Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU"— Transkript prezentace:

1 PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU
VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VYPRACOVAL: JAROSLAV KAWULOK

2 DIGITÁLNÍ SPOJOVACÍ POLE
Digitální spojovací pole propojuje vzájemně kanály (časové polohy) multiplexů PCM. Digitální spojovací pole musí umožnit: a) směrovat osmibitové slovo v určité časové poloze vstupního multiplexu do libovolného výstupního multiplexu v nezměněné časové poloze; b) změnu časové polohy při směrování osmibitového slova ze vstupního do libovolného výstupního multiplexu. Na základě výše uvedených požadavků se digitální spojovací pole dělí na dva druhy: a) prostorové spojovací pole S (Space); b) časové spojovací pole T (Time). Prostorové spojovací pole umožňuje pouze přesměrování osmibitových slov určité časové polohy ze vstupního rámce do stej- né časové polohy libovolného výstupního rámce. Časové spojovací pole může transformovat vstupní časovou polohu na libovolnou jinou časovou polohu ve výstupním rámci. Spojovací pole digitálních spojovacích systému se dají realizovat buď použitím časového spojovacího poleT, nebo nebo jako vícečlánková pole (kombinace S a T článku). Základem časového spojovacího pole je časový spínač, který umožňuje změnu časové polohy podle potřeby spojení. Osmibi- tové slovo, přijímané z i-tého kanálového intervalu vstupního multiplexu, bude v časovém spínači zpožděno tak, že se bude vy- sílat do výstupního multiplexu v j-tém kanálovém intervalu. Časové spínače se realizují polovodičovými pamětmi RWM. základem spínače je paměť hovoru PH, do které se postupně ukládají osmibitová slova vstupního multiplexu. Její kapacita je dána kapacitou vstupního multiplexu. Časový spínač s jedním vstupním multiplexem má paměť hovoru PH s kapacitou 32 x 8 bitů. Zápis osmibitových slov jednotlivých kanálových intervalů, přicházejících na vstup T-spínače, její čtení zařazování do výstu- pního multiplexu se dá řešit dvěma způsoby: a) zápis osmibitových slov na adresy paměti hovoru v pořadí, ve kterém přicházejí kanálové intervaly. Čtení je řízeno řídicí pa- mětí ŘP; pořadí adres při čtení této paměti je dáno pořadím kanálů ve výstupním multiplexu. Spínač má cyklický zápis a řízené čtení, označuje se TR; b) zápis do paměti hovoru je řízený z řídicí paměti, osmibitová slova se zapisují na adresy tak, jak to odpovídá požadavkům na spojení; čtení se uskutečňuje cyklicky, v pořadí adres 0, 1, 2, …,31.Spínač s řízeným zápisem se označuje TW. DALŠÍ

3 SIMULACE FUNKCE T ČLÁNKU
JEDNOSMĚRNÉ SPOJENÍ ČASOVÉ SPOJOVACÍ POLE T ČLÁNEK TE 1 TE 1 TE 2 TR ČLÁNEK TE 2 RÁMEC PCM 30/32 RÁMEC PCM 30/32 MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER 0.K 1.K 30.K 31.K 0.K 1.K 30.K 31.K TW ČLÁNEK TE 29 TE 29 TE 30 TE 30 SIMULACE FUNKCE T ČLÁNKU

4 X)-jen při zápisu nového spojení
SPOJOVACÍ ČLÁNEK TR TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 MULTIPLEXER 0.K 1.K 30.K 31.K DEMULTIPLEXER S/P 30 1 31 P/S CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ ŘP ADRESA ZÁPISU ŘP CYKLICKÁ ADRESA ZÁPISU PH ADRESA ČTENÍ PH RÁMEC PCM 30/32 ŘÍDICÍ PAMĚŤ (ŘP) PAMĚŤ HOVORU (PH) X) X)-jen při zápisu nového spojení TR ČLÁNEK ZPĚT

