Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTUP STAVEBNÍCH ÚŘADŮ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTUP STAVEBNÍCH ÚŘADŮ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011."— Transkript prezentace:

1 POSTUP STAVEBNÍCH ÚŘADŮ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011

2 Projekt „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/03.05893.

3 1. KTERÉ PRVKY BUDEME ZAPISOVAT? STAVEBNÍ OBJEKT, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu ADRESNÍ MÍSTO nově vzniklého stavebního objektu

4 Údaje o stavebním objektu (SO) Identifikační údaje Vazby na…Další údajeLokalizační údaje Název k.ú.Městský obvod nebo městskou část Typ SODefiniční bod Parcelní číslo Způsob využití SO Část obceTyp a způsob ochrany SO Č.p/č.ev.Technicko- ekonomické atributy (TEA) – až od března 2012 Červeně – referenční údaje (viz dále)

5 KDE ÚDAJE ZÍSKÁM: § 121 odst. 1 stavebního zákona: Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci.

6

7 Údaje o adresním místě (AM) Identifikační údaje Vazby na…Lokalizační údaje Č.p./č.ev.Stavební objekt Definiční bod Název ulice Č.or.

8 KDE ÚDAJE ZÍSKÁM: § 121 odst.2 stavebního zákona: Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad …vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.

9 VÝZNAM REFERENČNÍCH ÚDAJŮ: § 5 odstavec 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech: Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost.

10 LHŮTA PRO ZÁPIS: § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech: Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví.

11 2. JAK BUDEME ÚDAJE ZAPISOVAT? a)Prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) b)Výhledově – prostřednictvím aplikací používaných na stavebních úřadech

12 3. KDO MI PORADÍ? A) Internetové stránky www.ruian.cz: B) Organizovaná školení C) Možnost vyzkoušet si aplikaci, případně se zapojit do testování

13 www.ruian.cz

14 4. KDY ZAČNEME? a) Čištění dat …cca1.8. 2011 b) Ostrý provoz…1.7.2012

15 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "POSTUP STAVEBNÍCH ÚŘADŮ při zápisu do registru územní identifikace Jiří Košťál ČÚZK červen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google