Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační systémy Procesní modelování. Diagramy případů užití. Koncepce modelu v programu MS Visio.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační systémy Procesní modelování. Diagramy případů užití. Koncepce modelu v programu MS Visio."— Transkript prezentace:

1 Informační systémy Procesní modelování. Diagramy případů užití. Koncepce modelu v programu MS Visio.

2 Obsah cvičení Procesní modelování. Seznam funkčních požadavků. Seznam nefunkčních požadavků. Diagramy případů užití. Tvorba modelu „Evidence projektů“ v programu MS Visio.

3 Procesní modelování Úvodní krok k UML. Snaha, aby zákazník poskytl všechny souvislosti a požadavky. Aktivní účast zákazníka v analýze svých procesů. Podchycení souvislostí elementárních procesů, které diagramy případů užití nejsou schopny tak výstižně zobrazit.

4 Procesní modelování

5 Diagram hierarchie procesů Slouží pro upřesnění rozsahu vyvíjeného systému, jeho modularitu a vzájemné souvislosti jednotlivých procesů na jejich nejvyšší úrovni.

6 Procesní modelování Diagram procesních vláken Řešitel oznámí přijetí projektu Zavedení projektu Projekt není FRVŠ nebo IP Vytvořit projekt Poskytovatel není registrován Požadavek na registraci poskytovatele Přiřazení poskytovatele Vložit smlouvu Poskytovatel registrován Ověřit poskytovatele ŘešitelSprávce

7 Procesní modelování Diagram procesních vláken Řešitel sleduje čerpání projektu Vyhledání projektu Projekt nebyl nalezen Zavedení projektu Řešitel je seznámen s čerpáním projektu Vstup do systému SAP Řešitel Systém

8 Procesní modelování Diagram procesních vláken Připojit pracovně-právní vztah Vyhledání projektu Projekt nebyl nalezen Zavedení projektu Řešitel je seznámen s čerpáním projektu Vstup do systému SAP Sekretářka Správce katedry

9 Inženýrství požadavků 1.Řešitel projektu bude zavádět projekt. 2.Řešitel projektu bude aktivovat projekt. 3.Řešitel bude požadovat zřízení poskytovatele. 4.Řešitel projektu bude vkládat smlouvu. 5.Fakultní správce bude přidělovat práva katedrálního správce. 6.Fakultní správce bude informovat správce projektů o nové verzi. 7.Administrátor bude zabezpečovat správu uživatelů. 8.Administrátor bude měnit řešitele projektu. 9.Administrátor bude udržovat systém. 10.Administrátor bude spravovat dokumentaci. 11.Správce projektu bude zavádět projekt. 12.Správce projektu bude aktivovat projekt. 13.Správce projektu bude kontrolovat projekty za katedru. 14.Řešitel projektu bude sledovat čerpání financí. 15.Správce projektu bude přiřazovat pracovně právní vztah. 16.Sekretářka bude zavádět literaturu projektu. Funkční požadavky

10 Inženýrství požadavků 17.Sekretářka bude vyhledávat projekty. 18.Sekretářka bude provádět výpis projektů. 19.Návštěvník bude vyhledávat projekt. 20.Fakultní správce bude vkládat projekty FRVŠ a IP. 21.Sekretářka bude oznamovat chybu přiřazení projektu. 22.Řešitel projektu sleduje přiřazení literatury k projektu. Funkční požadavky … pokračování

11 Inženýrství požadavků 1.Řídicí systém bude využívat SQL server, verze 2005. 2.Aplikační prostředí bude zpracováno v ASP.NET. 3.Řídicí systém bude podporovat přihlašování uživatelů LDAP. 4.Řídicí systém bude umožňovat přístup z Intranetu i Internetu (VPN). 5.Systém Evidence projektů bude rozšiřovat služby nabízených projektů. 6.Řídicí systém bude podporovat pouze jedno přihlášení uživatele. Nefunkční požadavky

12 Diagramy případů užití Specifikace softwarových požadavků Model požadavků Funkční požadavky Nefunkční požadavky P1 P2

13 relace > Vkládání povinných případů užití Diagramy případů užití Správa projektu Založení projektu Editace projektu Klientské případy užití Dodavatelský případ užití Zobrazit detaily projektu >

14 relace > Vkládání nepovinných případů užití Diagramy případů užití Správa projektu Založení projektu Editace projektu Extension point: Poskytovatel není zaveden Registrovat poskytovatele > Na rozdíl od > je klientský případ užití úplný i bez dodavatelského případu užití, s kterým je spojen vazbou >. Klienstký případ užití jen deklaruje tzv. body rozšíření. Informaci, jaké body rozšíření dodavatelský případ užití rozšiřuje nese samotná relace Extend.

15 Tvorba modelu – MS Visio Následuje vlastní tvorba modelu v programu MS Visio pro systém Evidence projektů. Pojďme na to …

16 Diagram případů užití

17 Specifikace případů užití Případ užití: Zakládat projekt ID: 1 Stručný popis: Systém vloží do stávajícího seznamu projektu nový projekt. Hlavní aktéři: Správce projektu. Vedlejší aktéři: Řešitel projektu. Administrátor. Vstupní podmínky: Bylo vyhlášeno výběrové řízení? Hlavní scénář: 1.Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. 2.Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. 3.DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. … Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. Název případu užití Jedinečný identifikátor Stručný popis Aktéři případu užití Stav systému před spuštěním případu užití Skutečné kroky případu užití Stav systému po ukončení případu užití Alternativní scénáře

18 Specifikace případů užití … Hlavní scénář: 1.Případ užití začíná po zjištění přijetí nového projektu. 2.Správce projektu vloží základní informace o projektu od řešitele projektu. 3.DOKUD nejsou zadány všechny povinné informace: 3.1 Systém žádá Správce projektu o vložení povinných informací. 3.2 Systém ověří vložení všech povinných informací. 4.PRO každého spolupracovníka projektu: 4.1 Správce projektu vyhledá spolupracovníka. 4.2 Správce projektu přiřadí spolupracovníka k projektu. 5.KDYŽ projekt má smlouvu: 5.1 Správce projektu vloží soubor s kopií smlouvy. 6.POKUD je poskytovatel nalezen v seznamu: 6.1 Správce projektu přiřadí poskytovatele. 7.NEBO: 7.1 Správce projektu požaduje zavedení nového poskytovatele administrátorem. 8.Systém eviduje nový projekt. Výstupní podmínky: Zobrazí se přehledná tabulka s informacemi o nově zadaném projektu. Alternativní scénáře: Systém požaduje vložení všech povinných položek. WHILE FOR KDYŽ KDYŽ.. NEBO

19 Shrnutí Sestavte procesní model:  Diagram hierarchie procesů.  Diagram procesních vláken. Sestavte funkční a nefunkční požadavky. Navrhněte případy užití. Zpracujte model v programu MS Visio.


Stáhnout ppt "Informační systémy Procesní modelování. Diagramy případů užití. Koncepce modelu v programu MS Visio."

Podobné prezentace


Reklamy Google