5 X)-jen při zápisu nového spojení
SPOJOVACÍ ČLÁNEK TW TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 MULTIPLEXER 0.K 1.K 30.K 31.K DEMULTIPLEXER S/P 30 1 31 P/S CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ ŘP ADRESA ZÁPISU ŘP CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ PH ADRESA ZÁPISU PH RÁMEC PCM 30/32 ŘÍDICÍ PAMĚŤ (ŘP) PAMĚŤ HOVORU (PH) X) X)-jen při zápisu nového spojení TW ČLÁNEK ZPĚT

6 RÁMEC PCM 30/32 32.KANÁLOVÝCH INTERVALŮ 1KANÁL -- 8 BITŮ (3,9 ms)
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 125 ms 0. KANÁL -- POUŽÍVÁ SE PRO PŘENOS RÁMCOVÉ SYNCHRONIZACE 16. KANÁL -- POUŽÍVÁ SE PRO PŘENOS SIGNALIZACE ZBYLÝCH TŘICET KANÁLÚ SE POUŽÍVÁ PRO PŘENOS UŽITEČNÝCH INFORMACÍ ZPĚT

7 30 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ 10 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ
VOLBA SPOJENÍ MOŽNOSTI: 30 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ 10 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ SPUSTIT OD ZAČÁTKU KONEC PREZENTACE Následující snímky neobsahují 0. a 16. kanál a číslování terminálu je shodné s číslováním kanálových intervalů i adres obou pamětí T článku,což znamená,že po terminálu č.15 následuje terminál č.17.

8 30 SPOJENÍ SESTAVENÍ SPOJENÍ PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT ROZPAD SPOJENÍ
TABULKA SPOJENÍ SESTAVENÍ SPOJENÍ PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT ROZPAD SPOJENÍ VOLBA SPOJENÍ

9 SESTAVENÍ SPOJENÍ TABULKA SPOJENÍ 1 --- 24 2 --- 7 3 --- 19 4 --- 1
ZÁPIS DO ŘÍDICÍ PAMĚTI TR TW 24 1 1 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 13 18 24 17 3 30 14 1 26 7 11 25 27 2 20 4 9 29 19 15 23 21 12 31 8 5 28 22 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 7 2 11 2 11 19 3 21 3 21 9 4 9 20 5 5 29 20 6 21 24 6 24 7 13 2 14 8 8 27 14 18 9 18 26 10 10 31 26 15 11 15 22 12 12 15 22 ADRESA ZÁPISU ŘP 13 30 7 27 14 27 19 18 30 25 25 22 31 26 28 20 17 28 29 17 23 12 29 19 3 28 6 Tento zápis je řízen signalizací přenášenou 16.kanálem PCM rámce. Abychom přenesli signalizaci pro všechny kanály,musíme přenést 16 rámců,tzv. multirámec. 25 23 1 KONEC 30 31 8 ZPĚT 17 5 13 10

10 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S TR ČLÁNKEM TR PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S TW ČLÁNKEM TW ZPĚT

