Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CIT Paměti Díl X www.leosjuranek.cz/cit. Čítače  Téma: Čítače CIT  Předmět : CIT 2  Ročník: 2 Juránek Leoš Ing.  Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CIT Paměti Díl X www.leosjuranek.cz/cit. Čítače  Téma: Čítače CIT  Předmět : CIT 2  Ročník: 2 Juránek Leoš Ing.  Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát."— Transkript prezentace:

1 CIT Paměti Díl X www.leosjuranek.cz/cit

2 Čítače  Téma: Čítače CIT  Předmět : CIT 2  Ročník: 2 Juránek Leoš Ing.  Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát p.R.  Škola: SŠE Frenštát p.R. 3.2009  Verze: 3.2009 Číslicová technika

3 Obsah „Paměti“  Funkce paměti Funkce paměti  Blokové schéma paměti Blokové schéma paměti  Zápis do paměti Zápis do paměti  Čtení z paměti Čtení z paměti  Vlastnosti pamětí Vlastnosti pamětí  Dělení pamětí podle přístupu k datům Dělení pamětí podle přístupu k datům  Dělení pamětí podle možnosti zápisu a čtení  Dělení pamětí podle technologického principu  Propojování pamětí do větších bloků

4 Pojmy k zapamatování  Funkce paměti, blokové schéma paměti; zapojení paměťové buňky pro jeden bit Základní parametry paměti, kapacita, organizace. Rozdělení podle přístupu k datům (RAM, FIFO, LIFO). Rozdělení podle funkce (RWM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash EEPROM) Rozdělení podle použité technologie (bipolární a unipolární, statické, dynamické) Zvětšení kapacity paměti spojením více paměťových obvodů.

5 Nová kapitola Paměti 5 N EXT : F UNKCE PAMĚTI

6 Funkce paměti  Paměť se používá k dočasnému nebo trvalému uchování dat nebo programu. N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 6

7 Blokové schéma paměti N EXT : P OPIS FUNKČNÍCH BLOKŮ 7

8 Blokové schéma paměti  Registr adresy  Registr adresy slouží k zapamatování aktuální adresy.  Registr dat  Registr dat slouží k zapamatování dat, které chceme zapsat do paměťového místa.  Dekodér adresy 1 z N  Dekodér adresy 1 z N selektuje podle nastavené adresy určité paměťové místo.  Paměťová buňka  Paměťová buňka je místo, kde se uchovává informace. N EXT : Z ÁPIS DO PAMĚTI 8

9 Zápis do paměti N EXT : P OPIS CYKLU ZÁPISU DO PAMĚTI 9

10 Cyklus zápisu do paměti  Na adresovém vstupu nastavíme adresu paměťového místa.  Adresa se zapíše do adresového registru. Nesmí se změnit během celého cyklu zápisu.  Na datovém vstupu nastavíme data, které chceme uložit do paměti.  Dekodér 1 z N aktivuje konkrétní paměťové místo podle nastavené adresy.  Je-li aktivní vstup zápisu, dojde k přepsání informace z datového registru do paměťového místa. N EXT : Č TENÍ Z PAMĚTI 10

11 Čtení z paměti N EXT : P OPIS CYKLU ČTENÍ Z PAMĚTI 11

12 Cyklus čtení z paměti  Na adresovém vstupu nastavíme adresu paměťového místa.  Adresa se zapíše do adresového registru. Nesmí se změnit během celého cyklu čtení.  Dekodér 1 z N aktivuje konkrétní paměťové místo podle nastavené adresy.  Je-li aktivní vstup čtení (READ), dojde k přepsání informace z paměťového místa do datového registru. N EXT : V LASTNOSTI PAMĚTÍ 12

13 Vlastnosti pamětí  Organizace Organizace  Kapacita Kapacita  Rychlost Rychlost N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 13

