Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VYPRACOVAL: JAROSLAV KAWULOK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VYPRACOVAL: JAROSLAV KAWULOK."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VYPRACOVAL: JAROSLAV KAWULOK

2 DIGITÁLNÍ SPOJOVACÍ POLE Digitální spojovací pole propojuje vzájemně kanály (časové polohy) multiplexů PCM. Digitální spojovací pole musí umožnit: a) směrovat osmibitové slovo v určité časové poloze vstupního multiplexu do libovolného výstupního multiplexu v nezměněné časové poloze; b) změnu časové polohy při směrování osmibitového slova ze vstupního do libovolného výstupního multiplexu. Na základě výše uvedených požadavků se digitální spojovací pole dělí na dva druhy: a) prostorové spojovací pole S (Space); b) časové spojovací pole T (Time). Prostorové spojovací pole umožňuje pouze přesměrování osmibitových slov určité časové polohy ze vstupního rámce do stej- né časové polohy libovolného výstupního rámce. Časové spojovací pole může transformovat vstupní časovou polohu na libovolnou jinou časovou polohu ve výstupním rámci. Spojovací pole digitálních spojovacích systému se dají realizovat buď použitím časového spojovacího poleT, nebo nebo jako vícečlánková pole (kombinace S a T článku). Základem časového spojovacího pole je časový spínač, který umožňuje změnu časové polohy podle potřeby spojení. Osmibi- tové slovo, přijímané z i-tého kanálového intervalu vstupního multiplexu, bude v časovém spínači zpožděno tak, že se bude vy- sílat do výstupního multiplexu v j-tém kanálovém intervalu. Časové spínače se realizují polovodičovými pamětmi RWM. základem spínače je paměť hovoru PH, do které se postupně ukládají osmibitová slova vstupního multiplexu. Její kapacita je dána kapacitou vstupního multiplexu. Časový spínač s jedním vstupním multiplexem má paměť hovoru PH s kapacitou 32 x 8 bitů. Zápis osmibitových slov jednotlivých kanálových intervalů, přicházejících na vstup T-spínače, její čtení zařazování do výstu- pního multiplexu se dá řešit dvěma způsoby: a) zápis osmibitových slov na adresy paměti hovoru v pořadí, ve kterém přicházejí kanálové intervaly. Čtení je řízeno řídicí pa- mětí ŘP; pořadí adres při čtení této paměti je dáno pořadím kanálů ve výstupním multiplexu. Spínač má cyklický zápis a řízené čtení, označuje se T R ; b) zápis do paměti hovoru je řízený z řídicí paměti, osmibitová slova se zapisují na adresy tak, jak to odpovídá požadavkům na spojení; čtení se uskutečňuje cyklicky, v pořadí adres 0, 1, 2, …,31.Spínač s řízeným zápisem se označuje T W. DALŠÍ

3 JEDNOSMĚRNÉ SPOJENÍ TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 DEMULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 MULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K ČASOVÉ SPOJOVACÍ POLE T ČLÁNEK T R ČLÁNEK T W ČLÁNEK SIMULACE FUNKCE T ČLÁNKU RÁMEC PCM 30/32

4 SPOJOVACÍ ČLÁNEK T R TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 MULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 DEMULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K S/P 0 30 1 31 P/S CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ ŘP ADRESA ZÁPISU ŘP 0 30 1 31 CYKLICKÁ ADRESA ZÁPISU PH ADRESA ČTENÍ PH RÁMEC PCM 30/32 ŘÍDICÍ PAMĚŤ (ŘP) PAMĚŤ HOVORU (PH) X) X)-jen při zápisu nového spojení T R ČLÁNEK ZPĚT

5 SPOJOVACÍ ČLÁNEK T W ZPĚT TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 MULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K TE 1 TE 2 TE 29 TE 30 DEMULTIPLEXER 0.K1.K 30.K31.K S/P 0 30 1 31 P/S CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ ŘP ADRESA ZÁPISU ŘP 0 30 1 31 CYKLICKÁ ADRESA ČTENÍ PH ADRESA ZÁPISU PH RÁMEC PCM 30/32 ŘÍDICÍ PAMĚŤ (ŘP) PAMĚŤ HOVORU (PH) X) X)-jen při zápisu nového spojení T W ČLÁNEK

