Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Registr obyvatel“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Registr obyvatel“,"— Transkript prezentace:

1 Projekt „Registr obyvatel“,
vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Registr obyvatel červen 2012

3 Základní registry eGovernment Act Czech POINT KIVS

4 ZÁKLADNÍ REGISTRY Pevná základna eGovernmentu
informační systém veřejné správy obsahuje referenční údaje sdílení souboru dat a údajů pro celou veřejnou správu PROJEKTY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Čtyři základní registry registr obyvatel – ROB registr práv a povinností – RPP registr osob – ROS registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN Převodník identifikátorů fyzických osob – ORG Informační systém základních registrů – ISZR

5 ZÁKLADNÍ REGISTRY Grafické znázornění

6 PROSTŘEDKY KOMUNIKACE mezi agendami navzájem a agendami a základními registry od 1. 7. 2012
ISZR – informační systém základních registrů komunikační kanál implementovány eGON webové služby zabezpečující vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými AIS a mezi AIS a ZR AIS – agendový informační systém implementovány interní služby zabezpečující komunikaci prostřednictvím ISZR s ostatními AIS a ZR ZR – základní registry implementovány interní služby zabezpečující komunikaci s AIS prostřednictvím ISZR

7 PROSTŘEDKY KOMUNIKACE mezi agendami navzájem a agendami a základními registry pokračování RPP – registr práv a povinností zajišťuje přístup k údajům vedených v ZR a AIS na základě ověření v matici práv a oprávnění neobsahuje žádné osobní údaje zajišťuje bezpečnost osobních dat je neveřejný, komunikuje pouze s ISZR ORG – specifický informační systém ZR (tzv. převodník) neobsahuje žádná osobní data generuje a přiděluje ZIFO a AIFO převádí AIFO jedné agendy na AIFO druhé agendy je neveřejný, komunikuje pouze s ISZR

8 Rozdělení agendových informačních systémů
Editační systémy ROB – právo zapisování údajů do ZR AIS evidence obyvatel – AIS EO AIS cizinců – AIS CIS AIS občanských průkazů – AIS EOP AIS cestovních dokladů – AIS ECD AIS datových schránek – AIS DS Publikační systémy ROB – právo čtení údajů AIS evidence obyvatel – AIS EO AIS řidičských průkazů – AIS ŘP AIS České správy sociálního zabezpečení – AIS ČSSZ AIS katastru nemovitostí – AIS KN a další agendové informační systémy

9 ROZDĚLENÍ AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ – grafické znázornění

10 REFERENČNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ROB VČETNĚ UVEDENÍ SYSTÉMŮ, ZE KTERÝCH JSOU ÚDAJE NOTIFIKOVÁNY DO ROB
příjmení AIS EO CIS jméno adresa místa pobytu, případně též adresa pro doručování písemností forma referenční vazby (odkazu) do RUIAN narození – datum AIS CIS narození – místo a okres

11 REFERENČNÍ ÚDAJE VEDENÉ V ROB VČETNĚ UVEDENÍ SYSTÉMŮ, ZE KTERÝCH JSOU ÚDAJE NOTIFIKOVÁNY DO ROB
státní občanství AIS EO AIS CIS čísla a typ elektronicky čitelných dokladů AIS EOP, AIS ECD AIS CIS (u cizinců) záznam o zřízení datové schránky včetně identifikátoru DS AIS DS úmrtí – datum úmrtí – místo a okres forma referenční vazby (odkazu) do RUIAN

12 Benefity pro občana občan již nebude muset data ve formě referenčních údajů v ROB opakovaně dokládat nebo prokazovat jejich správnost systém základních registrů umožní při jakékoliv změně referenčního údaje v ROB informovat o této změně všechny ostatní oprávněné informační systémy veřejné správy Současný stav Stav od VZP Katastr nemovitostí ČSSZ ČSSZ VZP Katastr nemovitostí

13 Benefity pro občana zkrácení procesu při vyřizování podání žádostí na úřadech snížení byrokratické zátěže vyšší úroveň ochrany osobních údajů občan se zřízenou DS: bezplatné zasílání výpisu o provedení změny referenčního údaje vedeného v ROB bezplatné zasílání výpisu o využívání údajů z ROB (provozních údajů) vždy za uplynulý kalendářní rok

14 Benefity pro občana - pokračování
občan může požádat o výpis referenčních údajů z ROB ke své osobě včetně výpisu provozních údajů občan může dát souhlas s poskytnutím referenčních údajů vedených v ROB ke své osobě třetím osobám (externím subjektům) prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT ROB ROS RPP RUIAN centrála CzP Datová schránka např. elektrárny ISZR Informace o změně referenčního údaje fyzické soby elektronický formulář OBČAN

