Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CIT Sekvenční obvody Díl VI. Sekvenční obvody Téma: Sekvenční obvody CIT Předmět : CIT 2 Ročník: 2 Juránek Leoš Ing. Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CIT Sekvenční obvody Díl VI. Sekvenční obvody Téma: Sekvenční obvody CIT Předmět : CIT 2 Ročník: 2 Juránek Leoš Ing. Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát."— Transkript prezentace:

1 CIT Sekvenční obvody Díl VI

2 Sekvenční obvody Téma: Sekvenční obvody CIT Předmět : CIT 2 Ročník: 2 Juránek Leoš Ing. Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát p.R. Škola: SŠE Frenštát p.R. Počet: 25 snímků Počet: 25 snímků Verze: 9.2007 Verze: 9.2007 Číslicová technika

3 Vznik sekvenčního odvodu Definice sekvenčního obvodu Kombinační obvod, Mealyho a Moorův automat Modelový příklad Obsah „Sekvenční obvody“

4 Pojmy k zapamatování  Vznik sekvenčního obvodu, zpětná vazba, kombinační obvod, Mealyho a Moorův automat. Popis sekvenčního obvodu, časový diagram, diagram přechodu, vývojová tabulka. 4 N EXT : Z AČÁTEK KAPITOLY

5 Nová kapitola Sekvenční obvody 5 N EXT : V ZNIK SEKVENČNÍHO OBVODU

6 Vznik sekvenčního obvodu Funkce obvodu se zpětnou vazbou NAND ABY 001 011 101 110 6 N EXT : P OSTUP SLEDOVÁNÍ

7 Funkce obvodu se zpětnou vazbou Vstupy R S budeme postupně měnit a budeme sledovat hodnotu na výstupu Q RSQFunkce 11 01 11 10 11 7 N EXT : R=1,S=1;…

8 Q=1, překlopení Funkce obvodu se zpětnou vazbou Zapnutí R=1,S=1 H11,1  Q=0 H21,0  1 ResetR=0,S=1 H10,1  Q=1 H21,1  0 H10,0  Q=1 H10,0  Q=1 (zpětná vazba) Q=0 8 N EXT : N EXT : R=1,S=1;…

9 Q=0, překlopení Funkce obvodu se zpětnou vazbou Pamatuj R=1,S=1 H11,0  Q=1 H21,1  0 SetR=1,S=0 H11,0  1 H20,1  1 H11,1  Q=0 H20,0  1 Q=1, pamatuj 9 N EXT : Z ÁVĚR

10 Funkce obvodu se zpětnou vazbou Pamatuj R=1,S=1 H11,1  Q=0 H21,0  1 Q=0, pamatuj RSQFunkce 110 011reset 111hold 100set 110hold 10 N EXT : L OGICKÝ OBVOD JAKO PAMĚŤ

11 Logický obvod jako paměť Aby logický obvod pracoval jako paměť, musí logická veličina projít přes sudý počet invertorů. Klopný obvod, který vznikne touto zpětnou vazbou má dva stabilní stavy. 11 N EXT : D EFINICE SEKVENČNÍHO OBVODU

12 Definice sekvenčního obvodu Podle závislost výstupu na vstupu se dělí obvody na Kombinační obvod Mooreův automat (čti Můrův) Mealyho automat (čti Mílyho) 12 N EXT : K OMBINAČNÍ OBVOD

13 Kombinační obvod 13 N EXT : K OMBINAČNÍ OBVOD

14 Výstupní funkce O závisí pouze na současném stavu vstupních proměnných I. Kombinační obvod 14 N EXT : M OORŮV AUTOMAT

15 Moorův automat 15 N EXT : M OORŮV AUTOMAT

16 Výstupní funkce O závisí na hodnotě paměti S. Hodnota paměti S závisí na minulé hodnotě paměti S a minulé hodnotě vstupu I. Moorův automat 16 N EXT : M EALYHO AUTOMAT

17 Mealyho automat 17 N EXT : M EALYHO AUTOMAT

18 Výstupní funkce O závisí na hodnotě vstupu I a hodnotě paměti S. Hodnota paměti S závisí na minulé hodnotě paměti S a hodnotě vstupu I. Mealyho automat 18 N EXT : S ROVNÁNÍ

19 Srovnání 19 N EXT : M ETODY POPISU

20 Metody popisu sekvenčního obvodu Časový diagram Diagram přechodů Vývojová tabulka 20 N EXT : M ODELOVÝ PŘÍKLAD

21 Analyzujme sekvenční obvod, který vyhodnocuje pořadí vstupů. Modelový příklad 21 N EXT : P OPIS FUNKCE

22 Bude-li na vstupu X1 log1 dřív než na vstupu X2, bude na výstupu Y1=1 a Y2=0. Bude–li na vstupu X2 log1 dřív než na vstupu X1, bude na výstupu Y1=0 a Y2=1. Bude-li na vstupu X2 a současně bude-li na vstupu X1 log 0, bude na výstupu Y1=0 a Y2=0. Modelový příklad 22 N EXT : Č ASOVÝ DIAGRAM

23 Časový diagram Y2Y1Stav 00Q1 01Q2 10Q3 11Q4 Q1 00 Q1 00 Q1 00 Q1 00 Q1 00 Q2 01 Q2 01 Q3 10 Q3 10 Modelový příklad 23 N EXT : Č ASOVÝ DIAGRAM VE TVARU TABULKY

24 Modelový příklad X2X1 0001111000011101001011010010111000 Y2Y1 0001 0001 0010 0010 00 Q1Q2 Q1Q2 Q1Q3 Q1Q3 Q1 24 N EXT : D IAGRAM PŘECHODŮ Časový diagram ve tvaru tabulky

25 Diagram přechodů Q1 Q2 Q3 Q4 00 01 00 10 01,10,11 Y2Y1Stav 00Q1 01Q2 10Q3 11Q4 Modelový příklad 00,11 25 N EXT : V ÝVOJOVÁ TABULKA

26 Vývojová tabulka Q t Y2,Y1 Q t+1 (X2,X1) 00011011 Q1 00 Q1 Q2Q3 Q2 01 Q1 Q2 Q3 10 Q1 Q3 Modelový příklad 26 N EXT : G ENEROVÁNÍ VÝSTUPNÍ POSLOUPNOSTI

27 Modelový příklad 27 N EXT : Z ÁKLADNÍ TYPY SEKVENČNÍCH OBVODŮ Generování výstupní posloupnosti Vytvořte výstupní posloupnost na základě posloupnosti hodnot na vstupu. Použijeme stejný diagram přechodů. Překreslete posloupnost do časového diagramu. X2X1 0001 11100010 000111010010 00 Y2Y1

28 Základní typy sekvenčních obvodů Klopné obvody Posuvné registry Čítače Paměti 28 N EXT : K ONEC

29 Konec

30


Stáhnout ppt "CIT Sekvenční obvody Díl VI. Sekvenční obvody Téma: Sekvenční obvody CIT Předmět : CIT 2 Ročník: 2 Juránek Leoš Ing. Autor: Juránek Leoš Ing. SŠE Frenštát."

Podobné prezentace


Reklamy Google