11 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES TR ČLÁNEK
PRINCIP MULTIPLEXACE PRINCIP DEMULTIPLEXACE ČTENÍ t č 23.KANÁL 23 25.KANÁL 25 30 ČTENÍ t č ČTENÍ t č 26.KANÁL 26 31 ČTENÍ t č 15.KANÁL 12 15 17 ČTENÍ t č 17.KANÁL 29 14 27 ČTENÍ t č 14.KANÁL ČTENÍ t č 11.KANÁL 11 15 ČTENÍ t č 22 12 12.KANÁL ČTENÍ t č 13.KANÁL 13 7 18 18.KANÁL ČTENÍ t č 19 ČTENÍ t č 20.KANÁL 20 28 29.KANÁL 29 ČTENÍ t č 5 ČTENÍ t č 30.KANÁL 30 13 ČTENÍ t č 31.KANÁL 31 10 ČTENÍ t č 28 28.KANÁL 17 ČTENÍ t č 27 27.KANÁL 8 ČTENÍ t č 1 4 1.KANÁL ČTENÍ t č 6 21 21.KANÁL ČTENÍ t č 24 1 24.KANÁL ČTENÍ t č 19.KANÁL 19 3 10.KANÁL ČTENÍ t č 26 10 2 ČTENÍ t č 7.KANÁL 7 3.KANÁL 3 ČTENÍ t č 21 4 ČTENÍ t č 9 4.KANÁL 6.KANÁL 24 6 ČTENÍ t č 5 ČTENÍ t č 5.KANÁL 20 ČTENÍ t č 18 9 9.KANÁL ČTENÍ t č 8.KANÁL 8 14 ČTENÍ t č 2.KANÁL 11 2 22.KANÁL 22 ČTENÍ t č 25 20 ZÁPIS t z 20.KANÁL 30 30.KANÁL ZÁPIS t z MUX 19.KANÁL 19 ZÁPIS t z 31.KANÁL 31 ZÁPIS t z ZÁPIS t z 21 21.KANÁL 7.KANÁL ZÁPIS t z 7 ZÁPIS t z 22.KANÁL 22 24 ZÁPIS t z 24.KANÁL ZÁPIS t z 9.KANÁL 9 ZÁPIS t z 25.KANÁL 25 ZÁPIS t z 1 1.KANÁL ZÁPIS t z 23.KANÁL 23 ZÁPIS t z 28 28.KANÁL 8.KANÁL ZÁPIS t z 8 29.KANÁL 29 ZÁPIS t z ZÁPIS t z 6.KANÁL 6 27 ZÁPIS t z 27.KANÁL ZÁPIS t z 11.KANÁL 11 17.KANÁL 17 ZÁPIS t z 3 3.KANÁL ZÁPIS t z 2 ZÁPIS t z 2.KANÁL ZÁPIS t z 12.KANÁL 12 ZÁPIS t z 10.KANÁL 10 ZÁPIS t z 13.KANÁL 13 5.KANÁL ZÁPIS t z 5 ZÁPIS t z 4 4.KANÁL 14.KANÁL 14 ZÁPIS t z 26 ZÁPIS t z 26.KANÁL ZÁPIS t z 18.KANÁL 18 ZÁPIS t z 15.KANÁL 15 MUX TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 t z - ZÁPIS t č - ČTENÍ TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 S/P CYKL. ADR. ZÁPISU PH ADR. ČTENÍ PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 PRINCIP ČINNOSTI TR ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP KONEC ZPĚT P/S