6 RÁMEC PCM 30/32 0. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. 13. 14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.  s 0. KANÁL -- POUŽÍVÁ SE PRO PŘENOS RÁMCOVÉ SYNCHRONIZACE 16. KANÁL -- POUŽÍVÁ SE PRO PŘENOS SIGNALIZACE ZBYLÝCH TŘICET KANÁLÚ SE POUŽÍVÁ PRO PŘENOS UŽITEČNÝCH INFORMACÍ 32.KANÁLOVÝCH INTERVALŮ 1KANÁL -- 8 BITŮ (3,9  s) ZPĚT

7 VOLBA SPOJENÍ 30 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ 10 SOUČASNĚ PROBIHAJÍCÍCH SPOJENÍ MOŽNOSTI: KONEC PREZENTACE SPUSTIT OD ZAČÁTKU Následující snímky neobsahují 0. a 16. kanál a číslování terminálu je shodné s číslováním kanálových intervalů i adres obou pamětí T článku,což znamená,že po terminálu č.15 následuje terminál č.17.

8 30 SPOJENÍ TABULKA SPOJENÍ SESTAVENÍ SPOJENÍ PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT ROZPAD SPOJENÍ 1 --- 24 2 --- 7 3 --- 19 4 --- 1 5 --- 29 6 --- 21 7 --- 13 8 --- 27 9 --- 4 10 --- 31 11 --- 2 12 --- 15 13 --- 30 14 --- 8 15 --- 11 17 --- 28 18 --- 9 19 --- 18 20 --- 5 21 --- 3 22 --- 12 23 --- 23 24 --- 6 25 --- 22 26 --- 10 27 --- 14 28 --- 20 29 --- 17 30 --- 25 31 --- 26 VOLBA SPOJENÍ

9 6 21 5 29 24 1 SESTAVENÍ SPOJENÍ ZÁPIS DO ŘÍDICÍ PAMĚTITABULKA SPOJENÍ 1 --- 24 2 --- 7 3 --- 19 4 --- 1 5 --- 29 6 --- 21 7 --- 13 8 --- 27 9 --- 4 10 --- 31 11 --- 2 12 --- 15 13 --- 30 14 --- 8 15 --- 11 17 --- 28 18 --- 9 19 --- 18 20 --- 5 21 --- 3 22 --- 12 23 --- 23 24 --- 6 25 --- 22 26 --- 10 27 --- 14 28 --- 20 29 --- 17 30 --- 25 31 --- 26 ADRESA ZÁPISU ŘP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19 3 1 2 3 4 9 4 8 27 7 13 5 6 7 8 1 4 7 2 9 30 12 15 11 2 10 31 10 11 12 13 14 8 21 3 20 5 19 18 17 28 15 11 15 17 18 9 19 20 21 25 22 24 6 23 22 12 22 23 24 25 26 10 26 27 14 27 30 25 29 17 31 26 28 20 28 29 30 31 ZPĚT Tento zápis je řízen signalizací přenášenou 16.kanálem PCM rámce. Abychom přenesli signalizaci pro všechny kanály,musíme přenést 16 rámců,tzv. multirámec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 13 18 24 17 3 30 14 1 26 7 11 25 27 2 20 4 9 29 19 15 23 21 12 31 8 5 28 22 10 TRTR TWTW KONEC

10 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S T R ČLÁNKEM TRTR PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S T W ČLÁNKEM TWTW ZPĚT

