Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta (vlastní skript je vykonáván přímo v prohlížeči). Zápis skriptů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta (vlastní skript je vykonáván přímo v prohlížeči). Zápis skriptů."— Transkript prezentace:

1

2 2 JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta (vlastní skript je vykonáván přímo v prohlížeči). Zápis skriptů je tzv. Case Sensitive, z čehož plyne důraz na dodržování používání malých a velkých písmen v názvech. Pište je proto vždy vše přesně, vyhnete se tak zdánlivě složitým problémům. Vlastní skript může být umístěn: • v hlavičce stránky • v těle stránky • v externím souboru • u události JAVA SCRIPT

3 3 V TĚLE STRÁNKY

4 4 JAVA SCRIPT V EXTERNÍM SOUBORU k1-p2 EXTERNÍ SOUBOR K1-P2.JS O KTERÝ JAZYK SE JEDNÁ PRO W3C POVINNÉ

5 5 EDITACE TEXTU

6 6 OKNA V JAVA SCRIPTU INFORMAČNÍ OKNO

7 7 OKNA V JAVA SCRIPTU POTVRZOVACÍ OKNO

8 8 OKNA V JAVA SCRIPTU VSTUPNÍ OKNO

9 9 OKNA V JAVA SCRIPTU AKTIVNÍ OKNO PROHLÍŽEČE

10 10 Deklarace proměnných není povinná, musí však být použita při deklaraci lokálních proměnných v těle funkce. Proměnné jazyka JavaScript jsou beztypové, mohou tedy obsahovat hodnotu jakéhokoliv známého datového typu. Název proměnné nesmí začínat číslem, jinak smí být použito všech písmen a číslic pro vytvoření jejího názvu. S výhodou se v názvu používá znak podtržítko - _. PROMĚNNÉ

11 11 PROMĚNNÉ

12 12 PROMĚNNÉ

13 13 PROMĚNNÉ

14 14 PROMĚNNÉ - CVIČENÍ ODŘÁDKOVÁNÍ MEZERA

15 15 RELAČNÍ OPERÁTORY ARITMETICKÉ OPERÁTORY pocet++připočte k proměnné pocet číslo 1pocet=pocet+1 (pocet+=1) pocet--odečte od proměnné pocet číslo 1pocet=pocet-1 (pocet-=1) pocet+=xpřipočte k proměnné pocet číslo xpocet=pocet+x pocet-xodečte od proměnné pocet číslo xpocet=pocet-x pocet*=xvynásobí obsah proměnné pocet číslem xpocet=pocet*x pocet/=xvydělí obsah proměnné pocet číslem xpocet=pocet/x

16 16 FORMÁTOVACÍ ZNAKY – ÚNIKOVÉ SEKVENCE

17 17 Tento text vypsal JavaScript 10+20=30 10-20=-10 10*20=200 10/20=0.5 CVIČENÍ 1 Vytvořte Java Script, kde do dvou proměnných vložíte hodnoty, se kterými provedete následující matematické operace. Viz výpis na obrazovce.

18 18 CVIČENÍ 2 Vytvořte Java Script, kde do dvou proměnných vložíte hodnoty, se kterými provedete následující matematické operace. Viz výpis na obrazovce. Řešte pomocí vstupního okna. Proměnné zadáte z klávesnice. Tento text vypsal JavaScript 10+20=30 10-20=-10 10*20=200 10/20=0.5

19 19 CVIČENÍ 3 Vytvořte Java Script, kde do dvou proměnných vložíte hodnoty, se kterými provedete matematické operace z předcházejícího cvičení. Řešte pomocí vstupního okna. Proměnné zadáte z klávesnice. Výstup nebude na obrazovce, ale v informačním okně.

20 20 POLE Pole je možné chápat jako určitý specifický druh proměnné. Jinými slovy pole představují seskupení většího počtu hodnot takových proměnných, které mezi sebou navzájem velmi úzce souvisí. Jednou z hlavních výhod použití polí je jednoduchá manipulace s nimi a možnost relativního odkazování se na prvky, které toto pole tvoří. Pole je na rozdíl od proměnné potřeba na začátku skriptu povinně deklarovat. a)nazev_pole=new Array() b)nazev_pole=new Array(prvek1, prvek2,…prvek n)

21 21 POLE - PŘÍKLAD Vybere den v týdnu podle zadaného čísla.

22 22 DEKLARACE POLE Tři metody jak deklarovat pole

23 23 PŘÍSTUP K PRVKŮM POLE Výběr určité části pole

24 24 POČET PRVKŮ POLE

25 25 SEŘAZENÍ PRVKŮ POLE

26 26 POLE - CVIČENÍ Vytvořte podobný Java Script pro určení měsíce po zadání daného čísla od počátku roku.

27 27 DIALOGOVÁ OKNA - POZNÁMKA Pomocí dialogových oken vás může script upozorňovat, dávat vám na výběr, zkrátka můžete se scriptem komunikovat. Ukážeme si dva příklady se jménem autora článku a jeden se změnou barvy písma. PŘÍKLAD :

28 28 CVIČENÍ – PYTHAGOROVA VĚTA POTŘEBNÉ MATEMATICKÉ FUNKCE : DRUHÁ ODMOCNINA – Math.sqrt MOCNINA – Math.pow (x,y) - x y

29 29 ŘEŠENÍ

30 30 DIALOGOVÁ OKNA - POZNÁMKA PŘÍKLAD :

31 31 SHRNUTÍ confirm - vyvolá dotazník s možnostmi ano nebo ne if - vyvolá něco pouze pokud byly spněny podmínky předešlé události (u nás se vyvolá alert, pokud jste v dotazníku stiskli ano) (okno) - je hodnota příkazu if

32 End of Lecture Good Night.


Stáhnout ppt "2 JavaScript je jednoduchý objektový jazyk určený pro psaní skriptů na straně klienta (vlastní skript je vykonáván přímo v prohlížeči). Zápis skriptů."

Podobné prezentace


Reklamy Google