15 Benefity pro občana - pokračování
registrované AIS – každá provedená změna referenčního údaje v ROB bude zasílána formou automatické notifikace voláním služby „robCtiZmeny“ prostřednictvím ISZR přes RPP a ORG Notifikace změn do AIS – grafické znázornění ROB RUIAN RPP „robZmenObyvatele“ „robCtiZmeny“ „ruianCtiProROB“ ORG „robZmenObyvatele“ ISZR „orgCtiAIFO“ AIS EO AIFOEO převod AIFOROB „orgCtiAIFO“ AIFOROB převod AIS 1 AIFOAIS 1,AIS 2…. AIS 2 aktualizace údajů v AIS AIS n

16 Benefity pro úředníky usnadnění a zefektivnění činnosti v souvislosti se získáváním a ověřováním údajů o občanech zabránění vzniku duplicit údajů zajištění jedinečnosti referenčních údajů vedených v ROB využití jediné databáze časová i finanční úspora

17 OPRÁVNĚNÝ ÚŘEDNÍK ZAPISUJE VŽDY
KOMUNIKACE ÚŘADŮ SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Přístup k referenčním údajům prostřednictvím: Czech POINT odesláním formuláře žádosti Datových schránek odesláním formuláře žádosti Registrovaných agendových informačních systémů (AIS) voláním eGON služeb ISZR OPRÁVNĚNÝ ÚŘEDNÍK ZAPISUJE VŽDY DO AIS, NIKOLIV DO ROB !!!

18 Přístup k referenčním údajům prostřednictvím AISů voláním služeb ISZR Podmínky komunikace:
podle rozsahu oprávnění daných při registraci agendy systémový certifikát vydaný SZR agenda a agendová role při každém dotazu ROB ROS RPP RUIAN centrála CzP AIS ISZR elektronický formulář OBČAN úřad úřad papírový formulář papírový formulář

19 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila
MATRIKA přidělení RČ z registru RČ prostřednictvím aplikace Czech POINT (formulář) provedení zápisu do matriční knihy provedení zápisu údajů do AIS EO prostřednictvím aplikace Czech POINT (formulář) AIS EO MATRIKA CzP formulář Zápis do matriční knihy včetně přiděleného RČ Registr RČ

20 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování
AIS EO volání služby „orgZalozAIFOPE“ pro vygenerování a přidělení nového ZIFO v ORG pro Klaudii prostřednictvím ISZR na základě ověření v matici oprávnění v RPP 2. ORG vygenerování a přidělení nového ZIFO, převedení ZIFO na AIFOAIS EO a jeho zaslání pro Klaudii RPP „orgZalozAIFOPE“ „orgZalozAIFOPE“ ORG ISZR ZIFO AIS EO převod AIFOAIS EO Přidělení AIFO AIS EO

21 Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění
ZIFO – zdrojový identifikátor fyzické osoby AIFO – agendový identifikátor fyzické osoby ZIFO AIS EO AIS ROB AIS EOP AIS ECD AIS DS AIS ŘP AIS ČSSZ AIFO EO AIFOROB AIFOAIS EOP AIFOAISECD AIFOAIS DS AIFOAIS ŘP AIFOAIS ČSSZ ZIFO AIS EO AIFOAIS EO 22

22 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování
AIS EO volání eGON služby „robVlozObyvatele“ pro zapsání referenčních údajů o Klaudii do ROB 2. ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP prostřednictvím ISZR ORG - převedení AIFOAIS EO na AIFOROB ISZR – volání interní služby „ruianCtiProROB“ – ověření existence referenčních odkazů do RUIAN 5. ISZR – volání interní služby ROB „robVlozObyvatele“ 6. založení nového záznamu o fyzické osobě (Klaudii) v ROB ROB RUIAN RPP Nový záznam ORG „ruianCtiProROB“ „robVlozObyvatele“ „orgCtiAIFO“ „robVlozObyvatele“ ISZR AIFOAIS EO AIS EO převod AIFOROB

23 Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění
AIS EO AIS ROB AIS EOP AIS ECD AIS DS AIS ŘP AIS ČSSZ AIFOAIS EO AIFO ROB AIFOAIS EOP AIFOAIS ECD AIFOAIS DS AIFOAIS ŘP AIFOAIS ČSSZ AIS ROB AIFOROB 23

