Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programování funkcí v Excelu. EXCEL : spuštění VB Používá se programovací jazyk Visual Basic Používá se programovací jazyk Visual Basic Spuštění Visual.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programování funkcí v Excelu. EXCEL : spuštění VB Používá se programovací jazyk Visual Basic Používá se programovací jazyk Visual Basic Spuštění Visual."— Transkript prezentace:

1 Programování funkcí v Excelu

2 EXCEL : spuštění VB Používá se programovací jazyk Visual Basic Používá se programovací jazyk Visual Basic Spuštění Visual Basicu se provede z Excelu Spuštění Visual Basicu se provede z Excelu NÁSTROJE – MAKRO – EDITOR JAZYKA VISUAL BASIC NÁSTROJE – MAKRO – EDITOR JAZYKA VISUAL BASIC pak pak INSERT – MODULE INSERT – MODULE do okna modulu se zapíše programový popis funkce do okna modulu se zapíše programový popis funkce a Visual Basic se zavře a Visual Basic se zavře Vytvořená funkce se v Excelu používá stejně jako standardní funkce, je zařazena v kategorii Vlastní Vytvořená funkce se v Excelu používá stejně jako standardní funkce, je zařazena v kategorii Vlastní

3 EXCEL : struktura funkce Function jméno (vstupní proměnné) typ funkce deklarace deklarace příkazy příkazy jméno = výsledek jméno = výsledek End Function

4 EXCEL : struktura funkce Function PULKA (X As Double) As Double PULKA = X/2 PULKA = X/2 End Function Jednoduché příklady Function PYTHAG (A As Double, B As Double) As Double Dim V As Double Dim V As Double V = SQR(A*A+B*B) V = SQR(A*A+B*B) PYTHAG = V PYTHAG = V End Function

5 EXCEL : proměnné a typy Proměnná – dočasné pměťové místo pro uložení dat Proměnná – dočasné pměťové místo pro uložení dat – je určena jménem a typem – je určena jménem a typem – zavádí se deklarací – zavádí se deklarací Příklad: Dim V As Double V Přiřazení – příkaz, kterým se do proměnné vloží hodnota Přiřazení – příkaz, kterým se do proměnné vloží hodnota V 2.5 Příklad: V = 2.5 V = A/2 V = A/2

6 EXCEL : proměnné a typy Identifikátor – jméno proměnné, maximálně 255 znaků Identifikátor – jméno proměnné, maximálně 255 znaků – obsahuje písmena a číslice – obsahuje písmena a číslice – nesmí obsahovat mezeru, začíná číslicí – nesmí obsahovat mezeru, začíná číslicí Příklady: V, A11, SOUCET, PocVyskytu, pocet_vyskytu

7 EXCEL : proměnné a typy Typy proměnných Integer, Long – celá čísla (2B,4B) 123 Integer, Long – celá čísla (2B,4B) 123 Single, Double – reálná čísla (4B,8B) 1.234 Single, Double – reálná čísla (4B,8B) 1.234 String – textový řetězec ”text” String – textový řetězec ”text” Boolena – logická hodnota TRUE, FALSE Boolena – logická hodnota TRUE, FALSE Date – datum a čas ”12/31/2007 23:59:59 ” Date – datum a čas ”12/31/2007 23:59:59 ” Variant – libovolný datový typ, podle posledního přiřazení Variant – libovolný datový typ, podle posledního přiřazení

8 EXCEL : proměnné a typy explicitní explicitní Deklarace proměnné implicitní implicitní Explicitní dek. – provádí se před prvním použitím proměnné Explicitní dek. – provádí se před prvním použitím proměnné Dim jméno As typ Dim jméno As typ Příklady: Dim P1, P2, P3 As Integer Příklady: Dim P1, P2, P3 As Integer Dim P (P1,P2,P jsou Variant) Dim P (P1,P2,P jsou Variant) Implicitní dek. – přímé použití proměnné v programu, Implicitní dek. – přímé použití proměnné v programu, proměnná je pak typu Variant proměnná je pak typu Variant

9 EXCEL : proměnné a typy Konstanty Konstanty – nemění hodnotu v průběhu programu – nemění hodnotu v průběhu programu – zpřehledňují program – zpřehledňují program Deklarace konstanty Deklarace konstanty Const jméno = hodnota Const jméno = hodnota Příklad: Const Mesice = 12 Příklad: Const Mesice = 12

10 EXCEL : proměnné a typy Výrazy (podobné jako v Excelu samotném) – obsahují konstanty, proměnné, operátory, závorky – obsahují konstanty, proměnné, operátory, závorky a volání funkcí a volání funkcí – vyhodnocují se podle priority – vyhodnocují se podle priority 1. Funkce Abs, Atan, Cos, Exp, Rnd, Sgn, Sin, Str, Tan, Val, Sqr Tan, Val, Sqr 2. Matematické ^ – * / \ Mod + – 3. Relační = <> >= >= <= 4. Logické And Or Not Xor Příklady: Hodnota = 2/(7*Sin(x)) Porovnani = (2<3)And(7<5) Porovnani = (2<3)And(7<5) X = X + 1 X = X + 1