11 27 ZÁPIS t z 27.KANÁL 22.KANÁL 22 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 25 ČTENÍ t č ČTENÍ 2.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 11 2 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 t z - ZÁPIS TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 t č - ČTENÍ ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 18 9 9.KANÁL ZÁPIS t z 9.KANÁL 9 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 8.KANÁL 8 14 8.KANÁL ZÁPIS t z 8 2 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 7.KANÁL 7 ZÁPIS t z 7 6.KANÁL 24 6 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ ZÁPIS t z 6.KANÁL 6 5 ČTENÍ t č ČTENÍ 5.KANÁL 20 ČTENÍ t č ČTENÍ 5.KANÁL ZÁPIS t z 5 4 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 9 4.KANÁL ZÁPIS t z 4 4.KANÁL 3.KANÁL 3 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 21 3 3.KANÁL ZÁPIS t z 2 ZÁPIS t z 2.KANÁL ZÁPIS t z 1 1.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 1 4 t č ČTENÍ 1.KANÁL PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES T R ČLÁNEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P/S S/P CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP CYKL. ADR. ZÁPISU PH ADR. ČTENÍ PH MUX PRINCIP MULTIPLEXACEPRINCIP DEMULTIPLEXACE ZPĚT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KONEC ZÁPIS t z 10.KANÁL 10 10.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 26 10 ZÁPIS t z 11.KANÁL 11 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 11.KANÁL 11 15 ZÁPIS t z 12.KANÁL 12 ZÁPIS t z 13.KANÁL 13 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 22 12 12.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 13.KANÁL 13 7 14.KANÁL 14 ZÁPIS t z 14 27 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 14.KANÁL ZÁPIS t z 15.KANÁL 15 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 15.KANÁL 12 15 17.KANÁL 17 ZÁPIS t z 17 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 17.KANÁL 29 ZÁPIS t z 18.KANÁL 18 18.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 19 19.KANÁL 19 ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 19.KANÁL 19 3 20 ZÁPIS t z 20.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 20.KANÁL 20 28 ZÁPIS t z 21 21.KANÁL ZÁPIS t z 22.KANÁL 22 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 6 21 21.KANÁL ZÁPIS t z 23.KANÁL 23 ČTENÍ t č ČTENÍ 23.KANÁL 23 ČTENÍ t č ČTENÍ 24 ZÁPIS t z 24.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 24 1 24.KANÁL ZÁPIS t z 25.KANÁL 25 25.KANÁL 25 30 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 26 ZÁPIS t z 26.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 26.KANÁL 26 31 ČTENÍ t č ČTENÍ 27 27.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 8 ZÁPIS t z 28 28.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 28 28.KANÁL 17 ČTENÍ t č ČTENÍ 29.KANÁL 29 ZÁPIS t z 29.KANÁL 29 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 5 30 30.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 30.KANÁL 30 13 31.KANÁL 31 ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ 31.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 31 10 PRINCIP ČINNOSTI T R ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ

12 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES T W ČLÁNEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P/S S/P CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP CYKL. ADR. ČTENÍ PH ADR. ZÁPISU PH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 13 18 24 17 3 30 14 1 26 7 11 25 27 2 20 4 9 29 19 15 23 21 12 31 8 5 28 22 10 MUX PRINCIP MULTIPLEXACEPRINCIP DEMULTIPLEXACE ZPĚT t č - ZÁPIS t z - ČTENÍ ČTENÍ t č ČTENÍ 1 1.KANÁL ZÁPIS t z 1 24 1.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z ČTENÍ t z 2.KANÁL 7 2 ČTENÍ t č ČTENÍ 2 2.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 3 19 3.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 3 3.KANÁL 4 ČTENÍ t z 1 ZÁPIS t z 4.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 4.KANÁL 4 ZÁPIS t z ČTENÍ t z 5.KANÁL 5 29 ČTENÍ t č ČTENÍ 5 5.KANÁL 6 ZÁPIS t z ČTENÍ t z 6.KANÁL 21 ČTENÍ t č ČTENÍ 6.KANÁL 6 ČTENÍ t z ZÁPIS t z 7.KANÁL 7 13 7 ČTENÍ t č ČTENÍ 7.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 8.KANÁL 8 27 ČTENÍ t č ČTENÍ 8.KANÁL 8 9.KANÁL 9 ČTENÍ t z ZÁPIS t z 4 ČTENÍ t č ČTENÍ 9.KANÁL 9 ČTENÍ t z ZÁPIS t z 10.KANÁL 10 31 ČTENÍ t č ČTENÍ 10.KANÁL 10 ČTENÍ t z 11 2 ZÁPIS t z 11.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 11 11.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 12.KANÁL 12 15 ČTENÍ t č ČTENÍ 12 12.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 13.KANÁL 13 30 ČTENÍ t č ČTENÍ 13 13.KANÁL ČTENÍ t z 14.KANÁL 14 8 ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ 14 14.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 15.KANÁL 15 11 ČTENÍ t č ČTENÍ 15 15.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 17 28 17.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 17 17.KANÁL ČTENÍ t z 18 ZÁPIS t z 9 18.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 18 18.KANÁL ČTENÍ t z 19 18 ZÁPIS t z 19.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 19 19.KANÁL ČTENÍ t z 20 ZÁPIS t z 5 20.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 20 20.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 21 3 21.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 21 21.KANÁL ČTENÍ t z 22 12 ZÁPIS t z 22.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 22 22.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 23 23.KANÁL 23 ČTENÍ t č ČTENÍ 23.KANÁL ČTENÍ t z 24 6 ZÁPIS t z 24.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 24 24.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 25 22 25.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 25 25.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 26 10 26.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 26 26.KANÁL 27 ČTENÍ t z ZÁPIS t z 14 27.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 27 27.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 28 28.KANÁL 20 ČTENÍ t č ČTENÍ 28 28.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 29 17 29.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 29 29.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 30 25 30.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 30 30.KANÁL ČTENÍ t z 31.KANÁL 31 26 ZÁPIS t z 31 ČTENÍ t č ČTENÍ 31.KANÁL KONEC PRINCIP ČINNOSTI T W ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ

13 PRINCIP MULTIPLEXACE TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) KONEC t MULTIPLEXER 31. TE 31 ZPĚT

14 PRINCIP DEMULTIPLEXACE RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 t DEMULTIPLEXER 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 31. TE 31 ZPĚT KONEC

15 ROZPAD SPOJENÍ ZPĚT ŘÍDICÍ PAMĚŤPAMĚŤ HOVORU Při rozpadu spojení dojde k vynulování řídicí paměti,kanály pro přenos dat v PCM rámci jsou prázdné(vyplněny jedničkami), proto paměť hovoru se také vyplní jedničkami a neprobíhá žádné spojení.To vše platí za předpokladu,že požadavky na rozpad spojení přišly najednou. PŘED ROZPADEM SPOJENÍPO ROZPADU SPOJENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TRTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6 13 18 24 17 3 30 14 1 26 7 11 25 27 2 20 4 9 29 19 15 23 21 12 31 8 5 28 22 10 TWTW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TRTR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TWTW PŘED ROZPADEM SPOJENÍ

16 10 SPOJENÍ SESTAVENÍ SPOJENÍ PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT ROZPAD SPOJENÍ 1 --- 22 6 --- 18 10 --- 2 13 --- 30 15 --- 7 19 --- 10 22 --- 26 23 --- 14 27 --- 20 31 --- 4 TABULKA SPOJENÍ VOLBA SPOJENÍ

17 SESTAVENÍ SPOJENÍ (10) ZÁPIS DO ŘIDÍCÍ PAMĚTI ADRESA ZÁPISU ŘP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ZPĚT TABULKA SPOJENÍ 1 --- 22 6 --- 18 10 --- 2 13 --- 30 15 --- 7 19 --- 10 22 --- 26 23 --- 14 27 --- 20 31 --- 4 22 1 18 6 2 10 30 13 7 15 10 19 26 22 20 27 4 31 26 1 6 10 13 15 19 22 23 27 31 26 3 5 18 8 9 11 12 30 7 17 2 21 14 24 25 20 28 29 4 3 5 18 8 9 30 17 12 11 2 21 14 24 25 20 7 29 4 28 23 14 Tento zápis je řízen signalizacípřenášenou 16.kanálem PCM rámce. Abychom přenesli signalizacipro všechnykanál přenést 16 rámců,tzv. multirámec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 10 22 29 21 30 20 31 4 19 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 26 2 23 27 17 25 1 TRTR TWTW KONEC

18 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT (10) PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S T R ČLÁNKEM TRTR PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES SPOJOVACÍ POLE S T W ČLÁNKEM TWTW ZPĚT