24 MODELOVÁ SITUACE č. 1 Klaudie Egonová se narodila - pokračování
ROB informace o nově založeném záznamu v ROB prostřednictvím notifikační služby „robCtiZmenyZaloz“ provedení výdeje AIFO nově založeného záznamu o Klaudii v ROB všem odpovídajícím agendám v souladu se zákonem (např. ČSSZ, VZP, ČSÚ) ROB RPP „robCtiZmenyZaloz“ „robCtiZmenyZaloz“ ISZR „orgCtiAIFO“ ORG AIS (např. ČSSZ) AIFOROB převod AIFOAIS ČSSZ Informace o nově založeném záznamu v ROB

25 Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění
AIS EO AIS ROB AIS EOP AIS ECD AIS DS AIS ŘP AIS ČSSZ AIFOAIS EO AIFOROB AIFOAIS EOP AIFOAIS ECD AIFOAIS DS AIFOAIS ŘP AIFO AIS ČSSZ AIFOAIS ČSSZ 25

26 vrácení referenčních údajů
MODELOVÁ SITUACE č. 2 Klaudie Egonová žádá o první e-OP „nabrání žádosti o vydání e-OP“ AIS EOP ztotožnění nezletilé Klaudie v ROB za účasti zákonného zástupce včetně předložení rodného listu Klaudie volání eGON služby „robCtiPodleUdaju“ prostřednictvím ISZR ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP 3. ISZR – volání interní služby ROB „robCtiPodleUdaju“ - ověření existence záznamu 4. ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAifo“ 5. ORG – převedení AIFOROB na AIFOAIS EOP – vrátí referenční údaje z ROB včetně AIFOAIS EOP ROB RPP „robCtiPodleUdaju“ „robCtiPodleUdaju“ ORG ISZR „orgCtiAIFO“ AIS EOP AIFOROB převod AIFOAIS EOP vrácení referenčních údajů z ROB + AIFOAIS EOP

27 Generování a převod AIFO AIS na AIFO jiné agendy ze ZIFO – grafické znázornění
AIS EO AIS ROB AIS EOP AIS ECD AIS DS AIS ŘP AIS ČSSZ AIFOAIS EO AIFOROB AIFO EOP AIFOAIS ECD AIFOAIS DS AIFOAIS ŘP AIFOAIS ČSSZ AIS EOP AIFOAIS EOP 27

28 MODELOVÁ SITUACE č. 2 - pokračování Klaudie Egonová přebírá první e-OP - ověření totožnosti
AIS EOP ztotožnění nezletilé Klaudie v ROB za účasti zákonného zástupce včetně předložení rodného listu Klaudie volání eGON služby „robCtiAIFO“ prostřednictvím ISZR 2. ověření požadavku ISZR na základě matice oprávnění v RPP 3. ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAIFO“ 4. ORG - převedení AIFOAIS OP na AIFOROB 5. ISZR – volání interní služby ROB „robCtiAIFO“ – na vstupu – ověření existence záznamu 6. ISZR – volání interní služby ORG „orgCtiAifo“ 7. ORG – převedení AIFOROB na AIFOAIS EOP - na výstupu vráceny referenční údaje z ROB ROB RPP ORG „robCtiAIFO“ „orgCtiAIFO“ AIFOAIS EOP ISZR převod AIS EOP „robCtiAIFO “ AIFOROB „orgCtiAIFO“ AIFOROB převod ověření totožnosti O.K. AIFOAIS EOP

29 MODELOVÁ SITUACE č. 2 - pokračování Klaudie Egonová přebírá první e-OP – převzetí průkazu totožnosti
1. AIS EOP – volání služby „robZmenObyvatele“ pro zanesení nového údaje do ROB (číslo a typ dokladu + BOK) – první doklad totožnosti 3. ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP 4. ORG – převedení AIFOAIS EOP na AIFOROB 5. ISZR – volání služby „ruianCtiProROB“ – ověření existence referenčních odkazů do RUIAN 6. ROB – zapsání nových údajů do ROB (typ dokladu a číslo e-OP včetně BOK) prostřednictvím služby „robZmenObyvatele“ – provedení změny záznamu ROB RUIAN RPP Provedení změny záznamu „ruianCtiProROB“ „robZmenObyvatele“ ISZR ORG „orgCtiAIFO“ AIFOAIS EOP převod AIS EOP „robZmenObyvatele“ AIFOROB