11 EXCEL : podmíněný příkaz Podmíněný příkaz neúplný If podmínka Then příkazy příkazyEndIf Příklad: Function PODIL (X As Double, Y As Double) As Double Function PODIL (X As Double, Y As Double) As Double If X<>0 Then If X<>0 Then PODIL = Y/X PODIL = Y/X EndIf EndIf EndFunction EndFunction příkazy podmínka + –

12 EXCEL : podmíněný příkaz Podmíněný příkaz úplný If podmínka Then příkazy1 příkazy1Else příkazy2 příkazy2EndIf Příklad: Function TEST (A As Long) As String Function TEST (A As Long) As String If A Mod 2 = 0 Then If A Mod 2 = 0 Then TEST = ”Sude” TEST = ”Sude” Else Else TEST = ”Liche” TEST = ”Liche” EndIf EndIf EndFunction EndFunction příkazy2 příkazy1 podmínka +–

13 EXCEL : podmíněný příkaz Podmíněný příkaz – nejobecnější tvar Poznámka: příkaz If je možno zapsat na jeden řádek, dílčí příkazy se odělují dvojtečkou, nepíše se EndIf. příkazy se odělují dvojtečkou, nepíše se EndIf. If podmínka1 Then příkazy1 příkazy1 ElseIf podmínka2 Then příkazy2 příkazy2…Else příkazyX příkazyXEndIf lze vypustit lze vypustit

14 EXCEL : podmíněný příkaz Příklad: Function DAN (PRIJEM As Double) As Double Function DAN (PRIJEM As Double) As Double If Prijem<=91440 Then If Prijem<=91440 Then Dan=Prijem*0.15 Dan=Prijem*0.15 ElseIf Prijem<=183000 Then ElseIf Prijem<=183000 Then Dan=13716+((Prijem-91440)*0.2) Dan=13716+((Prijem-91440)*0.2) ElseIf Prijem<=274200 Then ElseIf Prijem<=274200 Then Dan=32028+((Prijem-183000)*0.25) Dan=32028+((Prijem-183000)*0.25) ElseIf Prijem<=822600 Then ElseIf Prijem<=822600 Then Dan=54828+((Prijem-274200)*0.32) Dan=54828+((Prijem-274200)*0.32) Else Else Dan=230316+((Prijem-822600)*0.4) Dan=230316+((Prijem-822600)*0.4) End If End If End Function End Function

15 EXCEL : cyklus For Cyklus s daným počtem opakování Příklad: výpočet faktoriálu Function FAKT (N As Long) As Long Function FAKT (N As Long) As Long Dim F As Long Dim F As Long Dim I As Long Dim I As Long F=1 F=1 For I=1 To N For I=1 To N F=F*I F=F*I Next I Next I FAKT=F FAKT=F End Function End Function příkazy Prom=začátek..konec DalšíProm For Prom=začátek To konec Step Krok příkazy pro Krok=1 příkazy pro Krok=1 lze vynechat lze vynechatNextProm

16 EXCEL : cyklus DoLoop Cyklus řízený podmínkou – pět možností podmínka na začátku kladná záporná záporná podmínka na konci kladná záporná záporná bez podmínky (nekonečný)

17 EXCEL : cyklus DoLoop Do While podmínka příkazy příkazyLoop – + příkazy podmínka Do Until podmínka příkazy příkazyLoop + – příkazy podmínka Příkazy se vykonají pokud podmínka platí, nemusí se vykonat ani jednou Příkazy se vykonají pokud podmínka neplatí, nemusí se vykonat ani jednou

18 EXCEL : cyklus DoLoop Do příkazy příkazy Loop While podmínka – + podmínka příkazy Do příkazy příkazy Loop Until podmínka + – podmínka příkazy Příkazy se vykonají pokud podmínka platí, musí se vykonat aspoň jednou Příkazy se vykonají pokud podmínka neplatí, musí se vykonat aspoň jednou

19 EXCEL : cyklus DoLoop Příklad: Vypočtěte součet Vypočtěte součet tak, aby poslední sčítanec byl menší než dané malé číslo EPS. tak, aby poslední sčítanec byl menší než dané malé číslo EPS.Do příkazy příkazyLoop Lze vložit: If podmínka Then Exit Do

20 EXCEL : cyklus DoLoop Function EULER (EPS As Double) As Double Dim E As Double Dim F As Long Dim I As Long Dim CLEN As Double E=1: F=1: I=1 Do F = F*I F = F*I CLEN = 1/F CLEN = 1/F E = E + CLEN E = E + CLEN I = I+1 I = I+1 Loop Until CLEN { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2302315/slides/slide_20.jpg", "name": "EXCEL : cyklus DoLoop Function EULER (EPS As Double) As Double Dim E As Double Dim F As Long Dim I As Long Dim CLEN As Double E=1: F=1: I=1 Do F = F*I F = F*I CLEN = 1/F CLEN = 1/F E = E + CLEN E = E + CLEN I = I+1 I = I+1 Loop Until CLEN


Stáhnout ppt "Programování funkcí v Excelu. EXCEL : spuštění VB Používá se programovací jazyk Visual Basic Používá se programovací jazyk Visual Basic Spuštění Visual."

Podobné prezentace


Reklamy Google