12 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES TW ČLÁNEK
PRINCIP MULTIPLEXACE PRINCIP DEMULTIPLEXACE ČTENÍ t z 18 ZÁPIS 9 18.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 7.KANÁL 7 13 ČTENÍ t z 19 18 ZÁPIS 19.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 17 28 17.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 5.KANÁL 5 29 ČTENÍ t z ZÁPIS 21 3 21.KANÁL ČTENÍ t z 20 ZÁPIS 5 20.KANÁL 6 ZÁPIS t z ČTENÍ 6.KANÁL 21 ČTENÍ t z ZÁPIS 15.KANÁL 15 11 9.KANÁL 9 ČTENÍ t z ZÁPIS 4 ČTENÍ t z 11 2 ZÁPIS 11.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 12.KANÁL 12 15 ZÁPIS t z ČTENÍ 13.KANÁL 13 30 ČTENÍ t z 14.KANÁL 14 8 ZÁPIS ZÁPIS t z ČTENÍ 8.KANÁL 8 27 ČTENÍ t z ZÁPIS 10.KANÁL 10 31 ČTENÍ t z 22 12 ZÁPIS 22.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 26 10 26.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 3 19 3.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 30 25 30.KANÁL 27 ČTENÍ t z ZÁPIS 14 27.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 2.KANÁL 7 2 ČTENÍ t z ZÁPIS 29 17 29.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 25 22 25.KANÁL 4 ČTENÍ t z 1 ZÁPIS 4.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 23 23.KANÁL ZÁPIS t z 1 24 1.KANÁL ČTENÍ ČTENÍ t z 24 6 ZÁPIS 24.KANÁL ČTENÍ t z 31.KANÁL 31 26 ZÁPIS ČTENÍ t z ZÁPIS 28 28.KANÁL 20 ČTENÍ t č 1 1.KANÁL ČTENÍ t č 9.KANÁL 9 ČTENÍ t č 8.KANÁL 8 ČTENÍ t č 2 2.KANÁL ČTENÍ t č 5 5.KANÁL ČTENÍ t č 3 3.KANÁL ČTENÍ t č 6.KANÁL 6 ČTENÍ t č 4.KANÁL 4 7 ČTENÍ t č 7.KANÁL ČTENÍ t č 15 15.KANÁL ČTENÍ t č 26 26.KANÁL ČTENÍ t č 25 25.KANÁL ČTENÍ t č 24 24.KANÁL 23 ČTENÍ t č 23.KANÁL ČTENÍ t č 27 27.KANÁL ČTENÍ t č 28 28.KANÁL 31 ČTENÍ t č 31.KANÁL ČTENÍ t č 30 30.KANÁL ČTENÍ t č 29 29.KANÁL ČTENÍ t č 22 22.KANÁL ČTENÍ t č 21 21.KANÁL ČTENÍ t č 13 13.KANÁL ČTENÍ t č 12 12.KANÁL ČTENÍ t č 11 11.KANÁL ČTENÍ t č 14 14.KANÁL ČTENÍ t č 17 17.KANÁL ČTENÍ t č 20 20.KANÁL ČTENÍ t č 19 19.KANÁL ČTENÍ t č 18 18.KANÁL ČTENÍ t č 10.KANÁL 10 MUX MUX TE 1 t č - ZÁPIS t z - ČTENÍ TE 1 TE 2 TE 2 TE 3 TE 3 TE 4 TE 4 TE 5 S/P TE 5 TE 6 TE 6 CYKL. ADR. ČTENÍ PH TE 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TE 7 TE 8 TE 8 TE 9 ADR. ZÁPISU PH TE 9 PRINCIP ČINNOSTI TW ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ TE 10 TE 10 TE 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TE 11 TE 12 TE 12 TE 13 TE 13 TE 14 TE 14 TE 15 TE 15 TE 17 TE 17 TE 18 TE 18 TE 19 TE 19 CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP TE 20 TE 20 TE 21 TE 21 TE 22 TE 22 TE 23 TE 23 KONEC TE 24 TE 24 TE 25 TE 25 TE 26 TE 26 TE 27 TE 27 TE 28 TE 28 TE 29 P/S ZPĚT TE 29 TE 30 TE 30 TE 31 TE 31

13 PRINCIP MULTIPLEXACE RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů)
MULTIPLEXER TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. TE 14 TE 15 TE 17 TE 18 TE 19 TE 20 t TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 25 TE 26 TE 27 ZPĚT KONEC TE 28 TE 29 TE 30 TE 31

14 PRINCIP DEMULTIPLEXACE
TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) DEMULTIPLEXER TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 13 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. TE 14 TE 15 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 t KONEC ZPĚT TE 31

15 ROZPAD SPOJENÍ ŘÍDICÍ PAMĚŤ PAMĚŤ HOVORU
Při rozpadu spojení dojde k vynulování řídicí paměti,kanály pro přenos dat v PCM rámci jsou prázdné(vyplněny jedničkami), proto paměť hovoru se také vyplní jedničkami a neprobíhá žádné spojení.To vše platí za předpokladu,že požadavky na rozpad spojení přišly najednou. ŘÍDICÍ PAMĚŤ PAMĚŤ HOVORU PŘED ROZPADEM SPOJENÍ PO ROZPADU SPOJENÍ PŘED ROZPADEM SPOJENÍ PO ROZPADU SPOJENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ZPĚT

16 10 SPOJENÍ SESTAVENÍ SPOJENÍ TABULKA SPOJENÍ PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT
PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT ROZPAD SPOJENÍ VOLBA SPOJENÍ

17 Tento zápis je řízen signalizacípřenášenou 16.kanálem PCM
SESTAVENÍ SPOJENÍ (10) ZÁPIS DO ŘIDÍCÍ PAMĚTI TR TW TABULKA SPOJENÍ 26 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 10 22 29 21 30 20 31 4 19 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 26 2 23 27 17 25 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 10 10 3 3 4 31 31 22 1 5 5 18 18 7 15 15 18 6 8 8 9 9 10 19 19 ADRESA ZÁPISU ŘP 11 11 30 13 12 12 20 27 23 14 26 22 30 30 23 7 7 17 17 6 2 2 27 21 21 1 14 14 24 24 25 25 KONEC 22 20 20 Tento zápis je řízen signalizacípřenášenou 16.kanálem PCM rámce. Abychom přenesli signalizacipro všechnykanál přenést 16 rámců,tzv. multirámec. 28 28 ZPĚT 29 29 13 4 4