14 Organizace paměti N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 14

15 Organizace paměti  Organizace paměti  Organizace paměti je způsob jakým se ukládají data v paměti.  Šířka paměti  Šířka paměti je dána počtem adresových bitů.  Celkový počet možných adresovaných míst je dán mocninou 2 N, kde N je počet adresových bitů.  Šířka dat  Šířka dat je dána počtem datových bitů, které můžeme uložit na jediné adrese. N EXT : K APACITA PAMĚTI 15

16 Kapacita pamětí  Je množství informace, kterou lze uložit do paměti  Jednotka množství informace je bit a byte [b, B]. 1B=8b  Kapacita paměti = šířka paměti x šířka dat k = 2 10 (kilo) M = 2 20 (mega) G = 2 30 (giga) T = 2 40 (tera) N EXT : R YCHLOST PAMĚTI 16

17 Rychlost pamětí  Je čas, který uplyne od změny na vstupu čtení nebo zápisu do vybavení dat na datovém výstupu.  čas čtení  čas zápisu N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 17

18 Dělení podle přístupu k datům  Paměť s libovolným přístupem RAM Data jsou přístupna na libovolné adrese. Nezáleží na předchozím čtení nebo zápisu. Paměť se označuje jako RAM (random acces memory - paměť s libovolným přístupem) N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 18

19  Paměť se sériovým přístupem  LIFO (Last In-First Out) Data zapsaná jako poslední jsou čtena jako první. LIFO LIFO se označuje jako zásobník.  FIFO (First In-First Out) Data zapsaná první jsou čtena jako první. FIFO FIFO se označuje jako fronta. Dělení podle přístupu k datům N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 19

20 Dělení podle možnosti zápisu a čtení  Paměť pro čtení a zápis RWM Paměť pro čtení a zápis RWM  Paměť pouze pro čtení Paměť pouze pro čtení N EXT : B LOKOVÉ SCHÉMA PAMĚTI 20

21 Paměť RWM  Paměť pro čtení a zápis RWM (Read-Write Memory) Doba zápisu i čtení je přibližně stejná Odpojením napětí se uložená informace ztrácí. 21

22 Paměť ROM  Paměť pouze pro čtení ROM (Read Only Memory) Doba zápisu je podstatně větší než doba čtení. Používá se jako paměť programu nebo jako generátor znaků. 22

23 Dělení pamětí ROM způsobu programování  ROM programovatelné maskou ve výrobě  PROM programovatelné jednorázově.(přepalují se tavné spojky ve struktuře paměti)  EPROM elektricky programovatelné opakovatelně (mažou se UV zářením)  EEPROM elektricky programovatelné opakovatelně (mažou se elektrickým signálem) 23

24 Dělení podle principu paměťové buňky  Paměť pro čtení a zápis  Statická paměť. Paměť je rychlá, malou kapacitu a velkou spotřebu (paměťový prvek je klopný obvod)  Dynamická paměť. Paměť je pomalejší, velkou kapacitu a malou spotřebu (paměťový prvek je kondenzátor a CMOS tranzistor). Paměť potřebuje doplňování náboje, cykly čtení a zápisu jsou prokládány cyklem obnovy. 24

25 Konec  Konec dílu 25

26 Kontrolní otázky ? Jaká je funkce paměti v počítačovém systému

27  Rozdělení - podle generovaného kódu Stavy čítačů se mění podle kódové tabulky. Např. dvojkový kód, BCD, Grayův kód.  Dvojkový kód (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,…)  BCD kód (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)  Grayův kód, liší se při změně v jednom bitu (0,1,3,2,6,7,5,4,8,9,11,10,14,15,13,12) Čítače 27 N EXT : D ĚLENÍ PODLE SMĚRU ČÍTÁNÍ

28 Konec

29 Zásobník 5 43 2 1 LIFO L ast I n F irst O ut

30 Fronta 5 4 3 2 1 FIFO F irst I n F irst O ut


Stáhnout ppt "CIT Paměti Díl X www.leosjuranek.cz/cit. Čítače  Téma: Čítače CIT  Předmět : CIT 2  Ročník: 2 Juránek Leoš Ing.  Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát."

Podobné prezentace


Reklamy Google