19 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES T R ČLÁNEK (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P/S S/P CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP CYKL. ADR. ZÁPISU PH ADR. ČTENÍ PH MUX ZPĚT TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 2 26 29 21 30 20 31 4 10 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 1 19 23 27 17 25 22 V cyklu t z cyklický zápis V cyklu t č řízené čtení 1.KANÁL ZÁPIS t z 1 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 1 26 1.KANÁL ZÁPIS t z 2 2.KANÁL 2 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 10 2.KANÁL ZÁPIS t z 3 3.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 3 3 t č ČTENÍ 3.KANÁL ZÁPIS t z 4 4.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 4 31 4.KANÁL ZÁPIS t z 5 5.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 5 5 t č ČTENÍ 5.KANÁL ZÁPIS t z 6 6.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 6 18 6.KANÁL ZÁPIS t z 7 7.KANÁL 7 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 15 7.KANÁL ZÁPIS t z 8 8.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 8 8 t č ČTENÍ 8.KANÁL ZÁPIS t z 9 9.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 9 9 t č ČTENÍ 9.KANÁL 10 10.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 10 19 10.KANÁL ZÁPIS t z 11 11.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 11 ČTENÍ t č ČTENÍ 11.KANÁL ZÁPIS t z 12 12.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 12 ČTENÍ t č ČTENÍ 12.KANÁL ZÁPIS t z 13 13.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 13 30 13.KANÁL 14 ZÁPIS t z 14.KANÁL 14 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 23 14.KANÁL ZÁPIS t z 15 15.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 15 7 15.KANÁL ZÁPIS t z 17 17.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 17 ČTENÍ t č ČTENÍ 17.KANÁL ZÁPIS t z 18 18.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 18 6 18.KANÁL 19 19.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 19 2 19.KANÁL ZÁPIS t z 20 20.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 20 27 20.KANÁL 21 21.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 21 21.KANÁL ZÁPIS t z 22 22.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 22 1 22.KANÁL ZÁPIS t z 23 23.KANÁL 23 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 14 23.KANÁL ZÁPIS t z 24 24.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 24 ČTENÍ t č ČTENÍ 24.KANÁL ZÁPIS t z 25 25.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 25 25.KANÁL ZÁPIS t z 26 26.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 26 22 26.KANÁL ZÁPIS t z 27 27.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 27 20 27.KANÁL 28 28.KANÁL ZÁPIS t z 28 ČTENÍ t č ČTENÍ 28 28.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ ZÁPIS t z 29 29.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 29 29.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 29 30 30.KANÁL ZÁPIS t z 30 ČTENÍ t č ČTENÍ t č ČTENÍ 13 30.KANÁL 31 31.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t č ČTENÍ 31.KANÁL 31 4 ČTENÍ t č ČTENÍ KONEC PRINCIP ČINNOSTI T R ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ PRINCIP MULTIPLEXACEPRINCIP DEMULTIPLEXACE