30 Modelová situace č. 3 Klaudie Egonová mění stav (sňatek) Změna příjmení na Robovou
AIS EO 1. volání služby „robZmenObyvatele“ prostřednictvím ISZR – provedení změny referenčního údaje o trvalém pobytu s uvedením kódu adresy 2. ISZR – ověření požadavku na základě matice oprávnění v RPP ORG – převedení AIFOAIS EO na AIFOROB – na vstupu 4. ISZR – volání interní služby „ruianCtiProROB“ pro ověření existence referenčního odkazu do RUIAN 5. ISZR – volání interní služby ROB „robZmenObyvatele“ – provedení změny záznamu ROB RUIAN RPP MATRIKA Provedení změny záznamu „ruianCtiProROB“ „robZmenObyvatele“ ISZR „orgCtiAIFO“ ORG AIS EO „robZmenObyvatele“ AIFOAIS EO převod AIFOROB

31 Modelová situace č. 4 Úmrtí fyzické osoby
ROB – postup zápisu Matrika oznámení o úmrtí (potvrzení o úmrtí) v místě úmrtí provedení zápisu do matriční knihy zápis do AIS EO prostřednictvím CzP formuláře AIS EO – volání služby „robZmenObyvatele“ prostřednictvím ISZR ROB provedení změny referenčních údajů fyzické osoby uchování údajů o zemřelé fyzické osobě v databázi po dobu tří let ROB RUIAN RPP MATRIKA Provedení změny záznamu „ruianCtiProROB“ „robZmenObyvatele“ CzP formulář ISZR „orgCtiAIFO“ ORG AIFOAIS EO převod AIFOROB AIS EO „robZmenObyvatele“

32 PŘÍSTUP K REFERENČNÍM ÚDAJŮM prostřednictvím CzechPOINTů a Datových schránek
1. Vyplnění žádosti ve formuláři – Czech POINT, Czech Formulář datových schránek (DS) 2. Odeslání žádosti ISZR - prostřednictvím centrály Czech POINT nebo do DS ISZR 3. Zpracování žádosti ISZR 4. Zaslání výsledku (výpisu) podané žádosti – prostřednictvím volání služeb ISZR a odeslání zpět na Czech POINT (případně do DS žadatele) ROB ROS RPP RUIAN centrála CzP ISDS ISZR výpis z ROB DS uživatele elektronický formulář OBČAN elektronický formulář výpis z ROB z pohodlí domova

33 Formulářový informační systém
součást projektu ISZR sada formulářů v prostředí Czech POINT, které umožňují komunikaci se základními registry online vytváření výpisu ze systému ZR, na základě zadaného požadavku poskytování referenčních údajů aktivace procesu zpochybnění (reklamace) referenčního údaje zajištění souhlasu popřípadě odvolání souhlasu s poskytováním vybraných referenčních údajů nositele údajů (informace o změnách) třetím osobám

34 Czech POINT - KONTAKTNÍ MÍSTO
Zpochybnění referenčního údaje – reklamace ověření žadatele v ROB podle průkazu totožnosti doplnění údajů do formuláře žadatelem tisk žádosti, ověření správnosti údajů žadatelem a stvrzení podpisem odeslání žádosti o zpochybnění údaje prostřednictvím ISZR k příslušnému editorovi označení nesprávného údaje v ROB editorem vyřízení reklamace editorem

35 Poskytnutí údajů z ROB Kdo je oprávněn požádat:
fyzická osoba - FO (starší 15 let), zákonný zástupce (za FO mladší 15 let), zákonný zástupce (za FO, která byla zbavena způsobilosti k právnickým úkonům), zmocněnec (na základě plné moci s ověřeným podpisem) a FO starší 18 let může požádat o poskytnutí jí vymezených ref.údajů jiné fyzické nebo právnické osobě Kdo je oprávněn požádat: ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) Kde je FO oprávněna požádat:

36 Forma listinného podání musí být vždy postoupena MV
Poskytnutí údajů z ROB – pokračování Jakým způsobem je FO oprávněna požádat: 1. Elektronické podání žádosti elektronický formulář opatřený zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím DS žadatele 2. Listinné podání žádosti žádost s úředně ověřeným podpisem (prostřednictvím pošty) žádost podepsaná před úředníkem (osobně na úřadě) 3. Osobní podání žádosti Czech POINT Ministerstvo vnitra ČR Forma listinného podání musí být vždy postoupena MV Kdo je oprávněn údaje poskytovat: ministerstvo vnitra, jako správce ROB - § 20 odst. 2 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

37 Děkuji za pozornost Prostor pro dotazy

38 je spolufinancován z prostředků Evropské unie,
Projekt „Registr obyvatel“, vytvářený Ministerstvem vnitra České republiky, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj


Stáhnout ppt "Projekt „Registr obyvatel“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google