volání interní služby ROB „robCtiPodleUdaju“ - ověření existence záznamu 4.ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAifo“ 5.ORG – převedení AIFO ROB na AIFO AIS EOP – vrátí referenční údaje z ROB včetně AIFO AIS EOP vrácení referenčních údajů z ROB + AIFO AIS EOP

27 ZIFOAIS EOAIS ROBAIS EOPAIS ECDAIS DSAIS ŘP AIS ČSSZ ZIFOAIFO AIS EO AIFO ROB AIFO EOPAIFO AIS ECD AIFO AIS DS AIFO AIS ŘP AIFO AIS ČSSZ AIS EOP AIFO AIS EOP Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění 27

28 MODELOVÁ SITUACE č. 2 - pokračování Klaudie Egonová přebírá první e-OP - ověření totožnosti ISZR ORG AIFO AIS EOP AIFO ROB převod „orgCtiAIFO“ AIS EOP RPP ROB AIFO ROB AIFO AIS EOP převod „orgCtiAIFO“ 28 „robCtiAIFO“  AIS EOP 1.ztotožnění nezletilé Klaudie v ROB  za účasti zákonného zástupce včetně předložení rodného listu Klaudie  volání eGON služby „robCtiAIFO“ prostřednictvím ISZR 2.ověření požadavku ISZR na základě matice oprávnění v RPP 3.ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAIFO“ 4.ORG - převedení AIFO AIS OP na AIFO ROB 5.ISZR – volání interní služby ROB „robCtiAIFO“ – na vstupu – ověření existence záznamu 6.ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAifo“ 7.ORG – převedení AIFO ROB na AIFO AIS EOP - na výstupu vráceny referenční údaje z ROB ověření totožnosti O.K.

29 MODELOVÁ SITUACE č. 2 - pokračování Klaudie Egonová přebírá první e-OP – převzetí průkazu totožnosti ISZR „orgCtiAIFO“ RPP ROB AIS EOP ORG AIFO AIS EOP AIFO ROB převod 29 „robZmenObyvatele“ RUIAN „ruianCtiProROB“ „robZmenObyvatele“ 1.AIS EOP – volání služby „robZmenObyvatele“ pro zanesení nového údaje do ROB (číslo a typ dokladu + BOK) – první doklad totožnosti 3.ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP 4.ORG – převedení AIFO AIS EOP na AIFO ROB 5.ISZR – volání služby „ruianCtiProROB“ – ověření existence referenčních odkazů do RUIAN 6.ROB – zapsání nových údajů do ROB (typ dokladu a číslo e-OP včetně BOK) prostřednictvím služby „robZmenObyvatele“ – provedení změny záznamu Provedení změny záznamu

30 Modelová situace č. 3 Klaudie Egonová mění stav (sňatek) Změna příjmení na Robovou ISZR „orgCtiAIFO“ RPP ROB AIS EO ORG AIFO AIS EO AIFO ROB převod 30 MATRIKA „robZmenObyvatele“ RUIAN „ruianCtiProROB“  AIS EO 1.volání služby „robZmenObyvatele“ prostřednictvím ISZR – provedení změny referenčního údaje o trvalém pobytu s uvedením kódu adresy 2.ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP 3. ORG – převedení AIFO AIS EO na AIFO ROB – na vstupu 4.ISZR – volání interní služby „ruianCtiProROB“ pro ověření existence referenčního odkazu do RUIAN 5.ISZR – volání interní služby ROB „robZmenObyvatele“ – provedení změny záznamu Provedení změny záznamu „robZmenObyvatele“

31 Modelová situace č. 4 Úmrtí fyzické osoby ISZR „orgCtiAIFO“ RPP ROB AIS EO ORG AIFO AIS EO AIFO ROB převod 31 MATRIKA „robZmenObyvatele“ RUIAN „ruianCtiProROB“  ROB – postup zápisu  Matrika  oznámení o úmrtí (potvrzení o úmrtí) v místě úmrtí  provedení zápisu do matriční knihy  zápis do AIS EO prostřednictvím CzP formuláře  AIS EO – volání služby „robZmenObyvatele“ prostřednictvím ISZR  ROB  provedení změny referenčních údajů fyzické osoby  uchování údajů o zemřelé fyzické osobě v databázi po dobu tří let CzP formulář CzP formulář „robZmenObyvatele“ Provedení změny záznamu

32 PŘÍSTUP K REFERENČNÍM ÚDAJŮM prostřednictvím CzechPOINTů a Datových schránek 32 1. Vyplnění žádosti ve formuláři – Czech POINT, Czech POINT@Office, Formulář datových schránek (DS) 2.Odeslání žádosti ISZR - prostřednictvím centrály Czech POINT nebo do DS ISZR 3.Zpracování žádosti ISZR 4.Zaslání výsledku (výpisu) podané žádosti – prostřednictvím volání služeb ISZR a odeslání zpět na Czech POINT (případně do DS žadatele) ISZR RPP ROB ISDS elektronický formulář RUIAN ROS DS uživatele elektronický formulář centrála CzP OBČAN výpis z ROB z pohodlí domova

33 Formulářový informační systém  součást projektu ISZR  sada formulářů v prostředí Czech POINT, které umožňují komunikaci se základními registry online  vytváření výpisu ze systému ZR, na základě zadaného požadavku  poskytování referenčních údajů  aktivace procesu zpochybnění (reklamace) referenčního údaje  zajištění souhlasu popřípadě odvolání souhlasu s poskytováním vybraných referenčních údajů nositele údajů (informace o změnách) třetím osobám 33

34 34 Czech POINT - KONTAKTNÍ MÍSTO Zpochybnění referenčního údaje – reklamace  ověření žadatele v ROB podle průkazu totožnosti  doplnění údajů do formuláře žadatelem  tisk žádosti, ověření správnosti údajů žadatelem a stvrzení podpisem  odeslání žádosti o zpochybnění údaje prostřednictvím ISZR k příslušnému editorovi  označení nesprávného údaje v ROB editorem  vyřízení reklamace editorem

35 35 Poskytnutí údajů z ROB  fyzická osoba - FO (starší 15 let), zákonný zástupce (za FO mladší 15 let), zákonný zástupce (za FO, která byla zbavena způsobilosti k právnickým úkonům), zmocněnec (na základě plné moci s ověřeným podpisem) a FO starší 18 let může požádat o poskytnutí jí vymezených ref.údajů jiné fyzické nebo právnické osobě Kdo je oprávněn požádat: Kde je FO oprávněna požádat:  ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT)

36 36 Poskytnutí údajů z ROB – pokračování Kdo je oprávněn údaje poskytovat: Jakým způsobem je FO oprávněna požádat:  ministerstvo vnitra, jako správce ROB - § 20 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 1.Elektronické podání žádosti  elektronický formulář opatřený zaručeným elektronickým podpisem  prostřednictvím DS žadatele 2.Listinné podání žádosti  žádost s úředně ověřeným podpisem (prostřednictvím pošty)  žádost podepsaná před úředníkem (osobně na úřadě) 3.Osobní podání žádosti  Czech POINT  Ministerstvo vnitra ČR Forma listinného podání musí být vždy postoupena MV

37 Děkuji za pozornost Prostor pro dotazy 37

38 38 Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj


Stáhnout ppt "Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google