20 PŘENOS UŽITEČNÝCH DAT PŘES T W ČLÁNEK (10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 10 22 29 21 30 20 31 4 19 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 26 2 23 27 17 25 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 P/S S/P CYKL. ADR. ČTENÍ ŘP CYKL. ADR. ČTENÍ PH ADR. ZÁPISU PH MUX ZPĚT TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 TE 31 V cyklu t z řízený zápis V cyklu t č cyklické čtení ČTENÍ t č ČTENÍ 1 1.KANÁL ZÁPIS t z 1 22 1.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z ČTENÍ t z 2.KANÁL 2 19 ČTENÍ t č ČTENÍ 2.KANÁL 2 ZÁPIS t z ČTENÍ t z 3.KANÁL 3 3 3 ČTENÍ t č ČTENÍ 3.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 4 31 4.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 4 4.KANÁL 5 ZÁPIS t z ČTENÍ t z 5 5.KANÁL 5 ČTENÍ t č ČTENÍ 5.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 6 18 6.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 6 6.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 7 15 7.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 7 7.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 8 8 8.KANÁL 8 ČTENÍ t č ČTENÍ 8.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 9 9 9.KANÁL 9 ČTENÍ t č ČTENÍ 9.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 10 2 10.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 10 10.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 11 11.KANÁL 11 11.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ ZÁPIS t z ČTENÍ t z 12 12.KANÁL 12 12.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ ZÁPIS t z ČTENÍ t z 13 13.KANÁL 30 ČTENÍ t č ČTENÍ 13 13.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 14 23 14.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 14 14.KANÁL 15 ZÁPIS t z ČTENÍ t z 7 15.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 15 15.KANÁL ČTENÍ t z ČTENÍ t z 17 17.KANÁL 17 ČTENÍ t č ČTENÍ 17.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 18 18.KANÁL 6 ČTENÍ t č ČTENÍ 18 18.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 19 10 19.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 19 19.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 20 27 20.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 20 20.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 21 21.KANÁL 21 ČTENÍ t č ČTENÍ 21.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 22 26 22.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 22 22.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 23 23.KANÁL 14 ČTENÍ t č ČTENÍ 23 23.KANÁL ČTENÍ t z ZÁPIS t z 24 24.KANÁL 24 ČTENÍ t č ČTENÍ ZÁPIS t z ČTENÍ t z 25 25.KANÁL 25 ČTENÍ t č ČTENÍ 25.KANÁL 26.KANÁL 26 ČTENÍ t z ZÁPIS t z 1 ČTENÍ t č ČTENÍ 26 26.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 27 20 27.KANÁL ČTENÍ t č ČTENÍ 27 27.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 28 28.KANÁL 28 ČTENÍ t č ČTENÍ 28.KANÁL ZÁPIS t z ČTENÍ t z 29 29.KANÁL 29 ČTENÍ t č ČTENÍ 29.KANÁL ČTENÍ t z 30 13 ZÁPIS t z 30.KANÁL 30 ČTENÍ t č ČTENÍ 30.KANÁL ČTENÍ t z 31 4 31.KANÁL ZÁPIS t z 31 ČTENÍ t č ČTENÍ 31.KANÁL KONEC PRINCIP ČINNOSTI T W ČLÁNKU PŘI PŘENOSU UŽITEČNÝCH INFORMACÍ PRINCIP MULTIPLEXACEPRINCIP DEMULTIPLEXACE

21 PRINCIP MULTIPLEXACE (10) TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) KONEC t MULTIPLEXER 31. TE 31 NEPŘENÁŠÍ UŽITEČNÁ DATA (KANÁL VYPLNĚN SAMÝMI JEDNIČKAMI) ZPĚT

22 PRINCIP DEMULTIPLEXACE (10) RÁMEC PCM 30/32 ( 30 užitečných kanálů) TE 13 TE 14 TE 15 TE 7 TE 8 TE 9 TE 10 TE 11 TE 12 TE 1 TE 2 TE 3 TE 4 TE 5 TE 6 TE 19 TE 20 TE 21 TE 22 TE 23 TE 24 TE 17 TE 18 TE 25 TE 26 TE 27 TE 28 TE 29 TE 30 t DEMULTIPLEXER 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. TE 31 31. KONEC NEPŘENÁŠÍ UŽITEČNÁ DATA (KANÁL VYPLNĚN SAMÝMI JEDNIČKAMI) ZPĚT

23 ROZPAD SPOJENÍ(10) ZPĚT ŘÍDICÍ PAMĚŤPAMĚŤ HOVORU Při rozpadu spojení dojde k vynulování řídicí paměti,kanály pro přenos dat v PCM rámci jsou prázdné(vyplněny jedničkami), proto paměť hovoru se také vyplní jedničkami a neprobíhá žádné spojení.To vše platí za předpokladu,že požadavky na rozpad spojení přišly najednou. PŘED ROZPADEM SPOJENÍPO ROZPADU SPOJENÍ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 10 22 29 21 30 20 31 4 19 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 26 2 23 27 17 25 1 TWTW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 24 15 2 26 29 21 30 20 31 4 10 7 13 8 11 28 9 6 5 3 12 14 18 1 19 23 27 17 25 22 TRTR TRTR TWTW PO ROZPADU SPOJENÍPŘED ROZPADEM SPOJENÍ


Stáhnout ppt "PROGRAM PRO VÝUKU T ČLÁNKU VŠB-TU OSTRAVA KATEDRA ELEKTRONIKY A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKY VYPRACOVAL: JAROSLAV KAWULOK."

Podobné prezentace


Reklamy Google