18 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT (10)
PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S TR ČLÁNKEM TR PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S TW ČLÁNKEM TW ZPĚT

19 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES TR ČLÁNEK (10)
PRINCIP MULTIPLEXACE PRINCIP DEMULTIPLEXACE ČTENÍ t č 5 5.KANÁL 23 ČTENÍ t č 14 23.KANÁL ČTENÍ t č 6 18 6.KANÁL ČTENÍ t č 18 6 18.KANÁL ČTENÍ t č 24 24.KANÁL ČTENÍ t č 3 3.KANÁL 7 ČTENÍ t č 15 7.KANÁL ČTENÍ t č 4 31 4.KANÁL ČTENÍ t č 8 8.KANÁL ČTENÍ t č 10 19 10.KANÁL ČTENÍ t č 20 27 20.KANÁL ČTENÍ t č 21 21.KANÁL ČTENÍ t č 9 9.KANÁL ČTENÍ t č 13 30 13.KANÁL ČTENÍ t č 12 12.KANÁL ČTENÍ t č 22 1 22.KANÁL ČTENÍ t č 25 25.KANÁL 28 ČTENÍ t č 28.KANÁL ČTENÍ t č 31.KANÁL 31 4 ČTENÍ t č 15 7 15.KANÁL ČTENÍ t č 29 29.KANÁL 30 ČTENÍ t č 13 30.KANÁL 2 ČTENÍ t č 10 2.KANÁL ČTENÍ t č 27 20 27.KANÁL ČTENÍ t č 1 26 1.KANÁL ČTENÍ t č 11 11.KANÁL ČTENÍ t č 17 17.KANÁL ČTENÍ t č 19 2 19.KANÁL ČTENÍ t č 26 22 26.KANÁL 14 ČTENÍ t č 23 14.KANÁL ZÁPIS t z 17 17.KANÁL ZÁPIS t z 20 20.KANÁL 19 19.KANÁL ZÁPIS t z ZÁPIS t z 24 24.KANÁL 28 28.KANÁL ZÁPIS t z ZÁPIS t z 29 29.KANÁL 30 30.KANÁL ZÁPIS t z 31 31.KANÁL ZÁPIS t z ZÁPIS t z 27 27.KANÁL ZÁPIS t z 26 26.KANÁL ZÁPIS t z 22 22.KANÁL ZÁPIS t z 23 23.KANÁL ZÁPIS t z 25 25.KANÁL 21 21.KANÁL ZÁPIS t z ZÁPIS t z 13 13.KANÁL ZÁPIS t z 5 5.KANÁL ZÁPIS t z 6 6.KANÁL ZÁPIS t z 7 7.KANÁL ZÁPIS t z 4 4.KANÁL ZÁPIS t z 3 3.KANÁL ZÁPIS t z 18 18.KANÁL ZÁPIS t z 2 2.KANÁL ZÁPIS t z 8 8.KANÁL 1.KANÁL ZÁPIS t z 1 14 ZÁPIS t z 14.KANÁL ZÁPIS t z 15 15.KANÁL ZÁPIS t z 9 9.KANÁL ZÁPIS t z 12 12.KANÁL 10 10.KANÁL ZÁPIS t z ZÁPIS t z 11 11.KANÁL MUX MUX TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 V cyklu t z cyklický zápis V cyklu t č řízené čtení S/P CYKL. ADR. ZÁPISU PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ADR. ČTENÍ PH PRINCIP ČINNOSTI TR ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP KONEC P/S ZPĚT

