Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagramy případů užití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagramy případů užití."— Transkript prezentace:

1 Diagramy případů užití.
Informační systémy Procesní modelování. Diagramy případů užití. Koncepce modelu v programu MS Visio.

2 Obsah cvičení Procesní modelování. Seznam funkčních požadavků.
Seznam nefunkčních požadavků. Diagramy případů užití. Tvorba modelu „Evidence projektů“ v programu MS Visio.

3 Procesní modelování Úvodní krok k UML.
Snaha, aby zákazník poskytl všechny souvislosti a požadavky. Aktivní účast zákazníka v analýze svých procesů. Podchycení souvislostí elementárních procesů, které diagramy případů užití nejsou schopny tak výstižně zobrazit.

4 Procesní modelování

5 Procesní modelování Diagram hierarchie procesů
Slouží pro upřesnění rozsahu vyvíjeného systému, jeho modularitu a vzájemné souvislosti jednotlivých procesů na jejich nejvyšší úrovni.

6 Procesní modelování Diagram procesních vláken Řešitel Správce
Projekt není FRVŠ nebo IP Poskytovatel není registrován Řešitel oznámí přijetí projektu Požadavek na registraci poskytovatele Zavedení projektu Vytvořit projekt Poskytovatel registrován Přiřazení poskytovatele Ověřit poskytovatele Vložit smlouvu

7 Procesní modelování Diagram procesních vláken Systém Řešitel
Projekt nebyl nalezen Řešitel sleduje čerpání projektu Vyhledání projektu Zavedení projektu Řešitel je seznámen s čerpáním projektu Vstup do systému SAP

8 Procesní modelování Diagram procesních vláken Správce katedry
Sekretářka Projekt nebyl nalezen Připojit pracovně-právní vztah Vyhledání projektu Zavedení projektu Řešitel je seznámen s čerpáním projektu Vstup do systému SAP

9 Inženýrství požadavků
Funkční požadavky 1. Řešitel projektu bude zavádět projekt. Řešitel projektu bude aktivovat projekt. Řešitel bude požadovat zřízení poskytovatele. Řešitel projektu bude vkládat smlouvu. Fakultní správce bude přidělovat práva katedrálního správce. Fakultní správce bude informovat správce projektů o nové verzi. Administrátor bude zabezpečovat správu uživatelů. Administrátor bude měnit řešitele projektu. Administrátor bude udržovat systém. Administrátor bude spravovat dokumentaci. Správce projektu bude zavádět projekt. Správce projektu bude aktivovat projekt. Správce projektu bude kontrolovat projekty za katedru. Řešitel projektu bude sledovat čerpání financí. Správce projektu bude přiřazovat pracovně právní vztah. Sekretářka bude zavádět literaturu projektu.

10 Inženýrství požadavků
Funkční požadavky … pokračování Sekretářka bude vyhledávat projekty. Sekretářka bude provádět výpis projektů. Návštěvník bude vyhledávat projekt. Fakultní správce bude vkládat projekty FRVŠ a IP. Sekretářka bude oznamovat chybu přiřazení projektu. Řešitel projektu sleduje přiřazení literatury k projektu.

11 Inženýrství požadavků
Nefunkční požadavky Řídicí systém bude využívat SQL server, verze 2005. Aplikační prostředí bude zpracováno v ASP.NET. Řídicí systém bude podporovat přihlašování uživatelů LDAP. Řídicí systém bude umožňovat přístup z Intranetu i Internetu (VPN). Systém Evidence projektů bude rozšiřovat služby nabízených projektů. Řídicí systém bude podporovat pouze jedno přihlášení uživatele.

12 Diagramy případů užití
Funkční požadavky Model požadavků Nefunkční požadavky Specifikace softwarových požadavků P1 Model požadavků P2

13 Diagramy případů užití
Vkládání povinných případů užití relace <<include>> Klientské případy užití Založení projektu Správa projektu Editace projektu <<include>> Dodavatelský případ užití Zobrazit detaily projektu

14 Diagramy případů užití
Vkládání nepovinných případů užití Registrovat poskytovatele relace <<extend>> <<extend>> Založení projektu Správa projektu Extension point: Poskytovatel není zaveden Editace projektu Na rozdíl od <<include>> je klientský případ užití úplný i bez dodavatelského případu užití, s kterým je spojen vazbou <<extend>>. Klienstký případ užití jen deklaruje tzv. body rozšíření. Informaci, jaké body rozšíření dodavatelský případ užití rozšiřuje nese samotná relace Extend.

15 Tvorba modelu – MS Visio
Následuje vlastní tvorba modelu v programu MS Visio pro systém Evidence projektů. Pojďme na to …

16 Diagram případů užití

17 Specifikace případů užití
Název případu užití Případ užití: Zakládat projekt ID: 1 Stručný popis: Systém vloží do stávajícího seznamu projektu nový projekt. Hlavní aktéři: Správce projektu. Vedlejší aktéři: Řešitel projektu. Administrátor. Vstupní podmínky: Bylo vyhlášeno výběrové řízení? Hlavní scénář: Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. Jedinečný identifikátor Stručný popis Aktéři případu užití Stav systému před spuštěním případu užití Skutečné kroky případu užití Stav systému po ukončení případu užití Alternativní scénáře

18 Specifikace případů užití
Hlavní scénář: Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. 3.2 Systém ověří vložení všech povinných informací. PRO každého spolupracovníka projektu: 4.1 Správce projektu vyhledá spolupracovníka. 4.2 Správce projektu přiřadí spolupracovníka k projektu. KDYŽ projekt má smlouvu: 5.1 Správce projektu vloží soubor s kopií smlouvy. POKUD je poskytovatel nalezen v seznamu: 6.1 Správce projektu přiřadí poskytovatele. NEBO: 7.1 Správce projektu požaduje zavedení nového poskytovatele administrátorem. Systém eviduje nový projekt. Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. WHILE FOR KDYŽ KDYŽ .. NEBO

19 Shrnutí Sestavte procesní model:
Diagram hierarchie procesů. Diagram procesních vláken. Sestavte funkční a nefunkční požadavky. Navrhněte případy užití. Zpracujte model v programu MS Visio.


Stáhnout ppt "Diagramy případů užití."

Podobné prezentace


Reklamy Google