Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informa č ní systémy a datové sklady 2009 Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Št ě pán Minks (min111) Lukáš Kubis (kub749) IS prodej lístků do divadla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informa č ní systémy a datové sklady 2009 Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Št ě pán Minks (min111) Lukáš Kubis (kub749) IS prodej lístků do divadla."— Transkript prezentace:

1 Informa č ní systémy a datové sklady 2009 Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Št ě pán Minks (min111) Lukáš Kubis (kub749) IS prodej lístků do divadla

2 Agenda Zadání Vybrané funkce systému Kontextový diagram ERD DFD Design Nefunk č ní požadavky

3 Zadání Vytvo ř ení nového informa č ního systému pro správu a prodej lístk ů divadla Hlavní d ů vod: prodej lístk ů p ř es internet !

4 Vybrané funkce systému CRUD Uživatel Titul Program Rezervace Role Sál Č ást sálu Herec Sleva

5 Kontextový diagram

6 DFD - Rezervace

7 ERD

8 Minispecifikace - Registrace 1. Zobraz uživateli registra č ní formulá ř s položkami: login, heslo, jméno, p ř íjmení, email a telefon 2. Uživatel vyplní jednotlivé položky a odešle formulá ř 3. JESTLIŽE jsou k dispozici všechny položky PAK pokra č uj bodem 4 JINAK upozorni uživatele, že musí vyplnit všechny položky a jdi zp ě t na bod 2 4. Ulož hodnoty jednotlivých položek do prom ě nných: Plogin, Pheslo, Pjmeno, Pprijmeni, Pemail a Ptelefon 5.Zašifruj prom ě nnou Pheslo algoritmem SHA1 6. Vygeneruj aktiva č ní ř et ě zec o délce 42 znak ů a ulož do prom ě nné Pguid 7. Na č ti z tabulky Role id_role p ř íslušející k roli Uživatel a ulož do prom ě nné Pid_role 8.Vlož nový záznam do tabulky Uzivatel s hodnotami: Pid_role, Plogin, Pheslo, Pjmeno, Pprijmeni, Pemail, Ptelefon, Pguid (Atribut aktivni_ucet v tabulce Uzivatel bude defaultn ě 0) 9. JESTLIŽE se registrace povedla PAK a.Odešli uživateli aktiva č ní email na adresu Pemail, který bude obsahovat odkaz, ve kterém bude obsažen aktiva č ní ř et ě zec Pguid b.Zobraz uživateli zprávu o úsp ě šné registraci a nutnosti aktivace ú č tu JINAK zobraz uživateli zprávu o nezda ř ené registraci

9 STD – Uživatel

10 Design – Program

11 Design - Rezervace

12 Nefunkční požadavky.NET Framework 3.5 – C# Datová vrstva MS SQL Server 2008 IIS 7 Prezen č ní vrstva ASP.NET 3.5 ASP.NET AJAX CSS


Stáhnout ppt "Informa č ní systémy a datové sklady 2009 Tomáš Bednár (bed163) Pavel Bílý (bil208) Št ě pán Minks (min111) Lukáš Kubis (kub749) IS prodej lístků do divadla."

Podobné prezentace


Reklamy Google