20 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES TW ČLÁNEK (10)
PRINCIP MULTIPLEXACE PRINCIP DEMULTIPLEXACE ZÁPIS t z ČTENÍ 14 23 14.KANÁL 15 ZÁPIS t z ČTENÍ 7 15.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 19 10 19.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 18 18.KANÁL 6 ČTENÍ t z 17 17.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 11 11.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 8 8.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 9 9.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 10 2 10.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 20 27 20.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 12 12.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 22 26 22.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 28 28.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 29 29.KANÁL ČTENÍ t z 30 13 ZÁPIS 30.KANÁL ČTENÍ t z 31 4 31.KANÁL ZÁPIS ZÁPIS t z ČTENÍ 27 20 27.KANÁL 26.KANÁL 26 ČTENÍ t z ZÁPIS 1 ZÁPIS t z ČTENÍ 7 15 7.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 23 23.KANÁL 14 ČTENÍ t z ZÁPIS 24 24.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 25 25.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS 21 21.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 13 13.KANÁL 30 ZÁPIS t z ČTENÍ 3.KANÁL 3 ZÁPIS t z ČTENÍ 2.KANÁL 2 19 ZÁPIS t z 1 22 1.KANÁL ČTENÍ 5 ZÁPIS t z ČTENÍ 5.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 4 31 4.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ 6 18 6.KANÁL 31 ČTENÍ t č 31.KANÁL 30 ČTENÍ t č 30.KANÁL ČTENÍ t č 6 6.KANÁL 21 ČTENÍ t č 21.KANÁL ČTENÍ t č 19 19.KANÁL ČTENÍ t č 1 1.KANÁL ČTENÍ t č 22 22.KANÁL ČTENÍ t č 23 23.KANÁL ČTENÍ t č 27 27.KANÁL 29 ČTENÍ t č 29.KANÁL ČTENÍ t č 26 26.KANÁL 25 ČTENÍ t č 25.KANÁL 24.KANÁL 24 ČTENÍ t č ČTENÍ t č 18 18.KANÁL 28 ČTENÍ t č 28.KANÁL ČTENÍ t č 20 20.KANÁL 3 ČTENÍ t č 3.KANÁL 9 ČTENÍ t č 9.KANÁL ČTENÍ t č 10 10.KANÁL 12 12.KANÁL ČTENÍ t č 11 11.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č 4 4.KANÁL ČTENÍ t č 13 13.KANÁL 5 ČTENÍ t č 5.KANÁL ČTENÍ t č 7 7.KANÁL ČTENÍ t č 15 15.KANÁL ČTENÍ t č 2.KANÁL 2 8 ČTENÍ t č 8.KANÁL ČTENÍ t č 14 14.KANÁL 17 ČTENÍ t č 17.KANÁL MUX MUX TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 V cyklu t z řízený zápis V cyklu t č cyklické čtení TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 S/P CYKL. ADR. ČTENÍ PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ADR. ZÁPISU PH PRINCIP ČINNOSTI TW ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP KONEC P/S ZPĚT

21 PRINCIP MULTIPLEXACE (10)
TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) TE 7 MULTIPLEXER TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. TE 14 TE 15 TE 17 TE 18 TE 19 TE 20 t TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 NEPŘENÁŠÍ UŽITEČNÁ DATA (KANÁL VYPLNĚN SAMÝMI JEDNIČKAMI) TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 KONEC ZPĚT TE 30 TE 31

22 PRINCIP DEMULTIPLEXACE (10)
TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) TE 7 DEMULTIPLEXER TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 31. TE 13 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. TE 14 TE 15 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 t NEPŘENÁŠÍ UŽITEČNÁ DATA (KANÁL VYPLNĚN SAMÝMI JEDNIČKAMI) KONEC ZPĚT TE 31

23 ROZPAD SPOJENÍ(10) ŘÍDICÍ PAMĚŤ PAMĚŤ HOVORU
Při rozpadu spojení dojde k vynulování řídicí paměti,kanály pro přenos dat v PCM rámci jsou prázdné(vyplněny jedničkami), proto paměť hovoru se také vyplní jedničkami a neprobíhá žádné spojení.To vše platí za předpokladu,že požadavky na rozpad spojení přišly najednou. ŘÍDICÍ PAMĚŤ PAMĚŤ HOVORU PŘED ROZPADEM SPOJENÍ PO ROZPADU SPOJENÍ PŘED ROZPADEM SPOJENÍ PO ROZPADU SPOJENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TW TR TW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ZPĚT


Stáhnout ppt "PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google